BOYUT TABLOLARI
Boyut tabloları asansör kuyu ebatları hakkında genel bilgi vermek içindir. Daha farklı kuyu ölçülerine de ve daha
farklı tiplerde de asansör yapılmaktadır. Ancak beyan yüküne göre minimum ve maksimum kabin alanları TS EN
81-1+A3 ve EN 81-2+A3 standartlarına göre sabittir.
TANIMLAR
Kabin:
Asansörün insan ve/veya diğer yükleri taşıyan bir bölümü.
Kuyu üst boşluğu:
Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.
Sahanlık:
Durak seviyelerinde kabine giriş ve çıkış için kullanılan alan.
Makina dairesi:
Makina veya makinaların ve/veya ilgili cihazların yerleştirildiği oda.
Kuyu alt boşluğu:
Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.
Asansör kuyusu:
Kabinin, karşı ağırlıkların ve/veya hidrolik kaldırıcıların hareket ettiği boşluk.
ASANSÖR SINIFLARI
Sınıf I:
İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler.
Sınıf II:
Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler.
Not - Bu asansörler, Sınıf I, Sınıf III ve Sınıf VI asansörlerinden esas olarak kabin iç donanımı bakımından
farklıdır.
Sınıf III:
Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.
Sınıf IV:
Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler.
Sınıf V:
Servis asansörleri.
Sınıf VI:
Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan
asansörler.
Boyutlar
Şekil 1 ve Şekil 2’te gösterilmiştir.
Şekil 1 - Elektrikli asansörler
b3 Kuyu genişliği
b4 Makina dairesi genişliği
d2 Kuyu derinliği
d3 Kuyu dibi derinliği
d4 Makina dairesi derinliği
h1 Kuyu üst boşluğu
h2 Makina dairesi yüksekliği
Şekil 3 - Hidrolik asansörler
İNSAN ASANSÖRLERİ (SINIF I – II) FONKSİYONEL BOYUTLAR:
KONUTLAR
(Kg)
BEYAN YÜKÜ
320
400
630 1000
(kişi)
ANMA YÜKÜ
4
5
8
13
(min)
KABİN ALANI
KABİN
EBATLARI
DURAK KAPILARI
KUYU EBATLARI
KUYU DİBİ
DERİNLİĞİ
EN ÜST DURAK
SEVİYESİ
ÜSTÜNDEKİ
YÜKSEKLİK
MAKİNA DAİRESİ
ALAN
GENİŞLİK
DERİNLİK
YÜKSEKLİK
*
(max)
Genişlik
b1
(mm)
Derinlik
d1
(mm)
Yükseklik
(mm)
Genişlik
b2
(mm)
Yükseklik
h3
(mm)
Genişlik*
b3
(mm)
Genişlik**
b3
(mm)
Derinlik
d2
(mm)
Vn=0,63m/sn
d3
(mm)
Vn=1,00m/sn
d3
(mm)
Vn=1,60m/sn
d3
(mm)
Vn=2,50m/sn
d3
(mm)
Vn=0,63m/sn
h1
(mm)
Vn=1,00m/sn
h1
(mm)
Vn=1,60m/sn
h1
(mm)
Vn=2,50m/sn
h1
(mm)
Vn=0,63m/sn
A
(m2)
Vn=1,00m/sn
A
(m2)
Vn=1,60m/sn
A
(m2)
Vn=2,50m/sn
A
(m2)
Vn=0,63m/sn
b4
(mm)
Vn=1,00m/sn
b4
(mm)
Vn=1,60m/sn
b4
(mm)
Vn=2,50m/sn
b4
(mm)
Vn=0,63m/sn
d4
(mm)
Vn=1,00m/sn
d4
(mm)
Vn=1,60m/sn
d4
(mm)
Vn=2,50m/sn
d4
(mm)
Vn=0,63m/sn
h2
(mm)
Vn=1,00m/sn
h2
(mm)
Vn=1,60m/sn
h2
(mm)
Vn=2,50m/sn
h2
(mm)
0,79
0,95
0,98
1,17
1600
21
1,45
1,66
1,73
2,00
2,57
2,90
3,245
3,56
900 1100 1100 1100 1100 1350 1600
1000 1000 1400 2100 1400 1400 1400
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300
1950
1400
2300
1950
1750
2300
700
800
800
800
800
800 1100
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100
1100
2100
1100
2100
1400 1600 1600 1600
1800 1800 1800 1800 1900 2400
1600 1600 1900 2600 2100 2300 2300
2600
2300
2600
2600
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1600 1600 1600 1600 1600 1600
2200 2200
2200 2200
1600
1600
1600
2200
1600
1600
1600
2200
3600 3600 3600 3600 3800 3800 4200
3700 3700 3700 3700 3800 3800 4200
3800 3800 3800 3800 4000 4000 4200
5000 5000
5000 5200
4400
4400
4400
5400
4400
4400
4400
5400
6
6
1600
1600
3000
3000
2000
2000
-
22
22
22
22
3200
3200
3200
3200
4900
4900
4900
4900
2400
2400
2400
2800
25
25
25
25
3200
3200
3200
3200
5500
5500
5500
5500
2800
2800
2800
2800
10
10
12
14
2200
2200
2200
2800
3700
3700
3700
3700
2000
2000
2200
2600
2,15
2,40
İŞYERLERİ
800 1000 1250
10
13
16
2,15
2,40
7,5
7,5
10
2200
2200
2200
3200
3200
3200
2000
2000
2200
-
1,45
1,66
630
8
12
12
14
16
2400
2400
2400
2800
4200
4200
4200
4200
2000
2000
2200
2600
15
15
15
2500
2500
2500
3700
3700
3700
2200
2200
2200
-
15
15
15
18
2500
2500
2500
2800
3700
3700
3700
4900
2200
2200
2200
2800
20
20
20
20
3200
3200
3200
3200
4900
4900
4900
4900
2400
2400
2400
2800
Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için
**
Merkezden açılan kapılı asansörler için
320 ve 400 Kg taşıma kapasiteli asansörler özürlü kişilerin tekerlekli sandalye de asansörü kullanmaları için uygun değildir.
b4 ve d4 minimum değerlerdir, gerçek boyutlar en az A’ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.
HASTA ASANSÖRLERİ (SINIF III) FONKSİYONEL BOYUTLAR:
BEYAN YÜKÜ
(Kg)
(min)
KABİN ALANI
KABİN
EBATLARI
DURAK KAPILARI
KUYU EBATLARI
KUYU DİBİ
DERİNLİĞİ
EN ÜST DURAK
SEVİYESİ
ÜSTÜNDEKİ
YÜKSEKLİK
MAKİNA DAİRESİ
(max)
Genişlik
b1
(mm)
Derinlik
d1
(mm)
Yükseklik
(mm)
Genişlik
b2
(mm)
Yükseklik
h3
(mm)
Genişlik*
b3
(mm)
Derinlik
d2
(mm)
Vn=0,63m/sn
d3
(mm)
Vn=1,00m/sn
d3
(mm)
Vn=1,60m/sn
d3
(mm)
Vn=2,50m/sn
d3
(mm)
Vn=0,63m/sn
h1
(mm)
Vn=1,00m/sn
h1
(mm)
Vn=1,60m/sn
h1
(mm)
Vn=2,50m/sn
h1
(mm)
Alan
A
(m2)
Genişlik
b4
(mm)
Derinlik
d4
(mm)
Yükseklik
h2
(mm)
1600
3,245
3,56
2000
3,82
4,20
2500
4,625
5,00
1400
2400
2300
1500
2700
2300
1800
2700
2300
1300
2100
2400
3000
1600
1700
1900
2500
1300
2100
2400
3300
1600
1700
1900
2500
1300+
2100
2700
3300
1800
1900
2100
2500
4400
4400
4400
5400
4400
4400
4400
5400
4600
4600
4600
5600
25
3200
5500
2800
27
3200
5800
2800
29
3500
5800
2800
b4 ve d4 minimum değerlerdir, gerçek boyutlar en az A’ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.
YÜK ASANSÖRLERİ (SINIF IV) FONKSİYONEL BOYUTLAR:
BEYAN YÜKÜ
KABİN
EBATLARI
(Kg)
Genişlik
b1
Derinlik
d1
Yükseklik
(mm)
(mm)
(mm)
630
1100
1400
2200
1000
1300
1750
2200
1600
1500
2250
2200
2000
1500
2700
2200
1100
2100
1300
2100
1500
2100
1500
2100
Genişlik
b2
(mm)
Yükseklik
h3
(mm)
Genişlik*
b3
(mm)
Derinlik
d2
(mm)
2100
1900
2400
2300
2700
2800
2700
3200
KUYU DİBİ
DERİNLİĞİ
Vn<1,00m/sn
d3
(mm)
1500
1500
1700
1700
EN ÜST DURAK
SEVİYESİ
ÜSTÜNDEKİ
YÜKSEKLİK
Vn<1,00m/sn
h1
(mm)
4100
4100
4300
4300
Alan
A
(m2)
MAKİNA DAİRESİ
Genişlik
b4
(mm)
Vn<1,00m/sn için
Derinlik
d4
(mm)
Yükseklik
h2
(mm)
12
2800
3500
2200
14
3100
3800
2200
18
3400
4500
2400
20
3400
4900
2400
DURAK KAPILARI
KUYU EBATLARI
b4 ve d4 minimum değerlerdir, gerçek boyutlar en az A’ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.
SERVİS ASANSÖRLERİ (SINIF V) FONKSİYONEL BOYUTLAR:
BEYAN YÜKÜ
KABİN
EBATLARI
KUYU EBATLARI
(Kg)
Genişlik
b1
(mm)
Derinlik
d1
(mm)
Yükseklik
(mm)
Genişlik
b3
(mm)
Derinlik
d2
(mm)
40
600
600
800
100
800
800
800
250
1000
1000
1200
900
800
1100
1000
1500
1200
b4 ve d4 minimum değerlerdir, gerçek boyutlar en az A’ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.
Download

BOYUT TABLOLARI Boyut tabloları asansör kuyu