Product variety / Ürün yelpazemiz
rings
as sp
g
e
p
Lift ty trolled
n
and
for co lowering s
,
t
lifting g of weigh us
io
n
r
i
a
v
v
o
m
on
s
p
a
l
and f ations.
c
appli
a,
aldırm ın
k
ü
l
l
o
ar
Kontr e, ağırlıkl si
e
indirm t ettirilm
e
ı
k
hare t tipi gazl
f
i
L
için sörler.
ti
amor
r
ers fo
Damp control
n
motio bration
i
v
and
n.
rptio
o
abs
l
ontro
ket k
e
r
a
H
rolik
reşim
ve tit leyici hid
m
sönü sörler.
ti
o
am r
rings
as Sp al
G
n
e
t
g
Nitro ge on me s.
a
ie
s
for u forming d
t
e
she
dirme
killen gazlı
e
ş
ç
Sa
in
ları iç
kalıp ayları.
y
kalıp
s
lift ga
ble
Block s for varia
g
n
spri
g.
ionin
posit
k
sekli
e yük ift tipi
v
m
Konu çin Blokl r.
i
e
ayarı mortisörl
a
ı
l
gaz
teel
arsh
less s
Stain rings for h
p
gas s nments.
o
r
i
v
n
e
arda e
r
rtaml
Dış o ılmak üze en
n
k
a
i
l
l
l
çe t
ku
nmaz gazlı
a
l
s
a
p
iş
edilm
imal sörler.
ti
amor
et
brack d
g
n
i
n
an
io
Posit ing rapid g of
d
in
provi position s.
t
y
d
stea le elemen
b
a
v
mo
meli
kilitle ostu
T
A
OM
ıd
DEST ; kullanıc t
i
s
a
mak anımı bas a
l
l
m
r
u
ı
ve k umland
n
.
o
r
ı
k
d
bir
ası
nizm
a
k
e
m
DESTEK Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde 2. Sokak No: 3 16159 Nilüfer - BURSA / TURKEY
Tel: +90 224 242 30 66 (pbx) +90 224 242 46 60 Fax: +90 224 242 35 40
www.desteklift.com e-mail: [email protected]
HLS
HLS
SERBEST MONTAJ POZİSYONU
Kullanım alanı
Bu tip Hidrolik Lift’lerin en önemli özelliği istenilen
pozisyonda kullanılabilmeleridir. Yaygın kullanım
alanlarından bazıları;
Hastane yataklarında, medikal ekipmanlarda ve
kaldırma platformlarında yükseklik ve pozisyon ayar
mekanizması olarak
Üretimde, laboratuar ve test ekipmanlarında kullanılan
kaldırma aparatlarında
Çalışma Prensibi
Hidrolik Lift’in pozisyonun yükseltilmesi için pedalın
45°’lik bir açıyla pompalanması gerekmektedir.
Pompalama sırasında pedal üzerine uygulanan yük
çekildiğinde pedal kendiliğinden asıl pozisyonuna
dönmektedir. Hidrolik Lift’i tekrar kapalı pozisyonuna
döndürmek için pedal 10° ters yönde basılmalıdır.
Ek Özellik
Hidrolik Lift’i uzaktan kumanda ederek indirmek için
kumanda mekanizmalarını sorunuz.
Trendelenburg pozisyonu için sorunuz.
Çalışma Sıcaklığı
Hidrolik Lift’ler -10°C ve +70°C arası ortam
sıcaklıklarında kullanılabilir.
FOR UNIVERSAL MOUNTING POSITION
Application
The main feature of this type Hydraulic Lift is that they
can be installed in any position. Common applications
are;
Height and headrest adjustments of hospital beds,
medical equipment and lifting platforms
Lifting or pressure exerting fixtures for production,
laboratory and testing
Operating principle
The position of the hydraulic lift can be changed by
pumping the lever for an arc of approximately 45°. By
releasing the applied force from the lever it returns by
itself to its initial position. In order to return the hydraulic
lift to the closed position the lever has to be moved
upwards by approx. 10°.
Extras
Optional features like closing the hydraulic lift with a
remote control unit are possible
Please ask for Trendelenburg position.
Working temperature
Hydraulic Lifts can be used in an environment with -10°
to +70°C ambient temperature
Farklı pedal modelleri için sorunuz.
Different pedal models on request.
Gövde bağlantı alternatiflerini sorunuz.
Please ask for alternative connection ends.
www.desteklift.com
Download

Kataloğu indirmek için tıklayın.