2014’ÜN BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE
SANAYİDE VERİMLİLİK ARTTI
Ancak Reel İşgücü Maliyeti, Verimliliğe Göre Daha Hızlı Artıyor
12 Haziran 2014
TÜİK’in açıkladığı 2014 yılının Birinci Çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve
istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplara göre Ocak, Şubat, Mart aylarını
kapsayan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim %5,2; istihdam
%3,8 ve verimlilik (işçi başına üretim) %1,4 oranında arttı. Verimlilik, üst üste 6
çeyreklik küçülme döneminin ardından, 2013’ün 3’üncü Çeyreğinden beri
yükseliyor (Tablo ve Şekil 1).
Ne var ki, söz konusu dönemde reel işgücü maliyeti verimliliğe kıyasla daha
yüksek oranda; %2,3 arttı. Reel işgücü maliyeti üst üste 7 çeyrek dönemdir (21
aydır) yükseliyor (Şekil 2).
Reel işgücü maliyeti artışının verimlilik artışına kıyasla daha yüksek olması,
sanayinin uluslararası rekabet gücünü azaltan bir faktör.
1
TABLO: İMALAT SANAYİİNDE ÜRETİM, İSTİHDAM VE VERİMLİLİK
YIL VE
DÖNEM
Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde
Değişim
2010=100 (1)
REEL
İŞGÜCÜ
REEL
MALİYETİ
İŞGÜCÜ
ÜRETİM İSTİHDAM VERİMLİLİK
(2)
ÜRETİM İSTİHDAM VERİMLİLİK MALİYETİ
2007
2008
100,0
98,5
106,2
105,8
94,2
93,1
93,3
92,9
-1,5
-0,4
-1,1
-0,4
2009
2010
2011
87,3
100,0
110,5
95,4
100,0
106,9
91,5
100,0
103,4
100,0
100,0
97,7
-11,4
14,5
10,5
-9,8
4,8
6,9
-1,7
9,3
3,4
7,6
0,0
-2,3
2012
2013
113,0
117,5
112,2
116,6
100,7
100,8
100,8
105,9
2,3
4,0
5,0
3,9
-2,6
0,1
3,2
5,1
I
II
93,0
102,2
104,5
106,1
89,0
96,3
91,8
90,4
-
-
-
-
III
IV
I
100,1
104,6
99,6
107,3
106,9
106,6
93,3
97,8
93,4
94,2
96,7
93,8
7,1
2,0
5,0
2,2
II
III
106,2
98,2
107,9
106,1
98,4
92,6
86,5
92,5
3,9
-1,9
1,7
-1,1
2,2
-0,8
-4,3
-1,8
IV
I
II
90,1
74,6
88,2
102,7
95,7
94,6
87,7
78,0
93,2
98,7
102,4
98,2
-13,9
-25,1
-16,9
-3,9
-10,2
-12,3
-10,3
-16,6
-5,3
2,1
9,2
13,5
III
IV
88,8
97,8
95,8
95,7
92,7
102,2
100,0
99,7
-9,6
8,5
-9,7
-6,8
0,2
16,5
8,1
1,0
l
II
89,7
101,8
95,8
99,1
93,6
102,7
99,2
95,9
20,2
15,4
0,1
4,8
20,1
10,2
-3,1
-2,3
III
IV
I
99,1
109,4
104,1
101,9
103,2
103,9
97,3
106,0
100,2
102,7
102,1
96,6
11,6
11,9
16,1
6,4
7,8
8,5
4,9
3,7
7,0
2,7
2,4
-2,6
II
III
112,6
108,8
106,2
108,3
106,0
100,5
95,2
100,4
10,6
9,8
7,2
6,3
3,2
3,3
-0,6
-2,2
IV
I
II
116,7
106,9
116,5
109,3
109,8
111,9
106,8
97,4
104,1
98,4
96,1
97,7
6,7
2,7
3,5
5,9
5,7
5,4
0,7
-3,1
-1,8
-3,6
-0,4
2,4
III
IV
110,3
118,4
113,4
113,7
97,3
104,1
105,7
103,5
1,4
1,5
4,7
4,0
-3,2
-2,5
5,2
5,2
I
109,7
114,1
96,1
102,1
2,6
3,9
-1,2
6,2
II
120,8
116,1
104,0
103,7
3,7
3,8
-0,1
6,1
III
116,1
118,0
98,4
108,7
5,3
4,1
1,2
2,8
IV
123,4
117,9
104,7
108,7
4,2
3,7
0,5
5,0
I
115,4
118,4
97,5
104,4
5,2
3,8
1,4
2,3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(1) Arındırılmamış Endeksler
(2) Nominal değişimler, TÜİK 2003=100 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2010 baz yılına çekilerek deflate
edilmiştir.
Kaynak: TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri, Üretim, İstihdam ve Üretici Fiyatları Endeksi Haber Bültenleri; aylık üretim
endeksinin üçer aylığa dönüştürülmesi, verimlilik ve reel işgücü maliyeti TİSK hesaplaması
2
ŞEKİL 1
İmalat Sanayiinde Üretim, İstihdam, Verimlilik ve
Reel İşgücü Maliyeti
(Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim)
23,0
18,0
13,0
8,0
3,0
-2,0
-7,0
-12,0
-17,0
-22,0
-27,0
I
II
III
2008
IV
I
II
III
IV
l
II
2009
III
2010
IV
I
II
III
IV
2011
I
II
III
IV
I
2012
II
III
2013
ÜRETİM
İSTİHDAM
VERİMLİLİK
REEL İŞGÜCÜ MALİYETİ
IV
I
2014
ŞEKİL 2
2014'ün 1. Çeyreğinde
Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre
İmalat Sanayiinde Üretim, İstihdam, Verimlilik ve
Reel İşgücü Maliyeti Artışları (%)
5,2
3,8
2,3
1,4
Üretim
İstihdam
Verimlilik
Reel İşgücü Maliyeti
3
Download

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız