BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜM BÖLÜMLERİN YAZ OKULU'NDA VİZE MAZERET SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİ
Adı Soyadı
Bolum Adı
Ders Kodu Ders Adı
Egitmen
Sınav Tarihi
Saati
Salonu
Eyyüb YILMAZ
Kamu Yönetimi N.Ö
ĠġL111
Muhasebeye GiriĢ
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARI
17.07.2014
12:00
A-006
Eyyüb YILMAZ
Kamu Yönetimi N.Ö
ĠġL112
Envanter Bilanço
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARI
18.07.2014
12:00
A-006
Eyyüb YILMAZ
Emre DOĞANAY
Kamu Yönetimi N.Ö
KMY202
Yönetim Bilimi II
Doç.Dr. Gürkan HAġĠT
17.07.2014
15:00
A-006
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
KMY305
Uluslararası ĠliĢkiler I
17.07.2014
12:00
A-006
Emre DOĞANAY
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
KMY202
Yönetim Bilimi II
Doç.Dr. Ali AYATA
Doç.Dr. Gürkan HAġĠT
17.07.2014
15:00
A-006
Emre DOĞANAY
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
KMY306
Uluslararası ĠliĢkiler II
Doç.Dr. Ali AYATA
18.07.2014
12:00
A-006
Emre DOĞANAY
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
HUK302
Ġdari Yargılama Hukuku
18.07.2014
15:00
A-006
Feyza KARA
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
KMY401
ÇağdaĢ Devlet Sistemleri
Doç.Dr. Ahmet AK
Yrd.Doç.Dr. Yavuz CANKARA
18.07.2014
12:00
A-006
Feyza KARA
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
HUK406
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öğr.Gör. Hasan Hüseyin DÜZGÜN
17.07.2014
12:00
A-006
Dilek BURKAN
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
HUK302
Ġdari Yargılama Hukuku
18.07.2014
15:00
A-006
Dilek BURKAN
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
HUK406
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Doç.Dr. Ahmet AK
Öğr.Gör. Hasan Hüseyin DÜZGÜN
17.07.2014
12:00
A-006
Ahmet EKMEZ
Kamu Yönetimi N.Ö
KMY202
Yönetim Bilimi II
Doç.Dr. Gürkan HAġĠT
17.07.2014
15:00
A-006
Ahmet EKMEZ
Kamu Yönetimi N.Ö
KMY204
Siyaset Bilimi II
Yrd.Doç.Dr. Yavuz CANKARA
18.07.2014
12:00
A-006
Ahmet EKMEZ
Kamu Yönetimi N.Ö
HUK206
Türk Anayasa Düzeni
Yrd.Doç.Dr. Pınar ÖZDEN CANKARA
17.07.2014
12:00
A-006
Gülistan TAġ
Kamu Yönetimi N.Ö
ĠKT201
Mikro Ġktisat
Yrd.Doç.Dr. Necati ÇĠFTÇĠ
17.07.2014
15:00
A-006
Gülistan TAġ
Kamu Yönetimi N.Ö
ĠKT203
Makro Ġktisat
Doç.Dr. Aykut EKĠNCĠ
18.07.2014
15:00
A-006
Sedat TEKĠN
Merve ULUSOY
Kamu Yönetimi Ġ.Ö
MAT101
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
18.07.2014
15:00
A-006
MALĠYE N.Ö
MAT 101
Matematik I
Matematik I
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
18.07.2014
15:00
A-006
Ġsmail Erdinç ÇAKMAK
Ġktisat-Ġ.Ö
ĠġL307
Sayısal Yöntemler-I
Doç.Dr. Bülent BAġARAN
18.07.2014
15:00
A-006
Ġsmail Erdinç ÇAKMAK
ĠġL112
Envanter Bilanço-B
Yrd.Doç.Dr. Rifat YILMAZ
18.07.2014
12:00
A-006
Ahmet BAYRAM
Ġktisat-Ġ.Ö
Ġktisat-N.Ö
Ekonometri-I-B
Prof.Dr. Cüneyt KOYUNCU
17.07.2014
12:00
A-006
Ahmet BAYRAM
Ġktisat-N.Ö
ĠKT303
ĠKT304
Ekonometri-II-A
Prof.Dr. Cüneyt KOYUNCU
18.07.2014
12:00
A-006
Ali ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği-N.Ö
HUK101
Hukukun Temel Kavramları
Yrd.Doç.Dr. Cemalettin HATĠPOĞLU
17.07.2014
12:00
A-006
Ahmet YOLCU
Ġktisat-Ġ.Ö
ĠġL205
Yönetim ve Organizasyon
Doç.Dr. Gürkan HAġĠT
18.07.2014
12:00
A-006
Ahmet YOLCU
Tankuthan VURALER
Ġktisat-Ġ.Ö
ĠKT301
Uluslararası Ġktisat Teorisi
Doç.Dr. Mevlüdiye ġĠMġEK
17.07.2014
12:00
A-006
Ġktisat-Ġ.Ö
Ġktisat-N.Ö
ĠġL310
Bilimsel AraĢtırma Teknikleri
Doç.Dr. Hakan ÇELĠK
18.07.2014
15:00
A-006
ĠKT402
Politik Ġktisat
Yrd.Doç.Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU
17.07.2014
15:00
A-006
MAT102
Matematik-II-A
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
17.07.2014
15:00
A-006
MüĢerref ÇELĠK
Ġktisat-Ġ.Ö
Ġktisat-N.Ö
ĠKT406
Dünya ve AB Ekonomisi
Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Hakkı ĠġCAN
17.07.2014
12:00
A-006
MüĢerref ÇELĠK
Ġktisat-N.Ö
ĠKT308
Matematiksel Ġktisat-II
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
18.07.2014
12:00
A-006
MüĢerref ÇELĠK
Yusuf UYSAL
Ġktisat-N.Ö
ĠKT402
Politik Ġktisat
Yrd.Doç.Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU
17.07.2014
15:00
A-006
MALĠYE (Ġ.Ö.)
MAT 101
Matematik I
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
18.07.2014
15:00
A-006
Yusuf UYSAL
MALĠYE (Ġ.Ö.)
MAT 102
Matematik II
Yrd.Doç.Dr. ġamil AKÇAĞIL
17.07.2014
15:00
A-006
Yusuf UYSAL
MALĠYE (Ġ.Ö.)
ĠġL 108
Ġktisada GiriĢ II
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin TEZER
17.07.2014
12:00
A-006
Gözde EKER
Seval OK
Mehmet ÇOBAN
ĠġLETME-Ġ.Ö.
ĠġL310
Bilimsel AraĢtırma Teknikleri
Doç.Dr. Hakan ÇELĠK
18.07.2014
15:00
A-006
Ali ÇAKMAK
Bilgisayar Mühendisliği-N.Ö.
ĠġL207
Üretim Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Atıl TAġER
18.07.2014
12:00
A-006
Ömer ATAK
Kimya-Ġ.Ö.
ĠġL310
Bilimsel AraĢtırma Teknikleri
Doç.Dr. Hakan ÇELĠK
18.07.2014
15:00
A-006
Ömer ATAK
Kimya-Ġ.Ö.
ĠġL207
Üretim Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Atıl TAġER
18.07.2014
12:00
A-006
Kübra DEMĠR
ĠġLETME-N.Ö.
ĠKT201
Mikro Ġktisat-I
Yrd.Doç.Dr. Necati ÇĠFTÇĠ
17.07.2014
15:00
A-006
Kübra DEMĠR
ĠġLETME-N.Ö.
ĠġL212
Ġstatistik-II
Doç.Dr. Bülent BAġARAN
18.07.2014
12:00
A-006
Tuğba ÇALIK
ĠġLETME-N.Ö.
ĠKT201
Mikro Ġktisat-I
Yrd.Doç.Dr. Necati ÇĠFTÇĠ
17.07.2014
15:00
A-006
Tuğba ÇALIK
ĠġLETME-N.Ö.
ĠġL212
Ġstatistik-II
Doç.Dr. Bülent BAġARAN
18.07.2014
12:00
A-006
Berna AKSOY
ĠġLETME-N.Ö.
ĠKT201
Mikro Ġktisat-I
Yrd.Doç.Dr. Necati ÇĠFTÇĠ
17.07.2014
15:00
A-006
Berna AKSOY
ĠġLETME-N.Ö.
ĠġL212
Ġstatistik-II
Doç.Dr. Bülent BAġARAN
18.07.2014
12:00
A-006
Emine TÜRE
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
MAT101
Matematik-I
Öğr.Gör. ġamil AKÇAĞIL
18.07.2014
15:00
A-006
Download

bilecik şeyh edebali üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi