TÜİK e-VT
Genel Açıklamalar
Şubat 2014
ANKARA
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Şubat 2014
1/6
Versiyon
1.0
Yayım Tarihi
20.02.2014
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm
----
Açıklama
Kılavuzun ilk sürümü.
Şubat 2014
2/6
Giriş
Bu kılavuz, TÜİK tarafından düzenlenen istatistiksel anket çalışmalarının teknoloji ve
altyapılasını açıklamak ve bu teknolojileri kullanarak sisteme entegre olmak isteyenlere
kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu amaçla, bu kılavuzun iyi anlaşılabilmesi için XML (eXtensible Markup Language Genişletilebilir İşaretleme Dili), web servisler ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi
olunması beklenir.
Genel Açıklamalar ve TÜİK e-VT Süreci
Anlatılacak olan TÜİK e-VT sistemi, temel olarak tanımlanan XML şemaları üzerinden
katılımcılarıların anketlerdeki sorulara cevap vererek kuruma gönderebilmesini
hedeflemiştir. Bu sürecin işleyişi ve teknik altyapısı aşama aşama anlatılacaktır.
TÜİK ilk olarak hazırladığı anketlerin cevaplarını toplayacağı XML şemalarına ilişkin XSD
ve şematron (SCH) dosyalarını hazırlayarak duyuracaktır. Bu amaçla, 2014 yılı için “2013
Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması” çalışması elektronik ortama
taşınmıştır.
Bu iki şema tanım dosyası ile XML içeriğinin hangi kurallar ve yapılar ile oluşturulacağı
tanımlanmış olacaktır. Her e-VT çalışması için ayrı teknik kılavuzlar hazırlanacaktır. Bu
XML yapıları detaylı olarak ilgili çalışmanın teknik kılavuzunda açıklanacaktır. İlgili
çalışmaya ait XML şeması ve XML için kullanılan kod yapısı (il ve ülke kodları gibi)
paylaşılacaktır.
TÜİK tarafından her anket katılımcısına sistemi kullanabilmeleri amacıyla birer kullanıcı
adı ve şifre dağıtılacaktır. Katılımcılara anketlerini 3 farklı senaryo ile cevaplama
olanağı sağlanmıştır. Bunlar;
1. www.tuik.gov.tr üzerinden web uygulaması (Harzemli Web) ile anketin
cevaplanabilmesi,
2. Katılımcının sahip olduğu muhasebe veya ERP uygulamaları (TÜİK ile web servis
üzerinden entegre çalışabilen) ile anket cevaplarını gönderebilmesi,
3. www.tuik.gov.tr üzerinden bilgisayarına kaydedilmiş olan XML dosyasını karşıya
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Şubat 2014
3/6
yüklemek suretiyle cevaplarını TÜİK sistemlerine aktarabilmesi. (TÜİK ile web
servis üzerinden entegre olmayan uygulamalar için)
Web servis ve XML dosya yüklemesi yöntemleri için kullanılacak XML yapıları her çalışma
için ayrıca düzenlenecektir. Bu XML tanımları XSD ve şematron tanımları ile beraber
duyurulacaktır.
Senaryo 1: Harzemli Web Uygulaması ile Cevaplama
Geliştirilen portal üzerinden şifre ile giriş yapıldıktan sonra katılımcıların anket
sorularına cevap vereceği bir uygulama ile formlar doldurularak anket süreçleri
tamamlanabilecektir. Bu yöntem için internet tarayıcısı dışında her hangi bir ek
uygulamaya ya da entegrasyona ihtiyaç duyulmamaktadır.
Senaryo 2: Web Servis Entegrasyonu
Katılımcılar sahip oldukları muhasebe veya ERP uygulamalarında geliştirilecek modüller
yardımıyla elektronik ortamda anketlerini dolduracaklardır. İlgili modül TÜİK e-VT web
servisleri ile iletişime geçerek cevapları TÜİK sistemine iletecektir. Bu cevaplama süreci
için muhasebe ve ERP uygulamalarına entegrasyon modülleri ürün sahibinin teknik
ekipleri tarafından, TÜİK kılavuzları yardımıyla geliştirilecektir. Web servis işlevleri
sadece bir çalışmaya özgü değil ileride XML yapıları tanımlanabilecek diğer çalışmalara
da cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu senaryo için kullanılacak web servis istemcileri (entegre olan muhasebe ve ERP
uygulamalarının ilgili modulü) kesinlikle TÜİK tarafından katılımcılara dağıtılan şifreleri
kullanmayacak olup, bu şifre ile giriş yapılan portal üzerinden üretilen geçici
anahtarları (bilet – ticket) kullanacaktır. Üretilen geçici anahtarlar üretildikleri andan
itibaren 1 gün (24 saat) süreyle geçerli olacaktır. Katılımcılara dağıtılan şifreler ise
sadece ve sadece www.tuik.gov.tr internet sitesi üzerinden kullanılacaktır.
Geliştirilen web servis 3 işlev içerecektir. Bunlar;
1. e-VT XML dosyası gönderme,
2. e-VT çalışma durum sorgulama,
3. Katılımcıya ait e-VT çalışmalarını listeleme işlevleridir.
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Şubat 2014
4/6
Tüm TÜİK e-VT çalışmaları için kullanılabilecek olan Web servis entegrasyonunun
işlevleri TÜİK e-VT Web Servis Kılavuzu'nda açıklanmıştır.
Web servis entegrasyonu geliştirecek olan muhasebe ve ERP uygulama üreticileri ve
geliştiriciler, TÜİK Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından sağlanacak test
sistemlerini kullanabileceklerdir.
Senaryo 3: XML Dosya Yükleme
Katılımcıların e-VT çalışmalarının cevaplarını XML dosya oluşturarak TÜİK sistemine
gönderebilmesi geliştirilen portal aracılığı ile de sağlanabilmektedir. Web servis ile
entegre olmamış ancak e-VT XML dosyasını oluşturabilen yazılımlar ya da katılımcının
web
servis
entegrasyonunu
tercih
etmemesi
durumunda
kullanılabilmesi
için
geliştirilmiştir.
Senaryo 2 ve 3 için kullanılacak XML yapıları birbirlerinden farklı değildir. Sadece
verilerin TÜİK sistemine iletilme yöntemi farklılaştırılmıştır. Bu iki senaryoyu kullanan
katılımcılar anket değerlendirme süreçlerinden e-posta yoluyla haberdar edileceklerdir.
Örneğin; e-VT XML dosyasının TÜİK sistemine aktarılması ve
e-VT XML yapısı
denetiminin sonuçlanması gibi aşamalar e-posta ile katılımcıya bildirilecektir.
TÜİK Veri Giriş Ekranı e-VT İşlemleri
Katılımcı, TÜİK tarafından kendisine verilen Kullanıcı No ve Şifre'sini www.tuik.gov.tr
adresindeki Ankete Giriş sekmesi tıklanarak açılan TÜİK Veri Giriş Ekranına yazarak Giriş
düğmesine tıkladığında, kendisine özel Yetkili Olunan Uygulamalar sayfasına ulaşır. Bu
sayfada kullanıcının cevaplaması istenen anketler için bağlantıların bulunduğu bir liste
yer almaktadır. Kullanıcı, bu listeden İşyerleri e-VT İşlemleri bağlantısını seçtiğinde, eVT işlemlerini gerçekleştireceği sayfaya yönlendirilmektedir. Kullanıcının bu sayfada
yapabileceği işlemler:
•
Firma Bilgileri sekmesinden e-posta adreslerini güncelleyebilir. TÜİK sistemi
tarafından kullanıcıya yapılacak otomatik geri bildirimler bu e-posta adreslerine
gönderilecektir.
•
XML Yükleme sekmesinden kendi bilgisayarında bulunan bir e-VT XML dosyasını
TÜİK sistemine yükleyebilecektir.
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Şubat 2014
5/6
•
Anahtar Üretme sekmesinden Web Servis Entegrasyonunda şifre yerine
kullanılacak olan geçici anahtarı üretebilecektir. Katılımcı, her yeni geçici
anahtar ürettiğinde bir önce ürettiği geçici anahtar iptal edilecektir. Geçici
anahtarlar e-posta ile gönderilmemekte olup, yalnızca bu sekmeden ulaşılabilir.
E-posta adresleri TÜİK sistemi tarafından kullanıcıya yapılacak otomatik geri
bildirimler için kullanılacaktır.
•
Veri Durumu sekmesinden anketlerin durumunu öğrenebilecektir.
•
Özet Rapor sekmesinden cevapladığı anketlerden elde edilen özet istatistiklere
ulaşabilecektir. Bu istatistikler, Katılımcıya özel olduklarından, ait oldukları
Katılımcı haricinde bir başkasıyla paylaşılmayacaktır.
•
WSDL sekmesinden Test ve Son Kullanıcı WSDL dosyalarını indirebilecektir. WSDL
dosyaları, yalnızca uygulama geliştiricilere açılan arayüzde görüntülenecektir.
e-VT Test Sistemi ve Geliştiriciler için Başvuru Süreci
Yazılımcıların Muhasebe ve ERP uygulamalarına entegrasyon modülleri üretirken, bu
modülleri test edebilmeleri için, kendilerine TÜİK tarafından Test Kullanıcıları
tanımlanacaktır. Test Kullanıcıları, sistemi gerçek bir Katılımcı gibi kullanmak suretiyle
modüllerini test edebileceklerdir.
TÜİK sistemleriyle e-VT Web Servis Entegrasyonu kurmak ya da XML dosya üretmek
isteyen
Uygulama Geliştiriciler [email protected] e-posta adresine iletişim bilgilerini
göndermek suretiyle Test Kullanıcısı tanımlanması için Kurumumuza başvuruda
bulunmaları durumunda, görevli personellerimiz kendileriyle irtibata geçecektir.
e-VT - Teknik Kılavuz
Versiyon: 1.0
Şubat 2014
6/6
Download

TÜİK e-VT Genel Açıklamalar