Uz. Dr. İlknur Ülgen
1970 Ankara doğumlu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra 1993-1998
yılları arasında Isparta Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 1998 yılında
uzmanlık eğitimi için SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH de çalışmaya başladı.
2003 yılında Göğüs Hastalıkları uzmanı, 2004 yılında Başasistan olarak aynı hastanede çalışmaya devam etti.
Halen SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan
olarak görev yapmaktadır.
Download

Uz. Dr. İlknur Ülgen - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi