Sayı: 2014 / 54
Nüfusun yarıdan fazlası internet kullanıyor
16 Eylül 2014
İnternet kullanım oranı 2014 Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki
bireylerde %53,8 oldu. Bu oran erkeklerde %63,5, kadınlarda ise
%44,1’dir. İnternet kullanım oranları, 2013 yılının aynı döneminde
Türkiye geneli için %48,9 iken, erkeklerde %59,3, kadınlarda ise
%38,7 olarak gerçekleşmişti.
Her beş evin üçünde internet erişimi var
Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı
2014 Nisan ayında %60,2 oldu. Bu oran 2013 yılının aynı ayında
%49,1’di.
Sosyal medya ilk sırada
İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç
ayında internet kullanan bireylerin %78,8’i sosyal medyayı
kullanırken, bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma
izledi.
e-devlet hizmetleri kullanımı yaygınlaşıyor
İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla 2013 Nisan ayı ile 2014 Mart
aylarını kapsayan on iki aylık dönemde kamu kurum/kuruluşları ile
iletişimde internet kullanma oranı %53,3 oldu. Bu oran önceki yılın aynı
döneminde (2012 Nisan-2013 Mart) %41,3’tü. Kamu kuruluşlarına ait web
sitelerinden bilgi edinme %51,2 ile kullanım amaçları arasında ilk sırayı
aldı.
İnternet üzerinden alışveriş artıyor
İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım
amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
%30,8 oldu. Önceki yıl internet üzerinden alışveriş yapanların oranı
ise %24,1’di.
On iki aylık dönemde (2013 Nisan-2014 Mart) internet üzerinden
alışveriş yapan bireylerin %51,9’u giyim ve spor malzemesi, %27’si
ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb), %26,8’i seyahat bileti,
araç kiralama vb., %24,9’u elektronik araçlar (cep telefonu, kamera,
radyo, TV, DVD oynatıcı vb.), %15,9’u kitap, dergi, gazete (e-kitap
dahil) aldı.
Kaynak:
1.TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması,2014
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
Bilgi için: Ayhan DOĞAN
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 04 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Nüfusun yarıdan fazlası internet kullanıyor Her beş evin üçünde