FKR1T-DIN
FAZ KORUMA RÖLESİ
Uygulama Alanları:
■ Elektrik motorları
Bağlantı Şeması
► Çalışma Prensibi :
L1,L2,L3 fazlarına ait Faz-Nötr gerilimlerinde dengesizlik yoksa veya fazlardan
herhangi biri kesik değilse normal ledi yanar, röle kontağını ceker. Dengesizlik %20' yi
aşarsa normal ledi soner ve role kontağını bırakır. Faz-Nötr arası dengesizlik
düzeldiğinde tekrar normal ledi yanar ve röle
kontağını çeker.
PTC Koruma: Motor sargıları içindeki PTC elemanına ait
terminaller ile role uzerindeki PTC terminallerine bağlanır.
PTC elemanının sıcaklık-Direnç grafiği yanda verilmiştir.
PTC terminalleri kullanılmayacaksa, kısa devre edilmelidir.
Böylece PTC fonksiyonu iptal edilmiş olur.
TEKNİK BİLGİ :
İşletme Gerilimi
İşletme Aralığı
Frekans
Asimetri Değeri
Kontak Akımı
Güç Tüketimi
Cihaz Koruma Sınıfı
Klemens Koruma Sınıfı
Ortam Sıcaklığı
Bağlantı Şekli
Boyutlar
PTC uçları
kullanılmıyorsa
kısa devre
edilmelidir.
: 3 Faz ve 1 Nötr; (VL-N; 220 Vac ve VL-L; 380Vac)
: (0.8 – 1.2)xUn
(Un nominal gerilim)
: 50/60 Hz
: Faz – Nötr arası %20 sabit
: Max. 5 A / 240 VAC
: < 8 VA
: IP20
: IP00
L1
: -5°C....+50°C
L2
: Pano içindeki klemens rayına
L3
: 35x90x58 mm
1A
1A
1A
N
15
L1 L2 L3
N
5A/240 Vac
L1,L2,L3 : 3 x 380 V ac
L,N
: 220 V ac
18
Yük
16
FKR1T-DIN
FAZ KORUMA RÖLESİ
Uygulama Alanları:
■ Elektrik motorları
Bağlantı Şeması
► Çalışma Prensibi :
L1,L2,L3 fazlarına ait Faz-Nötr gerilimlerinde dengesizlik yoksa veya fazlardan
herhangi biri kesik değilse normal ledi yanar, röle kontağını ceker. Dengesizlik %20' yi
aşarsa normal ledi soner ve role kontağını bırakır. Faz-Nötr arası dengesizlik
düzeldiğinde tekrar normal ledi yanar ve röle
kontağını çeker.
PTC Koruma: Motor sargıları içindeki PTC elemanına ait
terminaller ile role uzerindeki PTC terminallerine bağlanır.
PTC elemanının sıcaklık-Direnç grafiği yanda verilmiştir.
PTC terminalleri kullanılmayacaksa, kısa devre edilmelidir.
Böylece PTC fonksiyonu iptal edilmiş olur.
: 3 Faz ve 1 Nötr; (VL-N; 220 Vac ve VL-L; 380Vac)
: (0.8 – 1.2)xUn
(Un nominal gerilim)
: 50/60 Hz
: Faz – Nötr arası %20 sabit
: Max. 5 A / 240 VAC
: < 8 VA
: IP20
: IP00
L1
: -5°C....+50°C
L2
: Pano içindeki klemens rayına
L3
: 35x90x58 mm
1A
1A
1A
N
L1,L2,L3 : 3 x 380 V ac
L,N
: 220 V ac
15
L1 L2 L3
N
5A/240 Vac
TEKNİK BİLGİ :
İşletme Gerilimi
İşletme Aralığı
Frekans
Asimetri Değeri
Kontak Akımı
Güç Tüketimi
Cihaz Koruma Sınıfı
Klemens Koruma Sınıfı
Ortam Sıcaklığı
Bağlantı Şekli
Boyutlar
PTC uçları
kullanılmıyorsa
kısa devre
edilmelidir.
18
16
Yük
Download

FKR1T-DIN FKR1T-DIN