Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
PAKKENS A.Ş.
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0009-K
Revizyon No: 010 Tarih: 26 Ağustos 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0009-K
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde
No:20
16159
BURSA / TÜRKİYE
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Bağıl
(Gauge///Relat
if) Basınç
Tel
: 0 224 600 02 00
Faks
: 0 224 600 02 30
E-Posta : kalite@pakkens.com.tr
Website : www.pakkens.com.tr
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
-0,004 MPa ile
-0,1 MPa arası
Gaz
3 Pa + 3,7.10⁻⁴ PR
0,0015 MPa ile
0,1 MPa arası
Gaz
3 Pa + 3,7.10⁻⁴ PR
0,02 MPa ile
2,5 MPa arası
Gaz
30 Pa + 3,9·10⁻⁴ PR
Açıklamalar
PR:Uygulanan
Relatif
Basınç Değeri
Euromet/cg17/v.01,
DKD-R 6-1 ve
TS/EN 837
dokümanları
referans
alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
PAKKENS A.Ş.
Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0009-K
Revizyon No: 010 Tarih: 26 Ağustos 2014
AB-0009-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Bağıl
(Gauge///Relat
if) Basınç
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,2 MPa ile
7,5 MPa arası
Hidrolik
100 Pa + 3,9·10⁻⁴ PR
1 MPa ile
60 MPa arası
Hidrolik
750 Pa + 3,9·10⁻⁴ PR
Açıklamalar
PR:Uygulanan
Relatif
Basınç Değeri
Euromet/cg17/v.01,
DKD-R 6-1 ve
TS/EN 837
dokümanları
referans
alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürleri
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı