İlan Sahibi Firma
AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ.
İş Tanımı
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması
Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre
Görevlisi işlemlerinin yürütülmesi ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası
hazırlanması işleri için Çevre Mühendisi alınacaktır.
·
Ankara’da ikamet ediyor olması,
·
Mesleği
ile
ilgili
en
az
üç
yıl
çalışmış,
üç
adet
Raporun
hazırlanmasında yer almış veya üç adet Raporun ĐDK’ sında görev almış
veya üç adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde bulunmuş veya on
beş adet PTD hazırlanmasında yer almış olması,
Aranan Nitelikler
Diğer Açıklamalar
·
Çevre Görevlisi Belgesine sahip olması,
·
Günü birlik seyahat engeli olmaması,
·
Bay adaylar için askerlik ile ilişiği olmaması.
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerin verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
[email protected]
İletişim Bilgileri
Tel.0 312 440 52 28
Faks.0 312 440 52 29
İlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi :20.09.2014
(İlanın bitiş tarihi
Bitiş tarihi
mutlaka belirtilmelidir)
:31.12.2014
İlan Sahibi Firma
İş Tanımı
EKONORM ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ.
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması
Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre
Görevlisi işlemlerinin yürütülmesi işleri için Çevre Mühendisi alınacaktır.
·
ANKARA'da ikamet eden,
-
Minumum 1 yıllık tecrübeli
·
Đlgili Çevre Yönetmeliklerine hakim Çevre
Danışmanlığı
konusunda deneyimli,
Aranan Nitelikler
·
Çevre Görevlisi Belgesine sahip,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Diksiyonu düzgün,,
·
Bay,Bayan
Bay adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan adaylar
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerin verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
Diğer Açıklamalar
[email protected]
EKONORM ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ.
Cinnah Caddesi Yeşilyurt Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 466 10 90
İletişim Bilgileri
Yetkili: Oytun GÜRSOY
0532 795 82 44
Mail : [email protected]
İlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi : 18.09.2014
(İlanın bitiş tarihi
Bitiş tarihi
mutlaka belirtilmelidir)
: 18.10.2014
Đlan Sahibi Firma
Đş Tanımı
Aranan Nitelikler
Diğer Açıklamalar
Đletişim Bilgileri
BAF PROJE MÜTEAHĐTLĐK PLANLAMA ARITMA TĐC.
SAN. LTD. ŞTĐ.
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, Arıtma projeleri,
hazırlanması konusunda çalışabilecek Çevre Mühendisleri alınacaktır.
·
Ankara’da ikamet eden,
·
Arıtma projeleri hazırlanmasında deneyimli
·
Đngilizce bilen,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Diksiyonu düzgün,
·
Seyahat engeli olmayan
·
Bay adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan adaylar.
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerini verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
: [email protected]
: 0312 286 50 31 - 32
Đlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi :05.09.2014
(Đlanın bitiş tarihi
mutlaka
belirtilmelidir)
Bitiş tarihi
:05.11.2014
Đlan sahibi
TEMSAT TEKNĐK MÜHENDĐSLĐK LTD. ŞTĐ.
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, ÇED Raporları ve Çevresel
Danışmanlık ile Çevresel Ölçüm Analiz laboratuvarımızda görevlendirilmek
üzere 2 Çevre Mühendisi çalışma arkadaşı alınacaktır.
Đş Tanımı
Çevresel Danışmanlık hizmetleri ile Çevresel Ölçüm ve Analiz
Laboratuvarımızda görevlendirmek üzere Kocaeli’de faaliyet gösteren
firmamıza Kocaeli de ikamet eden aşağıdaki özelliklere haiz
2 Çevre Mühendisi çalışma arkadaşı alınacaktır.
- KOCAELĐ' de ikamet eden,
- Çevre Görevlisi Belgesine sahip,
- Aktif araç kullanabilen,
Aranan
- Diksiyonu düzgün,
Nitelikler
- Seyahat engeli olmayan,
- Tercihen Đngilizce Bilen,
-MS Office.AUTOCAD,NETCAD programlarına hakim,
-Bay adaylarda askerlik engeli bulunmayan adaylar.
Tel: 0(262) 325 29 00(pbx) Fax: 0(262) 321 29 04
Đletişim
E-posta: [email protected] ; [email protected]
Bilgileri
Adres: Yenişehir Mah. Fıratlı Sk. No: 12
Đzmit/KOCAELĐ
•
•
•
•
•
•
•
•
Diğer
Açıklamalar
Yayımlama
30 gün
Süresi
Đlan Sahibi Firma
Đş Tanımı
Aranan Nitelikler
Diğer Açıklamalar
Đletişim Bilgileri
HSC ARITIM LTD. ŞTĐ.
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, su arıtma sistemleri ve
ekipmanlarının satışını yapmak için Çevre Mühendisi alınacaktır.
·
Ankara’da ikamet eden,
·
Đnsan Đlişkileri iyi olan,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Diksiyonu düzgün,
·
Günü birlik seyahat engeli olmayan,
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerin verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
[email protected]
Đlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi :08.09.2014
(Đlanın bitiş tarihi
mutlaka
belirtilmelidir)
Bitiş tarihi
:08.01.2015
İlan Sahibi Firma
İş Tanımı
Aranan Nitelikler
İZÇEV GERİ DÖNÜŞÜM
Torbalı’da yeni kurulum aşamasında olan Toplama Ayırma Tesisimiz
bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” kapsamında Çevre Görevlisi işlemlerinin yürütülmesi için Çevre
Mühendisi alınacaktır.
Çevre Mühendisi 2 kişi,
o Tercihen İzmir’de ikamet eden
o B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif sürücü olan,
o Sahada aktif görev alabilecek, Seyahat engeli olmayan,
o Dinamik, sorumluluk sahibi, çözüm odaklı iletişim, koordinasyon, planlama
ve rapor hazırlama becerisi olan
o Takım çalışmasına yatkın,
o Askerliğini yapmış
o Ms Office programlarına hakim,
o Çevre Görevlisi sertifikası mevcut,
o İnsan ilişkileri ve iletişimi kuvvetli, iyi organize olabilen ve sonuç odaklı
çalışabilen.
o İşletme Müdürüne bağlı çalışacak.
Diğer Açıklamalar
İletişim Bilgileri
İlan Yayın Süresi
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı özgeçmişlerin verilen
adrese mail atmaları gerekmektedir.
E-posta: [email protected]
Başlangıç tarihi : 08.09.2014
(İlanın bitiş tarihi
Bitiş tarihi
mutlaka belirtilmelidir)
: 08.10.2014
Đlan Sahibi Firma
Đş Tanımı
Holdingimize bağlı 'Madencilik” sektöründe faaliyet gösteren Asya Maden
şirketimiz bünyesinde 'Çevre Mühendisi' olarak Kastamonu –Hanönü
lokasyonumuzda görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip takım
arkadaşı arıyoruz.
İşletmenin çevre performansının sürdürülebilirliğine ve gelişmesine katkı
sağlamak,
• İşletme bünyesindeki tüm operasyonel faaliyetlerin, çevre mevzuatına
uygun olarak yapılmasını sağlamak,
• OHSAS 18001, ISO 14001 yönetim sistemlerinin uygulanmasını, çevre
uygulamalarının standardizasyonunu sağlamak,
• Çevre konularında resmi kurumlarla ilgili süreçleri yürütmek, çevre
mevzuatına uygun olarak izin proseslerinin takibini yapmak,
• Sahada çalışan taşeron firmalarını çevre gereksinimlerine uygunluğunu
izlemek ve kontrol etmek,
• Çevre eğitimlerini organize etmek; gerektiğinde eğitim vermek,
• Prosedürler gereği uygulamaları izlemek ve düzenli olarak raporlamak
Holdingimize bağlı 'Madencilik” sektöründe faaliyet gösteren Asya Maden
şirketimiz bünyesinde 'Çevre Mühendisi' olarak görevlendirilmek üzere
aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşı arıyoruz.
Aranan Nitelikler
• Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun,
• Iyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
• Çevre Görevlisi belgesi olan,
• Çevre Mevzuatı, su, atık su, atık barajı, emisyon, hava kalitesi ve doğal
kaynak yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi,
• Çevre konularında ulusal ve uluslararası mevzuat bilgisine, yönetmelik ve
saha uygulamalarına hakim,
• Çevre Yönetimi ve uygulamalarıyla ilgili - tercihen maden sektöründe- en
az 3 yıl saha tecrübesi olan,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarında tecrübe sahibi,
• Sistem geliştirme, sorumluluk alma, proaktif olma, sonuç odaklılık, takım
çalışması, iletişim, çözümsel yaklaşım, zaman yönetimi gibi yetkinliklere
sahip,
• Tercihen “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası” bulunan,
• MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
• B sınıfı sürücü ehliyeti olan ve aktif olarak araç kullanabilen,
• Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış,
• Kastamonu – Hanönü’de ikamet eden veya edebilecek olan,
Çalışma Lokasyonu – Kastamonu / Hanönü
Đlan Sahibi Firma
ERM ÇEVRE MÜH.MAK.DAN.SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ.
Đş Tanımı
Aranan Nitelikler
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması
Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre
Görevlisi işlemlerinin yürütülmesi ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası
hazırlanması işleri için Çevre Mühendisi alınacaktır.
·
Đzmir Bornova tarafı ikamet eden, Çevre mühendisi
·
1 yada 2 yıl deneyimli yada yeni mezun
·
Çevre Görevlisi Belgesine sahip,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Diksiyonu düzgün,
·
Günü birlik seyahat engeli olmayan,
·
Diğer Açıklamalar
Yeterli seviyede bilgisayar kullanabilen
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerin verilen adrese mail atmaları yada telefon ile irtibata
geçerek görüşme talep etmeleri rica olunur.
Birbahar Aydı
0 (232) 462 84 46 / 0 535 963 29 52
Đletişim Bilgileri
[email protected]
[email protected]
Đlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi :10/09/2014
(Đlanın bitiş tarihi
mutlaka
belirtilmelidir)
Bitiş tarihi
: 30/09/2014
Đlan Sahibi Firma
ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.
Đş Tanımı
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, Arıtma kimyasal ve
malzemeleri satışı ve satış sonrası hizmetler konusunda çalışacak
Yetiştirilmek üzere Çevre Mühendisi alınacaktır. Ekibimiz arasında yer
almak isterseniz ve aşağıdaki yetkinliklere sahipseniz, başvurularınızı
iletmenizi rica ederiz.
·
Arıtma Kimyasalları satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler için
ofis ağırlıklı çalışacak,
Aranan Nitelikler
·
Çok iyi derecede Đngilizce bilen,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Yurtiçi ve Yurtdışı seyahat engeli olmayan,
·
Diksiyonu düzgün, müşteri görüşmeleri yapabilecek, insan
ilişkilerinde başarılı,
·
Dinamik, sorumluluk sahibi, satış ve çözüm odaklı iletişim,
koordinasyon, planlama ve rapor hazırlama becerisi olan
·
Diğer Açıklamalar
Tercihen Đstanbul Avrupa yakasında ikamet eden,
Yukarıda
belirtilen
özelliklere
sahip
adayların
özgeçmişlerini verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
e-mail:[email protected]
Đletişim Bilgileri
Tel:0212.356 96 86 (pbx)
Fax:0212.356 15 78
Đlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi :11.09.2014
(Đlanın bitiş tarihi
mutlaka
belirtilmelidir)
Bitiş tarihi
:11.10.2014
fotoğraflı
Đlan Sahibi Firma
Đş Tanımı
SĐSTEMPARK ARITMA VE ÇEVRE TEKNOLOJĐLERĐ
MÜH. VE DAN. HĐZ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.
Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması
Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre
Görevlisi işlemlerinin yürütülmesi işleri için Çevre Mühendisi alınacaktır.
·
BURSA'da ikamet eden,
·
Đlgili Çevre Yönetmeliklerine hakim Çevre Danışmanlığı konusunda
deneyimli,
Aranan Nitelikler
Diğer Açıklamalar
·
Çevre Görevlisi Belgesine sahip,
·
Aktif araç kullanabilen,
·
Diksiyonu düzgün,,
·
Bay,Bayan Bay adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan adaylar
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip adayların fotoğraflı
özgeçmişlerin verilen adrese mail atmaları gerekmektedir.
[email protected]
SĐSTEMPARK ARITMA VE ÇEVRE TEKNOLOJĐLERĐ
MÜH. VE DAN. HĐZ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ
Nilüfer Ticaret Merkezi Yaylalı Sokak No: 7 Nilüfer BURSA
Đletişim Bilgileri
Tel: 0224 346 12 51
Yetkili: Alpaslan YENĐCĐ
0549 712 86 56
Đlan Yayın Süresi
Başlangıç tarihi : 12.09.2014
(Đlanın bitiş tarihi
mutlaka
belirtilmelidir)
Bitiş tarihi
: 12.10.2014
Download

İlan Sahibi Firma AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. İş Tanımı