KİŞİSEL BİLGİLER

İsim: Burcu SEZGİN

İş Adresi: Organize Sanayi Böl. Teknoloji Bulvarı Antrepo Cad. No:1
Eskişehir

E-mail: [email protected]

İş Tel: 0-222-2361415 (4520)
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm
Üniversite
Yıl
Doktora
Eczacılık
Anadolu Üniversitesi
2009-Devam ediyor
Yüksek Lisans
Kimyasal Teknolojiler
Osmangazi Üniversitesi
2004-2006
Lisans
Kimya Mühendisliği
Osmangazi Üniversitesi
1999-2003
YABANCI DİL VE DÜZEYİ

İngilizce (ÜDS: ) 78,75
AKADEMİK ÜNVANLAR

ÖĞR.GÖR. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir MeslekYüksekokulu, 2011
İDARİ ÜNVANLAR

PROGRAM BAŞKANI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir MeslekYüksekokulu, 2012
PROJELER
2012-Devam Ediyor: İşlenmiş Gıdaların Lezzetini Değiştirmek İçin Kullanılan Bazı Katkı Maddelerinin
Eşzamanlı Analizi (Anadolu Üniversitesi BAP Projesi)
VERDİĞİ DERSLER

Çevre Bilimine Giriş

Gürültü ve Toz Kirliliği Kontrol Teknikleri

Laboratuvar ve Ölçüm Teknikleri

Endüstriyel Kirlilik KOntrolü

Aletli Analiz Teknikleri

Proje

Çevresel Etki Değerlendirme

Çevre Koruma

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Milli Parklar ve Koruma Alanları Yönetimi
Download

Fotoğraflı CV Formu - eskişehir osmangazi üniversitesi