Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO
Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizm. Taş. Gıda Su Ürünleri Mad.
Met. Pet. Kimya San. Tic. An. Şti. - Bornova 1
Akreditasyon No: AB-0465-T
Revizyon No: 02 Tarih: 29 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0465-T
Adresi :
Sanayi Cad. No: 50/D
Bornova 35100
İZMİR / TÜRKİYE
: 02324350548
Faks
: 02324611147
E-Posta : [email protected]
Website : www.deppolab.com
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
Atık Su
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metod
SM 4500-H+B
Renk Tayini
SM 2120 C
MBAS (Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren
Anyonik Yüzey Aktif Maddeler)
SM 5540 C
Yağ-Gres Tayini
SM 5520 B
İletkenlik Tayini
SM 2510 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
SM 5220 B
Sülfit Tayini
SM 4500-SO₃²⁻ B
Krom (+6) Tayini
SM 3500-Cr B
Serbest Klor Tayini
SM 4500-Cl B
Amonyak Azotu Tayini
SM 4500 NH₃B
SM 4500 NH₃F
Toplam Fosfor Tayini
SM 4500-P B,D
Fenol İndeksi Tayini
TS 6227 ISO 6439
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
SM 2540 D
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ₅) Tayini
SM 5210 B
Anyon Tayini (Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat,
Fosfat, Sülfat)
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
DEPPO
Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizm. Taş. Gıda Su Ürünleri Mad.
Met. Pet. Kimya San. Tic. An. Şti. - Bornova 1
Akreditasyon No: AB-0465-T
Revizyon No: 02 Tarih: 29 Eylül 2014
AB-0465-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç) ve
Atık Su Devam)
NUMUNE ALMA
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini Alüminyum(Al), Antimon(Sb),
Arsenik(As), Baryum(Ba), Bor(B),
Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca), Krom(Cr),
Kobalt(Co), Bakır(Cu), Demir(Fe),
Kurşun(Pb), Magnezyum(Mg),
Mangan(Mn), Molibden(Mo), Nikel(Ni),
Selenyum(Se), Silisyum(Si-SiO2),
Gümüş(Ag), Sodyum(Na), Talyum(Tl),
Titanyum(Ti), Vanadyum(V), Çinko(Zn),
Berilyum(Be), Potasyum(K)
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Civa (Hg) Tayini
DPP_TLL_Ç19
(işletme içi metot)
EPA 245.2
Çözünmüş Oksijen Tayini
SM 4500 O C
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 C
Çökelebilen Katı Madde Tayini
Volumetrik Metod
SM 2540 F
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metod
SM 2130 B
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metod
SM 2540 B
Hidrokarbon Tayini
SM 5520 F
Atıksu Numune Alma
TS ISO 5667-10
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı