•
Hasar Yönetimi Çözümü





•
•
•
•
Yenilikçi Yönler
Ana Modüller
Zorluklar
Kazançlar
Kapsam
Teknoloji
Geliştirme Ortamı
Proje Yaklaşımı
Soru ve Cevaplar
www.cybersoft.com.tr
(OECD Guidelines for Good Practice for Insurance Claim Management -2004 )
www.cybersoft.com.tr
Yenilikçi Yönler
Masa organizasyonu ile uzmanlık alanları
7/24/365
Çoklu kanal
Tek arayüz
Tanımlanabilir iş akışları, iş kuralları
İş havuzları
Muallak kırılımları
www.cybersoft.com.tr
basitleştirilmiş hasar çözümü
•
•
•
•
Hasar inceleme süresini azaltarak ödemeleri çabuklaştır, yığılmaları azaltır.
Verimliliği artırır
Hasar yönetim maliyetlerini azaltır
Müşteri memnuniyetini artırır
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
İhbar / Dosya / Rücu / Organizasyon / Yetkiler / Hukuk / Pert / Raporlar / Araştırma / Komite / Tanımlamalar
www.cybersoft.com.tr
360° Hasar Yönetimi
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
email
/
SMS
/
duyuru listesi
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
Hasar evrakları / ödeme evrakları / diğer evraklar
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
Kişiselleştirilebilir Dashboard
www.cybersoft.com.tr
Uyarı İkonları
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
Eski verilerin aktarımı
Entegrasyon
İş süreçleri
İş kuralları
Üretim modülünden sağlanamayan veriler
www.cybersoft.com.tr
Eski verilerin aktarımı
Entegrasyon
İş süreçleri
İş kuralları
Üretim modülünden sağlanamayan veriler
www.cybersoft.com.tr
Eski verilerin aktarımı
Entegrasyon
İş süreçleri
İş kuralları
Üretim modülünden sağlanamayan veriler
www.cybersoft.com.tr
Eski verilerin aktarımı
Entegrasyon
İş süreçleri
İş kuralları
Üretim modülünden sağlanamayan veriler
www.cybersoft.com.tr
Eski verilerin aktarımı
Entegrasyon
İş süreçleri
İş kuralları
Üretim modülünden sağlanamayan veriler
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
Azalan IT iş gücü
Şirket organizasyonuna uygun iş akışları ile kısalan operasyonel
süreçler
Personelin performans ölçümü
Müşteri skoruna göre operasyon
Hasar istatistiklerini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren
yönetsel araçlar
Ölçülebilir Süreçler
Sahte Hasar Denetimi
www.cybersoft.com.tr
Kısalan Operasyonel Süreçler
•
•
•
•
•
•
•
Oluşturulan hasar dosyasının otomatik olarak bir masaya
düşmesi
Tek bir hasar dosyası üzerinde farklı alt hasarların ve
mağdurların eşzamanlı yönetilebilmesi
Eksper ücretlerinin otomatik olarak hesaplanması
Hukuk işlemlerinde faiz ve maliyet hesaplarının otomatik olarak
yapılması
Tahsilat departmanıyla etkileşimli olarak ödeme işlemlerinin
hızlandırılması
Dosya üzerinde çalışan farklı departmanların veya masaların
direk iletişim kanalı ile hızlı karar verme
Otomatik olarak belirlenen standart evrak setleri
www.cybersoft.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azalan birim dosya başı maliyetler
Azalan kağıtsı ortam
Gözden kaçmayan hasar dosyaları
Azalan Avukat, Eksper, Araştırmacı atama maliyetleri
Azalan IT masrafları
Bakım maliyetlerinde fark edilir azalma
Müşteri ihtiyaçlarına göre ücretlendirme
İletişim maliyetlerinin azalması
Müşteri skorlama ile, küçük hasarlarda eksper masrafının
tamamen ortadan kaldırılması
www.cybersoft.com.tr
•
•
•
•
•
•
Kullanıcıyı yönlendiren, sadeleştirilmiş ve daha az iş bilgisi
gerektiren ekranlar
Geliştirilmiş kullanıcı paneli
Farklı iş akışlarına uygun kural motoru
Tek ekrandan ihbar girişi
360° View Ekranlar
Yetkilendirme ile kolay kullanıcı yönetimi
www.cybersoft.com.tr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çoklu dil
Çoklu para birimi
Üzerimdeki işler
Onaya gönderdiğim işler
Dosya durumları, uyarı ikonları
Kişiselleştirilebilir dashboard
Duyuru listesi
Dosya üzerine yazılan notlar
Sistem içi mesajlaşma
Evrak yönetimi
Hızlı bakış ekranları
Loglama
İşlem tarihçesi
www.cybersoft.com.tr
•
Tamamen kişiselleştirilebilir, müşteri ihtiyaçlarını tam karşılayan
sigortacılık çözümleri
•
Ürün tesliminden sonra da, zamanla değişen gereksinimlerin
hızlıca uygulanabilmesi
•
Ölçeklenebilirlik
www.cybersoft.com.tr
Sigorta Şirketi
Acente
Sigortalı
Mağdur
Anlaşmalı Servis
Asistans Şirket
Tedarikçi
Tamirhane
Eksper
Bilirkişi
Aktüer
Saha Uzmanı
Araştırmacı
Trafik Müşaviri
Pert Otoparkçı
Otoanaliz
SBM
EGM
Banka
Avukat
İcra Daireleri
Muhasebe
Tahsilat
Tıbbi Danışman
Hastane
Sağlık Kurumu
www.cybersoft.com.tr
1
•
Hasar tarihine uygun poliçe/zeyilinin getirilmesi
•
Girilen ihbarın ilgili zeyil tarihleri arasında olması kontrol
edilmesi (ön ihbarda iş akış kuralları)
•
Sadece seçilen poliçe teminatlarına uygun, talep eden
seçeneği
•
Seçilen poliçe ve talep eden ikilisine göre filtrelenmiş hasar
nedeni (yanlış hasar nedeni seçimine engel)
•
Seçilen hasar nedenine göre teminat ve reasürans
bilgilerinin filtrelenerek görüntülenmesi
İhbar Girişi
Üretim Entegrasyonu
www.cybersoft.com.tr
2
•
Girilen kriterlere uygun tahmini hasar tutarı önerilmesi
(lump sum)
•
Servis seçimine göre otomatik yönlendirme
•
Outband aramalar, servis yönlendirme
•
Eksper atama kurallarına göre seçilen otomatik eksper
ataması
•
Dosyalaşma sırasında tanımlanan bildirimler ile
muhatapların anında bilgilendirilmesi
•
Dosyalaşma sırasında otomatik muallak dağıtımı
Otomatik Eksper Atama
Outband işlemleri
Servis Yönlendirme
www.cybersoft.com.tr
3
•
Stoploss ve azalan bedelli teminatlarda limit aşım kontrolü
ve ön ihbarda kalma kurallarının işletilmesi
•
Hasar masası yetkilerine ve dosya tiplerine uygun olarak
şekillenmiş farklı ihbar giriş ekranları (sağlık, hukuk vb)
•
Dış kullanıcıların ihbar girebilmesi için özelleştirilmiş web
ihbar ekranları ve iş kuralları
•
İş akış kuralları ile dosyalaşma kriterlerine uygun,
ihbarların otomatik olarak doğru masaya yönlendirilmesi
Kanal Bazında Özelleştirilmiş Ekran
ve Kontroller
İş Akış ve İş Kuralları
www.cybersoft.com.tr
5
• Otomatik evrak listesi oluşturulması
• İhbar girişi sonucunda durum bilgisini veren final özet ekranı
• Eksper bilgileri
İhbar Final Özet
www.cybersoft.com.tr
1
•
İhbar ve poliçe bilgileri görüntüleme
•
Detaylı dosya durumu takibi
•
Mağdur takibi
•
Yan dosya açma ve takibi
•
Eksper önerme ve manuel eksper atama
•
Şikayet sistemi entegrasyonu
•
Eksist entegrasyonu
•
OtoAnaliz ekspertiz entegrasyonu
•
KTT entegrasyonu ve dosyaya ekleme
Dosya İşlemleri
www.cybersoft.com.tr
2
Sistem İçi Mesajlaşma
•
Not ve tarihçe takibi
•
Farklı tiplerde not girişi
not
tarihçesi
Notveve
Tarihçe
•
Dosya aktivite tarihçesi
•
Sms/Eposta bildirim tarihçesi
•
Riziko matrisi: Ruhsat serino, Plaka no, Şasi no, Motor
no, Marka, Model, Yıl, Trafik çıkış tarihi, Tescil tarihi
bilgilerinin karşılaştırması:
•
Poliçe
•
EGM
•
Ekspertiz
•
Dosya üzerinde sistem içi mesajlaşma
Dosya Üzerine Not Girişleri
www.cybersoft.com.tr
2
Sistem İçi Mesajlaşma
•
Not ve tarihçe takibi
•
Farklı tiplerde not girişi
not
tarihçesi
Notveve
Tarihçe
•
Dosya aktivite tarihçesi
•
Sms/Eposta bildirim tarihçesi
•
Riziko matrisi: Ruhsat serino, Plaka no, Şasi no, Motor
no, Marka, Model, Yıl, Trafik çıkış tarihi, Tescil tarihi
bilgilerinin karşılaştırması:
•
Poliçe
•
EGM
•
Ekspertiz
•
Dosya üzerinde sistem içi mesajlaşma
Dosya Üzerine Not Girişleri
www.cybersoft.com.tr
Uyarı İkonları
3
Uyarılar
•Özet
tablosu, ikon seti ve uyarılar listesi
•
•
•
•
Dosya özet bilgileri üst paneli
Zaman aşımı – Kalan/Geçen süre
Dosya yardımcı görsel ikon paneli
Dosya üzerinde uyarılar listesi
www.cybersoft.com.tr
4
•
Matbu oluşturma ve yazışma
•
•
•
Şablon grubuna göre ve masa yetkilerine göre
oluşturulabilecek matbu listesi
Dinamik matbu parametre listesi
Dosya üzerinde matbu yazışma listesi
Matbu Yazışmalar
www.cybersoft.com.tr
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eksper atama
Eksper ön rapor
Eksper kesin rapor
Evrak tamamlanma
Uzman atama
Uzman rapor kapama
Araştırma atama
Araştırma rapor kapama
Ödemeye gönderme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Redde gönderme
Ödeme
Ret
Kapatma gönderme
Kapatma
Kapalı açma gönderme
Kapalı açma
Hukuka sevk gönderme
Hukuka sevk
Dosya Yaşam Döngüsü
www.cybersoft.com.tr
2
•
GBF işlemleri
• Exgratia işlemleri
•
Dosya üzerinde ve ayrı
•
Dosya üzerinde ve ayrı
ekranda Talep ekleme
ekranda talep ekleme
•
Talep Onay/Ret iş akışı
•
Talep Onay/Ret iş akışı
•
GBF tipi(Poliçe
•
Son 12 ay prim üretim
İptal,Risk…)
listesi
•
GBF nedeni(Moralite
bozuk, Pertten çıkma
araç…)
•
Poliçeye ait GBF’ler
listesi
GBF / Exgratia
www.cybersoft.com.tr
3
•
Komite işlemleri
•
Talep Onay/Ret İş Akışı
•
Komite Sekreterya Havuzu
•
Eposta Link üzerinden Üst Yönetim Onayı
•
Saha Uzmanı İşlemleri
•
Talep Onay/Ret İş Akışı
•
Uzman Atama Akışı OtoAnaliz Entegrasyonu
•
Uzman Raporu OtoAnaliz Entegrasyonu
•
Araştırma İşlemleri
•
Talep Onay/Ret İş Akışı
•
Dış Araştırmacı ve Bilirkişi Atama
•
Kontrol Listesi
•
Araştırma Evrakları Takibi
Komite /Saha Uzmanı / Araştırma
www.cybersoft.com.tr
Evrak Takibi
1
•
Evrak isteme
•
Evrak dosyası yükleme ve önizleme
•
Evrak alacaklısı takibi
•
Evrak bildirimi ve tarihçesi
•
Evrak ret geçmişi
•
Hasar fotoğrafları
www.cybersoft.com.tr
Hasar Evrakları
2
www.cybersoft.com.tr
Hasar Fotoğrafları
www.cybersoft.com.tr
1
•
Teminat limit ve stoploss kontrolü
•
Ödeme alacaklısı bazında kırılım yapısı, alacaklı belirlenerek
muallağın doğrudan alacaklı ilişkisi ile oluşturulması
•
Her bir muallak alacaklısı/ödeme tipi için parametrik
tanımlanabilen hesap detay tanımları
•
Muallak güncelleme neden seçimi
•
Poliçe ve dosya döviz cinsinden farklı muallak döviz cinsi seçimi
farklı muallakların farklı döviz cinsinden girilebilmesi
•
Otomatik oluşan eksper muallakları
Otomatik oluşan eksper muallakları
Performans Takibi
www.cybersoft.com.tr
Muallak Kırılımları
www.cybersoft.com.tr
Muallak Alt Kalemleri
www.cybersoft.com.tr
1
Muhasebe Finansman ve
Tahsilat Kontrolü
• Muhasebe finansman tarafından belirlenmiş günlük ödeme
limitlerine göre otomatik ödeme günü belirlenmesi
• İş akışı temelli, tahsilat birimi kontrollü (prim kesintileri,
mahsup) ödeme
• Kısmi ödeme
• Avans ödemeleri
• Toplu ödemeler
www.cybersoft.com.tr
Banka Dosya Transferi ve Muhasebe
2
• Ödeme iptal ve iadeler
• Otomatik banka transfer dosyası
• Banka akıbet dosyasının otomatik işlenmesi
• Muhasebe fişlerinin otomatik olarak oluşturulması
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
aa
İş Akışı Temelli Pert Süreci
1
•
Ekspertiz raporu ile başlayan iş akışları değiştirilebilir pert
süreci
•
Pert flaginin atılması ile tetiklenen onay süreci
•
Otomatik pert muallağı
•
Pert türleri için özelleştirilmiş akışlar ve kurallar;
•
Çekme Belgeli
•
Hurda Belgeli ÖTA Kapsamında
•
Hurda Belgeli
•
Ağır Hasar Sovtaj Satılamıyor
aa
www.cybersoft.com.tr
aa
2
•
Çalıntı ve buluntu takibi
•
Pert flagi onaylandığı an otomatik olarak müşavire iş olarak
atanması ve gerekli evrakların takibi
•
İhale masası değerlendirme ve görüş işlemleri
•
Tazminat ödemelerinin sonlanmasıyla birlikte otomatik olarak
ihale masası işlemlerinin başlatılması
•
İhale sonucu sovaj masasında tahsilat ile son bulan süreç
İhale Süreçleri ve Sovtaj Tahsilatları
aa
www.cybersoft.com.tr
Rücu İşlemleri
1
•
Sadece bilgi girişi değil, proaktif, kullanıcıyı yönlendiren, hataları
engelleyen yaklaşım.
•
KTT ile entegre rücu kararı
•
İş akışı ve kural motoru ile entegre onay süreçleri
•
Şahıs ve şirket rücularının ayrı takibi
•
Şahıs ve şirket borçlarının birbirine transferi, yeni borçlu eklenmesi
•
Ek ödemeler sonucu oluşan ek rücu talepleri
•
İndirim ve feragat takibi
•
Sigorta şirketi bildirimleri, rücu talepleri, ibra listeleri
•
Otomatik oluşan ve güncellenen rücu muallakları
•
Avukat ve vekalet ücretleri, toplu ödemeler
•
Rücu yasal takip işlemleri, avukat atamaları
•
Rücu evraklarının otomatik üretilmesi
aa
Şahıs ve Şirket Masaları
aa
www.cybersoft.com.tr
Hukuk
1
•
Hukuk ihbarı ve hasardan hukuka sevk
•
Dava bilgileri takibi
•
Başka hukuk dosyası ile ilişkilendirme
•
Muhatap(Davalı/Davacı/Sanık) ve muhatap vekili bilgileri takibi
•
Avukat, Mahkeme, İcra Dairesi, Bilirkişi/Hakem bilgileri takibi
•
Karar ilam harcı görüntüleme
aa
aa
www.cybersoft.com.tr
2
•
Detaylı hukuk muallak hesap türleri ve toplam hukuk muallak
hesaplama tablosu
•
Zaman aralıklarına göre faiz hesabı
•
Faiz hesaplarının otomatik yapılarak muallakların güncellenmesi
Otomatik Faiz Hesaplama
•
Teminat mektubu talep etme ve masraf takibi
aa
www.cybersoft.com.tr
Hasar Denetim Lojistik
1
Hasar = Maliyet
•
Anlaşmalı servisler ve tedarikçilerin başvuru ve
değerlendirmelerinin, sözleşmelerle, karşılıklı olarak
mutabakat altına alındığı süreçleri içerir
•
Firmaya minimum sürede, maximum fayda sağlayan süreç
yönetim sistemi
•
Hasar = Maliyet bilinci ile maliyetin düşürülebileceği en büyük
kalem Anlaşmalı Servis ve Tedarikçilerin yönetimi
•
Anlaşmalı Servis ve Tedarikçi Yönetim Sistemi sadece bir
süreç yönetimi değil; doğru kurgulanırsa bir «Karar Destek
Sistemidir»
•
Hızlı bakış ekranları ile en iyi teklifi masada kalmaktan
kurtarır, öne çeker. Yüzlerce başvuru içerisinde doğru tercih
yapabilmenizi sağlar.
•
Anlaşmalı Servis ve Tedarikçi Yönetim Sistemi, online başvuru
ile başlayıp, sözleşme ve onay aşamasına kadar her aşaması
tanımlı bir bütün olarak kurgulanmıştır
Hangi durumda maliyeti düşürür, karı artırabilirim?
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
1
•
Gelişmiş web arayüzü (Side)
•
HTML5
•
CSS3
•
Drag&Drop ekran geliştirme
•
İş odaklı ekran geliştirme
•
Web Browser üzerinde çalışan uygulamalar
•
Veritabanı bağımsız, katmanlı mimari (Hibernate)
•
Ölçeklenebilir
•
Yük dengeleme
•
Web servis arayüzleri, yeniden kullanılabilir servisler, kolay
entegrasyon
•
Çoklu dil desteği
•
Gelişmiş yetki denetimi
•
Kimlik doğrulama (LDAP, Active Directory vs.)
HTML5 Tasarım Aracı
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
1
•
Görsel iş akışı tasarım aracı
•
Sigortacılık sektörü için geliştirilmiş, bütünleşik iş akışı motoru
•
Sigortacılık süreçlerinin görsel iş akışı tasarımı aracı ile dinamik
olarak tasarlanabilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İhbar alımı,
Hasar dosya işlemleri
Ödeme
Tahsilat, prim mahsup
Muhasebe
Alınan rücu
Verilen rücu
Araştırma
Saha uzman atama
Hukuk
Yasal takip
Dosya kapatma ve reddetme,
Rücu feragat, indirim
Ex-gratia
GBF
Komite
Pert talebi
Pert değerlendirme
Borçlu şirket ve şahıs takip
İş Akışı Tasarım Aracı
www.cybersoft.com.tr
2
•
Yöneticilerin onay, ret ve kontrol işlemlerini kolaylaştırarak zaman
ve iş tasarrufu
•
Kullanıcılara, yöneticilere yetki ve limitler atayarak süreçlerin onay
seviyelerinin belirlenebilmesi
•
İç ve dış veriler ile kurallar tanımlanarak işlerin koşullara göre
yönlendirilmesinin sağlanması
•
Esnek kural tanımlama ve zengin içerik
•
Dinamik İş Kuralları
Süreç içerisinde bulunan işlerin izlenmesi ve sorgulanması
www.cybersoft.com.tr
1
•
Alınan hasar ihbarlarının, ortak bir çalışma ortamında iş dağılımı
yapılmasına imkan sağlayarak en kısa sürede ve hatasız olarak
sonuçlandırılması
•
Havuzlarda görev yapan kullanıcıların yetki seviyelerine göre
havuzlardan iş alabilmeleri ve havuzlardan iş alma kuralları
tanımlayabilme
•
Dosyalaşan ihbarların ve dosya süreçlerinde oluşan işlerin, dinamik
olarak oluşturulan iş havuzlarında gösterilmesi
•
Dış sistemlerden gelen raporların ve bilgilerin anında iş havuzlarına
yansıtılarak dosya yöneticilerinin iş takibini kolaylaştıracak sınırsız iş
havuzları tanımlayabilme
Dinamik İş Havuzları
www.cybersoft.com.tr
İş Havuzları
2
www.cybersoft.com.tr
Üzerimdeki İşler
3
www.cybersoft.com.tr
1
•
Hasar dosya hareketlerinin sigortalı, mağdur, acente, servis,
eksper, araştırmacı, yönetici, dosya yöneticisi gibi kullanıcılara
sms, eposta ve sistem içi mesaj ile bildirilmesi
•
Esnek ve zengin şablon tanımlama
•
Bildirim kuralları tanımlayarak yöneticilere ve kullanıcılara
sadece ihtiyaç duyacakları bildirimlerin yapılmasının
sağlanması
•
Bildirimlerin takibinin yapılması için yönetim ekranları ve
bildirim tarihçeleri
Bilgilendirme Şablonları
Ekspere gönderilen email için şablon
#set ($hd = $hasarServis.getHasarDosya($hdOid, false) )
$hd.getIhbarNo() IHBAR NO'LU DOSYANIN ZABIT TİPİ
ANLAŞMALI TUTANAKTIR.LÜTFEN KARŞI ARACI GÖREREK
TESPİTİNİZİ YAPINIZ
Müşteriye gönderilem email için şablon
SAYIN MUSTERIMIZ, GECMIS OLSUN.DOSYA NUMARANIZ
$hasarServis.getDosyaNoMagdurNo(${hdOid}) DIR.DOSYANIZ
ICIN BEKLENEN EVRAKLARI www.cs.com.tr ADRESINDEN KONTROL
EDIP CS A.S.YE ULAŞTIRMANIZI RICA EDERIZ.
www.cybersoft.com.tr
1
•
Açık kaynak kodlu kütüphaneler
•
Tüm uygulama sunucularında ve veritabanlarında çalışabilme
•
JAVA, HTML5, CSS3
•
Dinamik ekranlar
•
Detaylı yetkilendirme
•
Entegrasyon yöntemlerinde çeşitlilik
•
Esnek iş akış kuralları
•
Kurallar içerisinde matematiksel işlemler yapabilme ve zengin
fonksiyon çeşitliliği
•
İş akışı onay ve ret işlemlerinin eposta üzerinden de yapılabilmesi
İş Akış Kurallarında Esneklik
Açık Kaynak Kodlu Kütüphaneler
www.cybersoft.com.tr
1
•
Düşük bilgi işlem, lisans maliyetleri
•
Kurulum kolaylığı
•
İhtiyaçlara göre kolay uyarlama
•
Ölçeklenebilir
•
Mevcut sistemler ile entegrasyon
•
Tüm internet istemcilerinde çalışabilme
•
Ergonomik arayüz, çoklu dil desteği
•
Etkin raporlama desteği
•
7/24 operasyonel ve teknik destek, iş sürekliliği
Bakım ve İşletim Kolaylığı
7/24/365 İş Sürekliliği
www.cybersoft.com.tr
Dosya Yaşam Döngüsü
1
Performans İzleme
www.cybersoft.com.tr
2
Dosya Yöneticisi Açık Dosya Adetleri
www.cybersoft.com.tr
3
Masa Bazında Dosya Dağılımları
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
• IDE: Eclipse JEE
•
İş Zamanlama: Quartz 2.1.x, Spring 3.1
• Kod Revizyon Deposu: Git
•
Loglama: CSLog, log4j
• Proje Yönetimi: Maven
•
Şablon Motoru: Velocity, Docmosis
• CI Sunucu: Hudson
•
Kural Motoru: JBOSS Drools
• JEE Framework: Spring 3.1
•
Ekran Aracı: Side
• SOA Gerçekleştirimi: Spring 3.1 nesneleri
•
İş Akışı: CSDYS
• MOM Mimarisi: Spring integration
•
Dosya Sistemi Kalıcılık: CSDFS
• Web Servis Framework: Spring 2 ws
•
Caching: Ehcache
• Nesne Kalıcılığı: JPA 2.0, Hibernate 4
www.cybersoft.com.tr
•
Hasar ürününü kapsamı, entegre olacağı modüller belirlenir.
•
Eski veri modeli incelenerek, eski verilerin aktarımı için planlama yapılır.
•
Proje ekibinin kaç kişi olacağı, hangi nitelikte olacağı belirlenir.
•
Proje koordinasyonunun, iletişim kanalının ne şekilde olacağı belirlenir.
•
Proje takvimi ile farklı iş süreçlerinin(analiz, tasarım, entegrasyon vs.) sırası ve süresi
belirlenir.
www.cybersoft.com.tr
•
Bütünleşik Proje Yönetim Metodolojisi
Tasarım
Analiz
•
PMI (Project Management Institute) standartlarına göre yapılandırılmış
proje yönetimi yaklaşımı
•
Tecrübeyle Gelen Proje Yönetimi
–
–
Başarılı Kapsam Yönetimi
Risk Yönetimi
•
Tecrübeli Proje Ekipleri
•
Güçlü İletişim Yönetimi (Ekipler arası koordinasyon , iletişim kanalları)
•
Etkin Zaman Planı (İş süreçlerinin(analiz, tasarım, entegrasyon vs.)
sırası ve süresi , ekipler arası planlama vb.)
•
Pro-aktif Müşteri Yönetimi
Yazılım
Geliştirme
Pilot
Uygulama
Test
www.cybersoft.com.tr
•
CMMI Seviye-3 standardına uygun yazılım geliştirme
süreçleri
•
Iterative Incremental yazılım yaşam döngüsü
•
Çevik yöntemlerle desteklenmiş en iyi yazılım geliştirme
pratikleri
–
–
•
Etkin Proje Yönetim Araçları
–
–
–
•
sürekli entegrasyon
test öncelikli geliştirme
Basecamp / MsProject proje yönetim aracı
JIRA/Confluence talep yönetimi
CS LightHouse kalite yönetim aracı
Tüm süreçlerde müşteri ve sektör odaklı dokümantasyon
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
INSURA - Elementer Sigortacılık Çözümü
www.cybersoft.com.tr
www.cybersoft.com.tr
Download

Hasar Yönetim Çözümü sunumunu indirmek için tıklayınız