Şirket Unvanı: TÜRKİYE HAVAYOLU PİLOTLARI
EĞİTİM, SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA
VAKFI
Vergi Dairesi:……………………………………………
Şirket Unvanı: FLORYA DOĞA
INTERNATIONAL KINDERGARTEN
Adres: Bakırköy Yeşilköy Şevketiye Mahallesi Serbesti Caddesi
No:1 Şekerpalas Apt. D:14 -İSTANBUL
Adres : Florya Doğa Anaokulu Şenlikköy Mah. Florya
Cad. No:4 C Blok Florya – Bakırköy -İST
İrtibat Kurulacak Kişi: K.Bülent EDALI
İrtibat Kurulacak Kişi: Yasemin ÇOBAN
Ünvan: Yönetim Kurulu Başkanı
Ünvan: Okul Müdürü
E-posta Adresi: [email protected]
E-posta Adresi: [email protected]
Telefon: 0212 663 82 39
Telefon: 0212 663 99 99
Faks:0212 662 84 86
Faks: 0212 573 98 27
TANIMLAR
Bir tarafta Doğa Koleji (ki bu protokolde OKUL olarak anılacaktır). Diğer tarafta, Bakırköy Yeşilköy Şevketiye Mahallesi
Serbesti Caddesi No:1 Şekerpalas Apt. D:14- İSTANBUL adresinde mukim Türkiye Havayolu Pilotları Eğitim, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında (ki bu protokolde VAKIF olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlarda, karşılıklı
mutabakata varmışlardır.
OKUL ‘un Yükümlülükleri ;
1.Okul ; vakıf üyelerine ve birinci derece yakınlarına yayınlamış olduğu dönem bedelleri üzerinden % 30 indirim
uygulamayı,
2. Vakıf üyesinin okula kayıt yaptırdığı her öğrenci için okul vakfın bünyesinde ki Apron Havacılığa tanıtım bedeli
olarak 500TL yi 15 iş günü içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3. İş bu protokol konusu hizmet bedelleri, hizmet alan vakıf üyesi tarafından ödenecek olup, vakıfın hizmet bedellerinin
ödenmesi hususunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4. İş bu protokol imzalandığı …….
tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıl için geçerli olacaktır. Taraflar , gerekli
gördüğü hallerde 1 (bir) ay önceden haber vermek koşulu ile protokolu her zaman fesih hakkına sahiptir.
PİLVAK ’ın yükümlülükleri ;
1. VAKIF üyelerinin indirimden faydalanması için VAKIF kartlarını ibraz etmek zorundadırlar. İndirimden
VAKIF üyeleri ve 1.derece yakınları yararlanabilir.
2. OKUL’un VAKIF üyelerine indirim duyuruları ayda bir adedi geçmeyecek şekilde VAKIF’ın onayladığı formatta eposta ile duyurulacaktır.
3. Alınan ürünün kusurlu veya eksik olması veya alıcı ile satıcı arasındaki herhangi bir anlaşmazlık durumunda VAKIF
hiç bir hukuki sorumluluğu kabul etmez.
AŞAĞIDAKİ TARAFLARCA KABUL EDİLMİŞ VE MUTABIK KALINMIŞTIR.
Türkiye Havayolu Pilotları
Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı
İsim :
Unvan:
Tarih :
İsim :
Unvan:
Tarih :
Download

TANIMLAR Bir tarafta Doğa Koleji (ki bu protokolde OKUL olarak