ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ 2014 YILI YATIRIMLARI
BİRLİĞİMİZİN 2014 YILI FAALİYETLERİ
A- KÖYDES YATIRIMLARI
B- ÖZEL İDARE YATIRIMLARI
C- KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ YATIRIMLARI
D- HİBE KAYNAKLI YATIRIMLAR
: 200.466,60 TL
: 5.102.717,80 TL
: 242.871,00 TL
: 628.706,00 TL
KÖYDES YATIRIMLARI
1- YOL YATIRIMLARI
: ÇAVDARHİSAR – DEMİROLUK YOLU
Yol Uzunluğu
: 0.7 Km.
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet) : 57.540,00 TL
İhale Bedeli
: 48.518,00 TL
2- İÇME SUYU YATIRIMLARI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
: TEPECİK KÖYÜ 100 m3 DEPO YAPIMI
: 99.846,00 TL.
: 102.070,00 TL. KDV DAHİL
BARAĞI KÖYÜ 75 m3 DEPO ONARIMI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
: 24.000,00 TL.
: 19.883,00 TL. KDV DAHİL
İLCİKÖREN KÖYÜ 1.500 METRE YENİ İSALE HATTI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
: 30.000,00 TL.
: 29.995,60 TL. KDV DAHİL
İL ÖZEL İDARE YATIRIMLARI
1- YOL YATIRIMLARI
: DY. HACIMAHMUT YOLU 1.KAT ASFALT
Yol Uzunluğu
: 5 Km.
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet) :353.553,00 TL
İhale Bedeli
: 317.600,00 TL
İLCİKÖREN KÖY İÇİ STABİLİZE ALT TEMEL
Yol Uzunluğu
: 1,5 Km.
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet) : 26.550,00 TL
İhale Bedeli
: 23.400,00 TL
Y.ARMUTCUK KÖY İÇİ STABİLİZE ALT TEMEL
Yol Uzunluğu
: 2,5 Km.
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet) : 44.250,00 TL
İhale Bedeli
: 39.000,00 TL
HACIMAHMUT YOLU KÖPRÜ ONARIMI
Proje Tutarı (Yaklaşık Maliyet) : 17.800,00 TL
İhale Bedeli
: 17.000,00 TL
YANGIN HİDRANDI ALIMI
Hidran Adeti
İhale Bedeli
: 34 Adet
: 16.048,00 TL
YANGIN TANKERİ ALIMI
Tanker Adeti
İhale Bedeli
: 3 Adet
: 18.585,00 TL
ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI
Konteynır Adeti
İhale Bedeli
: 50 Adet
: 15.045,00 TL
OTURMA BANKI ALIMI
Bank Adeti
İhale Bedeli
: 46 Adet
: 11.398,80 TL
İLÇE TARIM GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ VASITASIYLA AYNİ YARDIMLAR
Slajlık Mısır Tohumu
Korunga
Yonca
Adi Fiğ
Ceviz Fidanı
: 901 kg - Dağıtılan Kişi
: 210 kg - Dağıtılan kişi
: 250 kg - Dağıtılan kişi
: 1600 kg - Dağıtılan kişi
: 500 Ad - Dağıtılan kişi
: 64 kişi
: 10 kişi
: 25 kişi
: 48 kişi
: 28 kişi
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ YATIRIMLARI
1- İÇME SUYU YATIRIMLARI
:
YENİCEARMUTCUK KÖYÜ 100 m3 DEPO ONARIMI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
: 32.731,00 TL
: 27.151,00 TL
İLCİKÖREN KÖYÜ 100 m3 DEPO ONARIMI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
: 30.609,00 TL
: 23.594,02 TL
2- YOL YATIRIMLARI
:
PARKE TAŞI YARDIMLARI
Afşar Köyü
Demiroluk Köyü
Gökağaç Köyü
Gökler Köyü
Hacımahmut Köyü
Kızık Köyü
Pusatlar Köyü
Susuzkaya Köyü
Yağdığın Köyü
Yeşildere Köyü
Zobu Köyü
TOPLAM
BEDELİ
3-
: 750 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m2 Kilitli Parke Taşı
: 1.000 m² Kilitli Parke Taşı
: 1.000 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m² Kilitli Parke Taşı
: 750 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m² Kilitli Parke Taşı
: 500 m2 Kilitli Parke Taşı
: 750 m² Kilitli Parke Taşı
: 7.250 M2
: 96.243,00 TL.
ATIK SU YATIRIMLARI
Program Ödeneği
İhale Bedeli
:
AĞARI KÖYÜ KANALİZASYON ONARIMI
: 7.524,00 TL.
: 7.364,00 TL.
4- MUHTELİF YARDIMLAR
Ağarı Köyü Köy içi Yolu Stabilize Malzeme Alımı
Akpınar Köyü Düğün Salonu
Çat Köyü Köy konağı Pvc Kapı Pencere
Çam Köyü Düğün Salonuna Pvc Kapı Pencere
Doğancılar Köyü İmam Evi
İnşaatı
Efeler Köyü Kanalizasyon onarımı
Gökağaç Köyü WC İnşaatı
İlcikören Köyü Umumi WC İnşaatı
Kızık Köyü Kanalizasyon Onarımı
Tepecik Köyü Düğün Salonu İnşaatı
Yeşildere Köyü Cami İhata Duvarı
Yenicearmutcuk Köyü İçme Suyu ve Cami Onarımı
Zobu Köyü İçme Suyu onarımı ve ihata duvarı
TOPLAM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
20.000,00 TL
2.313,00 TL
1.812,00 TL
2.998,00 TL
10.000,00 TL
3.209,00 TL
5.687.00 TL
6.053.00 TL
5.286,00 TL
13.876,00 TL
855,00
TL
9.400,00 TL
7.000,00 TL
88.519,00 TL
HİBE KAYNAKLI YATIRIMLAR
1- 126 ADET 800 LT. ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI
Hibe Miktarı
İhale Bedeli
Kaynak
: 50.000,00 TL.
: 49.807,00 TL.
: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2- AİZANOİ ANTİK KENTİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Proje Tutarı
Destek Miktarı
Eş Finansman
: 578.706,00 TL.
: 434.030,00 TL. (Zafer Kalkınma Ajansı)
: 144.676,00 TL. ( TÜRSAB)
2014 Yılı Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Mülkiyeti
Belediyeye, Tahsisi İlçe Özel İdare Müdürlüğüne Ait Olan Bilinen İlk Borsa Binasının Arkasındaki 1
Dönüm Arazide Yer Alan Ev ve Müştemilatının Restorasyonu ve Bahçesinin Peyzaj Düzenlemesinin
Yapılarak Antik Kentin Ziyaretçiler ve Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi, Ulusal ve
Uluslararası Bilinirliğinin Artırılması, Yerel Girişimcilerin Uygun Ortamı Bularak İlçede Turizme Bağlı
Ekonomik Çeşitliliğin Gelişmesi ve Turizm Gelirlerinin Artması Amaçlanmaktadır.
Download

çavdarhisar kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği 2014 yılı