EnGerek
Açık Kaynak
Kimlik Yönetimi Sistemi
Haziran
2014
Mehmet Mutlu ÇEKİÇ
Gündem
Kimlik Yönetimi Neden Gereklidir?
Kimlik Yönetimindeki Zorluklar
EnGerek Nedir?
Neden EnGerek?
EnGerek Mimarisi
Etkileşimli Sunum
Kimlik Yönetimi Neden Gereklidir?
Kurumsal ortamlarda çok sayıda
kullanıcı türü, sayısı ve BT
sistemleri bulunmakta, bu sayılar
ve entegrasyon ihtiyaçları gün
geçtikçe artmaktadır.
MÜŞTERİLER
TEDARİKÇİLER
KURUM VE
ÇALIŞANLAR
MOBİL KULLANICILAR
İŞ ORTAKLARI
3
Kimlik Yönetimindeki Zorluklar
Kurumsal firmalarda rastladığımız genel sorunlar:
Yönetim Sorunları
Güvenlik Sorunları
Karmaşıklık
Verimsizlik
Kullanıcı Açısından Sorunlar
Yasal Uyumluluk Sorunları
Kullanıcı, sistem ve entegrasyon miktarı artışı,
zaman içinde sorunlarda artış getirmektedir.
Engerek Nedir?
EnGerek, web tabanlı bir Kimlik Yönetim Sistemidir.
Kurumun, BT sistem ve uygulamalarındaki kullanıcı
hesap yaşam döngüsünü ele alır.
Temel hedef, Kurum kullanıcılarının BT hesaplarını
merkezden yönetmektir.
Açık Kaynak olarak geliştirilmektedir.
BT sistemleri ile entegrasyon için hazır konnektörler,
kullanıcı hesapları yönetimi, şifre yönetimi, talep-onay
iş akışları gibi ana modülleri bulunmaktadır.
Neden Engerek?

Açık kaynaklı

Lisans ücreti yok

Basit bir kullanıma sahip, karmaşık değil

Hazır bağlayıcılara(konnektörlere) sahip
Yerel destek...
EnGerek Mimarisi
Arayüzler
Servisler
Kullanıcı
Self Servis
Hesap
Yönetimi
Provizyonlama
Raporlama
İzleme
Şifre
Yönetimi
Hesap Eşleme
Kimlik
• Bağlayıcıları
Nasıl
Görev
Yönetimi
Yetkiler
KYS Veri Tabanı
BT Sistemleri
Etkileşimli Sunum
Kaynaklardan Hesap Aktarımı
Rol ve Hesap Yönetimi
Kullanıcı Güncelleme
Süreli Hesap Tanımlama
Organizasyon Yönetimi
İş Akışı
Teşekkürler
Download

8-Mehmet Mutlu Cekic