Download

S23. Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı