Uluslar ve Kültürlerarası Müzakere Yüksek Lisansı (UKMYL)
Eğitimin genel amaçları Çoklu dil sistemi (Fransızca, İngilizce ve Alan dili )
çerçevesinde biçimlendirilmiş 1 olan yüksek lisans
programının amacı, uluslararası şirketler ve kuruluşlar için
projeler geliştirme ve yönetme becerisine sahip,
uluslararası alanda yetkin ve geleceğin belirleyicileri olan
çok yönlü uzmanlar yetiştirmektir.
Uluslar ve Kültürlerarası Müzakere Yüksek Lisansı, çeşitli
alanlarda beceri kazandırarak, uluslararası etkin
stratejilerin
formüle
edilmesine
ve
bilgilerin
derinleştirilmesine olanak sağlar.
Bununla birlikte, uluslararası ticari ilişkiler yönetiminde
hareketlilik ve dinamiklerine ek olarak, karar alama
sürecinde yönnetim araçlarının kontrolü, farklı kültürel
etkilere duyarlı olma, açık görşlülük uyum gibi özel
bilgiler ve farklı beklentiler gerektiren alanlarda
öğrencilerinin donanım kazanmasını sağlar.
Beceri ve Yetkinlikler Uluslar ve Kültürler Arası Müzakere Yüksek Lisansı'nın Öğrencilere Sağladıkları: ➢ Uluslararası ticaret ilişkileri ve müzakere alanında
gerekli olan becerilerin edinilmesi,
➢ Uluslararası aktivitelerin gerektirdiği becerilerin,
uluslararası staj, müzakere ve yabancı dillerin pratik
edilmesi ve yıl sonunda hazirlanan bitirme tezi ile
kazandırılması,
➢ Uluslararası tecrübelerden ve karşılıklı yürütülen
çalışmalardan faydalanınılarak öğrenimi görülen kültürel
alanda becerilerin geliştirilmesi,
➢ Öğrenciye profesyonelhayatı boyunca gerekli olacak
beceri ve ustalığın kazandırılması,
Öğrencilerimiz Tarafindan Edilen Meslekler İcra Öğrencilerimiz, bir organizasyon ya da bir şirketin,
uluslararası alanda hizmet veren birimlerinde ilerlemenin
ve gelişmenin desteklenmesini sağlayan mesleklerde görev
alımaktadırlar. Mezunlarımız, uluslararsı ticaret alanında
faaliyet gösteren şirketlerde ihracat sorumlusu, uluslararası
satın alma, ihracat mühendisi, uluslararası ticaret
danışmanı, proje geliştirme sorumlusu, iletişim sorumlusu,
gelişmekte olan ülkelere destek kapsamında kültürel
alanlarda proje tasarımcısı, çok kütürlü alanlarda görev
almak üzere müzakereci, ve farklı dillerde çalışabilen
gözlemciler olarak çalışma hayatında yer alırlar.
Les parcours de formation, initiale et continue du MASNI sont certifiés ISO 9001-­‐2008 Aix-­‐Marseille Université – UFR ALLSH Bureau des formations professionnelles A481/A483 29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 -­‐ France Créé le 27/12/y 04:41 - masni-turc.docx - Page 1 sur 2
Adaylar Sunulan Kültürel Alanlar ➢ Uzak Doğu ( Çin, Kore, Japonya, Vietnam)
➢ Arap Dunyası
➢ Brezilya ve Latin Amerika (Portekizce veya İspanyolca)
➢ Türkiye, Hindistan ve diger kültürel alanlar (Ibranice,
Farsça, Rusça…)
Dosya ve gerekli bilgilere Eğitim Programı Kültürel alanlar İngilizce+Kültürel Alan Dili
ü Uzak Doğu ( Çin, Kore, Japon, Vietnam)
ü Arap Dunyası
ü Brezilya ve Latin Amerika
ü Türkiye, Hindistan ve diğer kültürel alanlar
Birinci yıl ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü Yüksek lisans (ya da dengi) eğitiminin ilk yılına
katılabilmek için temel eğitim öğrencilerinin lisans
(ya da dengi) mezunu olmaları gerekmektedir.
ü Yüksek lisans öğreniminin ikinci yıla katılımı için
ise, öğrenim görülmek istenen kültürel alan diline ve
İngilizce'ye iyi derecede hakim olması şartı aranır.
Uluslararası Risk Analizi
Kurumsal İletişim
Uluslararası Hukuk
Genel Kültür
Kültürel Dünya Coğrafyası
Finans Yönetimi
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgi Toplama ve Karar Alma
Uluslar ve Kültürler Arası Pazarlama
Uluslaraarası Çevreye Uyum Sağlama
Uluslararası Müzakere
Uluslararası Ekonomik Problemler
Proje Yönetimi 1 ve 2
Uluslararası Bilgi Sistemi
http//www.masni.fr
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Son başvuru tarihi 1 Hazirandır.
Yüksek Lisansa İlişkin Tüm Bilgiler İçin: Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines
29 Avenue Rober Schuman Bureau
A483
13621 Aixen Provence Cedex 1
email: [email protected]
İkinci yıl ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Kişiler Arası İletişim
Uluslararası Ticaret Teknikleri
Uluslararası Çatışmalar ve Müzakereler
İş Hukuku
Proje Yönetimi
Bilgi Edinimi ve Aktarımı
Genel Kültür
Farklı Dillerde Stratejik Gözlem
Staj ve Staj Kontrolü
Bitirme Tezi ve Savunma
Les parcours de formation, initiale et continue du MASNI sont certifiés ISO 9001-­‐2008 Aix-­‐Marseille Université – UFR ALLSH Bureau des formations professionnelles A481/A483 29 avenue R. Schuman 13621 Aix en Provence Cedex 01 -­‐ France Créé le 27/12/y 04:41 - masni-turc.docx - Page 2 sur 2
Download

Uluslar ve Kültürlerarası Müzakere Yüksek Lisansı (UKMYL)