ENDOMETRİOZİS AKADEMİ
GENÇLER TOPLANTISI
17 Ocak 2014, Cuma
Doubletree by Hilton İstanbul Old Town
12:00-13:00 Öğle yemeği
Oturum Başkanları: Engin Oral, Murat Api
13:00-13:30 Endometriozis tanı ve klasifikasyonu
Hikmet Hassa
13:30-14:00 Kronik pelvik ağrı : Algoritm
Murat Api
14:00-14:30 Endometriozise bağlı ağrıda medikal tedavi
Faruk Buyru
14:30-15:00 Adenomiyozis tanı ve tedavi
Levent Şentürk
15:00-15:30 İnfertil hastada endometriomaya yaklaşım
Bülent Berker
15:30-16:00 Kahve molası
16:00-16:30 Adolesan endometriozis, endometriozis kanser ilişkisi
Murat Api
16:30-17:00 Endometriozis cerrahisinde karşılaşılan güçlükler
Gazi Yıldırım
17:00-17:30 Endometrioziste yardımla üreme yöntemleri
Hakan Yaralı
17:30-19:00 Katılımcılar tarafından merak edilen konular ve olgular (Panel tartışması)
BİLİMSEL PROGRAM
18 OCAK 2014, Cumartesi
08:00-08:15 Hoşgeldiniz E.Oral, TR, F.Şendağ, TR
08:15-10:30 I. Oturum: Derin Endometriozis Tanısı
Oturum Başkanları: F. Buyru, TR, H. Zeyneloğlu, TR
08:15-08:35 Derin Endometriozis Niçin Önemli? Neden Derin Endometriozis Konuşuyoruz? T.D’Hooghe, BE
08:35-08:55 Derin Endometriozis: Patogenez ve Epidemiyoloji
T. Erel, TR
08:55-09:15 Derin Endometriozis Kardinal Semptomları ve Laparoskopik Belirteçleri
B. Urman, TR
09:15-09:35 Derin Endometriozis Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Hasta Hazırlığı (Kolonoskopi, Çift Kontrast Kolon Grafisi, BT, Sistoskopi, IVP)
A.Ussia, IT
09:35-09:55 Derin Endometriozis Değerlendirmesinde Sonografi ve MR Görüntüleme
M.Bazot, FR
09:55-10:15 Derin Endometriozisde Evreleme Sistemlerinin Önemi
C.Chapron, FR
10:15-10:30 Tartışma
10:30-13:45 Canlı Cerrahi - I
Koordinatörler: B. Berker,TR, B.Haydardedeoğlu, TR
Cerrahlar: P.Koninckx, BE, T.Seckin, USA
13:45-14:30 Öğle Yemeği Sempozyumu (Ethicon) F.Şendağ,TR
14:30-16:30 II. Oturum: Derin Endometriozis ve Ağrı
Oturum Başkanları: R. Pabuccu, TR, L. Şentürk, TR
14:30-14:50 Derin Endometriozis Nörolojik bir Hastalık mıdır? Derin Endometriozisde Ağrı ve Nöroanatomi
E.Zupi, IT
14:50-15:10 Derin Endometriozisde Sinir Koruyucu Cerrahi
J.English, UK
15:10-15:30 Derin Endometriozisde Adjuvan Postoperatif Medikal Tedavi
E.Attar, TR
15:30-16:10 Tartışma - I: Şiddetli Pelvik Ağrı ile Birlikte olan Derin Endometriozis Tedavisinde
Hangi Yaklaşım ilk Tercih Olmalıdır?
15:30-15:45 Cerrahi
J.English, UK
15:45-16:00 Konzervatif Tedavi
K.Biberoğlu, TR
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Derin Endometriozisde Ağrı Yönetimi: Algoloji Uzmanı Yaklaşımı
S. Özyalçın, TR
16:30-16:50 Kahve Arası
16:50-18:30 III. Oturum: Endometriozis ve İnfertilite
Oturum Başkanları: E. Tavmergen, TR, B.Ata, TR
16:50-17:10 Ovaryan Endometrioma Olgusunda Derin Endometriozis Belirteçleri
C.Chapron, FR
17:10-17:50 Tartışma - II: : İnfertil Olgularda Ovaryan Endometrioma Tedavisinde
17:10-17:25 Cerrahi mi?
E.Saridogan, UK
17:25-17:40 IVF/ICSI mi?
E.Oral, TR
17:40-17:50 Tartışma
17:50-18:30 Tartışma - III: İnfertil Olgularda Derin Endometriozis Tedavisinde
17:50-18:05 Cerrahi mi?
E.Zupi, IT
18:05-18:20 IVF/ICSI mi?
G. Uncu, TR
18:20-18:30 Tartışma
18:30-19:00
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
19 OCAK 2014, Pazar
08:15-10:35 IV. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisi - I
Oturum Başkanları: M.Bahceci, TR, O.Karabacak, TR
08:15-08:35 Derin Endometriozis Cerrahisinde Pelvik Anatominin Ekspozisyonunun Önemi
J.Nassif, LEB
08:35-08:55 Mesane Endometriozisi ve Derin Endometriozisde Ureter Diseksiyonu
G.Pistofidis, GR
08:55-09:15 Derin Endometriozis Cerrahisinde Ureter Komplikasyonları
J.Nassif, LEB
09:15-09:35 Rektosigmoidin Serviksden Diseksiyonunda Laparoskopik Cerrahi Teknikler (Rektovaginal Nodul Eksizyonu)
P.Koninckx, BE
09:35-10:15 Tartışma - IV: Rektal Endometriozisde Cerrahi
09:35-09:50 Segmental Rezeksiyon mu?
J.English, UK
09:50-10:05 Konzervatif Yöntemler: Tıraşlama ve Nodul Eksizyonu mu?
P.Koninckx, BE
10:05-10:15 Tartışma
10:15-10:35 Derin Endometriozis Olgusunda Zor Laparoskopik Histerektomi
T.Seckin,USA
10:35-13:45 Canlı Cerrahi - II
Koordinatörler: C.Taşkıran,TR, G.Yıldırım, TR
Cerrahlar: G. Pistofidis, GR , E.Saridogan, UK, A.Cutner, UK, A.Windsor, UK
13:45-14:30 Öğle Yemeği Sempozyumu (Covidien) E.Oral, TR
14:30-16:30 V. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisi - II
Oturum Başkanları: C. Ünlü, TR, B.Tıraş, TR
14:30-14:50 Derin Endometriozisde Cerrahi Tedaviyi Değerlendiren Klinik Çalışmaların Planlanması
T.D’Hooghe, BE
14:50-15:30 Tartışma - V: Derin Endometriozis Cerrahisinde
14:50-15:05 Robotik Cerrahi mi?
A.Göçmen, TR
15:05-15:20 Laparoskopik Cerrahi mi?
F. Şendag, TR
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:10 Tartışma - VI: Derin Endometriozis Cerrahisinde
15:30-15:45 Lazer mi?
Y.Karaman, TR
15:45-16:00 Ultrasound/Elektrocerrahi mi?
E.Sarıdoğan, UK
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Adenomyozis: Subfertil Olguda Cerrahi veya Medikal Tedavi
G.Pistofidis, GR
16:30-16:50 Kahve Arası
16:50-19:10 VI. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisinde Muhtemel Komplikasyonlar ve Yönetimi
Oturum Başkanları: : İ. Hamzaoğlu, TR, A.Y. Müslümanoğlu, TR
16:50-17:10 Douglas Obliterasyonunun Serbestleştirilmesinde Laparoskopik Teknikler ve Prensipler
A.Cutner, UK
17:10-17:30 Rektosigmoid Komplikasyonları
A.Windsor, UK
17:30-17:50 Vasküler Komplikasyonlar
A.Ussia, IT
17:50-18:10 Derin Endometriozis Cerrahisinde Komplikasyonlar Nasıl Minimalize Edilir?
T.Seçkin,USA
18:10-18:30 Referans Endometriozis Merkezlerinin Belirlenmesi ve Önemi
T.Romer, DE
18:30-19:10 Tartışma - VII: Derin Endometriozis Cerrahisi en iyi Nasıl Yönetilir?
18:30-18:45 Multidisipliner Ekip Yaklaşımı ile
A.Cutner, UK
18:45-19:00 Pek Çok Konuda Uzmanlaşmış Tek Pelvik Cerrah ile
P.Koninckx, BE
19:00-19:10 Tartışma
19:10 Kapanış
Download

Untitled