T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Sayı : 49124484-700-656
Konu : İnternet Salonları Denetim Komisyonu
24/01/2014
VALİLİK MAKAMINA
İlgi :
a) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
b) 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
İnternet Salonlarının denetimini sürekli hale getirmek ve Kanun kapsamına giren suçları oluşturan
içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla, İlgi (a) Kanun' un 7.
maddesi ve İlgi (b) Yönetmeliğin 5, 9 ve 10. maddeleri hükmü uyarınca mahallinde gerekli inceleme ve
denetimleri yapmak üzere; 1. Ruhsan ŞAHİN ­ Bilgi İşlem Şube Müdürü (Başkan)
2. Yasin KIZILIRMAK ­ Bilgisayar Mühendisi (Üye)
3. Özkan SALGINOĞLU ­ Polis Memuru (Asayiş Şube Müdürlüğü Temsilcisi) (Üye)
4. Mustafa ÇELİKBİLEK ­ Polis Memuru (Çocuk Şube Müdürlüğü Temsilcisi) (Üye)
5. Ferruh MAĞDEN ­ J.Yzb. (İl Merkez Jandarma Komutanlığı Temsilcisi) (Üye)
6. Hulusi İŞLER ­ Zabıta Komiseri (Yalova Belediye Başkanlığı Temsilcisi) (Üye)' den müteşekkil
İnternet Salonları Denetim Komisyonunun yeniden oluşturulması,
Komisyon çalışmaları esnasında tahakkuk edecek denetim harcırahlarının ilgili harcama kaleminden
ilgililere ödenmesi uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.
Ruhsan ŞAHİN
Bilgi İşlem Şb. Md.
Uygun görüşle arz ederim.
24/01/2014 Atilla Selami ABBAN
Vali Yardımcısı
O L U R
24/01/2014
Esengül CİVELEK
Vali
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (W/nWRe-AlFlnP-Bv17Ce-QzNGvx-ZALRmVSe) kodunu yazınız.
23/01/2014 Programcı :B.BARIŞ
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (W/nWRe-AlFlnP-Bv17Ce-QzNGvx-ZALRmVSe) kodunu yazınız.
T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Sayı : 49124484-700-656
Konu : İnternet Salonları Denetim Komisyonu
24/01/2014
VALİLİK MAKAMINA
İlgi :
a) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
b) 26687 Sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
İnternet Salonlarının denetimini sürekli hale getirmek ve Kanun kapsamına giren suçları oluşturan
içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla, İlgi (a) Kanun' un 7.
maddesi ve İlgi (b) Yönetmeliğin 5, 9 ve 10. maddeleri hükmü uyarınca mahallinde gerekli inceleme ve
denetimleri yapmak üzere; 1. Ruhsan ŞAHİN ­ Bilgi İşlem Şube Müdürü (Başkan)
2. Yasin KIZILIRMAK ­ Bilgisayar Mühendisi (Üye)
3. Özkan SALGINOĞLU ­ Polis Memuru (Asayiş Şube Müdürlüğü Temsilcisi) (Üye)
4. Mustafa ÇELİKBİLEK ­ Polis Memuru (Çocuk Şube Müdürlüğü Temsilcisi) (Üye)
5. Ferruh MAĞDEN ­ J.Yzb. (İl Merkez Jandarma Komutanlığı Temsilcisi) (Üye)
6. Hulusi İŞLER ­ Zabıta Komiseri (Yalova Belediye Başkanlığı Temsilcisi) (Üye)' den müteşekkil
İnternet Salonları Denetim Komisyonunun yeniden oluşturulması,
Komisyon çalışmaları esnasında tahakkuk edecek denetim harcırahlarının ilgili harcama kaleminden
ilgililere ödenmesi uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur'larınıza arz ederim.
Ruhsan ŞAHİN
Bilgi İşlem Şb. Md.
Uygun görüşle arz ederim.
24/01/2014 Atilla Selami ABBAN
Vali Yardımcısı
O L U R
24/01/2014
Esengül CİVELEK
Vali
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (W/nWRe-AlFlnP-Bv17Ce-QzNGvx-ZALRmVSe) kodunu yazınız.
Download

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Sayı : 49124484