XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
VIS VE NIR SPEKTRUMUNDA ASKERİ KAMUFLAJ TASARIMININ
YENİ AKILLI ELEMENTLERİ
Martinia Ira Glogar2, Ivana Žiljak Stanimirović1, Đurđica Parac - Osterman2
2
1 University of Zagreb Faculty of GraphicArts
University of Zagreb Faculty of Textile Technology
[email protected]
Kamuflaj tekniği hedef materyalin, seçilen şekil ve renkler yardımıyla doğal çevre ile
mükemmel bir uyum oluşturmasının uygulanmasıdır. Son zamanlarda kullanılan kamuflaj
tasarımları iki trendi takip etmektedir: Birincisi “evrensel” tasarım ki geniş çevrede
mükemmel performans gösterir. Diğeri ise renk karakteristikleri için zorunlu gereklilikleri
taşıyan özelleştirilmiş tasarım ve kalıplara dayanan tasarımlardır. Bu çalışmada, 2 deneysel
bölüm gösterilmektedir: deneysel kamuflaj kalıbı tasarımı ve akıllı elementli kamuflaj
uniforma tasarımı - 1000 nm' de görülebilen kızılötesi mesaj yüklemesi ile özellikle
üretilmiştir. İlk bölümde Hırvatistan Cumhuriyeti doğal kalıtımına sahip olan hayvan şekilleri
kullanılarak “marten (sansar)” ve “griffon vulture (kızıl akbaba)” isimlerinde iki orijinal
tasarım oluşturulmuştur. Bunlar diğer makro ve mikro elementleri içerisine gizlenebilme
tekniği ile birleştirilmiştir (Resim 1 ve 2). Kalıplar özel tasarımlar olarak ormanlık arazilerde
renk karakteristiklerine göre özel amaçlar için geliştirilmiştir: VIS ve NIR spektrumlarında
spektrum yansıma değeri, CIE tristimulus değeri, renk değeri – L*(canlılık), C*(renk
parlaklığı), h*(nüans), a* ve b*(çok renkli gölge) ve izin verilen renk farklılığı – ΔE, Hırvat
ordusunun ormanlık alan uniformaları için teknik gereksinimlerine uygundur.
Şekil 1. “marten” desenli kamuflaj tasarımı
Şekil 2. “griffon vulture” desenli kamuflaj tasarımı
Şekil 1’ de görüldüğü gibi, gösterilen tasarımlar renk, şema ve elementlerin 2 farklı
varyasyonu halinde oluşturulmuştur. Orijinal tasarımla karşılaştırıldığında, yeni varyasyonlar
bir fazla renge daha sahiptir – şekli de meşe ağacı yaprağı şeklindedir (aynı zamanda Hırvat
doğal mirası karakteristiğine sahiptir). Belirtilen renklerin spectral yansıma değerleri
Hırvatistan ormanlık çevre için doğal renk düzeni karakteristiğine uygun olarak
tanımlanmıştır. Araştırmanın deneysel bölümünde sunulan örneklerin performansı ile ilgili
ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak, yansıma özelliklerinin spektrofotometrik ölçümlere
göre kamuflaj etkinliğinin değerlendirilmesi kamuflaj deseni karakteristik özelliklerinin
tahminlenmesi amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda, uygun arka plan üzerine kamuflaj
örnekleri yükleme, bilgisayar tabanlı fotoğraf modelleme yöntemi ile kamuflajların
etkinliğinin VIS ve NIR spektrum aralığında değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Amaç her renk için VIS ve NIR spektral aralığında optimum yansıma değerlerini belirlemek,
bu aralıktaki gerekli gizleme yeteneğini sağlamak ve seçilmiş renkler arasındaki optimum
bölünme ilişkisini kamuflaj etkinliğinin en önemli parametrelerinden biri olarak belirli bir
ortam için tatmin edici bir denge sağlamak amacıyla belirlemektir. Çalışmanın deneysel
kısmındaki ikinci bölümünde, kızılötesi mesajı ile yüklü halde özel olarak tasarlanmış
kamuflaj üniforma sunumu yapılmıştır. Kızılötesi spektrumu için grafiklerin tasarımı çevreye
uygun olarak planlanmalıdır, çünkü kızılötesi spektrumda bitkilerin (yapraklar ve çiçekler)
248
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
hiç bir tepkisi yoktur ve mineral kökenli maddeler duyarlıdır. Seçilen kamuflaj motifler içinde
görünür gerçekliği arttırılmış çevreye uyarlanmış ve 400' den 1000 nm' ye yakın kızılötesi
spektrumu, kızılötesi mesajın 1000 nm' de izole edilmiş olarak görüleceği şekilde üretilmiştir
(Şekil 3).
a)
b)
Şekil 3. Kamuflaj üniformalarının tasarımı a) görülebilir ve b) kızılötesi spektrumda Z 1000 nm’ ye yakın
Kızılötesi mesaj, yeni bir çalışma aşaması olmadan, aynı teknolojide aşamalar yardımıyla
verilmektedir. Kızılötesi özelliği görsel spektrum grafikleri ile etkileşim içindedir ve böyle
benzersiz bir tasarım için renk çiftleri hesapları yapılmalıdır. Çiftler tüm görsel spektrumda
(V) delta E değeri 3' ten küçük olanlar için görülebilirdir ve bir tanesi 1000 nm' de kızılötesi
spektrumda (Z) yanıt vermektedir. V ve Z boya çiftleri bilgi gizleme ve gösterme yönetim
sürecine izin vermektedirler. Saklanmış mesaj çıplak göz ile fark edilemez. Kızılötesinin
algılanması amacıyla, kızılötesi koruyucu gözlükleri, kızılötesi kameraya sahip bir kask,
kızılötesi alana saklanmış 2 boyutlu kodları okumak için yazılımlar ve ZRGB kameralara
ihtiyaç vardır. Tasarlanmış grafikler devlet sembolleri, doğanın elementleri, korunan bitki ve
hayvan türleri ve bireysel bilgileri gösterecek şekilde oluşturulabilir. Çevremizdeki ürünlerin,
özellikle tekstil ürünlerinin taklitçilikle çoğaltıldığına tanık olmaktayız. Planlı kızılötesi
tasarımların kullanılması üniformaların sahtecilik/taklitçilik yapılarak kullanılmalarını
önlemektedir. Üniformaların iç kısımlarında bulunan kodlar bireylerin kişisel bilgilerini
içerdiğinden, kişilerin tanınmasını mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, farklı doğal çevreler
için görsel ve kızılötesi spektrumu ayarlanmış kamuflaj tasarımlarıyla ilgili bir method
anlatılmaktadır. Kamuflaj üniformaları kızılötesi spektrumda çeşitli mesajlar içerebilir: yazı,
resim, arma ve kodlar. Zekice planlanmış görsel ve kızılötesi grafikler, arttırılmış gerçeklik
uygulamaları içerisindeyeni iletişim seviyesi sunmaktadır ,ki bu askeri üniformalar için
oldukça önemlidir, ve herhangi bir sahteciliğe karşı korunmada da katma değere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Kamuflaj, renk parametreleri, kızılötesi, akıllı teknoloji
KAYNAKLAR
[1] Toet, A.; Hogervorst, M. A.: Urban Camouflage Assesment Through Visual Search and
Computational Saliency, Optical Engineering Vol. 52, No. 4, (2013), ISSN: 0091-3286, pp. 041103-1
- 041103-8
[2] Rubežiene, V.; Minkuviene, G.; Baltušnikaite, J.; Padleckiene, I.: Development of Visible and
Near Infrared Camouflage Textile Materials, Materials Science, Vol. 15, No. 2, (2009), ISSN 1392 –
1320, pp. 173 – 177
[3] Rubežiene, V.; Padleckiene, I.; Baltušnikaite, J.; Varnaite, S.: Evaluation of Camouflage
Effectiveness of Printed Fabrics in Visible and Near Infrared Radiation Spectral Ranges, Materials
Science, Vol. 14, No. 4, (2008), ISSN 1392 – 1320, pp. 361 – 365
[4] Parac – Osterman, Đ; Glogar, M.I.: The Characteristics of Olive Green Shaded Military Clothes
in Nature Surrounding, Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing and Design
Conference, Dubrovnik, Croatia, 2008., 991 – 995, ISBN: 978-953-7105-26-6
249
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
[5] Žiljak V.; Pap K.; Žiljak Stanimirović I.; Žiljak Vujić J.: “Managing dual color properties with
the Z - parameter in the visual and NIR spectrum”, Infrared Physics & Technology, Vol. 55, Elsevier
B.V. (2012.), p. 326-336, ISSN 1350-4495
[6] Žiljak Stanimirović I.; Ž. Vujić J.; Stanić Loknar N.: "Marking of the camouflage uniform for
visual and near infrared spectrum", TTEM Technics Technologies Education Management, Vol. 8,
No.3, (2013.), ISSN 1840-1503
[7] Žiljak I.; Pap K.; Žiljak Vujić J.: “Infrared Design on Textiles as Product Protection”, Tekstil,
Vol. 58, No. 6, (2009.), p. 239-253, ISSN 0492-5882
250
Download

vıs ve nır spektrumunda askeri kamuflaj tasarımının yeni akıllı