1
14.07.2014 PAZARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
İç Hastalıkları
4. sınıf büt sınavı
11.00
11.30-12.20
İntörn Toplantısı
10.30
İç Hastalıkları
4. sınıf büt sınavı
11.00
12.30-13.20
13.30-14.20
Güvenlik Toplantısı
13.00-16.00
14.30-15.20
15.30-16.20
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
1
15.07.2014 SALI
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
1
16.07.2014 ÇARŞAMBA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
1
17.07.2014 PERŞEMBE
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
1
18.07.2014 CUMA
SAAT
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
1
19.07.2014 CUMARTESİ
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
T.B.AMFİ-2
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
T.B.AMFİ-3
MAZHAR
CİHAT ABAOĞLU
OSMAN AMFİSİ
AMFİSİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
20.07.2014 PAZAR
SAAT
14 MART AMFİSİ
KEMAL ATAY
AMFİSİ
TEVFİK SAĞLAM
AMFİSİ
T.B.AMFİ-1
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.30-13.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
auzef tek oturum
T.B.AMFİ-2
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
1
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
A AMFİSİ
FTR Yüksekokulu
B AMFİSİ
Download

saat 14 mart amfisi kemal atay amfisi tevfik sağlam amfisi tbamfi-1