Ürünleri San. ve Tic. A..
• Plastik Ek Parçaları
• Kombi Bağlantı Setleri
2014 Ürün ve Fiyat Kataloğu
Ürünleri San. ve Tic. A..
2000 y›l›nda “kaliteli üretim” ilkesi ile üretime geçen Özay Plastik
Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. k›sa zamanda Plastik sektörünün önemli
üreticilerinden biri konumuna gelmiştir.
Bayilerini iş orta¤› olarak görmesi birinci ana kural›d›r, bu sebepten
dolay› her fikre aç›k yenilikçi ve teknolojik bir yönetim şekli vard›r.
Özay plastik ürünlerinin üretiminde Polipropilen Random
kopolimer PPRC TYP 3 hammaddesini kullanmakta, fittingslerde
kulland›¤› pirinç malzemeyi ise kendi bünyesinde üretmektedir.
Tüm hammaddeler kendini dünyaca kabul ettirmiş köklü
şirketlerden temin edilmektedir.
Özay Plastik deneyimli ve e¤itimli uzman kadrosu ile toplam kalite
standartlar›na uygun olarak üretti¤i ürünleri yine e¤itimli ve
sertifikal› bayiler arac›l›¤› ile iç piyasaya, asya ve baz› Avrupa
ülkelerine ihraç etmek sureti ile sat›ş örgütlenmesini’de arzu
edilen seviyeye ulaşt›rm›ş bulunmaktad›r.
Şekerpınar / Kocaeli de faaliyet gösteren Özay Plastik üretiminde
kulland›¤› hammaddelerin seçimindeki hassasiyeti ile ekolojik
dengeleride dikkate alm›şt›r. Kulland›¤›m›z hammaddelerin en
önemli özelli¤i uzun ömürlü olmas›,yabanc› madde tutmamas›,
kanserojen madde içermemesi, suyun tad›n›, kokusunu ve rengini
de¤iştirmemesidir.
ÖZAY PLAST‹K ürünleri her türlü imalat hatas›na karş›
S‹GORTALIDIR, müşterilerimizin hiçbir şekilde ma¤duriyet
yaşamas›na izin vermez.
Üretimde başar› ve süreklili¤in teminat› hizmette dürüstlük ve
kalitedir ilkesi ile yola devam eden Özay plastik, gösterdi¤iniz yak›n
ilgiye teşekkür ederken, bugün ve gelecekte’de hizmet vermeye
devam edecektir.
PLASTİK EK PARÇALARI
Özay Plast
REDUKSİYON / REDUCING
Kod
1B1112
1B1114
1B1116
Ebat(mm)
25-20
32-20
32-25
Adet
250
250
100
Özay Plast
MANSON / CLAMPING SLEEVE
Fiyat
0,22
0,28
0,28
Kod
1B1008
1B1010
1B1012
Özay Plast
TE / T PART
Kod
1B3108
1B3110
1B3112
Ebat(mm)
20
25
32
Ebat(mm)
20
25
32
Adet
150
80
40
Fiyat
0,30
0,46
0,88
Kod
1B2508
1B2510
1B2512
Ebat(mm)
20
25
Adet
150
100
60
Fiyat
0,16
0,24
0,52
Kod
1B3520
1B3534
Adet
500
300
Ebat(mm)
20
25
32
Adet
70
40
40
Fiyat
0,10
0,14
Kod
1B6009
1B6019
Ebat(mm)
20
25
Adet
300
250
Fiyat
0,52
0,80
1,80
Kod
1B5038
1B5040
1B5046
Ebat(mm)
20
25
32
Adet
500
500
400
Fiyat
0,30
0,42
0,74
Ebat(mm)
25X20X25
32x20x32
Adet
80
40
Fiyat
0,46
0,80
Ebat(mm)
20
25
Adet
500
300
Fiyat
0,38
0,44
Ebat(mm)
20
25
32
Adet
70
40
20
Fiyat
0,76
1,16
2,30
Özay Plast
KUYRUKLU DİRSEK
Fiyat
0,16
0,20
Kod
2B2609
2B2611
Özay Plast
KELEPÇE / PIPE CLAMP
Kod
1B7008
1B7010
1B7012
Adet
150
100
60
Özay Plast
MANŞONLU KAVİS
Özay Plast
KAPAMA BAŞLIĞI / CLOSING CAP
Kod
1B4108
1B4110
Ebat(mm)
20
25
32
Özay Plast
KELEBEK KÖR TAPA / PLUG
Özay Plast
KISA MANŞONLU KAVİS
Kod
1B5042
1B5044
1B5045
Fiyat
0,16
0,24
0,48
Özay Plast
DİRSEK 90 / ELBOW
Özay Plast
KÖR TAPA / PLUG
Kod
1B6008
1B6010
Adet
250
200
100
Özay Plast
DİRSEK 45 / ELBOW
Özay Plast
DİRSEK 90 / ELBOW
Kod
1B2108
1B2110
1B2112
Ebat(mm)
20
25
32
Ebat(mm)
20X1/2
25X3/4
Adet
150
100
Fiyat
0,30
0,42
Özay Plast
ÇİFTLİ KELEPÇE / PAIR CLAMP
Fiyat
0,08
0,10
0,16
Kod
1B8008
1B8010
1B8012
1
Ebat(mm)
20
25
32
Adet
250
200
200
Fiyat
0,14
0,20
0,26
PLASTİK EK PARÇALARI
Özay Plast
D.D. DİRSEK
Özay Plast
İ.D. DİRSEK
Kod
2B3008
2B3012
2B3014
Ebat(mm)
20x1/2
25x1/2
25/3/4
Adet
80
50
50
Kod
2B3508
2B3510
2B1012
Fiyat
1,60
1,90
2,20
Ebat(mm)
20X1/2
25X1/2
25X3/4
Adet
125
75
75
Kod
2B1208
2B1211
2B1212
Fiyat
1,40
1,70
1,80
Ebat(mm)
20X1/2X20
25X3/4X25
Adet
80
40
Kod
2B5508
2B5514
Fiyat
1,80
3,00
Özay Plast
ÜÇ KULAKLI BATARYA BAĞLANTISI
Kod
1B040
Ebat(mm)
20X1/2
Adet
100
Ebat(mm)
20X1/2
20X3/4
25/3/4
25/1/2
25X1"
32X1"
32X3/4
40X1" 1/4
50X1" 1/2
63X2"
75X2" 1/2
Adet
200
200
120
120
100
100
100
50
25
10
7
Ebat(mm)
20X1/2
25x1/2
25x3/4
Adet
100
75
75
Fiyat
1,80
2,00
2,30
Ebat(mm)
20X1/2X20
25X3/4X25
Adet
80
20
Fiyat
2,30
3,40
Adet
40
Fiyat
6,30
Özay Plast
A.K.D.D RAKOR
Fiyat
1,90
Kod
2B1314
Özay Plast
İ.D.O.B RAKOR / SEPERABLE JOINT
Kod
2B7008
2B7009
2B7010
2B7026
2B7011
2B7012
2B7030
2B7014
2B7016
2B7018
2B7020
Fiyat
1,80
2,00
2,30
Özay Plast
D.D. TE / SOCKETED JOINT
Özay Plast
İ.D. TE / SOCKETED T JOINT
Kod
2B5008
2B5014
Adet
80
50
50
Özay Plast
D.D YUVARLAK RAKOR
Özay Plast
İ.D YUVARLAK RAKOR
Kod
2B1008
2B1011
2B1012
Ebat(mm)
20X1/2
25X1/2
25X3/4
Ebat(mm)
32X1
Özay Plast
D.D.O.B RAKOR
Fiyat
3,10
3,76
4,60
4,80
5,80
6,00
7,00
10,00
23,60
33,60
72,00
Kod
2B8008
2B8009
2B8010
2B8026
2B8011
2B8012
2B8030
2B8014
2B8016
2B8018
2B8020
2
Ebat(mm)
20X1/2
20X3/4
25/3/4
25/1/2
25X1"
32X1"
32X3/4
40X1" 1/4
50X1" 1/2
63X2"
75X2" 1/2
Adet
200
200
100
100
100
75
75
25
25
10
7
Fiyat
3,40
4,80
5,20
5,80
5,90
7,00
7,60
11,30
24,60
37,44
86,20
PLASTİK EK PARÇALARI
Özay Plast
KÜRESEL VANA
Kod
2B6028
2B6030
2B6032
2B6034
2B6036
2B6038
2B6040
Ebat(mm)
20X1/2
25X3/4
32X1"
40X1"
50X1"
63X2
75X2
Özay Plast
EKONOMİK KÜRESEL VANA
Adet
200
150
100
14
12
9
5
Fiyat
4,00
5,00
7,60
14,60
16,60
34,80
54,00
Kod
2B6050
2B6052
Özay Plast
OYNAR BAŞLIKLI KÜRESEL VANA
Ebat(mm)
32X1/4
Adet
100
Ebat(mm)
20X1/2
20X3/4
Adet
Fiyat
13,60
Kod
2B6090
Ebat(mm)
20X1/2
25X1/2
Fiyat
9,00
11,00
Kod
2B6108
2B6110
Ebat(mm)
20X1/2
25X1/2
Adet
50
50
Fiyat
3,00
3,20
Ebat(mm)
32X1"
Adet
100
Fiyat
14,40
Ebat(mm)
20X1/2
20X3/4
Adet
40
25
Fiyat
19,00
22,00
Özay Plast
AYARLI BATARYA BAĞLANTISI
Adet
50
50
Fiyat
3,40
3,80
Kod
2B0109
2B0110
Özay Plast
ÇİFTLİ BATARYA BAĞLANTISI
Kod
2B0112
2B0114
Ebat(mm)
20X1/2
20X3/4
Özay Plast
ANKASTRE STOP VANA
Özay Plast
YAYLI CEKVALF
Kod
2B6202
2B6204
Fiyat
3,00
4,00
Özay Plast
KOLLEKTÖR GİRİŞ VANASI
Özay Plast
ANKASTRE KÜRESEL VANA
Kod
2B6108
2B6110
Adet
50
50
Özay Plast
BORU TİPİ DİK CEKVALF
Kod
2B6206
2B6208
Kod
2B6080
Ebat(mm)
20X1/2
25X3/4
Adet
70
40
Ebat(mm)
20X1/2
25X1/2
Adet
70
70
Fiyat
4,50
4,50
Özay Plast
TAHARET BAĞLANTISI
Fiyat
4,00
4,00
Kod
2B0130
3
Ebat(mm)
20X1/2"
Adet
70
Fiyat
3,60
PLASTİK BORU EK ve PARÇALARI
Kod
2B7609
2B7611
Özay Plast
PLASTİK MASURALI
HAREKETLİ NİPELLİ DİRSEK
Ebat(mm)
Adet
Fiyat
20x1/2
100
2,60
25x3/4
90
3,50
Kod
2B7509
2B7511
Özay Plast
PLASTİK MASURALI
HAREKETLİ NİPEL
Ebat(mm)
Adet
20x1/2
100
25x3/4
75
Özay Plast
HAREKETLİ NİPELLİ DİRSEK
Kod
2B7608
2B7610
Ebat(mm)
20x 1/2
25x 3/4
Adet
150
90
Fiyat
3,20
4,32
Özay Plast
HAREKETLİ NİPEL
Kod
2B7508
2B7510
Ebat(mm)
20x1/2
25x3/4
Adet
100
75
Fiyat
3,20
4,32
Özay Plast
Y FİLTRE
Kod
2B6008
2B6010
Ebat(mm)
20
25
Özay Plast
Y FİLTRE
Adet
Fiyat
2,80
3,80
2B6108
2B6110
Özay Plast
DÜZ RADYATÖR VANASI
Kod
2B6214
Ebat(mm)
20X1/2
Adet
200
Ebat(mm)
20X1/2
25X3/4
32X1
Ebat(mm)
20
25
Adet
Fiyat
2,50
3,40
Özay Plast
DİRSEKLİ RADYATÖR VANASI
Kod
2B6212
Fiyat
7,50
Ebat(mm)
20x1/2
Adet
250
Fiyat
7,50
Özay Plast
KOLLEKTÖR KELEPÇESİ
Özay Plast
VANA
Kod
2B6008
2B6010
2B6014
Fiyat
2,60
3,50
Adet
40
25
15
Kod
KK002
Fiyat
6,40
7,00
14,00
4
Fiyat
2,30
KOMBİ BAĞLANTI SETLERİ
HAREKETLİ DİRSEKLİ SET
HAREKETLİ DİRSEKLİ SET
Kod
KBS34
KBS34
KBS34
Parça
8
9
10
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
24,00
29,00
33,00
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
24,00
29,00
30,00
HAREKETLİ NİPELLİ SET
Kod
KBS21
KBS21
KBS21
PLASTİK MASURALI HAREKETLİ NİPELLİ SET
Parça
8
9
10
PLASTİK MASURALI HAREKETLİ DİRSEKLİ SET
Kod
KBS34
KBS34
KBS34
EKONOMİK HAREKETLİ DİRSEKLİ SET
Parça
8
9
10
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
21,00
26,00
30,00
PLASTİK MASURALI HAREKETLİ NİPELLİ SET
Kod
EKBS21
EKBS21
EKBS21
Parça
8
9
10
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
21,00
26,00
30,00
EKONOMİK HAREKETLİ DİRSEKLİ SET
Kod
EKBS34
EKBS34
EKBS34
EKONOMİK HAREKETLİ NİPELLİ SET
Parça
8
9
10
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
18,00
21,00
25,00
Koli Adedi
50
50
50
Fiyat
21,00
26,00
30,00
DIŞ DİŞ RAKORLU SET
DIŞ DİŞ RAKORLU SET
Kod
EKBS34
EKBS34
EKBS34
Parça
8
9
10
Özay Plast ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Baskı hatalarından firmamız sorunlu değildir.
5
Ürünleri San. ve Tic. A..
Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Göktürk Sk. No:41
Şekerpınar / Çayırova / Kocaeli
T: +90 262 658 89 38-39-49 F: +90 262 658 89 50
www.ozayplast.com
Download

Ürünleri San. ve Tic. A..