ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 80 dakikadır.
3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
B
kitapçığı
4. Hacı Ali Efendi “Düşman seni yakalarsa sakın mektuptan bahsetme. Gerekirse yak, yırt ama düşman eline
verme.” derken neyi anlatmaya çalışmıştır?
POSTA GÜVERCİNİ
1. Niyazi okulu bitirip ileride ne olmak
istiyordu?
A) Öğretmen
A) Düşmandan çok korktuğunu
B) Subay
B) Düşman askerlerine mektubu
teslim etmeyi
C) Tabip
D) İmam
C) Mektubun kesinlikle düşman askerinin eline geçmemesi gerektiğini
D) Hiçbiri
2.
Niyazi’yi, Mustafa kumandanın yanına götüren asker yolda giderken
sürekli zikzaklar çiziyordu.
5. Niyazi, arkadaşı Veysel’le birlikte
hangi oyunu oynadı?
Bunu ne için yapıyordu?
A) Mayınlara basmamak için
A) Saklambaç
B) Böyle yürümekten zevk aldığı
için
3.
B) Körebe
C) Düşmanı şaşırtmak için
C) Topaç oyunu
D) Hiçbiri
D) Bilye
6. Fransızların Osmaniye’yi işgal ettiğini görünce babası Niyazi’ye hangi
görevi vermiştir?
Niyazi’nin babasının eve üzgün bir
şekilde gelmesinin nedeni nedir?
A) Hasta olduğunu öğrenmesi
A) Okulu bırakıp çobanlık yapması
B) Fransızların Osmaniye’yi işgal
etme endişesi
B) Verilen mektubu gönüllü birliklere iletmesi
C) Çalıştığı iş yerinden çıkarılmış olması
C) Annesini ve kız kardeşini koruyup kollaması
D) Hiçbiri
D) Derslerine çalışması
3. SINIF
1
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
7. Niyazi, Hacı Hüseyin Ağa’nın evine
geldiğinde Hüseyin Ağa neyle meşgul oluyordu?
11. Vatan toprağının Fransız askerlerinin elinden kurtarıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz kılıyordu.
A) Ocak 1920
B) Çay içiyordu.
B) Haziran 1920
C) Tüfeğini temizliyordu.
C) Eylül 1920
D) Hepsi
D) Aralık 1920
8. Niyazi Araplı köyüne giderken 10-11
yaşlarında iki çocuğun tarlada çalıştığını gördü.
Bu iki kardeşin küçük yaşlarda çalışmasının sebebi nedir?
12. Fransızlar ilk olarak nereyi işgal etmiştir?
A) Annesinin ölmüş olması
A) Adana -Tarsus - Ceyhan
B) Babasının seferde olması
C) Amcasının zorla çalıştırması
B) Osmaniye - Ceyhan - Kahramanmaraş
D) Hepsi
C) Mersin - Osmaniye - Hatay
D) İskenderun - Hatay - Osmaniye
9. Niyazi’nin annesinin yaptığı yemeğin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuru fasulye
B) Kızartma
C) Öfelemeç
13. “Köylülerden biri sırtındaki heybesinden kocaman bir ………………
çıkarttı. Niyazi teşekkür ederek hediyeyi aldı.”
D) Mantı
10. Düşmanlarımızın silahlarını sakladıkları kilisenin adı ilerde ne olmuştur?
Yukarıda boş bırakılan yere ne gelmelidir?
A) Ulu Cami
A) Portakal
B) Kurtuluş Cami
B) Elma
C) Gazi Cami
C) Armut
D) Zafer Cami
D) Nar
3. SINIF
2
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
14. Niyazi’nin yeni görevi düşman askerlerinin cephanesini tespit etmekti.
Ermeni kılığında cephaneliğe girdiğinde silahların dışında makaralara
sarılı dikenli tel örgüler gördü. Silahların ne yapılacağı belliydi ama tel örgülere bir anlama verememişti. Geri
dönünce gördüklerin tek tek babasına rapor etti. Sonra babasına, “Ermeniler bu tel örgüleri ne yapacaklar?” diye sordu.
kitapçığı
16. Kan taşıdığımdan şüpheliyim diyen
Mustafa kimden bağışlanma talebin
de bulundu?
A) Öğretmeninde
B) Annesinden
C) Babasından
D) Allah’tan
Babasının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) O tel örgülerle yeni sınırlar çizecekler ve bizden aldıkları esirleri
o dikenli teller arasına hapsedecekler.
B) Topraklarımızı işgal edince, kendilerine bahçe çevirecekler.
17. Köylüler sabah namazını kıldıktan
sonra caminin altındaki hangi ağacın altında oturuyorlardı?
C) Tel örgüleri satıp para kazanacaklar ve bu parayla silah alacaklar.
A) İğde
B) Asma
D) Hiçbiri
C) Ceviz
D) Çınar
SERÇE YUVASI
15. Mustafa okuldan eve giderken
hangi ilimizin hastanesinden kan
anonsu yapılmaktadır?
18. Mustafa hastaneye vardığında neyi
geciktirdiğini anladı?
A) Ankara
A) Namaz kılmayı
B) İstanbul
B) Kitap okumayı
C) Kahramanmaraş
C) Ders çalışmayı
D) Konya
D) Ödev yapmayı
3. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
19. Topraklarımızın elimizden alınması
hangisine yol açmaz?
22. Bakırcı Mustafa’nın bulduğu hazine
nedir?
A) Hürriyetimizin elimizden alınmasına
A) Altınlar
B) Bayrağımızın indirilmesine
C) La ilahe İllallah
C) Ezanların susmasına
D) Kur’an-ı Kerim
B) Kitaplar
D) Sanayimizin gelişmesine
D) Çınar
20. Tarık, pişman olduktan sonra senetleri ne yaptı?
23. “Dünya sevgisi her çeşit hatanın başıdır. Gönlünü bu sevgiye kaptıranlar
sürekli aç olurlar. Doyma bilmezler.
Oysa kanaat, bitmez bir sermayedir.”
A) Çantasına koydu.
B) Kalorifer kazanına attı.
C) Yırtıp attı.
Bu sözleri söyleyen kimdir?
D) Sakladı.
A) Bakırcı Mustafa
B) Ali Osman
C) Köylüler
D) Yeni imam
21. “Aldatan bizden değildir.” sözü kime
aittir?
24. Köyde imam olmayınca sohbetlerin
konusu ne olmuştu?
A) Hazreti Muhammed (sallallahu
aleyhi ve sellem)
A) Bağ bahçe
B) Hazreti İsa
B) Dini konular
C) Hazreti Musa
C) Kitap okuma
D) Hazreti Ali
D) Televizyon
3. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
29. “Ölüm beni asla ürkütmüyor. Kabri
dostlarıma açılan kapı olarak hayal
ettim ben. Allah dostlarının hepsi
orada. Ölümü dostlarıma ulaşmak
olarak görüyorum.” sözlerini söyleyen kimdir?
ACELE KAN ARANIYOR
25. Traktörden buğdayları dökülen Ferhat dayı bu olayı nasıl değerlendiriyor?
A) Şefkat tokadı
A) Tarık
B) Cimriliğin sonu
B) Şuayip dayı
C) Mazlumun ahı
C) Ferhat dayı
D) Karıncaların kısmeti
D) Ruhi Bey
26. Gülşen Hanım, camiden gelen ezan
sesini duyunca heyecanla eşini uyandırdı.
Bu esnada ezanın hangi bölümü
okunuyordu?
30. “Bu köy imamsız, camisiz kalmamalı.
Dedelerimiz, babalarımız bu duvarları
nasıl yaptıysa biz de öyle yapmalıyız.”
diyen kişi kimdir?
A) Esselatü hayrun minennevm
B) Allahu Ekber
C) La ilahe illallah
A) Cami imamı
D) Hayyelas salah
B) Ali İhsan
C) Bakırcı Mustafa
D) Muhtar
27. Nilgün dayısından niçin borç istedi?
A) Bayram harçlığı için
B) Kardeşine hediye almak için
C) Cami yapımına yardım için
D) Elbise almak için
HAYAL ŞEKERİ
31. Gül Dede Yeni Kent’te ne dükkânı
açmış?
28. “Acele Kan Aranıyor” adlı kitabın yazarı kimdir?
A) Gülten DAYIOĞLU
A) Bakkal
B) Ali KIRAÇ
B) Çiçekçi
C) Ruhi DEMİREL
C) Kalemtıraş
D) Zafer YILDIRIM
D) Saatçi
3. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
32. “Gül Dede, çantasında kalem, defter
bir de rengârenk kalemtıraşlar bulundururmuş. Çocuklara ara sıra masallar
yazarmış. Geçimini bu yolla sağlıyormuş bizim Gül Dede.”
35. Gri kurşun kalem ile yazılan mektupların sırrı nedir?
A) Bir kuşun boynuna asıldığında
mektubun yazıldığı kişi dilekleri
kabul ediyor.
Hikâyeye göre Gül Dede geçimini
nasıl sağlıyormuş?
B) Mektuplar yazıldığı kişiye uçarak
gidiyor.
A) Çocuklara masallar yazıyormuş.
C) Yazılar bir süre sonra kendiliğinden siliniyor.
B) Çocukların kalemlerini açıyormuş.
D) Hiçbiri
C) Kalemtıraş satıyormuş.
D) Gül satıyormuş.
36. “Tam o sırada güneş, elini eteğini çekivermiş üzerlerinden. Oynayan herkes duraklamış, başını göğe kaldırmış.
Sanmışlar ki güneşin önüne bir bulut
geçmiş. Göğe bakınca ne görsünler?”
33. Aykent Çocukları hikâyesinde çocuk
dileğinin gerçekleşmesi için ne yapması gerekiyor?
A) Zümrüt ışık okunu kaldırıp dileğini üç kez söylemesi gerekiyor.
Yukarıdaki parça Salıncaktaki Sinema
hikâyesinden alınmış bir bölümdür.
B) Silgiyi yere atıp üstüne basması
gerekiyor.
Hikâyede güneşi kapatacak kadar
büyük olan şey nedir?
C) Albatros kuşunun boynuna dileklerini yazması gerekiyor.
A) Bulutlar
B) Albatros kuşu
D) Gazoz denizinin serinletici gazozundan içmesi gerekiyor.
C) Kelebek
D) Ay
34. Hayal Şekeri hikâyesinde “gri
çubuk” olarak bahsedilen nesne
nedir?
37. Silgi, öfkelenince ilk ne yaptı?
A) Bir daha Efe’yle konuşmadı.
A) Gri bir kuş
B) Çocukların oyununu bozdu.
B) Bir resim fırçası
C) Sınıfta gürültü yaptı.
C) Kurşun kalem
D) Öğretmenin aklındaki tüm bilgileri sildi.
D) Demir parçası
3. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
B
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
38. Silgi, annenin kalbine girince neyle
karşılaştı?
kitapçığı
41. Kelebek ve çocuk Kaf Dağı’nın zirvesinde neyle karşılaşıyorlar?
A) Üzerinde “Şefkat” yazılı bir pırlanta gördü.
A) Dondurma sarayı
B) Mutluluk yazan kapı gördü.
C) Limon sarayı
C) Kalbin içinde bir çiçek demeti
gördü.
D) Çikolata sarayı
B) Şeker sarayı
D) Dev gibi bir ayna gördü.
42. “O arada kırmızı kuş başkanın omzuna konmuş. Başkan elmayı ısırmış.
Her ısırışta daha bir güçlü hissetmiş
kendisini. Hem elmasını yiyor, hem
kuşu okşuyormuş. Yüzündeki kızgın
çizgiler gitmiş, yerini yumuşak, merhametli çizgilere bırakmış.”
39. Gezegengil başkanı çocuktan aldığı
kırmızı kalemi nereye saklamış?
A) Gezegenin öbür ucuna saklamış.
B) Kalem kutusunun içine saklamış.
C) En değerli mücevherlerinin bulunduğu sandığın dibine saklamış.
“Küçük Kırmızı Kalem” hikâyesine
göre gezegengil başkanını iyileştiren ne olmuştur?
D) Evindeki kitapların arasına saklamış.
A) Kuşu okşaması
B) Kuşun başkanın omzuna konması
C) Kırmızı kalemi kırması
D) Kırmızı elmayı yemesi
40. “Çocuk hayran bakışlarla izliyordu onları. Helvacı amcanın pamuk sesiyle irkildi çocuk.
- Al bakalım yeni zaman çocuğu! Bizim pamuk helvalarımız mı güzel
yoksa sizin içinizi üşüten kolalar mı?”
43. Hakan, kuşların yuvasını yıkmayı
planlamıştı.
Hayal Şekeri hikâyesinde pamuk
şekeri satıcısı çocuğa verdiği pamuk helva ile neyi karşılaştırdı?
Planını uygulamaya ne zaman koyuldu?
A) Çikolatayı
A) Kuşluk vakti
B) Kolayı
B) Akşam namazından sonra
C) Dondurmayı
C) Seher vakti
D) Limonu
D) Öğle namazından sonra
3. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
B
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
44. Aykent’te günlerden bir gün güneşin
doğmasıyla etrafta bir telaş vardı. Aykent çocuklarının yüzü gülmüyordu
o gün. Dünyalı çocuk merakla ışık
hız askerlerine sordu: “ Neler oluyor
burada, herkes niçin üzgün?” Işık hız
askeri: “Şey, oyuncak ağacı…” dedi.
47. Tahsin usta, taksinin tamir parasını veremeyince tamirci Metin
Usta ne diyor?
A) Parayı yarın getir diyor.
B) Senet yapalım diyor.
C) Dost zor günde insanın yanında olandır, diyor.
Oyuncak ağacının başına ne gelmiştir?
D) Parayı getir, taksiye al, diyor.
A) Oyuncak ağacına bir göktaşı
fırlatılmış.
B) Oyuncak ağacını kesmişler.
48. Engin, dedesinin hediye ettiği köstekli saati neden satmak istiyor?
C) Oyuncak ağacı fırtınada devrilmiş.
A) bisiklet almak için
D) Oyuncak ağacı yanmış.
B) hasta annesine ilaç alabilmek
için
C) harçlık yapmak için
D) bankaya yatırmak için
45. “Robot gibi görünüyorlardı. Hepsinin alnında, Ay şeklinde ışık saçan
pırıltılar vardı. Saygı ve muhabbet
kokan bir sesle, hoş geldin dünyalı
kardeşimiz!”
49. Köstekli saati bulan Aysel, saatin
sahibini neden araştırmadı?
Aykent’te çocuğu karşılayanlar
kimlerdi?
A) köstekli saati çok sevmişti.
A) Gezegengil başkanı
B) satıp dondurma alacaktı.
B) Uçan at
C) satıp parasıyla oyuncak bebek
alacaktı.
C) Gezegenin bekçisi
D) sahibini bulmak kolay değildi.
D) Aykent ışık hız askerleri
50. Orhan’ın annesinin yün eğirmek
için kullandığı malzemenin ismi
aşağıdakilerden hangisidir?
46. Küçük köpeğe “Kirli” ismini kim
vermiştir?
A) Nihat
A) virman
B) Cemil
B) kirman
C) Sultan nine
C) tırpan
D) Çocuklar
D) yayık
3. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.
Download

3. SINIF B KITAPÇIGI.indd