Uygulamalı Bütüncül Yönetim Eğitimi
Yer: Anadolu Meraları Uygulama Arazisi, Ormanevi Kolektifi, Biga - Çanakkale
Bütüncül Yönetim'e Giriş: 11 Ağustos – 13 Ağustos 2014 (3 gün)
Bütüncül Yönetim İleri Düzey: 14 Ağustos – 23 Ağustos 2014 (10 gün)
Anadolu Meraları'nın düzenlediği uygulamalı Bütüncül Yönetim (Holistic
Management) eğitiminin kayıtları açıldı.
Yarattığı mucizevi değişimlerle tüm dünyada büyük yankı uyandıran Bütüncül
Yönetim'in uygulamalı eğitimi, tam müfredat ve uluslararası akreditasyonla
Türkiye'de.
Bütüncül Yönetim nedir?
Neden Bütüncül Yönetim?
Meralar başta olmak üzere arazi yönetimi, toprak ve ekosistem onarımı ve
sürdürülebilir finansal planlama konularında çığır açan Bütüncül Yönetim,
•
•
•
•
stratejik planlamada doğru kararları doğru zamanda alabilmek,
otlakların ot verimini hızla arttırmak,
toprağın su tutma kapasitesini, organik madde miktarını arttırmak,
erozyonla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunarak artması,
•
•
•
•
•
çölleşmeyi tersine çevirmek,
İklim Değişikliği'yle mücadele ve İklim Değişikliği'ne adaptasyon
yapılan üretimin istenen doğrultuda gelişmesini ve ekonomik
sürdürülebilirliğe kavuşmasını sağlamak,
gerçek anlamda hayvan refahını sağlamak ve sağlıklı hayvansal gıda üretimi
ekolojik gözlem döngüleri
gibi çok önemli konularda, dünyanın dört bir yanında muhteşem başarılar
kazanmasıyla adını duyurdu.
Bütüncül Yönetim'in ve Savory Enstitüsü'nün kurucusu Allan Savory'nin, 2013
yılında yaptığı TED konuşmasını izlemek için tıklayınız: Türkçe / İngilizce
Savory Enstitüsü Türkiye gözesi olan Anadolu Meraları tarafından düzenlenen ve
uluslararası ölçekte akredite olan eğitimin amacı, Bütüncül Yönetim'in Türkiye'de
de yaygınlaşması ve uygulanmasını sağlamak ve geleceğin proje uygulayıcılarını
ve eğitmenlerini yetiştirmeye yönelik ilk adımları atmak.
Bütüncül Yönetim eğitimi, Anadolu Meraları'nın uygulama arazisinde verilecek.
Anadolu Meraları'nın eğitim anlayışı ve sistemi için tıklayınız.
Bütüncül Yönetim müfredatının en güncel ve gelişmiş halinin uygulamalı
çalışmalarla aktarılacağı eğitim, Türkiye'nin ilk Bütüncül Yönetim sahası olan
“Anadolu Meraları pilot uygulama arazisinde”, toplam 13 gün sürecek ve iki
modül halinde düzenlenecek.
1. Modül: Bütüncül Yönetim'e giriş (11 – 13 Ağustos)
◦ Bütüncül Yönetim'in Temel İlkeleri
◦ Gezegeni Beslemek – Ekosistem Süreçleri
◦ Karar Almak için Yeni Bir Çerçeve
2. Modül: Bütüncül Yönetim İleri Düzey eğitimi (14 – 23 Ağustos)
• Bereketli Bir Ekonomi – Finansal Planlama
• Bütüncül Planlı Otlatma
• Ekolojik Gözlemleme
• Bütüncül Arazi Planlaması
Eğitimin sadece birinci modülüne, ya da tamamına kayıt yaptırmak mümkün.
Sadece ikinci modülüne katılabilmek için ise, Savory Enstitüsü tarafından akredite
bir giriş eğitimini daha önceden tamamlamış olmak gerekiyor.1 Şu ana kadar
yapılan eğitimlerin yeterlilik/sertifika tablosu için tıklayınız.
Eğitimi başarıyla tamamlayanlara, Savory Enstitüsü tarafından akredite
uluslararası sertifika verilecek
1. Modül'de (Bütüncül Yönetim'e Giriş) teorik ve pratik olarak işlenecek
konular ve cevaplanacak sorular arasında şunlar (ve daha fazlası!) var:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bütüncül Yönetim nedir? Hangi ilkeler üzerine kuruludur?
“Bütüncül Bağlam” nedir, nasıl kurgulanır?
“Bütün” nedir, nasıl bir yönetişimle ele alınabilir?
Ekosistemler hangi süreçlerle, nasıl işler?
Ekosistemleri etkileyebileceğimiz araçlar ve bunların farklı koşullardaki etkileri nelerdir?
Çok bilinmeyenli, yoğun, sıkışık süreçlerde (ekoköy kurmak, çok-çeşitli ziraat,
hayvancılık/otlatma, kısıtlı kaynaklarla azami etkin iş planlaması ve takibi, vs...) kısa vadeli
ve uzun vadeli kararlar nasıl alınabilir, nasıl uygulanır?
Bütüncül Finansal Planlama'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
Bütüncül Arazi Planlaması'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
Bütüncül Otlatma Planı'nın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?
Bütüncül Ekolojik/Biyolojik Gözlemleme'nin temel ilkeleri ve yaklaşımları nedir?
2. Modül'de (Bütüncül Yönetim İleri Düzey) teorik ve pratik olarak işlenecek
konular ve cevaplanacak sorular arasında şunlar (ve daha fazlası!) var:
•
1
Bütüncül Yönetim'le hayvan idaresi nasıl yapılır? Yem maliyetlerinin hızla düşmesi ve
hayvanların “ekonomik performansı”nın konvansiyonel üretimin üstüne çıkması nasıl
sağlanır?
Bu nedenle, 29 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde Türkiye Permakültür Enstitüsü'yle düzenlediğimiz akredite eğitime
katılanlar, doğrudan ikinci modüle kayıt olabilirler.
•
•
•
•
Farklı mevsimsel/topografik/flora ve toprak koşullarında, bütüncül bir otlatma planı
hazırlamanın baştan sona tüm adımları, detayları ve uygulamalı eğitimi...
İşletmeniz, ekolojik yerleşkeniz ya da kolektifiniz için sürdürülebilir, adil ve bütüncül bir
finansal planlamanın baştan sona tüm adımları, detayları ve uygulamalı eğitimi...
Arazinin yıl boyunca ekolojik olarak gözlemlenmesi, veri toplama, verilerin işlenmesi
süreçlerinin baştan sona tüm adımları, pratik detaylar, uygulama...
Nihai arazi planı nasıl yapılır, kısa vadeden uzun vadeye, ekonomik şartlara uygun ve
optimum etkinlikte arazi planlaması yapmanın baştan sona adımları, detayları ve
uygulaması.
Tüm bunların yanısıra, köpeklerin ve koyunların eğitiminden büyük ölçekte yağmur
hasadına ve su nakliyesine, yenilenebilir ot miktarını gözle ölçmekten elektrikli çit
kurumunun pratik detaylarına, araç-gereç kullanımı/üretiminden ekonomik
fizibiliteye kadar sahada karşılaşılan sorunlara ve olanaklara yönelik doğaçlama,
ucuz/ücretsiz çözümler ve Anadolu Meraları'nın mevcut deneyimi de paylaşılacak.
Bayrak (önde, sağda) ve Zek (arkada, solda)
Eğitmenler hakkında
Durukan Dudu
Anadolu Meraları kurucularından. 1985 yılı, İstanbul
doğumlu. 16 yaşından beri kırsal kolektif yaşam ve ekoköy
planları yapıyor, bu hayalleri 2005′te kurdukları Ormanevi
Kolektifi fikriyle 2012 yılında kırsala göçerek hayata geçirdi.
20′li yaşlarının başından beri ekoloji ve Yeşiller hareketi
içinde, Yeşil Gazete’nin ekoloji editörlerinden. Galatasaray
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünün ardından
İsveç’te bulunan Ziraat ve Kırsal Bilimleri Üniversitesi’nde
(SLU) “Kırsal Kalkınma” ve “Çevre İletişimi ve Yönetimi”
bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezlerini İsveç’in Jamtland
bölgesindeki yerel ekonomi hareketleri ve mera alanlarının Bütüncül Yönetim
çerçevesinde kolektik kullanımı üzerine yazdı. Türkiye’ye döndükten sonra TEMA
Vakfı’nda önce Çevre Politikaları Koordinatörü olarak çalıştı, kırsala döndükten
sonra da yarı-zamanlı olarak Kırsal Kalkınma Uzmanı olarak görev yaptı. Aynı
dönemde Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Tohum Takas Ağı
koordinatörü olarak çalıştı. Blues hayranı, doğaçlama sever. Dağ bisikleti, macera
yarışları, oryantiring ve kaya tırmanışı yapıyor. Çiftçilik, çobanlık, bütüncül arazi
yönetimi ve finansal planlama, editörlük, proje yönetimi ve eğitmenlik de
profesyonel olarak yaptığı işler arasında.
Bütüncül Yönetim Eğitimi'ni ilk olarak ABD Colorado'da, Haziran 2013'de Savory
Enstitüsü tarafından düzenlenen “HUB Leaders Boot Camp”'te, Allan Savory'den
aldı. Ardından, Nisan 2014'te İspanya'da düzenlenen özel eğitimi başarıyla
bitirerek Savory Enstitüsü sertifikalı eğitmeni oldu.
Volkan Büyükgüngör
Anadolu Meraları kurucularından. Ormanevi Kolektifi‘nin
kurucularından, ve sakinlerinden. Boğaziçi Üniversitesi‘nde
önce Elektrik-Elektronik Müh. lisansı daha sonra
Biyomedikal Müh. yüksek lisansı yaptı. Çalışma hayatı
hevesini Siemens Tıbbi Çözümler‘de ve Boğaziçi
Üniversitesi TAM projesinde geçiştirdikten sonra bilgi ve
birikimini kırsal hayata yönlendirdi. Kolektif ile birlikte
“nasıl daha mutlu yaşanır?”, sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte “nasıl daha şenlikli bir toplumda yaşanır?”, Savory
Enstitüsü ile birlikte de “nasıl daha sağlıklı bir doğada yaşanır?” sorularının
cevabını arıyor. Boş zamanlarında spor müsabakalarına teknik danışmanlık
yapıyor. Bir yandan da mucitçilik, marangozculuk, kemankeşçilik oyunları oynuyor.
Amatör bisikletçi, lisanslı oryantiring sporcusu ve eğitmeni.
Nisan 2014'te İspanya'da düzenlenen özel eğitimi başarıyla bitirerek Savory
Enstitüsü sertifikalı eğitmeni oldu.
Konaklama, Yemek ve arazideki diğer şartlar
Eğitim, Anadolu Meraları'nın Çanakkale Biga'ya 8 km mesafedeki 20 dönüm (+ 20
dönüm Müşterekler) “Bütüncül Yönetim Uygulama Arazisi'nde verilecek.
Konaklama: Arazide, çadırda (katılımcılar kendileri getirecek, Anadolu
Meraları'ndan kiralanabilir)
Yemek: Arazide, Ormanevi Kolektifi tarafından roket ocakta pişirilecek.
İçme suyu: Ormanevi Kolektifi tarafından tedarik edilecek.
Tuvalet: Arazide, kuru/kompost tuvalet.
Duş: Arazide, kimyasal/şampuan kullanmadan, kişi başı/günlük 15 litre ılık suyla 2
Eğitime katılmak isteyen ama çadırda konaklaması mümkün olmayan kişilerin, [email protected] adresine
atacakları e-mailde durumlarını belirtmelerini rica ediyoruz. Kısıtlı sayıda kişi için bir takım çözümler bulmaya
çabalayabiliriz.
Çay: Aralarda, Ormanevi Kolektifi tarafından roket ocakta pişirilecek.
Kahve: Sabahları, Ormanevi Kolektifi tarafından roket ocakta pişirilecek.
Eğitim, koru içinde, gün boyunca gölgede verilecek.
Önemli Not: Arazide eğitim boyunca 4 tane köpekle birlikte olacağız. Köpekler
tamamen zararsız olmakla birlikte, halen eğitiliyor oldukları için katılımcıların
köpeklerle hiç bir şekilde muhattap olmamaları gerekiyor. Bu şarta
uyamayacağını düşünenlerin eğitime kayıt olmamasını rica ediyoruz.
2
Saf ve zeytinyağlı sabunlar Ormanevi Kolektifi tarafından tedarik edilecektir. 15 litre su, bir kişinin 5 dakika kadar duş
alması için yeterlidir.
Kayıt ve Katılım
Erken kayıt ücretleri (28 Temmuz saat 23:59'a kadar ödeme yapılması halinde)
1. Modül: 250 TL
2. Modül: 950 TL (1. Modül, 2. Modül'e kayıt için önşarttır)
1. ve 2. Modül beraber: 1000 TL
Normal Kayıt ücretleri
(28 Temmuz saat 23:59'dan 8 Ağustos 15:00'e kadar ödeme yapılması)
1. Modül: 350 TL
2. Modül: 1100 TL (1. Modül, 2. Modül'e kayıt için önşarttır)
1. ve 2. Modül beraber: 1300 TL
Son Dakika Kayıt ücretleri
(8 Ağustos 15:00'den sonra, nakit/elden ödeme)
1. Modül: 450 TL
2. Modül: 1500 TL (1. Modül, 2. Modül'e kayıt için önşarttır)
1. ve 2. Modül beraber: 1600 TL
Ödeme yapılıp kayıt kesinleştikten sonra kaydın e-mail atılarak iptal edilmesi
durumunda,
•
•
•
Kaydın iptali 4 Ağustos'a kadar bildirilirse, ücretin %100'ü iade edilir.
Kaydın iptali 4 Ağustos'tan sonra bildirilirse, ücretin %50'si iade edilir.
Kurs başladıktan sonra yapılan iptallerde ücret iade edilmez.
Anadolu Meraları, yeterli kayıt olmaması durumunda 4 Ağustos Pazartesi gününe
kadar eğitimi iptal edebilir. Eğitimin iptali durumunda, o ana kadar yatırılmış tüm
ücretler iade edilir.
Burs imkanları
Anadolu Meraları, kısa ya da uzun vadede beraber çalışabileceğine kanaat
getirdiği, Bütüncül Yönetim'le ilgili güçlü bir niyeti olan ve maddi durumu güçlü
olmayan bireylere burs imkanları sunuyor. Bu bursların sayısı, Anadolu Meraları'nın
halihazırda yürüttüğü ve/veya hazırlıklarını sürdürdüğü projelerdeki insan gücü
ihtiyacıyla, söz konusu kişinin bireysel birikim, sorumluluk hissi, öğrenme becerisi
ve kararlılığı gibi etmenlerle biçimleniyor. Anadolu Meraları'yla daha önceden
beraber çalışmış bireylerin, bu bursları alma ihtimali o nedenle daha yüksek.
Detaylı bilgi için [email protected] adresine email atınız.
Nasıl Kayıt Olurum?
Kayıt olmak isteyenlerin, bu adreste bulunan formu
doldurmaları gerekmektedir. Formu dolduranlara aynı
gün içinde bir emaille banka hesap numaraları
iletilecektir. Eğitim ücretlerinin yatırılmasının ardından
kayıt kesinleşecektir.
Download

Eğitim duyurusu için tıklayın..