ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 5
( FONKSİYONLARDA İŞLEMLER )
FONKSİYONLAR BÖLÜM 5
FONKSİYONLARDA İŞLEMLER :
f : A →B v e g : C→ D ik i f o nk s i yo n o l m a k
ü ze r e , A∩C=T i s e
1 . ∀ x ∈T
f ( x ) ± g ( x ) = (f ± g ) ( x )
2 . ∀ x ∈T v e k∈ℝ i ç i n k . f ( x )= ( k . f ) ( x )
3 . ∀ x ∈T f ( x ) . g ( x )= ( f . g ) ( x )
4 . ∀ x∈T
f(x)
f
=( )(x) ( g ( x )
g(x) g
≠ 0)
o l a r ak t a n ım l a n m ı ş t ı r.
Örnek...1 :
Örnek...2 :
f : { − 2 , − 1 , 0 , 1 , 2 } →ℝ f ( x )= x 2
g = { − 2 , 0 , 3 } →ℝ g ( x )= x 3 + 1 o l a r ak v e r i l i yo r.
f + g f o n k s i yo n u n u l i s t e b i ç im i n d e ya z ı n ı z .
www.matbaz.com
f (x ) = 5 x + 2 v e g ( x )= 2 − 3 x ² o l m a k ü ze r e ,
(3f−2g )(3 ) i f a d e s i n i n d e ğ e r i k aç t ı r ?
Örnek...3 :
( f − g ) ( x ) = x , (f + g ) ( x ) = 2 x 2 − 3 x i s e (f . g ) ( 1 )
değeri kaçtır?
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
1/2
ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR − 5
( FONKSİYONLARDA İŞLEMLER )
DEĞERLENDİRME
4)
y
y=f(x)
y
y=g(x)
1) f:{−2,−1,0,1,3} →ℝ f(x)= 2x+3 ve
g:{−3,0,1} →ℝ g(x)=x2 −1 olarak veriliyor
2f+3g fonksiyonunu liste biçiminde yazınız.
4
2
x
0
2
x
−2
0
Grafikleri verilien doğrusal f ve g fonksiyonları için
(kf−3g)(1)=7 ise k kaçtır?
2) f(x)=mx+2 ve g(x)=2−mx² olmak üzere,
www.matbaz.com
(f−4g)(1)=6 ise m kaçtır?
y
y=f(x)
5) Grafikleri verilien doğrusal
f ve g fonksiyonları için
(f+g )( x+3 )
fonksiyonunun f(x)
türünden değeri nedir?
3
y=g(x)
1
−1
x
0
3) f(x)=m2x3+4x ve g(x)=4+mx olmak üzere,
(
f
)(1)=2 ise m kaç olabilir?
2g
12. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
2/2
Download

Özel Tanımlı Fonksiyonlar 5.Bölüm