ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:52 Strona 2
GÖMÜLÜ ESNEK ÇELİK YAPILAR
SuperCor®
YENİ NESİL KÖPRÜLER
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:52 Strona 3
1. Giriş
SuperCor®
kullanımına
başlanmıştır.
Günümüzde,
kullanılmakta
olup,
20.
yüzyılda
dünya
ViaCon
80’lerin
çapında
grubu
birçok
SuperCor®
ortasında
ülkede
ürününü
İskandinavya ve Polonya’da üretmektedir.
ViaCon Kisan şirketi ile SuperCor® yapılarının üretim üslerine
2014’den itibaren Türkiye de eklenecektir.
SuperCor® yapıları, çok yüksek sertlik derecesine sahip galvanizli
koruge çelik plakalardan üretilmiş yeni nesil esnek yapılardır.
Yükleri taşıyabilmek için bu yapılar, çevredeki dolgu zeminle olan
etkileşimden faydalanırlar.
çelikten
üretilmiş
SuperCor® yapıları,
SuperCor® yük kapasitesi, koruge
geleneksel
yapılara
göre
çok
yüksektir.
karayolları ve demiryollarının üzerinde ve
altındaki mühendislik nesneleri için kullanılmaktadır. Açıklıkları 25
m’ye kadar ulaşabilmektedir.
Yapıların montajı basit ve kolaydır. Ortalama montaj süresi, küçük
bir ekibin yardımıyla birkaç gün sürmektedir.
SuperCor® köprülerinin inşaatıyla ilgili tipik işlem sırası:
- temeller
- sevkiyat
- montaj
- dolgu
- tamamlayıcı işler
SuperCor® yapıları, geleneksel köprü çözümlerine göre birçok avantaja sahiptir:
- daha az ayrıntı, standart uygulama için çizimler ve hesaplamalar
veri tabanı sayesinde daha basit tasarım,
- kolay ve hızlı montaj
- sıfırın altındaki sıcaklıklarda montaj imkanı
- trafiği kesintiye uğratmaksızın yapıların montajının yapılabilme imkanı
- yapıların kısmen veya tamamen prefabrik olarak monte edilme imkanı
- hafif ağırlık nedeniyle, koruge plakaların kolaylıkla ve
ekonomik şekilde ücra yerlere sevk edilebilmesi
- köprü inşaatı konusunda toplam süre ve maliyetin azaltılması
2.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:52 Strona 4
2. Uygulama
SuperCor® esnek yapıları karayolları,
demiryolları ve endüstriyel uygulamalar için
kullanılmaktadır:
- köprüler
- üstgeçitler
- tüneller
- menfezler
- altgeçitler
Supercor ® yapıları AASHTO ve EN 1991-2 standartları uyarınca tüm karayolu ve
- yaya tünelleri
- ekolojik geçişler, hangarlar
demiryolu yük sınıfları, NATO standardizasyon sözleşmesi (STANAG 2021) kapsamındaki
- sığınaklar
özel araç yükleri ve EN 1991-2 Eurocode 1 hükümleri açısından kullanıma uygundur.
- yeraltı depoları
- kayış konveyör koruması
Ayrıca SuperCor® yapıları, mevcut yapıların
(köprüler, menfezler, tüneller, altgeçitler)
takviyesi ve yeniden inşaatı amacıyla da
kullanılabilmektedir.
3. Üretim
3.1. Koruge plakaların üretimi
SuperCor® üretim işlemi, düz çelik plakaların, koruge eğrili plakalar halinde
mekanik olarak şekillendirilmesi ve daha sonra sıcak daldırma yöntemi ile
galvanizlenmesinden oluşmaktadır. Deliklerin açılması ve kesme işlemleri
galvanizlemeden önce yapılmaktadır.
SuperCor® üretiminde kullanılan çelik EN 10149-2 veya EN 10025-2 şartlarına
uygun S315MC çelik sınıfıdır.
Bu çeliğin akma dayanımı asgari 315 MPa’dır.
[mm]
Şekil. 2. SuperCor® plakasının en kesiti
[mm]
Toplam uzunluk, çoklu S = 406,4
Şekil. 1. SuperCor® plakasının geometrisi (toplam uzunluğu, yani çoklu S=406,4 mm)
Tablo 1. Supercor® plakasının kesit özellikleri
Plaka kalınlığı
[mm]
Alan
[mm2/mm]
5,5
6,968
17 141,15
235,62
7,0
8,867
21 897,45
297,92
Atalet momenti
[mm4/mm]
Kesit katsayısı
[mm3/mm]
Talep edilmesi halinde diğer plaka konfigürasyonları da mevcuttur. Plaka kalınlığı seçimi yapı şekli, açıklığı, örtü derinliği ve yüke bağlıdır.
SuperCor® yapılarından herhangi birini belirlemeden önce, projeniz konusunda öneri ve destek almak üzere ViaCon Kisan teknik
temsilcinizle temasa geçiniz.
3.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 5
3.2. Cıvatalar, somunlar, ankraj cıvataları, baz kanalları
Koruge çelik plakalar M20 cıvataları (sınıf 8.8) ile birleştirilir.
Cıvataların boyları, birleştirilen plakaların kalınlığı ve bağlantı türüne
bağlıdır.
İki tür cıvata başlığı bulunmaktadır:
- Oval şekilli
- Konik şekilli
Yukarıda belirtilen tüm bağlantı elemanları, yapı ile birlikte işaretli
kutular içinde teslim edilmektedir.
Oval - şekilli
Oval - şekilli
Konik şekilli
Şekil 3. Kuşakların ana tambur plakalarına bağlantısı
[mm]
[mm]
Şekil 4. Temel içinde yapı montajı için ankraj cıvataları
ve beton bilezik için ankraj cıvataları
3.3. Korozyon Koruması
Sıcak daldırma galvanizleme en dayanıklı korozyon koruma yöntemidir.
Galvanizli kaplama, çelik yüzeyine metalürjik olarak tutunmakta ve böylece
hizmet ömrünü uzatmaktadır. SuperCor® yapılarının dayanıklılığını daha da
[mm]
artırmak için, özellikle agresif ortamlarda, epoksi boya ile ek korozyon
korumasının uygulanması da mümkündür.
SuperCor® yapılarının korozyon koruması üretim tesisinde gerçekleştirilir ve
delikler
aşağıdaki işlemlerden oluşur:
- çelik plakaların sıcak daldırma galvanizleme işlemleri ve ek fitting
elemanlarının uygulanması
- galvanizli plakaların epoksi boya uygulaması (ek olarak
belirtilmiş olması halinde)
SuperCor® yapıları standart olarak, EN ISO 1461 uyarınca çinko kaplama
tabakası ile sıcak galvanizleme ile korunmaktadırlar. Talep edilmesi halinde
diğer çinko tabakası kalınlıkları da mümkündür. Tavsiyeler için lütfen ViaCon
Şekil. 5. Yapının temele bağlantısında kullanılan baz kanal
Kisan temsilcisi ile temasa geçiniz.
Hem sıcak galvanizleme hem de epoksi boya ile yapıların korunması, EN
ISO 12944-5 uyarınca bir ViaCoat sistemi oluşturur. Boya kaplama kalınlığı
Tablo 2. EN ISO1461 uyarınca çinko tabakası
EN ISO 1461 uyarınca gerekler
EN ISO 2808 uyarınca kontrol edilir. Çekme yöntemi ile ölçülen çinko taban
üzerindeki asgari epoksi boya tutunması 4 MPa'dan az olmamalıdır ve
Özellikler
EN ISO 4624 normuna göre bir test yapılmaktadır.
Uygun tutunmanın elde edilmesini sağlamak üzere, galvanizli plakalar
boyanın
uygulanmasından
önce
püskürtme
temizlik
işlemine
tabi
Asgari lokal çinko
kaplama kalınlığı
Asgari ortalama çinko
kaplama kalınlığı
Çelik plakalar:
≥6 mm
70
85
≥3 mm do <6 mm
55
70
özel şartlarda, örneğin kontrollü sıcaklık ve rutubet altında kapalı alanlarda
≥1,5 mm do <3 mm
45
55
uygulanmaktadır. Teknolojik bir sistemin muhafaza edilmesi korumanın
Cıvata, somun, ankraj cıvataları
40
50
başarılı performansı açısından vazgeçilmezdir.
Baz kanal
55
70
tutulmaktadır. Uygun koruma etkisinin elde edilmesi için boya kaplamaları
4.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 6
4. Tasarım
4.1. Tasarım Kapsamı
Tasarım süreci aşağıdaki işlemleri içermektedir:
- SuperCor® yapısının tasarlanması (montaj ve geri dolgu prosedürü
dahil)
- teknik geri dolgu tasarımı
- temel tasarımı
- giriş ve çıkış fitting elemanlarının tasarımı
SuperCor® yapıları AASHTO, Eurocode 1 EN 1991-2 uyarınca tüm
karayolu ve demiryolu canlı yük sınıfları ve ulusal standartların yanı
sıra STANAG 2012 yüklerine uygun olarak tasarlanmıştır.
4.2. Tasarım algoritması
SuperCor® yapıları Prof. Sunquist ve Prof. Pettersson tarafından
geliştirilen İsveç tasarım yöntemine göre boyutlandırılmaktadır.
Ayrıca, CHBDC gibi yöntemler kullanılarak da tasarlanabilirler.
Karmaşık durumlarda, sonlu eleman yöntemi
(FEM) de
kullanılabilmektedir.
4.3. Çapraz kesit şeklinin seçilmesi
Bir yapının tipik şeklinin seçilmesi için verilen tabloları kullanınız. Bu
tablolarda standart şekiller mevcuttur.
Talep edilmesi halinde, diğer şekillerde sağlanabilecektir. Bir yapının
profili açıklık kutusuna sığabilecek şekilde olmalıdır. Yapı boyutları
için paylar bırakılmalıdır.
Kabul edilebilir toleranslar ekli CD’de verilmiştir.
4.4. Örtü derinliği
Karayolu yapıları için örtü derinliği tanımı:
Çelik yapının ana tamburunun üst noktası ile kaplama tabakası da
dahil olmak üzere kaplamanın üst noktası arasındaki dikey mesafe
Demiryolu yapıları için örtü derinliği tanımı:
hc = Gn + 0,15 [m]
Tablo.3. Örtü derinliği
İnşaat tipi
Model
Kutu yapılar
0,45 ≤ hc ≤ 1,5 [m]
Diğer şekiller
hc = 0,1 × B [m]
5.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 7
4.5. Boyuna yönde bir yapının geometrisi
SuperCor® yapılarının alt uzunluğu aşağıdaki formüle uygun
olmalıdır:
Ld=38+n×762+38 [mm]
Burada n – uzunluk boyunca tam bilezik sayısıdır.
1
2
Şekil 6. SuperCor® yapılarının uç finişleri
SuperCor® yapılarının uçları dikey veya set eğimine uyum
sağlayacak şekilde eğimli olabilmektedir (Şekil 7). Eğimli
uçlarda asgari X-adımı 0,16 m’dir.
Düzlemsel olarak eğrili olan yapılarda, tasarım eğimine
hizalama için bükümler kullanılmaktadır (Şekil 8).
4.6. Eğiklik açıları
Eğimli uçlar için izin verilen asgari açı 55°’dir. Büyük eğikliklerde
beton bilezikler kullanılmaktadır. Eğikli alanlarda SuperCor®
yapısına bağlı çelik hasırlar da kullanılabilir. Bilgi için lütfen Teknik
Departmanımızla temasa geçiniz
Şekil 7. Eğimli yapı
6.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 8
4.7. Takviye kuşakları
Kesitin esneme kapasitesi aşıldığında takviye kuşakları
Daha yüksek kapasitenin elde edilmesi amacıyla, ana tambur
kullanılmalıdır. Kuşaklar tüm yapı şekillerinde
ile takviye kuşakları arasındaki aralık beton ile doldurulabilir
kullanılabilmektedir.
(EC kuşakları). EC kuşakların kullanılması daha büyük
açıklıklı yapılar için gerekli olabilmektedir. C25/30 beton EN
Takviye kuşakları:
206-1:2000 uyarınca dolgu olarak kullanılabilmektedir. Kemer
Çapraz kesitte (Şekil 10)
yapılar için kullanılan bu çözüm sayesinde, daha büyük
– kemer ayağı veya taç bölümünde
– komple çeperde
çapraz kesitli alanlar elde edilmektedir ki bu çelik duvar
içindeki basınç gerilmesinin azaltılmasını sağlamaktadır.
Boyuna kesitte (Şekil 11)
- sürekli – yapının komple üst uzunluğuna yerleştirilmiş
- 762 mm, 1143 mm veya 1524 mm aralıklarla
Kutular için kuşakların ana tambura bağlanması suretiyle daha
yüksek esnek kapasite elde edilmektedir.
Kuşak mesafesi 1524 mm (iki halkada bir)
Tamburdaki takviye kuşağı
Temel Tasarım
Köşelerdeki takviye kuşağı
Kuşak mesafesi 1143 mm (1.5 halkada bir)
Temel Tasarım
Çeper etrafındaki donatı kuşağı
Kuşak mesafesi 762 mm (sürekli)
Temel Tasarım
Şekil 8. Yapının çapraz kesitinde kuşakların
yerleştirilmesi
Şekil. 9. Yapının boyuna kesitinde
kuşakların yerleştirilmesi
if
if
if
if
4.8. Çoklu yapılar
Çoklu yapı uygulamalarında, bitişik yapılar arasındaki en düşük mesafe,
toprak doldurulması ve sıkıştırılması için yeterli olmalıdır (Şekil 12). Asgari
mesafe gerekliliği yapıların şekilleri ve boyutlarına bağlıdır. Gerekli olan
mesafe sağlanamadığında, yapılar arasındaki mesafe C10/15 beton veya
çimento ile stabilize edilmiş toprakla, yapılar arasındaki mesafenin yapının
açıklığının %10’undan az olmadığı noktaya kadar doldurulmalıdır. Öneriler
için lütfen şirketin Teknik Departmanı ile temasa geçiniz.
Şekil 10. Çoklu uygulamalar için asgari mesafe aralığı
7.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 9
4.9. Temel
Kapalı şekilli (yuvarlak, oval, boru-kemer) SuperCor® yapıları
SuperCor duvar inşaatı/
Yan paneller
Cıvata 20 x 50
381 mm’de bir
aşağıda belirtilen şekilde zemin yatağı üzerine yerleştirilir
- zemin yatağı kalınlığı – asgari 60 cm
Açı tarafı
Çapraz kesit montajı
- yatağın üst bölümü yapının alt plakalarına sığacak şekilde
Betonarme temel
şekillendirilmelidir
Harç
Kanal bölümü eğim açısı
- kemer ayakları altındaki zeminin sıkılaştırılmasına özel ihtimam
gösterilmelidir.
Betonarme kanat açıklığı
Ankraj temeli
20 x 100 x 255
381 mm’de bir
- korugasyonun içine oturabilmesi amacıyla yatak yaklaşık olarak 515 cm’lik tabakası nispeten gevşek malzemeden oluşmalıdır.
Açık şekilli (kemerler, kutular) SuperCor® yapıları beton ayaklar,
Resim 11. Donatılı beton temel üzerine
SuperCor® yapı temel uygulama yöntemi
SuperCor® duvar inşaatı
çelik ayak pedleri veya tam çelik invört üzerine yerleştirilir.
Kanal bölümü
Yapının beton ayaklara olan bağlantısı, aşağıdakiler dikkate
alınarak ankraj cıvatalarıyla gerçekleştirilmektedir:
- beton temeller için ankraj cıvataları, SuperCor® yapısının
sevkiyatından önce beton ayaklar içine monte edilmesi gereklidir.
Koruge metal temeli
- ankraj cıvataları, ayağın üst kısmından azami 40 mm’den fazla
çıkıntı yapmamalıdır.
- ankraj cıvatalarının yerleştirilmesi montaj çizimlerine uygun
olmalıdır; izin verilen tolerans boyuna yönde ± 3 mm ve yanal önde
Resim 12. Hassas temellerde SuperCor® temel inşaatı
yöntemi
±2 mm’dir.
- hata riskinin asgariye indirgenmesi amacıyla, her bir ankrajın yeri
daima başlangıç noktasından ölçülmelidir (birinci ankraj)
- her ayak üzerindeki ankraj cıvatalarının paralel yerleşimi ve
münferit halkalar için ankraj cıvatası çiftinin dikey yerleşimi büyük
önem taşımaktadır. Daha kesin doğruluk, yapının daha kolay
montajı anlamına gelmektedir.
4.10. Yatak ve dolgu
Malzeme:
- yatak ve geri dolgu malzemesi olarak çakıl, kum-çakıl karışımı, tüvanan ve kırılmış taş kullanılabilir.
- agrega dane boyutu korügasyon profili boyutuna bağlıdır; 381 x 140 mm azami boyut için 120 mm’dir
- agrega dane boyutu 0-120 mm olmalıdır; farklı olabilirlik katsayısı Cu>5,0, eğrilik katsayısı 1<Cc<3 ve geçirgenlik
k>6 m/24 saat olmalıdır
- yapının bitişik alanında zemin kısıtlamaları geçerlidir (bilgi için lütfen temasa geçiniz)
- kohezyonlu toprak, organik toprak ve permafrost içeren toprakların kullanılmasına izin verilmez.
Yerleştirme:
- yapı etrafındaki geri dolgu malzemesi, azami 300 mm kalınlığında sıkıştırılmamış tabakalar halinde yerleştirilmeli
ve daha sonra sıkıştırılmalıdır
- dolgu yüksekliğinin yapının her iki tarafında aynı tutulmasını sağlamak üzere, dolgu yapının her iki tarafında aynı
zamanda veya yapının her iki tarafında dönüşümlü olarak yerleştirilmelidir. Her bir tarafta bir tabaka kalınlığından
daha yüksek bir kot farklılığına izin verilmemelidir. Daha sonraki tabaka yerleştirilmeden önce her bir tabaka
belirtilen yoğunluğa sıkıştırılmalıdır.
- geri dolgu malzemesi normal Proctor yoğunluğunun asgari 0.95’ine sıkıştırılmalıdır – yapının yanındaki 20 cm’lik
alanda bu değere ulaşılmalı- diğer alanlarda normal Proctor yoğunluğunun 0.98’i düzeyinde olmalıdır
Çevredeki zeminin yük taşıma kapasitesi/zemin sertliğinin artırılması amacıyla jeosentetik ve galvanizli çelik
hasırlar kullanılabilir.
4.11. Yapının yağmur suyuna karşı korunması
Koruge çelik yapının, set içinden nüfuz edebilecek olan yağmur suyuna karşı korunması amacıyla, yapının 10-15
m üstünde, su nüfuzunu etkin şekilde önleyecek olan üç katmanlı “şemsiye” (500 g/m 2 örgüsüz jeotekstil+ 1mm
jeomembran + 500 g/m2 örgüsüz jeotekstil) kullanılmasını öneriyoruz. Jeomembran ile su yalıtımı sağlanırken, üst
ve altında bulunan örgüsüz jeotekstil ile, bu jeomembranın geri dolgu ve sıkıştırma işlemleri sırasında hasar
görmesi önlenmektedir. Bu yalıtımın drenajının sağlanması amacıyla, yapının her iki eksenine paralel olarak her iki
uçta drenaj borularının kullanılmasını öneriyoruz. Jeomembran koruması kullanımında, doğrudan yapı üzerine
uygulama da kabul edilebilirdir. Ayrıntılı bilgiler CD’de verilmiştir.
8.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 10
4.12. Uç işlemleri (giriş/çıkış)
4.13. Beton bilezik kullanımı
Uç işlemleri, yapıların uçlarının kesilme şekline bağlıdır. Eğik
Beton bilezik aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:
uçlarda,
- eğimli uçlara sahip SuperCor® yapısının uçlarının
eğimler
tamamlanabilirler.
taş
blokları
vs.
ile
kaplamak
suretiyle
Gabyon hasırlı eğik uçlarda, su sızdırmazlık
güçlendirilmesi
çözümleri uygulanmalıdır. Bilgi için lütfen Teknik Departman ile
- uç işlemine destek sağlayacak olan tamamlayıcı eleman olarak
temasa geçiniz.
Beton baş duvara alternatif olarak MSE Duvarlar (örneğin ViaWall
Beton bilezik genellikle aşağıdaki durumlarda uygulanmaktadır:
sistemi) gibi MSE duvarlar veya gabyonlar uygulanabilmektedir.
- karayolu eksenine eğik açılara olan yapılar; çıkış ve girişlerde eğiklik
açısı ≤ 65° ve açıklık > 3,5 m olduğunda
- 6.0 m açıklığı aşan yapılar
- büyük eğiklik açıları
Set meyili
Sıkıştırılmış Dolgu
Beton bilezik
Beton C25/30
Ankaraj somunu
225x100xM20 veya
365x100xM20
Koruge metal
imalat
Resim. 13. Uç çerçevesi detayı
9.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 11
4.14. Fittingler
yapıları, yapının işlevine göre ek
SuperCor®
elemanlarla donatılabilirler. Örneğin:
- aydınlatma kutuları
- havalandırma
- hayvanlar için raflar
- teknik kuyular
- diğer
Bilgi için lütfen Teknik Departman ile temasa geçin.
4.15. Dayanıklılık
Sıcak daldırma galvanizleme, SuperCor® yapılarının
temel bir korozyon korumasıdır. SuperCor® yapılarının
dayanıklılığı 100 yılı aşabilmektedir. SuperCor® yapıları
EN
ISO
1461
uyarınca
sıcak
daldırma
ile
galvanizlenmektedir.
Gerektiğinde SuperCor® yapılarına, ek bir çinko tabakası
veya ViaCoat olarak adlandırılan epoksi kaplama ile ek
korozyon koruması sağlanabilir. Bu çözümler, agresif
ortamlarda uygulanmaktadır.
SuperCor® yapılarının
dayanıklılık hesaplama
prosedürü:
Genellikle, epoksi kaplama ile sağlanan korozyon
korumasının kapsamı şu şekildedir:
- bir yapının içinde ve/veya dışında tüm alanda
- yapının işlevinin tanımlanması
- yapının girişinde ve çıkışında (yapının 1,5 m içinde)
- yapının dayanıklılık (kullanım ömrü) gerekliliğinin tanımlanması
- içeride ortalama su seviyesinden 0,5’m yukarıya kadar
- ortamın agresiflik düzeyinin tanımlanması
- yukarıda belirtilenlerin bileşimi olarak
(su, dolgu, hava)
Epoksi boyanın en yaygın şekilde kullanılan kalınlığı 200
- yapı tipinin seçilmesi
µm’dir. Ancak, diğer kalınlıklar da sağlanabilmektedir. Bilgi
- statik hesaplamalara dayalı olarak plaka kalınlığının tespit edilmesi
için lütfen temasa geçin.
(Sundquist-Petterson yöntemine göre)
- korozyon korumasının tespit edilmesi (çinko kaplama
Aşağıdaki etkenler yapının dayanıklılığı üzerinde
etkilidir:
- ortamın agresiflik derecesi
- yapının uygulaması
- drenaj çözümleri
- aşınma
kalınlığı, boya kaplama, boya kapsamı, boyama
prosedürü)
- yapının üst ve alt kısmında koruma tabakalarının yıllık
kaybının tanımlanması.
- kullanım ömrü boyunca korozyon ilerlemesi dikkate
alınarak yapının dayanıklılığının hesaplanması
- montaj hasarları
- gerekli olanla hesaplanan dayanıklılığın karşılaştırılması
- korozyon koruması
- korozyon koruma çözümünün ayarlanması ve
- plaka kalınlığı
- kalite ve bakım sıklığı
10.
gerektiğinde hesaplamaların tekrarlanması.
ViaCon Kisan SC 2014.04.03 12:53 Strona 12
SuperCor® yapısının dayanıklılığının yeterli olmadığı
durumlarda aşağıdaki önlemler alınabilecektir:
- korozyon korumasının değiştirilmesi (çinko tabakası, boya
tabakası kalınlığının değiştirilmesi)
- plaka kalınlığının artırılması
- daha fazla korozyon payına izin vermek üzere yapının
şekli ve kesitin sertliğinde düzenleme yapılması
burada:
SD – koruma tabakasının toplam dayanıklılığı [yıl]
SC – çinko tabakasının dayanıklılığı [yıl]
SZ – epoksi tabakanın dayanıklılığı [yıl]
α – sinerji faktörü (1,5 ila 2,5) 200 µm kalındığında
boya tabakası için α = 1,5; 400 µm kalınlığında boya
tabakası için α = 1,75
ViaCoat sisteminin dayanıklılığı koruma tabakalarının
toplam dayanıklılığından daha yüksektir ve aşağıdaki
şekilde hesaplanmaktadır:
SD=α (SC+SZ)
5. Yeniden Astarlama
SuperCor® yapıları aynı zamanda, yenisinin inşa edilme imkanının
bulunmadığı durumlarda eski köprülerin tamir edilmesinde yaygın
şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem yeniden astarlama olarak
adlandırılmaktadır.
Koruge
çelik
yapı
mevcut
yapı
(köprü/menfez/altgeçit) içine yerleştirilir ve eski yapı ve yeni yapı
plakası arasındaki boşluk asgari C12.5/15 sınıfı beton ile doldurulur.
Bu yöntem aynı zamanda, herhangi bir trafik kesintisi olmaksızın
yapıların güçlendirilmesini mümkün kılmakta ve eski yapıya bağlı
kalma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.
Mevcut yapı ile yeni çelik yapı arasında beton dökme işleminin
kontrolü, revizyon delikleri ile yapılmalıdır. Beton dökme sırasında,
SuperCor®’un deformasyonu kontrol edilmelidir. Bölüm 7’de belirtilen
azami “Toleranslar” aşılmamalıdır. Yeniden astarlamada açık şekilli
olarak
adlandırılan
yapılar
kullanıldığında,
mevcut
olana
bağlanabilecek mesnet ayaklarının hazırlanması gerekmektedir.
Mevcut yapının mesnet olarak kullanılması da mümkün olmakla
birlikte, ayrı analiz ve uzmanlık gerektirecektir.
11.
MP200 pl ok_folder-srodek2.qxd 2012-10-08 15:00 Strona 13
PECOR OPTIMA®
SuperCor®
Gabyonlar
PECOR OPTIMA® M
kuyular
HelCor®
Acrow® 700XS® - geçici köprüler
HelCor® TC depolama
tankları
ViaWall A istinat
duvarları
HelCor PA
MultiPlate MP200
Örgülü ve örgüsüz jeotekstiller
Jeogridler
HelCor®
kuyular
Pecor Quattro kanalizasyon
sistemi
ViaWall B istinat duvarları
ViaBlock istinat duvarları
ViaCon Grubu, zemin takviyesinin yanı sıra esnek borular ve yapılarının önde gelen bir Avrupa lideridir. ViaCon Grubu karayolları ve
karayolu inşaatı ve diğer ticaret sektörleri için tam kapsamlı ürünler sağlamaktadır. Tasarım, üretim ve satıştan sahada montaja kadar
olan aşamaları kapsayan komple mühendislik çözümleri sağlanmaktadır.
ViaCon Grubu tarafından müşterilerimize sağlanan son teknoloji
mühendislik çözümleri araştırma kuruluşları ve resmi idarelerle yapılan
sürekli işbirliğine dayanmaktadır.
ViaCon Kisan İnşaat Mühendislik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karayolları Mah. Kadir Akdoğan
Cad. 547/1 Sok. No:2 34255
Küçükköy GOP / Istanbul
T:+90 212 479 03 50
F:+90 212 479 03 25
[email protected]
Fabrika: 2. Org. Sanayi
Bölgesi 2 Nolu Yol No: 18
Hendek / Sakarya
www.viaconkisan.com.tr
Daha iyi bir gelecek yaratmak için bize katılın
”Birlikte Daha İyi bir Gelecek Yaratalım”
Download

SuperCor DRUK!! - Viacon Kisan Çelik Menfez Sistemleri