T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul (Anadolu Kuzey) Bölgesi Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Doküman Kodu:
YÖN.PL.003
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa:
02.01.2012
02
31.01.2013
Sayfa 1 / 1
YILLIK HASTA EĞİTİM PLANI
KONU
El hijyeni,ağız hijyeni,diş
fırçalama teknikleri
Hamilelerde oral
değişiklik,ağız ve diş
sağlığı,diş ve diş eti
hastalıkları,anne ve bebek
için doğru beslenme
Bebeklerde biberon
çürüğünden korunma,doğru
beslenme
Okul öncesi dönem
çocuklarda ağız ve diş
sağlığı, doğru beslenme ve
doğru diş fırçalama
teknikleri
Adölesan dönemi
çocuklarda ağız ve diş
sağlığı, doğru diş
fırçalama, doğru beslenme
İlköğretim çağı çocuklarda
ağız ve diş sağlığı, doğru
beslenme ve doğru diş
fırçalama
teknikleri
Engelli çocuklara sahip
ebeveynlere doğru diş
fırçalama
alışkanlığı kazandırma,
doğru beslenme
TARİH-SAAT
08.01.2014
Saat: 12:00
EĞİTİCİ
Dt.Esra ÖZKANLI
13.02.2014
Saat: 12:00
Dt.Cemile BAŞEKİM
13.03.2014
Saat:12:00
Dt.Cemile BAŞEKİM
09.04.2014
Saat:12:00
07.05.2014
Saat :12:00
11.06.2014
Saat: 12:00
10.09.2014
Saat :12:00
Yaşlı bireylerde ağız ve diş
sağlığı, diş kayıplarında
alınacak önlemeler, doğru
fırçalama, protez bakımı
Sabit ve hareketli protezler
15.10.2014
Saat:12:00
Diş çekimi,tedavi ve protez
yapıldıktan sonra dikkat
edilecek noktalar,Ağız ve
diş sağlığı sorunları
10.12.2014
Saat:12:00
12.11.2014
Saat:12:00
YER
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
Dt.Esra ÖZKANLI
Dt.Cemile BAŞEKİM
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
Dt.Esra ÖZKANLI
Dt.Cemile BAŞEKİM
Konferans
Salonu
Dt.Esra ÖZKANLI
Dt.Cemile BAŞEKİM
Dt.Esra ÖZKANLI
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
Konferans
Salonu
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Eğitim Hemşiresi
Kalite Yönetim Direktörü
Başhekim
Download

El hijyeni,ağız hijyeni,diş fırçalama teknikleri 08.01.2014 Saat: 12:00