Prof. Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU
T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
•
Trabzon merkeze
bağlı Akkaya
köyünde dünyaya
geldi,1952
Eğitim Hayatı
•
İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da,
lise öğrenimini İzmir Atatürk
Lisesi’nde tamamladı
•
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini
bitirdi, 1976
•
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde
Anestezi ve Reanimasyon
uzmanlığını tamamladı, 1980
İş Hayatı
•
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı’nda
Yardımcı Doçent ünvanı aldı, 1982
•
Doçent ünvanı, 1989
•
Profesör ünvanı, 1995
Yayınları
•
Uzmanlık alanında bir
kaç kitabı bulunan
Prof. Dr. Şahinoğlu;
Yoğun Bakım üzerine
Türkiye’deki tek Türkçe
textbook olan 2000
sayfadan oluşan
“Yoğun Bakım
Sorunları ve
Tedavileri” nin
editörlüğünü yapmıştır
Yayınlanan diğer kitapları:
Ansiklopedik Yoğun Bakım Sözlüğü (212 sf, 2012)
Yoğun Bakım Komplikasyonları (256 sf, 2008)
Görevleri
•
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesinde dekan
yardımcılığı görevinde
bulundu, 1992-1995.
Görevleri
•
İki dönem Yüksek Sağlık
Şurası üyeliğinde de
bulunan Prof. Dr. A. Haydar
Şahinoğlu 2008 yılından beri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nin dekanlığını
yürütmektedir
 Dekanımız Sn. Prof. Dr. A. Şahinoğlu’nun
 5,5 yıllık dekanlık görevi sırasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bazı gelişmeler
Acil Anabilim Dalı:
• Dekanlık
öncesi dönemde Öğretim Üyesi Kadrosu 2
Yardımcı Doçent ile devir aldığı Acil Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Kadrosu dekanlık döneminde 6’ya
çıkmıştır (1 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent)
Çocuk Acil Anabilim Dalı:
• Şu
andaki mevcut öğretim üyesi kadrosu 1 Doçent, 1
Yardımcı Doçent ile görevini sürdürmektedir
Acil Anabilim Dalı Başkanlığı’na Vekalet:
• Acil
Anabilim Dalı’nda sistemin oturması için işleyişi
yakın takibe almak amacıyla
•
Acil Hastalıklar staj programının (normal
müfredattaki yerinin yanında ayrıyeten) seçmeli staj
olması
•
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkçe
Tıp Programı’nın yanında İngilizce Tıp Programı
da 3 yıldır yürütülmektedir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’deki 86 adet Tıp
Fakültesi arasında UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu)
tarafından 9. sırada akredite olmuştur
•
Fakültemizde “PDÖ Uygulamalı-Aktif Eğitim
Modeli” uygulanmaktadır
Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk gibi çevre ülkelerin tıp fakülteleri
ile eğitimde iş birliği protokolleri imzalanmış olup bu çerçevede
bölge ülkeleri ile ortak müfredat çalışmaları, tıp fakültesi öğrencileri
ve uzmanlık öğrencileri kabulleri devam etmektedir
•
Bir perifer üniversitesi olmasına rağmen, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Türkçe ve
İngilizce Tıp Programlarımızda halen 43 ülkeden
gelen toplam 202 adet yabancı uyruklu
öğrencimiz tıp eğitimi almaktadır
Fahri Doktora Ünvanı
•
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. A.
Haydar Şahinoğlu’na,
Gürcistan Tblisi Devlet
Üniversitesi ile yapılan
eğitimde iş birliği
protokolleri kapsamında
2012 yılının Mart ayında
Gürcistan’da
gerçekleştirilen devlet
töreni ile “fahri doktora
ünvanı” verilmiştir
•
Aynı zamanda Yoğun Bakım Yandal Uzmanı da
olan Hocamız Sn. Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu
yoğun idari görevlerinin yanı sıra, üç Öğretim
Üyesinden oluşan (1 Profesör, 2 Doçent) Yoğun
Bakım Bilim Dalı’nın da Başkanlığını
yürütmektedir
Prof. Dr. A. Haydar Şahinoğlu
•
Çeşitli bilimsel dergilerde
danışmanlık, bilimsel
organizasyonlarda ve sayısız
sivil toplum kuruluşlarında
başkanlık ve üyelik
görevlerinde bulunan Sn.
Prof. Dr. A. Haydar
Şahinoğlu İngilizce ve
Almanca bilmektedir
•
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Download

Prof. Dr. A. Haydar ŞAHİNOĞLU