ÇORLU TİCARET BORSASI
2013 YILI İTİBARİYLE ÇIKARTILMIŞ
VASATİ BORSA FİYATLARI CETVELİDİR
2013 VASATİ
CİNSİ
FİYATLARI ( TL.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASGARİ
AZAMİ
VASATİ
VASATİ
1- BUĞDAY ( HER TÜRLÜ YERLİ)
:
0,53000,86202- ARPA
:
0,47500,80003- YULAF
:
0,60000,85004- MISIR
:
0,59200,86755- AYÇİÇEK
:
0,97501,4260 6- KANOLA
:
0,71001,2600-
BORSAYA DAHİL MADDELERİN BORSA MECLİSİNCE TEAMÜL KARARI OLARAK
ALINMIŞ FİRE MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVELDİR
CİNSİ
ASGARİ FİRE
AZAMİ FİRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
%2
%3
1- BUĞDAY ( HER TÜRLÜ YERLİ)
2- ARPA, YULAF, KAPLICA
:
-.%3
3- KETEN, KANOLA (KOLZA)
:
%1
%3
4- KUŞ YEMİ
:
%1
%2
5- MISIR
:
%1
%3
:
%1
%4
6- AYÇİÇEK
7- YAPAĞI (SIRT)
:
%2
%5
8- ÇELTİK
:
%2
%4
Yukarıda görülen 2013 yılı vasati fiyatlar ile Borsa Meclisi'nce önceden tespit edilen fire
miktarlarını gösterir cetveller, tarafımızdan 31.12.2013 tarihi itibariyle Borsadaki cari olmuş
ve muamelat kayıtlarından müştereken çıkartılmıştır.
Download

2013 Ylı Vasati ve Fire Oranları