PROSES İŞÇİSİ
MYO MAKİNE
PROSES İŞÇİSİ
MYO TERMİK SANTRALLAR
AFŞİN ELBİSTAN A
TERMİK S.İŞL. MD.
5
5
5
AFŞİN ELBİSTAN B
TERMİK S.İŞL. MD.
5
5
5
10
10
10
İŞYERİ
GENEL TOPLAM
PROSES İŞÇİSİ
MYO ELEKTRİK
KAHRAMANMARAŞ İLİ AFŞİN VE ELBİSTAN İLÇELERİNDE KURURLU İŞYERLERİMİZ İÇİN 4857 SAYILI İŞ
KANUNUNA TABİ 30 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ ALIMI TABLOSU
AFŞİN ELBİSTAN
LİNYİTLERİ İŞL. MÜD.
TOPLAM
30
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR
Proses İşçisi (MYO
1 Elektrik) mesleği için
başvuracak adayların
-Meslek Yüksek Okullarının "Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtımı"
bölümü mezunu olması,
Proses İşçisi (Makine)
-Meslek Yüksek Okullarının "Makine Teknolojileri alanının Makine, İş Makineleri,
2 mesleği için başvuracak
Bilgisayar Destekli Makine ve Termik Santral Makineleri " bölümü mezunu olması,
adayların
Proses İşçisi (MYO
Termik Sant.) mesleği
3
için başvuracak
adayların
-Meslek Yüksek Okullarının "Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtımı alanının
Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Enerji" bölümü mezunu olması,
Download

afşin elbistan linyitleri işl. müd. afşin elbistan a termik s.işl. md. 5 5 5