301SKES22
.../.../ 20....
SON KULLANICI EĞİTİM SÖZLEŞMESİ
AKINSOFT Çözüm Ortağı
Bayi Kodu :
Son Kullanıcı
Lisans Numarası :
Şirket / Firma Adı :
Şirket / Firma Adı :
Eğitim Yeri (Adres) :
Program Bilgileri
Program Adı :
Lisans Türü : Standard Lisans
Server/Client Sayısı :
Eğitim
Tarihi
Eğitim
Saati
Sürümü :
Programın Eğitim Süresi :
Eğitim Konuları
Eğitimi
Veren
Eğ.Vr.
İmza
Eğitimi Alan
Eğ. Al.
İmza
Program kurulumu tamamlandı ve lisansımı aldım. AKINSOFT Çözüm Ortağı tarafından
yukarıda tanımlı olan eğitimi aldım ve şu anda programı sorunsuz olarak kullanıyorum. Bu sözleşme
tarihinden itibaren herhangi bir şekilde kullanıcıdan kaynaklanan sorunlarda veya ek eğitim istediğimde
AKINSOFT tarafından belirlenen bakım/servis veya eğitim ücretini ödeyeceğimi kabul ederim.
Teslim Bilgisi
Faturamı aldım
Dizaynım yapıldı
Faturamı almadım
Ek Bilgi: ...............................................
Dizaynım yapılmadı
Ek Bilgi: ...............................................
AKINSOFT Çözüm Ortağı
İmza/Kaşe
Son Kullanıcı
İmza/Kaşe
Download

son kullanıcı eğitim sözleşmesi