“e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet, Kayıt Saklama
Gereksinimleri, KDV İadesi Risk Analiz Sistemi, Yeni Nesil ÖKC”
Eğitim Programı
Maliye Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen e-fatura, edefter, e-arşiv fatura, e-bilet, kayıt saklama gereksinimleri, yeni nesil ÖKC ve KDV iadesi risk
analiz sistemi gibi elektronik vergisel uygulamalar özellikle büyük ölçekli firmaları ve bu firmaları
denetleyen ve/veya danışmanlık hizmetleri veren başta yeminli mali müşavirler olmak üzere birçok
kesimi yakından ilgilendirmektedir. Vergi uygulamaları ile bilgi işlem teknolojilerinin kesiştiği
yeni bir alan olarak karşımıza çıkan “vergi teknolojileri” işletmeler için olduğu kadar yeminli mali
müşavirler ve denetçiler için de yeni bir uzmanlık alanının doğmasına yol açmıştır. Zira geleneksel
belge düzeninde var olan kâğıt belgeler ve bunlara dayalı iş ve işlem prosedürleri elektronik olanları
ile değişmekte ve bu durum konunun tarafları olan firma çalışanlarının büro ve sahadaki
operasyonel süreçleri ile her çeşit denetim faaliyeti ile uğraşan denetçilerin denetim faaliyetlerinde
köklü değişikliklere yol açmaktadır.
Bütün bu sebeplerle elektronik vergisel uygulamaların kendilerini yakından etkilediği firma
çalışanları ile başta yeminli mali müşavirler olmak üzere denetçilerin bu konular hakkında
bilgilenmelerini sağlamak amacıyla İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası bünyesinde bir eğitim
programı düzenlenmiştir.
Eğitimin meslek mensuplarımıza ve firmalarımıza faydalı olması temenni ederim.
Sezai ONARAL
Başkan
Ek : Katılım Formu
Ücret: 300,00 TL+KDV / kişi
Hafta içi 3 gün (Salı, çarşamba, Perşembe) saat 18:00-21:00 arası (Toplam 9 saat)
Hafta sonu 2 gün (Cumartesi-Pazar) saat 10:00-16:00 arası (Toplam 9 saat)
Talebe göre tarihler belirlenecektir.
Hesap No:
İstanbul YMMO Eğ. ve Kültür Mrk. İktisadi İşlt.
İş Bank. Beyoğlu Şub. TR65 0006 4000 0011 0111 6961 82
Katılım Formu ve Banka dekontu Odamızın mail adresine iletilmelidir.
[email protected]
Download

Eğitim Programı İş Bank. Beyoğlu Şub. TR65 0006