PSD Poseidon
Proje | Yazılım | Danışmanlık
Depo Verimlilik Denetimi
Eylül 2014
Y
aklaşık 100 yıl önce, Frank Gilberth bir tuğla ustası olarak çalışmak için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden ayrılmaya karar verdi. Diğerlerinin bu işi nasıl yaptığını gözlemledikten sonra, fark ettiği gereksiz hareketleri ortadan kaldırmak için neler
yapılması gerektiği üzerine çalıştı ve sonunda inşaat işinde bu işi en hızlı yapan adam
oldu.
«İş akışını geliştirmek için yaptığı yaklaşım, işi tanımlanabilir küçük parçalara bölmekten ve her birini zamanlamaktan oluşuyordu.»
D
epolama, tuğla
döşeme işinden şüphesiz
ki çok daha karmaşık bir
iş. Ancak depolama
süreçlerini daha iyi
kavramak ve daha etkili
yönetebilmek için bütün
depolama fonksiyonlarını
küçük parçalara
bölmemiz gerekiyor.









Depo yerleşiminiz gösteren bir diyagram planınız var mı?
Mal kabul bilgileriniz isabetli mi?
Hangi lokasyonda ne kadar stok olduğunu biliyor musunuz?
Rezerve veya atanmış stoklarınız var mı?
Depolama kapasitenizi tam olarak biliyor musunuz?
Yeterince ve doğru tiplerde paletiniz var mı?
Sipariş toplama işlemini standart bir sıra ile yapabiliyor musunuz?
Sipariş toplama hattınız olabilecek en iyi şekilde kurgulanmış mı?
Sprinkler sisteminiz risk standartlarınızı karşılıyor mu?
Deponuzun verimliliğinizi analiz ederken bunlar gibi pek çok iş unsurunu
sorguluyoruz ve her bir sorunun cevabına göre atılması gereken adımları ve
alınması gereken önlemleri sizlere sunuyoruz.
Sorularınız ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak için: [email protected]
PSD Poseidon Proje Yazılım Danışmanlık Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli/İSTANBUL
Download

Depo Verimlilik Denetimi