Egzoz Gazı
Emisyon Ölçümü
TÜVTÜRK
Büyükdere Cad. No: 255 Nurol Plaza
Kat: 17-18 34398 Maslak / ‹stanbul
T: 0212 366 99 00
F: 0212 285 06 46
[email protected]
SD06702
Ücretsiz
randevu ve bilgi için
tuvturk.com.tr
TÜVTÜRK, bir TÜV SÜD - DOĞUŞ - BRIDGEPOINT ortaklığıdır.
TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları
TÜVTÜRK, bir TÜV SÜD - DOĞUŞ - BRIDGEPOINT ortaklığıdır. www.tuvturk.com.tr
Egzoz Gaz› Emisyon Ölçümü Öncesi Haz›rl›k
1. Egzoz Sisteminizi Kontrol Edin!
Ölçüm öncesi; egzoz sistemi üzerinde yer alan delik ve çatlakların
onarılması, bağlantı noktalarının sağlam olması, “Katalitik Konvertör”lü
araçların konvertörlerinin sağlam durumda olması gereklidir.
Egzoz sisteminde oluşabilecek bu ve buna benzer sorunların giderilmiş
olduğunu mutlaka kontrol edin. Egzoz sistemi kusurlu olan araçların
ölçümleri onaylanmaz.
Egzoz sisteminde yukarıda sözü geçen sorun ya da sorunların
mevcudiyeti, ölçüm sırasında emisyon değerlerini belirlenmiş sınırların
dışında gösterir ve ölçüm sonuçlarını olumsuz etkiler.
Aracınızın periyodik bakımının yaptırılmış olması da aracın ölçüm
sonuçlarını olumlu etkilemektedir.
“Egzoz Gaz› Emisyon Ölçümü” trafikte seyreden motorlu kara
taş›tlar›ndan kaynaklanan “Egzoz Gaz› Emisyonlar›”n›n kontrolüne dair
haz›rlanan yönetmelik gere€ince yap›l›r.
2. Gerekli Belgelerin As›llar›n› Beraberinizde Getirin!
“Egzoz Gaz› Emisyon Ölçümü” hizmetini tüm sabit istasyonlar›m›zdan
alabilirsiniz.
• Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı (İlk defa “Egzoz Gazı Emisyon
Ölçümü” yapılacak araçların sahipleri “Motorlu Araç Egzoz Gazı
Emisyon Ruhsatı”nı da almak durumundadır.)
Bu hizmeti veren mobil istasyonlar›m›z›n listesine www.tuvturk.com.tr
adresinden veya 0 850 222 8888 Ça€r› Merkezi’mizden ulaşabilirsiniz.
Egzoz Gaz› Emisyon Ölçüm Periyotlar›
Hususi (binek) Otomobiller: Hususi yani binek otomobillerin
ölçümleri, ilk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır.
Resmi Otomobiller: Resmi otomobillerin ölçümleri, ilk üç yaş sonunda
ve sonrası her iki yılda bir yapılmalıdır.
Diğer Motorlu Taşıtlar: Diğer motorlu taşıtların tamamının ölçümleri,
ilk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.
Tarım ve orman traktörleri, motosiklet ve mopedler ve model yılı 1979
ve öncesi olan dizel motorlu araçlar, “Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm”
işleminden muaftırlar.
Önemli Hat›rlatma:
• “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” için geçerli olan son ölçüm tarihi
“Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı” üzerinde belirtilmiştir.
• “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” yapılacak aracın “Tescil ve Trafik
Belgesi”nin, yani ruhsatının aslı.
Egzoz Gaz› Emisyon Ölçümü Tekrar›
İlk ölçümde “Egzoz Emisyon Değerleri” yönetmelikte belirlenen
sınırların dışına çıkan araç sahipleri, bu duruma neden olan sorunları
gidererek ücretsiz ölçüm tekrarına gelmelidirler.
Yapılan ölçümler sonrasında “Kusurlu” bulunan araçların ölçüm tekrarı,
bir ay içinde aynı muayene istasyonunda 2 kez ücretsiz olarak
yaptırılabilir. Ölçüm tekrarları yapılmış olan veya bir ay içinde ölçüm
tekrarına gelmeyen araçlardan ölçüm ücreti tam olarak alınır.
Download

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü - TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları