DUYURU
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca
Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında (3) adet tam zamanlı Sözleşmeli
Bilişim Personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinde belirtilen nitelikleri haiz bulunan adaylardan (3) üç kişinin (Network/Sistem
Uzmanı için 1, Yazılım Uzmanı için ilk 2 kişinin) tespiti amacıyla duyurusu yapılan ve
06/03/2014 tarihinde yazılı bölümü gerçekleştirilecek olan sınava ilişkin başvurular
incelenmiş olup, toplam ( 9 ) dokuz aday sınava katılmaya hak kazanmıştır.
Sözleşmeli Bilişim Personeli sınavının yazılı bölümü 06/03/2014 tarihinde T.C.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Eğitim Salonu İlkadım
Caddesi Dikmen Yolu G-H Blok Kat:1 Dikmen - ANKARA adresinde yapılacaktır.
Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini
sınavda yanlarında bulunduracaklardır. (İrtibat Telefonu: 0 312 415 18 34)
Sınav saat 09:30’da başlayacak olup, adayların söz konusu sınav tarihinde en geç saat
09:00’da sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınav Komisyonu Başkanı
İ.İlhan HATİPOĞLU
Genel Müdür
Sıra No
Adı Soyadı
1.
Onur GÜNEŞ
2.
Mahir Halük ÜSTÜNDAĞ
3.
Özgün DEĞİRMENTEPE
4.
Devrim BOSTANCI
5.
Niyazi CİNSKIZAN
6.
Behnur ÇEVİK
7.
Esat ERKEÇ
8.
Süleyman YALMAN
9.
Mustafa YOLDAŞ
Download

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Katılmaya