CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve
Yapılandırma
Hedefler
•
Bir düz kablo kullanarak PC’yi bir yönlendiriciye bağlama.
•
PC’yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma.
•
PC’yi bir NetBIOS bilgisayar adıyla yapılandırma.
•
Windows XP’yi kullanarak ve bir komut istemi aracılığıyla PC yapılandırmasını doğrulama.
Arkaplan / Hazırlık
PC’nin yerel ağa ve İnternet’e katılabilmesi için bir ağ cihazına bağlanması gerekir. Bu çalışma için aşağıdaki
kaynaklar gereklidir:
•
Linksys Model WRT300N kablosuz yönlendirici veya eşdeğer bir SOHO (küçük ofis/ev ofisi)
yönlendirici
•
Ethernet NIC (Ağ Arayüz Kartı) takılı ve Windows XP Professional yüklü iki bilgisayar
•
İki adet düz kablo
1. Adım: Ethernet bağlantı noktalarını tanımlama
a. Linksys yönlendiricisi üzerinde Ethernet (Yerel Ağ) LAN bağlantı noktalarının yerini bulun. Ethernet
LAN bağlantı noktaları, ağdaki konak bilgisayarlarınızı ve cihazlarınızı birbirine bağlar. Aşağıdaki
şekilde de gösterildiği gibi yönlendiricinin orta kısmında dört adet LAN bağlantı noktası bulunur.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 1 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
b. PC üzerinde Ethernet bağlantı noktasının yerini bulun. Bağlantı noktası, anakartla tümleşik
olabileceği gibi ayrı bir bağdaştırıcı da olabilir. Her iki durumda da bağlantı noktası, bir RJ-45 bağlantı
noktası olacaktır. Aşağıdaki fotoğrafta bir bağdaştırıcı üzerindeki Ethernet bağlantı noktası
gösterilmektedir.
2. Adım: Kabloyu PC ile yönlendirici arasında bağlama
a. Düz Ethernet kablosunun bir ucunu yönlendirici üzerindeki bir Ethernet LAN bağlantı noktasına
bağlayın.
b. Kablonun diğer ucunu PC üzerindeki Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
c.
Aynı yordamı ikinci PC için de yineleyin.
3. Adım: PC’lere IP adresi ve varsayılan ağ geçidi atama
a. Windows XP yüklü bir konak bilgisayara IP adresi ve varsayılan ağ geçidi atamak için, Başlat
menüsü’nden Denetim Masası’nı seçin.
b. Denetim Masası’nı görüntülemenin iki yolu vardır: Klasik görünüm ve Kategori görünümü.
Kullanılabilir seçenekler, bu iki görünümden hangisini kullandığınıza bağlı olarak değişecektir. Sol
tarafta Kategori Görünümü’ne geç seçeneğini görüyorsanız, o anda Klasik görünüm kipindesinizdir.
Sol tarafta Klasik Görünüm’e geçiş yap seçeneğini görüyorsanız, o anda Kategori görünümü
kipindesinizdir. Klasik görünüm kipinde olduğunuzdan emin olun.
c.
Ağ Bağlantıları denetim masası simgesini bulup çift tıklayın.
d. NIC’nizi temsil eden Yerel Ağ Bağlantısı simgesine sağ tıklayıp Özellikler menü seçeneğine tıklayın.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 2 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
e. Ortadaki pencerede aşağıya doğru gidin ve Internet İletişim Kuralları (TCP/IP) seçeneğini
gördüğünüzde çift tıklayın. Aşağıdaki şekilde bu seçenek gösterilmektedir.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 3 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
f.
Özellikler düğmesine tıkladığınızda Internet İletişim Kuralları [TCP/IP] Özellikleri penceresi
açılacaktır. Ardından IP adresi, Alt ağ maskesi ve Varsayılan ağ geçidi metin kutularını etkinleştiren
Aşağıdaki IP adresini kullan düğmesine tıklayın.
IP adresi alanına 192.168.10.2 yazın. Alt ağ maskesini 255.255.255.0 olarak yapılandırın. Varsayılan
ağ geçidini de 192.168.10.1 olarak yapılandırın. Aşağıdaki şekilde bu ayarlar gösterilmektedir. (DNS
sunucu bilgileri bu adımda gerekli değildir, bu nedenle Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan
seçeneğinin altındaki alanların doldurulmasına gerek yoktur.) İşlem bittiğinde Tamam’a tıklayın.
g. Değişiklikleri uygulamak için Internet İletişim Kuralları [TCP/IP] Özellikleri penceresinde Tamam'a
tıklayın. Bu adım biraz zaman alabilir, sabırlı olun. Değişiklikler uygulandıktan sonra, Ağ Bağlantıları
penceresine geri dönersiniz.
h. İki bilgisayar da aynı ağ üzerinde olduğu için IP adresleri birbirine benzer, alt ağ maskeleri ile
varsayılan ağ geçitleri ise aynı olacaktır. Aşağıdaki bilgileri kullanarak ikinci bilgisayara da IP adresi,
alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi atamak üzere aynı yordamları izleyin:
IP adresi: 192.168.10.3
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Varsayılan ağ geçidi: 192.168.10.1
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 4 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
i.
Sizce neden IP adresleri farklı, ancak alt ağ maskeleri ve varsayılan ağ geçitleri aynı?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Adım: IP adresi yapılandırmasını doğrulama
a. Windows XP masaüstünde Başlat’a tıklayın.
b. Başlat menüsünden Çalıştır menü seçeneğini belirleyin.
c.
Aç: metin kutusuna cmd yazın ve Enter tuşuna basın. Bir komut istemi açılır. Aşağıdaki şekillerde bu
işlem gösterilmektedir.
d. Komut satırı istemine ipconfig /all yazın. IP adresinin ve varsayılan ağ geçidinin önceki adımlarda
girdiğiniz değerler ile aynı olduğunu doğrulayın. Değerler hatalıysa 3. ve 4. Adım’ları yineleyin.
e. İlk PC’nin IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi doğru mu? _____________
f.
Aynı yapılandırma kontrolünü ikinci PC için de yapın. Değerler hatalıysa 3. ve 4. Adım’ları yineleyin.
g. İkinci PC’nin IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi doğru mu? ___________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 5 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
5. Adım: İki PC arasındaki bağlantıyı test etme
NOT: PC’ler arasındaki TCP/IP bağlantısını sınamak için Windows Güvenlik Duvarı iki bilgisayarda da geçici
olarak devre dışı bırakılmalıdır. Sınama işlemleri tamamlandıktan sonra Windows Güvenlik Duvarı yeniden
etkinleştirilmelidir.
a. PC1’de, Windows XP masaüstünde Başlat’a tıklayın. Başlat menüsünden Denetim Masası’nı seçin ve
Ağ Bağlantıları’na çift tıklayın.
b. Yerel Ağ Bağlantısı simgesine sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Gelişmiş sekmesine tıklayın. Ayarlar
düğmesini bulup tıklayın.
c.
Ethernet bağlantı noktasına yönelik güvenlik duvarı ayarlarının ETKİN (AÇIK) mi, yoksa DEVRE DIŞI
(KAPALI) mı olduğunu not edin. _______________________________________________________
d. Güvenlik duvarı ayarları etkinse, güvenlik duvarını devre dışı bırakmak için Kapalı (önerilmez)
seçenek düğmesine tıklayın. Bu ayar, sonraki bir adımda yeniden etkinleştirilecektir. Bu ayarı
uygulamak için bu ve bir sonraki iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.
e. İkinci PC ile kurulan bağlantıyı sınamak için ilk PC’deki aynı komut istemine ping 192.168.10.3 yazın.
f.
ping başarılı olursa, aşağıdaki şekildekine benzer sonuçlar göreceksiniz. ping başarılı olmazsa,
kabloları, IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi atamalarını kontrol etme gibi uygun
sorun giderme adımlarını uygulayın.
h. İlk PC ile kurulan bağlantıyı sınamak için ikinci PC’deki aynı komut istemine ping 192.168.10.2 yazın.
ping’in başarılı olması gerekir.
6. Adım: NetBIOS adını yapılandırma
a. Başlat düğmesine sağ tıklayıp Araştır seçeneğini belirleyin.
b. Açılan pencerede kaç disk harfi gösterilmektedir? ________________________________________
c.
Hangi disk harfleri gösterilmektedir? ___________________________________________________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 6 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
d. Windows XP masaüstünüzdeki Bilgisayarım simgesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğini belirleyin.
Sistem Özellikleri penceresi görüntülenir.
NOT: Masaüstünde Bilgisayarım simgesi görünmüyorsa, Başlat'ı tıklayıp ardından Bilgisayarım'a
sağ tıklayın.
e. Bilgisayar Adı sekmesine tıklayın. Aşağıdaki gibi bir pencere açılır:
f.
Değiştir’e tıklayın. Geçerli bilgisayar adını not edin. _______________
g. Bilgisayar Adı metin kutusuna PC1 yazın. Üyelik seçenek düğmesinin veya alanının Çalışma Grubu
olarak ayarlandığından emin olun.
h. Çalışma Grubu adını not edin. __________________________________________
i.
Tamam'a tıklayın. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenirse, yeniden başlatmak için Tamam’a tıklayın
ve ekrandaki talimatları izleyin.
j.
İkinci bilgisayarı PC2 olarak adlandırmak için aynı işlemi kullanın. Ayrıca Çalışma Grubu adının, PC1
ile aynı değere ayarlandığından da emin olun.
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 7 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
7. Adım: Yapılandırmayı doğrulama
a. Yeni yapılandırmayı doğrulamak için her bir bilgisayarda bir komut istemi açın. Bu işlemin nasıl
gerçekleştirildiğini unuttuysanız 4a, b ve c Adımları’na bakın.
b. Uzak bilgisayarları görüntülemek ve bu bilgisayarlar hakkında bilgi toplamak için nbtstat komutunu
kullanın. Komut istemine nbtstat yazıp Enter tuşuna basın. Komut için aşağıdaki yardım bilgileri
görüntülenir:
Gösterilen harfler, anahtarlar adı verilen ve nbtstat komutu ile kullanabileceğiniz seçeneklerdir.
a. PC1’in yerel NetBIOS adını görmek için PC1’de nbtstat –n yazıp Enter tuşuna basın.
b. NetBIOS adının PC2 olarak ayarlandığını doğrulamak için PC2’de de aynı komutu yazın.
c.
nbtstat –a komutu uzak bilgisayarın ad tablosuna bakmak üzere kullanılabilir. Komut istemine
yeniden nbtstat yazın. Ekrandaki bilgilerde de görüldüğü gibi, –a anahtarını kullandığınız zaman bir
boşluk bırakıp bir uzak bilgisayar adı (UzakAd) yazmanız gerekmektedir.
PC1’de nbtstat –a PC2 yazıp Enter tuşuna basın. PC2’nin nbtstat bilgileri, PC1’in monitöründe
görüntülenecektir.
PC1 hakkındaki bilgileri görüntülemek için PC2’deki komut isteminde hangi komut kullanılır?
____________________________________________________________________________
d. PC1’in nbtstat bilgilerini görüntülemek için PC2’de uygun komutu yazın.
e. Aynı bilgileri, bir ad yerine IP adresi kullanarak görüntülemek için nbtstat –A komutu (bu kez A
anahtarının büyük harfle yazıldığına dikkat edin) kullanılabilir. Yeniden nbtstat yazarsanız, komut
sözdiziminde –A’dan sonra bir IP adresinin yazılması gerektiğini göreceksiniz. Bu IP adresi, uzak
bilgisayarın IP adresidir.
nbtstat –a PC2 komutunun döndürdüğü bilgilerin aynısını görmek için PC1'de nbtstat –A
192.168.10.3 yazın.
f.
PC1 hakkındaki bilgileri görüntülemek için NetBIOS adı yerine PC1’in IP adresini kullanarak PC2’ye
yazılan komutu yazın. __________________________________________________________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 8 / 9
CCNA Discovery
Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi
g. Bağlantıyı doğrulamak için PC1’de ping komutunu kullanabilirsiniz. Ancak burada IP adresini
kullanmak yerine, NetBIOS adını kullanabilirsiniz. PC1’deki komut istemine ping PC2 (büyük harf
kullanımına dikkat edin) yazın. Sonucun başarılı olması gerekir.
h. PC1’e ping pc2 (küçük harf kullanımına dikkat edin) yazın.
i.
Küçük harf kullanıldığında ping başarılı oluyor mu? ___________________________________
j.
Çözülmüş (bilinen) NetBIOS adlarını görmek için nbtstat –r komutunu kullanabilirsiniz. Uzak
bilgisayarın NetBIOS kullanılarak bilinen bir bilgisayar olduğunu görmek için PC1 ve PC2 komut
istemine nbtstat –r yazın.
k.
Komut istemi penceresini kapatın.
8. Adım: (İsteğe bağlı- Yalnızca Güvenlik Duvarı başlangıçta ETKİN konumdaysa kullanın)
Güvenlik duvarını yeniden etkinleştirme
a. 5c Adımı'na verdiğiniz yanıt PC1 için KAPALI veya ETKİN ise Başlat'a tıklayın, Denetim Masası'nı
seçin ve Ağ Bağlantıları denetim masasını açın.
b. Ethernet ağ bağlantısı simgesine sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Gelişmiş sekmesine tıklayın.
Ayarlar’ı bulup tıklayın.
c.
Güvenlik duvarı ayarları devre dışıysa (ve bu laboratuvar çalışmasından önce etkin konumdaysa),
güvenlik duvarını etkinleştirmek için Açık seçenek düğmesine tıklayın. Bu ayarı uygulamak için bu ve
bir sonraki iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın.
9. Adım: IP Adresini ve NetBIOS Adını orijinal değerlerine geri döndürme
a. IP adresini orijinal değerine döndürmek için 3. Adım’a geri dönün.
b. NetBIOS adını orijinal değerine döndürmek için 6d Adımı’na geri dönün.
10. Adım: Sorular
a. Okuldaki laboratuvarınızda iki veya üç bilgisayara göz atın. Aşağıdaki tabloyu doldurun:
Bilgisayar Adı
IP Adresi ve Alt Ağ
Maskesi
Varsayılan Ağ Geçidi
1
2
3
b. Sizinle eşleştirilen veya sizin seçtiğiniz bir sınıf arkadaşınız ile bu bilgileri paylaşın.
Sizce bu adlar tanımlayıcı adlar mı? ______________________________________________
c.
Sınıfınızdaki bütün bilgisayarlar aynı yerel ağın bir parçası mı? Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz?
____________________________________________________________________________
Tüm içerik Telif Hakkı © ile korunmaktadır 1992–2007 Cisco Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Cisco’nun kamuya açık bilgilerini içermektedir.Sayfa 9 / 9
Download

Konak bilgisayarları ağa bağlama ve yapılandırma.