BPO
Bank Payment Obligation
BÖY
Banka Ödeme Yükümlülüğü
Eğitimciler:
Abdurrahman Özalp
Hasan Apaydın
A.ÖZALP
BPO Nedir ?
Akreditifin güvencesini
Mal Mukabili’nin kolaylığı
ile birleştiren yeni bir
ödeme yöntemidir.
A.ÖZALP
BPO Nedir ?
MAL ve
ORİJİNAL
BELGELER
BUYER (Alıcı)
PO
şartlar
TMA
SELLER (Satıcı)
DATA
ESTABLISHED BASELINE
PO Şartlar
VERİLER (DATA)
Eşleşme
OBLIGOR
Bank
ÖDEME
Yükümlü
Banka
RECIPIENT
Bank
Lehtar
Banka
Bankalar arasında bulunan bir İşlem Eşleştirme Uygulaması (TMA)’na
önce şartların ve daha sonra yükleme verilerinin gönderilmesi
üzerine TMA tarafından elektronik karşılaştırmanın yapıldığı ve
eşleşme sağlanması halinde yükümlü bankanın ödeme yapması
gereken geri dönülmez bağımsız bir banka taahhüdüdür.
A.ÖZALP
BPO Nedir ?
MAL ve
ORİJİNAL
BELGELER
BUYER (Alıcı)
PO
şartlar
TMA
SELLER (Satıcı)
DATA
ESTABLISHED BASELINE
PO Şartlar
VERİLER (DATA)
Eşleşme
OBLIGOR
Bank
Yükümlü
Banka
ÖDEME
RECIPIENT
Bank
Lehtar
Banka
TMA (Transaction Matching Application) bankalar arasında kullanılan ve
kendisine gönderilen ilk veriler ile şartları oluşturan ve daha sonra gelen
verileri oluşturulan şartlar ile elektronik olarak karşılaştırmaya yarayan
bir uygulamadır.
Yükümlü Banka (Obligor)’nın yükümlülüğü geri dönülmezdir,
Satıcı tarafından mal ve orijinal belgeler alıcıya gönderilir, veriler Lehtar
A.ÖZALP
banka aracılığıyla TMA’ya gönderilir.
BPO Nedir ?
MAL ve
ORİJİNAL
BELGELER
BUYER (Alıcı)
PO
şartlar
SELLER (Satıcı)
TMA
DATA
ESTABLISHED BASELINE
PO Şartlar
VERİLER (DATA)
Eşleşme
OBLIGOR
Bank
ÖDEME
Yükümlü
Banka
RECIPIENT
Bank
Lehtar
Banka
TMA (Transaction Matching Application) tarafından yapılan karşılaştırma
sonucu eşleşme sağlanırsa ödeme yapılır veya vadeli ödeme
taahhüdüne girilir ve vadesinde ödeme yapılır.
BPO yeni bir ödeme yöntemidir
Geleneksel ödeme yöntemlerini ortadan kaldırmamaktadır
A.ÖZALP
Akreditifin güvencesini Mal Mukabili’nin
kolaylığı ile vermektedir
BPO NEDEN ORTAYA ÇIKTI ?
2013 %82 Açık Hesap (Open Account) (David Hennah)
2020 %89 Açık Hesap (Open Account)
Mevcut durumda Akreditif’lerin Global Ticaretteki payı
%10’nun altındadır, yaklaşık %1.4 Vesaik Mukabilidir
Global Ticaret artıyor
Mal Mukabili artıyor, Akreditif azalıyor
A.ÖZALP
BPO NEDEN ORTAYA ÇIKTI ?
Geleneksel Ödeme Yöntemleri
Peşin
Mal Mukabili
Vesaik Mukabili
Akreditif
Geleneksel ödeme yöntemleri hız, basitlik, kolaylık ve
güvence gibi özelliklerin tümünü bir arada vermek
konusunda yetersizdir.
Kağıt belgeler vardır, kağıt belgelere özgü inceleme, rezerv,
gecikme, kaybolma, operasyon risk ve maliyeti gibi sorunlar
vardır.
A.ÖZALP
BPO NEDEN ORTAYA ÇIKTI ?
Geleneksel ödeme yöntemlerinin en sağlam olanı
akreditiftir. Akreditif bu özelliğiyle yıllarca hizmet verdi.
Ancak zorlukları nedeniyle fazla kullanılamıyor, global
ticaretteki artışa paralel artış göstermiyor.
Artışlar mal mukabiline kayıyor, ancak Mal Mukabili
kullanıcılarının bilinmeyen ancak tahmin edilen önemli bir
yüzdesi de risk azaltma, ödeme güvencesi ve finansman
ihtiyacı duymaktadır. Bunu bu açığı kapatan Faktoring ve
Ters-faktoring gibi finansal hizmetler ve standby/garanti gibi
güvencelerin kullanılmasından anlıyoruz.
A.ÖZALP
BPO NEDEN ORTAYA ÇIKTI ?
İşte bu noktada BPO akreditifin güvencesini Mal Mukabili’nin
kolaylığı ile vermek üzere ortaya çıkıyor.
BPO bütün bunlara teknolojinin yardımıyla cevap veriyor.
kağıt belgelere özgü sorunları ortadan kaldırıyor.
BPO ile bankalar Açık Hesap ödemelere müdahil olacak.
Güvence verecek, finansman imkanları yaratacak ve Mal
Mukabili’ ne kayan global ticaretten pay alacaktır. Diğer
taraftan müşterilerde başka kaynaklardan elde ettikleri
dağınık ve standart olmayan güvenceleri bu konuda uzman
olan bankalardan daha standart, derli toplu ve URBPO gibi
ICC kurallarının tecrübe ve güvencesiyle alabileceklerdir.
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları
Genel olarak
Hızlıdır,
Kolay, basit ve pratiktir, Akreditifin güvencesini mal
mukabilinin kolaylığı ile sunar
Elektronik, Otomatik ve Güvenlidir,
Mal Mukabili Ödeme’ ye güvence getirir, Dünya ticaretinin
%80’ni mal mukabili yapılıyor,
Kağıt Belgeler yoktur, Elektronik Veriler vardır
Kağıt Belgeleri fiziki olarak inceleme yoktur
Kağıt Belgelere özgü Rezerv Konuları yoktur
Kağıt Belgelere özgü UCP, ISBP gibi kompleks Akreditif kuralları
yoktur
Fiziki Belgelere özgü Kaybolma, Tahrifat, Orijinal/Kopya riski
yoktur.
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları
Genel Olarak
Standart ISO Mesajlarını kullanır,
Gecikme maliyetleri yoktur, gecikme nedeniyle gümrükte
Vergi, Ceza, Millileşme vs.
Gecikmenin neden olduğu Fiyat ve Kur riski yoktur. Mal
fiyatı/kur artması/azalması vs.
Operasyon Riski yoktur, Fiziki kağıt belgeleri insanlar
incelemez, TMA verileri otomatik karşılaştırır
Operasyon Maliyeti düşüktür, Belge inceleyen uzman ve diğer
kağıt operasyonu ile ilgili
Sermaye maliyeti azalır, BPO sonradan eklenebilir
Tedarik zincirinde verimliliği artırır, Hız, finansman ve merkezi
mesajlar
Mal ve Finans mesajları merkezidir, TMA’da her şey merkezidir
A.ÖZALP
Finansman İmkanları vardır
BPO’ nun Avantajları - Bankalar için
Hızlıdır,
Güvenlidir,
Tedarik Zincirini destekler,
Finansman imkanları vardır,
Ölçülü, özenli ve tedbirli sermaye kullanımı ile risk kontrol
altında tutulabilir, azaltılabilir
BPO’yu gerektiği zaman başlatmak gibi.
Operasyon riski çok düşüktür,
İstikrarlı komisyon ve ücret geliri sağlar,
Yeni işler için yeni kapılar açar,
Otomasyon çözümler sunar,
Risk konusunda daha fazla işbirliği imkanı sağlar, Risk
Participation,
A.ÖZALP
Daha fazla müşteri kazanılır,
BPO’ nun Avantajları - Bankalar için
Pazar ihtiyaçları karşılanır,
Standart ISO mesajları kullanılır, karşılıklı operasyonu
kolaylaşır,
Arayüz programlar ile ISO 20022 mesajları kurumlara
uzatılabilir,
STP (Straight Through Processing) sağlanır ,
Bankanın Mal Mukabili (Açık Hesap) bir işlemin bütün
aşamalarına dahil olmasına imkan verir
Başlangıçtan sonuna kadar işlemler takip ve icra edilerek
toplamda işlem maliyeti azalır.
Başlangıçtan itibaren işleme dahil olarak finansman
imkanlarını görülür ve değerlendirilir,
Müşterilere gerekli raporlar üretilerek katkıda bulunulur
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Satıcı için
Banka güvenceli ödeme sağlanır,
Gizli teyit ile güvence artırılabilir, bazı riskler kaldırılabilir,
Örneğin; ülke ve Banka riski,
Esnek finansman imkanları vardır,
Avans, sevk öncesi, prefinansman, sevk sonrası,
postfinansman, İskonto, Fatura,
Sipariş, antrepo,
alacakların finansmanı gibi
Kredi riski Alıcıdan Yükümlü Banka’ya geçer,
Alıcının Siparişi iptal etmek, malı almamak veya ödeme
yapmama riski ortadan kaldırılır,
Satıcının ülkesinin para cinsinden bir BPO ile kur riski
ortadan kaldırılır,
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Satıcı için
Malın teslimi zamanı ihtiyaca göre yapılandırılır ve kontrolde
tutulabilir,
Ödeme zamanı ihtiyaca göre yapılandırılır ve kontrolde
tutulur,
Veriler otomatik ve elektronik olarak gönderildiği ve
karşılaştırıldığı için Satıcının Bankasının operasyonel açıdan
herhangi bir bilgiyi gözden kaçırma durumu ortadan kalkar,
Verilerin otomatik karşılaştırılması kargaşayı azaltır
verimliliği artırır,
Fiziki belgelerin olmaması manuel belge inceleme riskini ve
fiziki belgelere özgü rezerv konularını ortadan kaldırır,
Fiziki belgelerin olmaması göndermede gecikme ve
kaybolma riskini ortadan kaldırır,
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Satıcı için
BPO ihtiyaç olduğunda eklenebilir, eşleşmezlik kabul
edilebilir,
Otomatik işlemler ödeme ve finansmanı hızlandırır,
Nakit akışı optimize edilir,
Kredi kullanımları optimize edilir,
Ticari müzakere gücünü artar,
Taahhüt bankalar arası olduğu için ihtilaf durumları azalır,
İşlemler çok hızlı olduğu için likiditeye erken ulaşma imkanı
vardır, verimli çalışma sermayesi idaresi yapılabilir.
Faktoring ve ters Faktoringe alternatif elde ededilebilir,
e-fatura’ya kolay entegre olunur,
Bankaların sağladığı arayüz, bilgi ve raporlar ile takip ve
dosyalama gibi operasyon işleri azalır.
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Alıcı için
Peşin ödemeden daha güvenlidir, Alıcı malı almadan parayı
ödemez.
Finansman imkanı vardır, ödeme vadeleri uzatılabilir,
Esnek finansman imkanları vardır, Postfinansman, ödeme
vadesini öteleme gibi.
Alıcı ve Satıcının ilişkilerini güçlenir, Tedarik Zincirine katkı
sağlanır,
İş imkanlarını genişler, dış piyasalarda rekabet gücünü artar,
Malın istenen şartlarla yüklendiği teyit edilebilir,
İhtiyaca göre ödemeyi yapılandırılabilir,
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Alıcı için
BPO‘nun açılması Alıcının gücünü gösterir, ilerisi için daha
iyi şartlarla müzakere gücü kazanır
Alıcı istediği şartları Veritabanı/BPO /TMA’ya koyarak
kendisini koruyabilir, çünkü banka sadece TMA’dan istenen
şartların yerine geldiğini gösteren raporların gelmesi halinde
taahhüde girer veya ödeme yapar.
Alıcı kendisini koruyabilecek şartları BPO’lu Veritabanına
koyarak istediği kalitede ve sürede malı alabilir. Kalite
belgesi, Gözetim Belgesi, son yükleme tarihi, ibraz süresi vs.
BPO rahatlık ve kolaylık sağlar maliyeti azaltır,
Tedarik riskini azaltır,
Nakit akışı optimize edilir,
A.ÖZALP
BPO’ nun Avantajları – Alıcı için
Kredi kullanımları optimize edilir,
Ticari müzakere gücünü artar,
Ödeme süreleri kontrol altında tutulabilir, örneğin;
uzatılabilir/kısaltılabilir
Tedarikçilere zamanında ödeme yapılması sağlanır,
Fiziki belge inceleme ve rezerv masrafı gibi maliyetler yoktur.
Fiziki belgelerin bankada beklemesi veya bankalar arasında
kaybolma riski yoktur,
İthalatçılar belgeleri erken alır ve malı erken çekebilirler.
Taahhüt bankalar arasında olduğu için ihtilaf durumları azdır,
bu nedenle idare, araştırma, tartışma ve masraflar azalır.
Bankaların sağladığı arayüz, bilgi ve raporlar ile takip ve
dosyalama gibi operasyon işleri azalır.
A.ÖZALP
BPO’nun Genel Olarak Geleneksel Yöntemlere
Göre Avantaj ve Farkları
Geleneksel yöntemler banka ve kurumlar arasındadır, BPO ise
sadece bankalar arasındadır
Geleneksel yöntemler kağıt bazlıdır. manueldir, zaman ve iş
kaybı vardır, pahalıdır.
BPO otomatiktir, ISO mesajlarını kullanır, standarttır,
elektronik ortamda işlem ve karşılaştırma yapar, hızlıdır,
ucuzdur.
BPO’ da ödeme verilerin elektronik ortamda eşleşmesi
halinde yapılır, geleneksel yöntemlerde kağıt belgelerin
incelenmesi sonucu şartlar ile (L/C, L/G ve ICC Kuralları)
uygunluk sağlanması halinde yapılır.
A.ÖZALP
BPO’nun Genel Olarak Geleneksel Yöntemlere
Göre Avantaj ve Farkları
Geleneksel yöntemler pahalı (kağıt, inceleme, manuel, süre
vs.nedenlerle), rezerv ihtimali yüksektir ve likidite baskısı
vardır. BPO’da rezerv ihtimali düşüktür, otomatik eşleştirme
işlem maliyetini düşürdüğü için bankaların müşterilerine daha
uygun rekabetçi fiyat vermesine imkan verir. Elektronik
ortama aktarılan Sipariş ve faturalarla ilgili raporların hemen
çıkması kurumların nakit kaynaklarına erken ulaşmasını sağlar.
Operasyon risk ve maliyetleri düşüktür.
A.ÖZALP
BPO’ nun Benzer Yöntemlerden Farkı – Açık Hesap
Sözleşme
Belgeler
Satıcı
Alıcı
Banka
Ödeme
Yükümlülüğü
BPO
Satıcı
VERİ SETİ
Başvuru
Açık
Hesap
Belgeler
İhbar
Alıcı
Sözleşme
VERİ SETİ
Alıcının
Bankası
Satıcının
Bankası
Ödeme
Banka sadece ödeme için aracılık
eder
Yükümlü
Banka
TMA
Lehtar Banka
Ödeme
Banka elektronik veri değişimine aracılık
eder
A.ÖZALP
ALICI RİSKİ
BPO’ nun Benzer Yöntemlerden Farkı – Akreditif
Sözleşme
DOCDEX
İhbar
Belgeler
Akreditif
Belgeler
ICC OPINION
Satıcı
Alıcı
Başvuru
ISBP
Banka
Ödeme
Yükümlülüğü
BPO
Satıcı
VERİ SETİ
UCP
Belgeler
Sözleşme
İhbar
Alıcı
Başvuru
ORİJİNAL BELGELER
REZERV
KAYBOLMA
SAHTECILIK
Belgeler
Yükümlü
Banka
VERİ SETİ
TMA
Lehtar Banka
Ödeme
Banka elektronik veri değişimine aracılık
eder
MT 700 +701+707+710
A.ÖZALP
Akreditif
Açan Banka
Issuance
Akreditif
İhbar
Bankası
Ödeme
Banka kağıt belgelerin incelemesine
aracılık eder
L/C
Letter of Credit
• Fiziki belgeler üzerinde
işlem yapılır
• İşlemleri çok hızlı değildir
• Finansman imkanları çok
geniş değildir
• UCP ve ISBP gibi ağır ICC
kuralları vardır
• Tekniği karışık ve
komplekstir
• Fiziki belgeler kaybolabilir
BPO
Bank payment Obligation
• Fiziki belgeler yerine Veriler
üzerinde işlem yapılır
• İşlemleri çok hızlı yapılır
• Finansman imkanları kolay
ve fazladır
• URBPO gibi sade ve basit
ICC kuralı vardır
• Tekniği basittir,
• Sunu+TMA(Elektronik
eşleştirme)+Raporlar
• Fiziki belgelere özgü
kaybolma riski yoktur
A.ÖZALP
L/C
Letter of Credit
• Fiziki belgeler akreditif şartları
ve ICC kurallarına göre
incelenir, uygun değilse rezerv
konur
• Belgeleri inceleyen kişi kendi
yargısını kullanır, sübjektiflik
söz konusu olabilir.
• Açıldıktan sonra başlar
• Uyum kontrolleri kolay
değildir, detaylar fazladır
gözden kaçabilir,
• Operasyon riski yüksektir,
belgeleri inceleyen rezerv
konularını gözden kaçırabilir
• Operasyon maliyeti yüksektir
BPO
Bank payment Obligation
• Fiziki belgelere özgü rezerv
konuları yoktur
• Belge inceleme sübjektifliği
yoktur, makine verileri
otomatik eşleştirme yapar
• İhtiyaç halinde başlatılabilir
• Önce Established Baseline
sonra BPO
• Uyum kontrolleri daha kolay ve
objektiftir, detaylar fazla
değildir, veri elemanları azdır
• Operasyon riski azdır
• Operasyon maliyeti düşüktür
A.ÖZALP
Mal Mukabili
(Open Account)
BPO
Bank payment Obligation
• Banka ödeme güvencesi
yoktur
• Finansman için teminat
kabiliyeti yoktur
• Yeni iş fırsatları pek
yaratmaz
• Otomatik olmadığı için
operasyon ve maliyeti fazla
olabilir
• Kontrol, takip ve mutabakatı
kolay değildir
• Risk dengesizdir, Satıcının
riski fazladır
• Banka ödeme güvencesi
vardır
• Finansman için teminat
kabiliyeti vardır
• Yeni iş fırsatlarına kapı açar
• Operasyon riski ve maliyeti
azdır
• Kontrol, takip ve mutabakatı
kolaydır
• Riski dengeler
A.ÖZALP
BPO
Bank payment Obligation
Standby,Garanti
• Ödeme aracı değildir,
teminattır
• Ticari işlemin parçası
değildir
• Kendinden nakit karakterli
değildir
• İbrazı Garanti/Standby
konusu işin yapılamamasına
bağlıdır,
• Ödeme aracıdır
• Ticari işlemin parçasıdır
• Kendinden nakit
karakterlidir
• İbrazı işin yapılmasına
bağlıdır, Örnek:Yüklemenin
yapılması
• (Performance)
• Örnek: Alıcı tarafından
Ödemenin yapılmaması
• (Non-performance)(Default)
A.ÖZALP
BPO
Bank payment Obligation
Genel Faktoring
• Fiziki belgeler vardır, Tahsil
Belgeleri, Fatura, Senetler
• Taraf: Alıcı, Satıcı ve Faktor dir
• Sigorta mantığıyla çalışır,
emniyet payı vardır,%20 gibi
• Alıcı adına garanti, Tahsilat,
Alacak yönetimi, takip ve
muhasebe kayıtları hizmeti
verilebilir, satış istatistikleri ve
Pazar hakkında bilgi
sağlayabilir
• Yükleme belgeleri tahsile
gönderilir.
• Tahsilat (Collection) yapılır
• Fiziki belgeler yoktur,
elektronik veriler vardır
• Taraf Banka dır.
• Şartlı bir banka taahhüdüdür,
• Akreditif mantığı ile çalışır
• Banka sadece ödemeye
aracılık eder, Ödeme için
yükleme belgelerinden elde
edilen veriler sunulur. Sunulan
veriler TMA’da bulunan BPO’lu
“Established Baseline” ile
eşleşirse ödeme yapılır
A.ÖZALP
Genel Faktoring
BPO
Bank payment Obligation
• Bazı türlerde Lehtar
ihracatçıdır, İthalat
Faktoringi
• Bazı türlerde Alıcı / Faktor
riske edilir, Örneğin;
İhracat/İthalat Faktoringi,
İkili Faktoring
• Ödememe halinde yasal
yollara başvurma (takip)
Faktor tarafından yapılır
• Uluslararası ICC kuralları
henüz yoktur. GRIF
Kuralları vardır.
• Lehtar Bankadır
• Banka riske edilir
• Ödenmeme halinde yasal
yollara başvuru (takip)
ihracatçı tarafından yapılır
• Uluslararası ICC Kuralları
vardır, URBPO
A.ÖZALP
BPO
Bank payment Obligation
Genel Faktoring -devam
•
•
•
•
Taraf: Alıcı, Satıcı ve Faktor dir
Fiziki belgeler vardır, senetler
Tahsilat, aval ve senetler vardır
Banka Avalli Kabul kredili Mal
Mukabili veya Vesaik Mukabili
gibidir
• Alıcı senedi kabul eder Faktor
aval verir
• Sadece senetler esas alınarak
ödeme yapılır
• Uluslararası ICC kuralları henüz
yoktur. GRIF Kuralları vardır.
• Taraf: Bankalardır
• Fiziki belge yoktur, elektronik
veriler vardır
• Başlamış bir taahhüt vardır,
BPO
• Akreditif gibidir
• Alıcı taraf değildir
• BPO’da belirtilen İşleme ilişkin
tüm veriler elektronik
karşılaştırmaya tabi tutulur,
eşleşme sağlanırsa ödeme
yapılır
• Uluslararası ICC Kuralları vardır,
URBPO
A.ÖZALP
BPO
DİĞER
YÖNTEMLERE
GÖRE
RİSK / MALİYET
VE
AVANTAJLARI
(TABLO)
A.ÖZALP
SATICI AÇISINDAN RİSK/MALİYET /AVANTAJ TABLOSU
Yüksek
• Teyitli akreditif (1)
• Teyitli Standby, (1)
KontrGaranti (1)
(1)Belge, Rezerv
(2)Ülke, Banka, Belge, Rezerv
(3)Ülke, Banka, Alıcı
(4)Ülke, Banka
(5)Ülke, İstinalar
(6)Ülke, Alıcı
Operasyon/işlem Maliyeti
• Avalli Poliçe (4)
• Standby, (2)
Garanti (2)
• Teyitsiz Akreditif (2)
• Gizli teyitli
BPO
• Sigortalı
Mal Mukabili (5)
• BPO (4)
• Vesaik Mukabili (3)
• Peşin
Düşük
• Mal Mukabili (6)
Yüksek
Risk
A.ÖZALP
BPO
İŞLEYİŞİ
SÜRECİ
A.ÖZALP
BPO’ nun Tarafları
Taraflar
Yükümlü banka
Lehtar Banka
Taraf Banka
Sunu Bankası
Alıcının Bankası
Satıcının Bankası
Alıcı
Satıcı
- Obligor Bank
BPO yükümlülüğünü üstlenen taraftır
Çoğu zaman Yükümlü Banka ile aynıdır
- Recipient Bank BPO’ nun lehtarı olan taraftır
Her zaman Satıcının Bankasıdır
- Involved Bank
İşlemde rol üstlenen taraftır
Yükümlü Banka, Lehtar Banka, Sunu Bankası
Alıcının ve Satıcının Bankası
- Submitting Bank Sadece elektronik verileri TMA’ya gönderir
Yükümlü Banka/Lehtar Banka ile aynı olabilir
- Buyer’s Bank
Alıcıdan aldığı verileri TMA’ya gönderir
Çoğu zaman Yükümlü Banka ile aynıdır
- Seller’s Bank
Her zaman Lehtar Bankadır
- Buyer
Satıcı ile alım-satım sözleşmesi yapan ve BPO için
Yükümlü bankaya talimat veren taraftır
- Seller
Alıcı ile alım-satım sözleşmesi yapan ve BPO açıldıktan
sonra mal ve orijinal belgeleri alıcıya, elektronik
verileri (data) TMA’ya yüklenmek üzere bankasına
gönderen taraftır.
A.ÖZALP
BPO’ nun Araçları
TMA
ISO Mesajları
KURALLAR
SUNULMUŞ VERİTABANI (BASELİNE)
OLUŞTURULMUŞ VERİ TABANI
(ESTABLISHED BASELINE)
VERI SETLERI
A.ÖZALP
Genel Süreç
Eşleşmeme varsa
Alıcı
2
5
Sipariş Kabul
Veri Seti
OK
Yükümlü Banka
TSU engine



Ödeme
İşlem Eşleştirme Uygulaması
(TMA)
Lehtar Banka
1
Sipariş
Purchase Order
3
Kabul edilmiş
Sipariş
Yükleme
Satıcı / Tedarikçi
Orijinal Belgeler
Veri Seti
Taşıma
Fatura vs.
Malın Yüklenmesi ve Gönderilmesi (4a)
SÖZLEŞME
BUYER (Alıcı)
Sipariş
(Purchase
Order)
1
ORIJINAL BELGELER (Fatura, Konşimento, Diğer Belgeler) 4b
Docs
Orijinal Belgelerden
3a
Alınan Veriler
5a
(Fatura, B/L vs.
PO Alıcıdan Geliyor (1)
SELLER (Satıcı)
Sipariş
(Purchase
Order)
Kabul
2a
Sipariş Kabul Teyidi
OBLIGOR
Bank
Sipariş Verileri ve BPO*
Talebi
2b
Veri Eşleşme/Eşleşmeme
Raporu
5c
3b
5a
3b Sipariş Kabul Teyidi
Veri Karşılaştırma
(Eşleştirme)
TMA
(TSU+BPO)
Sipariş Verileri ve BPO*
Talebi İhbar
2b
Veri Eşleşme Raporu
ESTABLISHED BASELINE
6b
Eşleşmeme Kabulü 6a
*BPO sonra eklenebilir
PARANIN TRANSFER EDİLMESİ (SIGHT/MATURITY)
A.ÖZALP
7
RECIPIENT
Bank
Malın Yüklenmesi ve Gönderilmesi (4a)
SÖZLEŞME
ORIJINAL BELGELER (Fatura, Konşimento, Diğer Belgeler) 4b
Docs
Orijinal Belgelerden
BUYER (Alıcı)
Sipariş
(Purchase
Order)
Kabul
3a
5a
PO Satıcıdan Geliyor (2)
Sipariş Kabul Teyidi
OBLIGOR
Bank
1
Sipariş Verileri ve BPO*
Talebi İhbar
2b
Veri Eşleşme/Eşleşmeme
Raporu
5c
3b
Alınan Veriler
(Fatura, B/L vs.
SELLER (Satıcı)
Sipariş
(Purchase
Order)
2a
5a
Veri Karşılaştırma
(Eşleştirme)
TMA
(TSU+BPO)
Sipariş Kabul Teyidi
Sipariş Verileri ve BPO*
Talebi
2b
Veri Eşleşme Raporu
ESTABLISHED BASELINE
6b
Eşleşmeme Kabulü 6a
*BPO sonra eklenebilir
PARANIN TRANSFER EDİLMESİ (SIGHT/MATURITY)
A.ÖZALP
7
3b
RECIPIENT
Bank
Finansman İmkanları
A.ÖZALP
BPO İLE FİNANSMAN İMKANLARI
A.ÖZALP
BPO İLE FİNANSMAN İMKANLARI
A.ÖZALP
Sipariş Emri (Purchase Order) ile bir Taahhüdün
Doğması ve Çalışma Sermayesi Finansmanı
A.ÖZALP
Sevk öncesi Finansman
A.ÖZALP
Antrepo Finansmanı, Depo Makbuzu
Karşılığı Finansman
A.ÖZALP
Sevk Sonrası Finansman (Postshipment finance)
A.ÖZALP
Fatura karşılığı Finansman/Onaylı
Belgeler Karşılığı Finansman
A.ÖZALP
Fatura karşılığı Finansman/Onaylı
Belgeler Karşılığı Finansman
A.ÖZALP
Fatura karşılığı Finansman/Onaylı
Belgeler Karşılığı Finansman
A.ÖZALP
Alacakların Satın Alınması
A.ÖZALP
Alacakların Satın Alınması
A.ÖZALP
Esnek Ödeme Vadeleri (İleri-Geri)
A.ÖZALP
Esnek Ödeme Vadeleri (İleri-Geri)
A.ÖZALP
Esnek Ödeme Vadeleri (İleri-Geri)
A.ÖZALP
BPO Kuralları
ICC Kuralları
Diğer Kurallar
URBPO
TSU, ACI, China Systems vs.
A.ÖZALP
Sales Contract
ALICI VE SATICI ARASINDA SÖZLEŞME
ALICI (Alıcı)
KURALLARIN KAPSAMA ALANI
BPO hizmet
seviyesini
tanımlayan
Banka Finans
Kurumu ve
Müşteri arasındaki
Sözleşme
Alıcının Bankası
(Buyer’s Bank)
Yükümlü Banka
(Obligor Bank)
TMA
ISO 20022
TSMT
Mesajları
ISO 20022
TSMT
Mesajları
URBPO
URBPO Kapsama Alanı
A.ÖZALP
SATICI (Satıcı)
BPO hizmet
seviyesini
tanımlayan
Banka Finans
Kurumu ve
Müşteri arasındaki
Sözleşme
Satıcının Bankası
(Seller’s Bank)
Lehtar Banka
(Recipient Bank)
Banka Ödeme Yükümlülüğü
(BÖY)
Bank Payment Obligation
(BPO)
ICC Publication Number 750E
Madde 1
Kapsam
A) ICC’nin Banka Ödeme Yükümlülükleri’ne ilişkin
Birörnek Kuralları (URBPO-Uniform Rules for Bank
Payment Obligations ) bir Banka Ödeme
Yükümlülüğü (BPO-Bank Payment Obligation ) için
yapısal bir çerçeve sağlamaktadır. Bir BPO, Taraf
Bankalar’ın aynı Transaction Matching Application
– TMA’yı kullanarak bir ‘Established Baseline’a
katılmayı kabul ettikleri, bir alıcı ve bir satıcı
arasındaki temel bir ticari işlem ile ilişkilidir.
SÖZLEŞME
1
TEMEL TİCARİ İŞLEM
ÖRNEK: 100 TON BUĞDAY İTHALATI
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
Aynı
TMA
TMA
OK
ESTABLISHED BASELINE
OK
OBLIGOR
Bank
RECIPIENT
Bank
URBPO
Uniform Rules for Banka Payment Obligations
İlişkileri
A.ÖZALP
Madde 1
Kapsam
B) URBPO bir ‘Data Match’ veya ‘Data
Mismatch’ olgusunun meydana geldiğinin
belirlenmesine yönelik bir esas ortaya
koymamaktadır. Bu husus, kullanımdaki
TMA’nın işlerliğine ve her bir Taraf Banka’nın o
TMA için onay vererek uyguladığı şartlarla
belirlenir.
BPO Nedir ?
MAL ve
ORİJİNAL
BELGELER
BUYER (Alıcı)
PO
şartlar
SELLER (Satıcı)
TMA
DATA
ESTABLISHED BASELINE
PO Şartlar
VERİLER (DATA)
Eşleşme
OBLIGOR
Bank
ÖDEME
RECIPIENT
Bank
Yükümlü
Banka
Lehtar
Banka
URBPO, TMA’ya gönderilen verilerin teknik olarak nasıl
karşılaştırılacağını veya eşleşeceğini belirlemez,
Karşılaştırma ve eşleşmeyi TMA yapar, her TMA’ nın teknik yapısı
farklıdır,
Karşılaştırma ve Eşleştirme TMA tarafından daha önce TMA’ya
konulan şartlara göre (Established Baseline) yapılır.
A.ÖZALP
Madde 2
Uygulama
a) URBPO, bir ‘Established Baseline’ içindeki
‘Payment Obligation Segment’ bu kurallara tabi
olduğunu açıkça belirttiğinde veya her bir Taraf
Banka’nın ayrı bir sözleşmede bir BPO’nun bu
kurallara tabi olduğunu kabul ettiğinde bir BPO’ya
uygulanan kurallardır. Bu kurallar, ‘Established
Baseline’ ile veya ayrı bir sözleşmeyle açıkça
değiştirilmedikleri veya uygulama dışı
bırakılmadıkları sürece her bir Taraf Banka için
bağlayıcıdır.
TMA olarak SWIFT’in TSU (Trade Services Utility)
Kullanılırsa kendiliğinden URBPO’ya tabi olur.
7.7 Bank Payment Obligation, Important
If a Trade Services Utility transaction is established with a BPO, or if a BPO is
inserted in a Trade Services Utility transaction after 1 July 2013, by default,
unless otherwise agreed, the BPO will be subject to the ICC Uniform Rules for
Bank Payment Obligations (URBPO) instead of section 7.7 of this service
description.
For clarity:
• for a Trade Services Utility transaction with a BPO, the service description,
including chapter 7 applies, but section 7.7 is superseded by URBPO
URBPO’ya tabi olması istenmiyorsa «Established
Baseline» da belirtilmesi gerekir.
TSU dışında diğer TMA’lar için onların şartlarına
bakmak gerekir.
A.ÖZALP
Madde 2
Uygulama
b)
i) Bir ‘Established Baseline’ veya ayrı bir
sözleşme URBPO’nun uygulanacak sürümünü
belirtmediği takdirde ‘Baseline’ 9 (d) fıkrası
uyarınca oluşturulduğunda BPO yürürlükteki en
son sürüme tabi olacaktır.
ii) Bu, URBPO’nun 1.0 sürümüdür.
Madde 2
c)
i) URBPO, Uluslararası Standartlar
Organizasyonu’na (ISO) kayıtlı, uygun ISO 20022
Trade Services Management (TSMT) mesaj
tiplerinin kullanılmasını gerektirir. Başka herhangi
bir mesaj tipinin kullanılması işlemin bu kuralların
kapsamı dışında olduğu anlamına gelir.
ii) Bu kurallarda sadece bir BPO’ya
uygulanabilecek TSMT mesajlarına ilgi
kurulmuştur.
URBPO Kapsamındaki ISO TSMT Mesajları
Msg ID (Schema)
Message Name
tsmt.025.001.03
Status Change Notification
tsmt.001.001.03
Acknowledgement
tsmt.026.001.02
Status Change Request
tsmt.002.001.03
Activity Report
tsmt.027.001.02
Status Change Request Acceptance
tsmt.003.001.03
Activity Report Request
tsmt.028.001.03
Status Change Request Notification
tsmt.004.001.02
Activity Report Set Up Request
tsmt.029.001.02
Status Change Request Rejection
tsmt.005.001.02
Amendment Acceptance
**
tsmt.030.001.03
Status Change Request Rejection Notification
tsmt.006.001.03
Amendment Acceptance Notification
**
tsmt.007.001.02
Amendment Rejection
tsmt.031.001.03
Status Extension Request Acceptance
**
tsmt.032.001.03
Status Extension Notification
tsmt.008.001.03
Amendment Rejection Notification
**
tsmt.033.001.03
Status Extension Request Rejection
tsmt.009.001.03
Baseline Amendment Request
**
tsmt.034.001.03
Status Extension Rejection Notification
tsmt.010.001.03
Baseline Match Report
**
tsmt.035.001.03
Status Extension Request
tsmt.011.001.03
Baseline Report
tsmt.036.001.03
Status Extension Request Notification
tsmt.012.001.03
Baseline ReSubmission
tsmt.037.001.03
Status Report
tsmt.013.001.03
DataSet Match Report
**
tsmt.038.001.03
Status Report Request
tsmt.014.001.03
DataSet Submission
**
tsmt.040.001.03
TimeOut Notification
tsmt.015.001.03
Delta Report
tsmt.041.001.03
Transaction Report
tsmt.016.001.03
Error Report
tsmt.042.001.03
Transaction Report Request
tsmt.017.001.03
Forward DataSet Submission Report
tsmt.044.001.01
Intent To Pay Notification
tsmt.018.001.03
Full Push Through Report
tsmt.045.001.01
Forward Intent To Pay Notification
tsmt.019.001.03
Initial Baseline Submission
tsmt.046.001.01
Intent To Pay Report
tsmt.020.001.02
MisMatch Acceptance
tsmt.047.001.01
Special Request
**
**
tsmt.048.001.01
Special Notification
tsmt.021.001.03
MisMatch Acceptance Notification
**
**
tsmt.049.001.01
Role And Baseline Acceptance
**
tsmt.022.001.02
MisMatch Rejection
**
tsmt.050.001.01
Role And Baseline Rejection
**
tsmt.023.001.03
MisMatch Rejection Notification
**
tsmt.051.001.01
Role AndBaseline Acceptance Notification
**
tsmt.024.001.03
Action Reminder
tsmt.052.001.01
Role And Baseline Rejection Notification
**
**
A.ÖZALP
Madde 3
Genel Tanımlar
Bu kuralların amacına yönelik olarak;
“Bank Payment Obligation” (Banka Ödeme
Yükümlülüğü) veya “BPO”, bir ‘Established
Baseline’ın gerektirdiği bütün ‘Data Set’lerinin
sunulmasından ve 10(c) fıkrası çerçevesinde ‘Data
Match’ veya ‘Data Mismatch’nin kabulü ile
sonuçlanmasından sonra ‘Yükümlü Banka’nın belirli
bir tutarı ‘Recipient Bank’a ödeyeceğine veya vadeli
ödeme taahhüdüne gireceğine ve vade tarihinde
ödeyeceğine ilişkin geri dönülemez ve bağımsız bir
taahhüdü anlamına gelir.
ESTABLISHED BASELINE VE BPO
A.ÖZALP
PAYMENT
OBLIGATION
SEGMENT
A.ÖZALP
Madde 3
“Banking Day” (Banka İş Günü), bir Taraf
Banka’nın bu kurallara tabi bir işin/eylemin bu
banka tarafından yapılacağı yerde düzenli
olarak açık olduğu gün anlamına gelir.
GÜNLER
Takvim
Ülkenin
İş günleri
Banka iş
günü
P.tesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
C.tesi
pazar
Madde 3
“Baseline” (Sunulmuş Veritabanı), temel ticari
işlemle ilgili olarak Alıcının Bankası veya
Satıcının Bankası tarafından TMA’ya sunulmuş
veriler anlamına gelir.
SÖZLEŞME
BASELINE = TMA’ya sunulan verilerdir
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
DATA
DATA
BASELINE
TMA
DATA
BASELINE
DATA
OBLIGOR
Bank
RECIPIENT
Bank
MAL VE BELGELER
TMA
ESTABLISHED BASELINE
A.ÖZALP
DATA
BASELINE
DATA
Madde 3
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TEKLİF
ONAY
TMA
DATA
Alıcının Bankası
(Buyer’s Bank)
ESTABLISHED BASELINE
DATA
EŞLEŞME
Yükümlü Banka
(OBLIGOR Bank)
“Buyer’s Bank” (Alıcının Bankası), alıcının
bankası anlamına gelir. Alıcının bankası bir
Yükümlü Banka da olabilir.
A.ÖZALP
RECIPIENT
Bank
Madde 3
“Data Match” (Veri Eşleşmesi), gerekli bütün
‘Data Set’lerinin bir ‘Established Baseline’ ile
karşılaştırılması ve bir ‘Data Set Match
Report’da belirtildiği üzere bu karşılaştırmanın
‘Zero Mismatch’ile sonuçlandığı anlamına gelir.
“Data Mismatch” (Veri Eşleşmezliği), gerekli
bütün ‘Data Setleri’nin ‘Established Baseline’ ile
karşılaştırılması ve bir ‘Date Set Match Report’da
belirtildiği üzere bu karşılaştırmanın bir veya
birden fazla eşleşmezlikle (mismatch)
sonuçlandığı anlamına gelir.
DATA MATCH
Veri Eşleşmesi
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
TMA
Verileri 2
ESTABLISHED BASELINE
otomatik
Oluşturulmuş Veritabanı
Karşılaştırır
OBLIGOR
Bank
(BUYER’S
Bank)
4
ESTABLISHED BASELINE
•
•
•
Ödeme Yapar
Vadeli Ödeme
Taahhüdüne Girer
Vadede ödeme yapar
Ödeme Yükümlülüğü Bölümü
Payment Obligation Segment
Data Set Submission
Data Set Match Report
RECIPIENT
Bank
3
A.ÖZALP
Data Set Match Report
1
DATA MISMATCH
Veri Eşleşmezliği
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
1- data Set Submission
ESTABLISHED BASELINE
OBLIGOR
Bank
TMA
Verileri
Karşılaştırır
Buyer’s Bank
3- Data Set Match Report with details of
Data Mismatch
2
RECIPIENT
Bank
3- Data Set Match Report with details of
Data Mismatch
Alıcının Bankası kabul ederse
4- Mismatch Acceptance
5 – Mismatch Acceptance Notification
Alıcının Bankası kabul etmezse
4- Mismatch Rejection
5 – Mismatch Rejection Notification
5 – Mismatch Rejection Notification
İşlem tekrar sunu yapılıncaya ve sıfır eşleşmezlik sağlanıncaya kadar veya işlem kapatılıncaya kadar
aktif kalır.
A.ÖZALP
Madde 3
“Data Set” (Veri Grubu), bir ‘Established
Baseline’ ile karşılaştırılmak üzere bir Taraf
Banka’nın TMA’ya gönderdiği bir ‘Data Set’i
sunusu içinde yer alan kategorilerden (örneğin,
‘ticari’, ‘taşıma’, ‘sigorta’, ‘sertifika’ veya ‘diğer
sertifika’) herhangi biri anlamına gelir.
Baseline ve Veri Setleri
Sipariş
(Purchase Order)
Baseline
Karşılaştırma
Şartları
Ticari veri Seti
Fatura
Taşıma
Veri seti
Taşıma Belgeleri
Airwaybil, B/L
Sigorta Veri Seti
Sigorta
Belgesi
A.ÖZALP
Sertifikalar /
Diğer Belgeler
Veri Seti
Sertifikalar
Diğer Belgeler
Madde 3
“Established Baseline” (Oluşturulmuş
Veritabanı), TMA’nın ‘Zero Mismatch’ içeren ve
(‘established’) statüsü ile bir ‘Baseline Match
Report’ gönderdiği andaki bir ‘Baseline’
anlamına gelir.
ESTABLISHED BASELINE
TMA’daki Durumu
A.ÖZALP
BUYER (Alıcı)
Ödeme şartı olmadan gönderilen bilgiler
eşleşirse Oluşturulmuş Veritabanı (Established
Baseline) kurulmuş olur. Henüz BPO yoktur.
TEKLİF
OBLIGOR
Bank
ONAY
TMA
DATA
ESTABLISHED BASELINE
EŞLEŞME
SELLER (Satıcı)
DATA
RECIPIENT
Bank
Sunulmuş Veritabanı (Baseline)
•
İşlem referansı
BPO
•
Sipariş referansı
Yükümlü Banka (Obligor Bank)
•
Alıcının adı ve ülkesi
Lehtar Banka (Recipent Bank)
•
Alıcının Bankası’nın BIC Kodu
Tutar
•
Satıcının adı ve ülkesi
Vade
•
Satıcının Bankası’nın BIC Kodu
•
Mallar: parça başı tutar ve miktar
•
Ödeme şartları
•
Ticari Veri Seti Sunu Bankası BIC Kodu (Satıcının Bankası veya Sunu Bankası)
•
Temas kurulacak kişi (Alıcının veya Satıcının Bankasından)
A.ÖZALP
BASELINE WITHOUT BPO
ALICI (Alıcı)
Initial
Baseline
Submission
1
SATICI (Satıcı)
TMA
Baseline
ReSubmission
3
Veri Eşleşme Rapor
Alıcının Bankası
(Buyer’s Bank)
Data Match report
Sıfır Hatalı
Zero Mismatches
4
A.ÖZALP
Full Push
Through
Report
2
Satıcının Bankası
(Seller’s Bank)
BUYER (Alıcı)
Ödeme şartı olmadan gönderilen bilgiler
eşleşirse Oluşturulmuş Veritabanı (Established
Baseline) kurulmuş olur. BPO Bileşeni eklenir.
BPO başlar ve dönülmezdir.
TEKLİF
OBLIGOR
Bank
ONAY
TMA
DATA
ESTABLISHED BASELINE
EŞLEŞME
SELLER (Satıcı)
DATA
RECIPIENT
Bank
Sunulmuş Veritabanı (Baseline)
•
İşlem referansı
BPO
•
Sipariş referansı
Yükümlü Banka (Obligor Bank)
•
Alıcının adı ve ülkesi
Lehtar Banka (Recipent Bank)
•
Alıcının Bankası’nın BIC Kodu
Tutar
•
Satıcının adı ve ülkesi
Vade
•
Satıcının Bankası’nın BIC Kodu
•
Mallar: parça başı tutar ve miktar
•
Ödeme şartları
•
Ticari Veri Seti Sunu Bankası BIC Kodu (Satıcının Bankası veya Sunu Bankası)
•
Temas kurulacak kişi (Alıcının veya Satıcının Bankasından)
A.ÖZALP
BASELINE WITH BPO
ALICI (Alıcı)
Initial
Baseline
Submission
1
SATICI (Satıcı)
TMA
Baseline
ReSubmission
3
Veri Eşleşme Rapor
Yükümlü Banka
(Obligor Bank)
Full Push
Through
Report
2
Sıfır Hatalı
Data Match report Zero Mismatches
4
BPO Established
Alıcının Bankası Yükümlü bankadır (Obligor)
Lehtar Banka
(Recipient Bank)
A.ÖZALP
Madde 3
“Involved Bank” (Taraf Banka), Satıcının
Bankası veya (belirli herhangi bir zamandaki
rolüne bağlı olarak) ‘Recipient Bank’, Alıcının
Bankası, Yükümlü Banka veya Submitting Bank
anlamına gelir.
“Obligor Bank” (Yükümlü Banka), bir BPO’yu
düzenleyen banka anlamına gelir.
Madde 3
“Recipient Bank” (Lehtar Banka), bir BPO’nun
lehtarı olan banka anlamına gelir. ‘Recipient Bank’
her zaman Satıcının Bankası’dır.
“Seller’s Bank” (Satıcının Bankası), satıcının
bankası anlamına gelir. Satıcının Bankası, bir
‘Established Baseline’ın ‘Payment Obligation
Segment’inde ‘Recipient Bank’ olarak
gösterilecektir.
“Submitting Bank” (Sunan Banka), tek görevi sadece
‘Established Baseline’ gereği bir veya birden fazla Data
Set’ini sunmak olan bir Taraf Banka anlamına gelir.
INVOLVED BANK (TARAF BANKA)
INVOLVED BANKS
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
ESTABLISHED BASELINE
BUYER’S
Bank
Submitting
Bank
OBLIGOR
Bank
RECIPIENT
Bank
Birden fazla Yükümlü Banka ve birden fazla BPO
Yükümlü Bankaların arasında Alıcının Bankası olabilir veya olmayabilir
A.ÖZALP
SELLER’S
Bank
Madde 3
“Payment Obligation Segment” (Ödeme
Yükümlülüğü Bölümü), ‘Baseline’ın ‘payment
obligation’ (ödeme yükümlülüğü) olarak
belirlenmiş ve ödemenin nasıl yapılacağı dahil
BPO’nun şartlarını içeren bölümü anlamına gelir.
ESTABLISHED BASELINE VE BPO
Payment
Obligation
Segment
A.ÖZALP
PAYMENT
OBLIGATION
SEGMENT
A.ÖZALP
Madde 3
“Submission” (Sunu), (i) bağlamın gereğine
göre, Alıcının Bankası’nın veya Satıcının
Bankası’nın bir ‘Baseline’ı bir TMA’ya sunarak
yaptığı veri ibraz eylemi veya bu şekilde
sunulan ‘Baseline’ veya (ii) bağlamın gereğine
göre, bir Taraf Banka’nın bir veya birden fazla
Data Set’ini TMA’ya sunmak suretiyle Yükümlü
Banka’ya yaptığı veri ibraz eylemi veya bu
şekilde sunulmuş ‘Data Sets’ anlamına gelir.
Madde 3
“Trade Services Management (TSMT)
messages” (“TSMT message”), Uluslararası
Standartlar Kuruluşu (ISO) tarafından ticari
hizmetler yönetimi iş alanı kapsamında
yayımlanan ISO 20022 mesaj tipleri anlamına
gelir.
URBPO Kapsamındaki ISO TSMT Mesajları
Msg ID (Schema)
Message Name
tsmt.025.001.03
Status Change Notification
tsmt.001.001.03
Acknowledgement
tsmt.026.001.02
Status Change Request
tsmt.002.001.03
Activity Report
tsmt.027.001.02
Status Change Request Acceptance
tsmt.003.001.03
Activity Report Request
tsmt.028.001.03
Status Change Request Notification
tsmt.004.001.02
Activity Report Set Up Request
tsmt.029.001.02
Status Change Request Rejection
tsmt.005.001.02
Amendment Acceptance
**
tsmt.030.001.03
Status Change Request Rejection Notification
tsmt.006.001.03
Amendment Acceptance Notification
**
tsmt.007.001.02
Amendment Rejection
tsmt.031.001.03
Status Extension Request Acceptance
**
tsmt.032.001.03
Status Extension Notification
tsmt.008.001.03
Amendment Rejection Notification
**
tsmt.033.001.03
Status Extension Request Rejection
tsmt.009.001.03
Baseline Amendment Request
**
tsmt.034.001.03
Status Extension Rejection Notification
tsmt.010.001.03
Baseline Match Report
**
tsmt.035.001.03
Status Extension Request
tsmt.011.001.03
Baseline Report
tsmt.036.001.03
Status Extension Request Notification
tsmt.012.001.03
Baseline ReSubmission
tsmt.037.001.03
Status Report
tsmt.013.001.03
DataSet Match Report
**
tsmt.038.001.03
Status Report Request
tsmt.014.001.03
DataSet Submission
**
tsmt.040.001.03
TimeOut Notification
tsmt.015.001.03
Delta Report
tsmt.041.001.03
Transaction Report
tsmt.016.001.03
Error Report
tsmt.042.001.03
Transaction Report Request
tsmt.017.001.03
Forward DataSet Submission Report
tsmt.044.001.01
Intent To Pay Notification
tsmt.018.001.03
Full Push Through Report
tsmt.045.001.01
Forward Intent To Pay Notification
tsmt.019.001.03
Initial Baseline Submission
tsmt.046.001.01
Intent To Pay Report
tsmt.020.001.02
MisMatch Acceptance
tsmt.047.001.01
Special Request
**
**
tsmt.048.001.01
Special Notification
tsmt.021.001.03
MisMatch Acceptance Notification
**
**
tsmt.049.001.01
Role And Baseline Acceptance
**
tsmt.022.001.02
MisMatch Rejection
**
tsmt.050.001.01
Role And Baseline Rejection
**
tsmt.023.001.03
MisMatch Rejection Notification
**
tsmt.051.001.01
Role AndBaseline Acceptance Notification
**
tsmt.024.001.03
Action Reminder
tsmt.052.001.01
Role And Baseline Rejection Notification
**
**
A.ÖZALP
Madde 3
“Transaction Matching Application” - “TMA”
(İşlem Eşleştirme Uygulaması), bir Taraf
Banka’nın sahipliğinde olsun olmasın Taraf
Bankalar’dan aldığı TSMT mesajlarını işleme
hizmetini yürüten, bu mesajların içerdiği verileri
otomatik olarak karşılaştıran ve sonrasında
bütün ilgili TSMT mesajlarını her bir Taraf
Bankaya gönderen herhangi bir merkezi veri
eşleştirme veya iş akışı uygulaması anlamına
gelir.
TMA
Transaction Matching Application
İşlem Eşleştirme Uygulaması
TMA
OBLIGOR
Bank
ESTABLISHED BASELINE
A.ÖZALP
RECIPIENT
Bank
Madde 3
“Universal Time Coordinated” - “UTC” (Eşgüdümlü
Evrensel Zaman), elektronik hesaplama ve veri yönetim
gereçleri tarafından kullanılan, teknik olarak
GMT’ye(Greenwich Mean Time) eşit ve bir BPO’nun
uygulanabilir zaman ölçeği olan, Uluslararası
Telekomunikasyon Birliği tarafından tanımlanmış
uluslararası zaman ölçeği anlamına gelir.
“Zero Mismatches” (Sıfır Eşleşmezlik), bir ‘Baseline’
içeriği verinin, onun karşılığı olan bir ‘Baseline’ ile
eşleştiği veya bağlamdan anlaşılabileceği üzere gerekli
bütün ‘Data Setleri’nin ‘Established Baseline’ın
gerektirdiği verilerle eşleştiği anlamına gelir.
Madde 4
Mesaj Tanımlamaları
“Baseline Amendment Request” (Sunulmuş Veritabanı Değişikliği
İsteği), Alıcının Bankası, Satıcının Bankası veya (duruma göre) bir
‘Recipient Bank’ tarafından bir TMA’ya gönderilen ve bir ‘Established
Baseline’da değişiklik yapılmasını isteyen bir TSMT mesajı anlamına
gelir.
“Amendment Acceptance” (Değişiklik Kabulü) Alıcının Bankası,
Satıcının Bankası veya (duruma göre) bir ‘Recipient Bank’ tarafından
bir TMA’ya gönderilen ve bir ‘Baseline Amendment Request’in kabul
edildiğine ilişkin bir TSMT mesajı anlamına gelir.
“Amendment Acceptance Notification” (Değişiklik Kabul Bildirimi), bir
TMA tarafından Alıcının Bankası’na, Satıcının Bankası’na veya
(duruma göre) bir ‘Recipient Bank’a gönderilen ve bir ‘Baseline
Amendment Request’in kabul edildiğini o bankaya bildiren bir TSMT
mesajı anlamına gelir.
AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINEOluşturulmuş Veritabanı DeğişikliğiSELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
OBLIGOR
Bank
(BUYER’S
Bank)
1
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
(Veritabanı DeğişiklikTalebi)
2
Amendment Acceptance Notification
4
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
Full Push Through Report
(Öneri Raporu)
Amendment Acceptance
(Değişiklik Kabulü)
A.ÖZALP
3
Madde 4
“Amendment Rejection” (Değişiklik Reddi) Alıcının
Bankası, Satıcının Bankası veya (duruma göre) bir
‘Recipient Bank’ tarafından bir TMA’ya gönderilen
ve bir ‘Baseline Amendment Request’in
reddedildiğine ilişkin bir TSMT mesajı anlamına
gelir.
“Amendment Rejection Notification” (Değişiklik Ret
Bildirisi), bir TMA tarafından Alıcının Bankası’na,
Satıcının Bankası’na veya (duruma göre) bir
‘Recipient Bank’a gönderilen ve bir ‘Baseline
Amendment Request’in reddedildiğini o bankaya
bildiren bir TSMT mesajı anlamına gelir.
REJECTION OF AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı Değişikliğinin Reddedilmesi
TMA
BUYER (Alıcı)
OBLIGOR
Bank
SELLER (Satıcı)
ESTABLISHED BASELINE
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
Amendement Rejection
Amendement Rejection Notification
Lehtar Banka (Recipient Banka) değişiklik talebini reddederse TMA’ya bir Değişikliğin
Reddi (Amendment Rejection) mesajı gönderir. TMA’da Alıcının Bankası (Buyer’s
Bank/Obligor Bank)na bir Değişikliğin Reddi Bildirim (Amendment Rejection Notification)
mesajı gönderir.
Bu durumda Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline) değişmemiş olarak kalır.
A.ÖZALP
Madde 4
“Baseline Match Report” (Sunulmuş Veritabanı
Eşleşme Raporu), bir ‘Baseline’ sunulmasından
sonra bir TMA tarafından (Alıcının Bankası’dan
başka bir Yükümlü Banka hariç) her bir Taraf
Banka’ya gönderilen ve bir ‘Established
Baseline’ı yansıtan veya iki ‘Baseline’ arasında
eşleşmezlikler bulunduğunu belirten bir TSMT
mesajı anlamına gelir.
BASELINE WITHOUT BPO
ALICI (Alıcı)
Initial
Baseline
Submission
1
SATICI (Satıcı)
TMA
Baseline
ReSubmission
3
Veri Eşleşme Rapor
Alıcının Bankası
(Buyer’s Bank)
Data Match report
Sıfır Hatalı
Zero Mismatches
4
A.ÖZALP
Full Push
Through
Report
2
Satıcının Bankası
(Seller’s Bank)
Madde 4
“Data Set Match Report” (Veri Grubu Eşleşme Raporu),
bir ‘Established Baseline’ın gerektirdiği bütün ‘Data
Set’lerinin sunulmasından ve bu ‘Data Set’lerinin
‘Established Baseline’ ile otomatik karşılaştırılmasından
sonra bir TMA tarafından her bir Taraf Banka’ya
gönderilen ve o bankaya verilerin eşleştiğini (Data
Match) ya da eşleşmediğini (Data Mismatch) bildiren bir
TSMT mesajı anlamına gelir.
“Data Set Submission” (Veri Grubu Sunusu), verilerin
karşılaştırılması için bir Taraf Banka’nın bir TMA’ya
gönderdiği ve bir veya birden fazla ‘Data Set’ kategorisi
içeren bir TSMT mesajı anlamına gelir.
Orijinal
Belgeler
BUYER (Alıcı)
DATA SET SUBMISSION
Veri Set Sunulması
SELLER (Satıcı)
TMA
ESTABLISHED BASELINE
OBLIGOR
Bank
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
TMA Verileri
Established
Baseline ile
karşılatırır
Data Set Match Report
3
RECIPIENT
Bank
SUBMITTING
Bank
DATA
Data Set Submission
2
Data Set Match Report
Verilerin esas olarak Lehtar Banka(Recipient Bank) tarafından sunulması gerekir, ancak bir
Sunu Bankası (Submitting Bank) da Verileri sunabilir.
TMA tarafından eşleştirme ancak gerekli bütün Verilerin alınmasından sonra yapılır.
TMA karşılaştırma sonrası Taraf Bankalar(Involved Banks)a Veri Eşleşme Raporu (Data Set
Amtch report) veya Veri Eşleşmezlik Raporu (Data Mismatch Report) gönderir.
A.ÖZALP
1
Madde 4
“Full Push Through Report” (Öneri Raporu), bir TMA
tarafından her bir Taraf Banka’ya gönderilen ve bir
‘Baseline’ önerisini, bir ‘Established Baseline’ı veya bir
‘Established Baseline’ değişikliği önerisini bildiren bir
TSMT mesajı anlamına gelir.
“Mismatch Acceptance” (Eşleşmezlik Kabulü), Alıcının
Bankası tarafından bir TMA’ya gönderilen ve bir ‘Data
Mismatch’i kabul eden bir TSMT mesajı anlamına gelir.
“Mismatch Acceptance Notification” (Eşleşmezlik Kabul
Bildirimi), bir TMA tarafından her bir Taraf Banka’ya
gönderilen ve o bankaya Alıcının Bankası’nın bir ‘Data
Mismatch’i kabul ettiğini bildiren bir TSMT mesajı
anlamına gelir.
YÜKÜMLÜ BANKA ALICININ BANKASI DIŞINDA BİR BANKA
(Obligor Bank other than the Buyer’s bank)
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
1- data Set Submission
BUYER’S
Bank
ESTABLISHED BASELINE
TMA
Verileri
Karşılaştırır
OBLIGOR
Bank
3- Data Set Match Report with details of Data
Mismatch
2
RECIPIENT
Bank
3- Data Set Match Report with details of
Data Mismatch
4- Mismatch Acceptance
5 – Mismatch Acceptance
Notification
5 – Mismatch Acceptance Notification
6- Role and Baseline Acceptance
7 – Role and Baseline Acceptance
Notification
7 – Role and Baseline Acceptance
Notification
Buyer’s Bank eşleşmezlik konularını kabul edip etmeye karar verir, Obligor Bank ayrıca görevi (role)
kabul ettiğini bildirir. Buyer’s Bank kabul etmeden önce genelde Alıcı ile mutabık kalır ve talimatını alır.
A.ÖZALP
Madde 4
“Mismatch Rejection” (Eşleşmezlik Reddi),
Alıcının Bankası tarafından bir TMA’ya
gönderilen ve bir ‘Data Mismatch’i reddeden
bir TSMT mesajı anlamına gelir.
“Mismatch Rejection Notification”
(Eşleşmezlik Ret Bildirimi), bir TMA
tarafından her bir Taraf Banka’ya gönderilen
ve o bankaya Alıcının Bankası’nın bir ‘Data
Mismatch’i reddettiğini bildiren bir TSMT
mesajı anlamına gelir.
YÜKÜMLÜ BANKA ALICININ BANKASI DIŞINDA BİR BANKA
(Obligor Bank other than the Buyer’s bank)
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
1- data Set Submission
ESTABLISHED BASELINE
BUYER’S
Bank
TMA
Verileri
Karşılaştırır
OBLIGOR
Bank
3- Data Set Match Report with details of Data
Mismatch
Buyer’s
Bank rejects
Buyer’s
Bank but
Accepts
RECIPIENT
Bank
2
3- Data Set Match Report with details of
Data Mismatch
4- Mismatch Rejection
5 – Mismatch Rejection
Notification
5 – Mismatch Rejection Notification
Obligor Bank
Rejects 6- Role and Baseline Rejection
7 – Role and Baseline Rejection
Notification
7 – Role and Baseline Rejection
Notification
Buyer’s Bank eşleşmezlik konularını kabul eder ve Obligor Bank kabul etmezse o halde bunu kabul
edecek bir Obligor Bank bulmak ve Established Baseline’ de değişiklik yapmak gerekir. Buyer’s Bank
A.ÖZALP bu durumda yine değişiklik yapmak gerekir.
ve taraflar kabul ederse Buyer’s Bank bu rolü üstlenebilir,
Madde 4
“Role and Baseline Acceptance” (Rol/Görev Kabulü), bir
Submitting Bank veya Alıcının Bankası’ndan başka bir
Yükümlü Banka tarafından bir TMA’ya gönderilen ve o
bankanın bir ‘Full Push Through Report’ içeriğindeki
‘Baseline’da belirlenmiş rolü kabul ettiğini belirten bir
TSMT mesajı anlamına gelir.
“Role and Baseline Acceptance Notification” (Rol/Görev
Kabulü Bildirimi), bir TMA tarafından gönderilen ve bir
Submitting Bank’ın veya Alıcının Bankası’ndan başka bir
Yükümlü Banka’nın bir ‘Full Push Through Report’a
yanıt olarak bir ‘Role and Baseline Acceptance’
gönderdiğini her bir Taraf Banka’ya bildiren bir TSMT
mesajı anlamına gelir.
Madde 4
“Role and Baseline Rejection” (Rol/Görev Reddi), bir
Submitting Bank veya Alıcının Bankası’ndan başka bir
Yükümlü Banka tarafından bir TMA’ya gönderilen ve o
bankanın bir ‘Full Push Through Report’ içeriğindeki
‘Baseline’da belirlenmiş rolü reddettiğini belirten bir
TSMT mesajı anlamına gelir.
“Role and Baseline Rejection Notification” (Rol/Görev
Ret Bildirimi), bir TMA tarafından gönderilen ve bir
‘Submitting Bank’ın veya Alıcının Bankası’ndan başka
bir Yükümlü Banka’nın bir ‘Full Push Through Report’a
yanıt olarak bir ‘Role and Baseline Rejection’
gönderdiğini her bir Taraf Banka’ya bildiren bir TSMT
mesajı anlamına gelir.
Madde 4
“Special Notification” (Özel Bildiri), bir TMA
tarafından bir Taraf Banka’ya gönderilen ve o
bankaya diğer bir Taraf Banka’ nın Özel İsteğini
bildiren bir TSMT mesajı anlamına gelir.
“Special Request” (Özel İstek)” Submitting Bank
veya Taraf Banka’nın TMA’ya gönderdiği ve (i)
‘Submitting Bank’ın kendisinin ‘Data Set’
sunmasına engel olan bir nedeni belirten; veya (ii)
Taraf Banka’nın 13. maddeye tabi mücbir sebebe
bağlı olarak ‘Established Baseline’daki rolünden
çekildiğini belirten bir TSMT mesajı anlamına gelir.
BİR SUNU BANKASI ARACILIĞIYLA VERİLERİN SUNULMASI
Data Submission from a Submitting Bank
BUYER’S
Bank
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
SUBMITTING
Bank
RECIPIENT
Bank
Special Request
Special Request Notification
Special Request Notification
Submitting Bank (Sunu Bankası) görevi sadece sunu yapmaktır. Genelde Recipient Bank
kendi yapması gereken sunu işini outsource ettiğinde Sunu Bankası sürece girer.
Submitting Bank’ı Sunu yapmaktan alıkoyan bir neden varsa, Submitting Bank TMA’ya bir
«Special Request» gönderir. TMA her bir Taraf Banka’ya «Special Request Notification»
A.ÖZALP
gönderir.
Madde 5
Yorumlamalar
Bu kuralların amacına yönelik olarak:
Uygulanabildiği yerlerde tekiller çoğulları,
çoğullar da tekilleri kapsar.
Taraf Banka’nın farklı ülkelerdeki şubeleri ayrı
bankalar olarak dikkate alınır.
Madde 6
Sözleşmeler Karşısında Banka Ödeme Yükümlülükleri
a. BPO temel ticari işlemin dayandırılabileceği satış sözleşmesinden
veya diğer sözleşmelerden ayrı ve bağımsızdır. ‘Established
Baseline’da sözleşmeye ilişkin herhangi bir referans yer alsa bile
Taraf Banka böyle bir sözleşmeyle ilgilenmez ve onunla bağlı
değildir. Bu nedenle Yükümlü Banka’nın taahhüdü, alıcının Taraf
Banka ile veya satıcıyla olan ilişkisinden kaynaklanan hak
taleplerine veya savunmalarına tabi değildir.
a. ‘Recipient Bank’ hiçbir durumda alıcı ile Alıcının Bankası veya
Alıcının Bankası’ndan başka bir Yükümlü Banka arasında mevcut
sözleşme ilişkilerinden yarar sağlayamaz.
Madde 7
Belgeler, Mallar, Hizmetler ve Yapılan İşler
Karşısında Veriler
Taraf Banka verilerin veya belgelerin ilişkili
olabileceği belgeler, mallar, hizmetler ve işler
üzerinden değil, veriler üzerinden işlem yapar.
Madde 8
BPO’nun Vade Tarihi
a. ‘Established Baseline’ ‘Data Set’lerinin sunulması için
bir vade tarihi belirtmelidir
b. ‘Established Baseline’ın gerektirdiği bütün ‘Data
Set’leri TMA tarafından vade tarihinde UTC
23:59:59’dan geç olmamak üzere alınmış olmalıdır.
c. Veri karşılaştırılması sadece ‘Established Baseline’ın
gerektirdiği bütün ‘Data Set’lerinin sunulmasından
sonra yapılacaktır. Bundan sonra TMA her Taraf
Banka’ya ‘Data Match’ veya ‘Data Mismatch’ bildiren
bir ‘Data Set Match Report’ gönderecektir.
Orijinal
Belgeler
BUYER (Alıcı)
DATA SET SUBMISSION
Veri Set Sunulması
SELLER (Satıcı)
TMA
ESTABLISHED BASELINE
OBLIGOR
Bank
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
TMA Verileri
Established
Baseline ile
karşılatırır
Data Set Match Report
3
RECIPIENT
Bank
SUBMITTING
Bank
DATA
Data Set Submission
2
Data Set Match Report
Verilerin esas olarak Lehtar Banka(Recipient Bank) tarafından sunulması gerekir, ancak bir
Sunu Bankası (Submitting Bank) da Verileri sunabilir.
TMA tarafından eşleştirme ancak gerekli bütün Verilerin alınmasından sonra yapılır.
TMA karşılaştırma sonrası Taraf Bankalar(Involved Banks)a Veri Eşleşme Raporu (Data Set
Amtch report) veya Veri Eşleşmezlik Raporu (Data Mismatch Report) gönderir.
A.ÖZALP
1
Madde 9
Taraf Banka’nın Rolü
a. TSMT mesajının Taraf Banka tarafından
bankanın 13.maddede belirtilen durumların
dışında bir nedenden dolayı kapalı olduğu
bir günde alınması halinde o mesaj alındığı
günü izleyen banka iş günü alınmış
sayılacaktır.
Cuma
c.Tesi
Pazar
P.Tesi
Salı
Çarş.
Perş.
Cuma
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesaj
23:00
OK
Madde 9
Taraf Banka’nın Rolü
b. TMA tarafından gönderilen mesaj üzerinden
işlem yapması gerektiğinde ilgili Taraf Banka bu
işlemi gecikmeden yapmalıdır.
Madde 9
c. Taraf Banka’nın TMA’ya sunduğu herhangi
bir verinin, bir temel ticari işlemle ilgili olarak
malların, hizmetlerin veya yapılan işlerin alıcı
veya satıcısından aldığı verileri doğru biçimde
yansıttığından emin olması gerekir.
d. BPO’yu içeren ‘Baseline’ sadece her bir Taraf
Banka’nın kendi rolünü aşağıdaki durumlar
çerçevesinde kabul etmesi üzerine ‘Established
Baseline’olur:
Madde 9
i. Alıcının Bankası tek Yükümlü Banka
olduğunda: TMA, Alıcının Bankası tarafından
gönderilen ‘Baseline’ın Satıcı’nın Bankası veya
(duruma göre) ‘Recipient Bank’ tarafından
gönderilen ‘Baseline’ ile eşleştiğini teyit eden ve
‘Zero Mismatch’ gösteren bir ‘Baseline Match
Report’ gönderdiğinde; veya
ALICININ BANKASININ TEK YÜKÜMLÜ BANKA
Oluşturulmuş Veritabanı («Estabished Baseline») Kuruluyor …
2- Full Push Through Report
1- Initial Baseline Submission
4- Full Push Through Report
OBLIGOR
Bank
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
Buyer’s Bank
6- Baseline Match report
With zero mismatch
ESTABLISHED BASELINE
5
TMA
Verileri
Karşılaştırır
3- Baseline ReSubmission or
Submission
6- Baseline Match report
With zero mismatch
ESTABLISHED BASELINE
7
Oluşturulmuş Veritabanı Kuruldu
TMA’daki otomatik karşılatırmada Veriler eşleşmezse TMA’nın gönderdiği
Baseline Match Report’da durum «Partially Matched» olarak gözükür. Bu
durumda Alıcının Bankası veya Satıcının Bankası veriler eşleşene kadar kendi
Verilerini (Baseline) tekrar tekrar sunmaya devam ederler.
A.ÖZALP
RECIPIENT
Bank
Madde 9
ii. Alıcının Bankası’ndan başka bir banka tek
Yükümlü Banka olduğunda : bir TMA o Yükümlü
Banka’nın ve duruma göre bir ‘Submitting Bank’ın
kendi rolünü hem Alıcının Bankası’nın hem de
Satıcının Bankası’nın veya (duruma göre)
‘Recipient Bank’ın ‘Baseline’ sunularında belirtildiği
şekilde kabul ettiğini teyit eden bir ‘Role and
Baseline Acceptance Notification’ gönderdiğinde.
Bu bildirimin gönderilmesi TMA’nın ‘Zero Mismatch’
gösteren bir ‘Baseline Match Report’unu
izleyecektir; veya
ALICININ BANKASININ DIŞINDA BİR BANKA TEK YÜKÜMLÜ BANKA
Oluşturulmuş Veritabanı («Estabished Baseline») Kuruluyor …
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
2- Full Push Through Report
1- Initial Baseline Submission
BUYER’S
Bank
4- Full Push Through Report
6- Baseline Match report
With zero mismatch
ESTABLISHED BASELINE
5
TMA
Verileri
Karşılaştırır
3- Baseline ReSubmission or
Submission
6- Baseline Match report
With zero mismatch
OBLIGOR
Bank
7- Full Push Through Report
8- Rol&Baseline Acceptance
Role&Baseline Acceptance Notification
9
Role&Baseline Acceptance Notification
Full Push Through Report
10
Full Push Through Report
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı Kuruldu
A.ÖZALP
RECIPIENT
Bank
Madde 9
iii. Alıcının Bankası’nın dahil olabildiği birden
fazla Yükümlü Banka’nın bulunması
durumunda: bir TMA her bir Yükümlü Banka’nın
ve duruma göre bir ‘Submitting Bank’ın kendi
rolünü hem Alıcının Bankası’nın hem de Satıcının
Bankası’nın veya (duruma göre) ‘Recipient
Bank’ın ‘Baseline’ sunularında belirtildiği şekilde
kabul ettiğini teyit eden bir ‘Role and Baseline
Acceptance Notification’ gönderdiğinde. Bu
bildirimin gönderilmesi TMA’nın ‘Zero Mismatch’
gösteren bir ‘Baseline Match Report’unu
Raporu’nu izleyecektir.
BİRDEN FAZLA YÜKÜMLÜ BANKA
Oluşturulmuş Veritabanı («Estabished Baseline») Kuruluyor …
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
2- Full Push Through Report
1- Initial Baseline Submission
OBLIGOR
Bank
(BUYER’S
Bank)
4- Full Push Through Report
6- Baseline Match report
With zero mismatch
OBLIGOR
Bank
ESTABLISHED BASELINE
5
TMA
Verileri
Karşılaştırır
OBLIGOR
Bank
Buyer’s Bank aynı
zamanda Obligor Bank
olursa 7 ve 8 Buyer’s
Banka’da gönderilir.
7- Full Push Through Report
8- Rol&Baseline Acceptance
7- Full Push Through Report
8- Rol&Baseline Acceptance
Role & Baseline Acceptance Notification
9
<
Role&Baseline Acceptance Notification
Full Push Through Report
10
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı Kuruldu
Full Push Through Report
< <
3- Baseline ReSubmission or
Submission
6- Baseline Match report
With zero mismatch
A.ÖZALP
RECIPIENT
Bank
Madde 10
Yükümlü Bankanın Taahhüdü
a. Yükümlü Banka,
i. BPO ‘Established Baseline’ın oluşturulması sırasında
dahil edildiğinde: TMA’nın 9 (d) fıkrası çerçevesinde her
bir Taraf Banka’ya ‘Zero Mismatch’ gösteren ‘Baseline
Match Report’ veya ‘established’ statüsü ile ‘Role and
Baseline Acceptance Notification’ göndermesi üzerine;
veya
ii. BPO ‘Established Baseline’a bir değişiklik ile dahil
edildiğinde: TMA’nın 11 (c) fıkrası çerçevesinde her bir
Taraf Banka’ya ‘Amendment Acceptance Notification’ veya
‘Role and Baseline Acceptance Notification’ göndermesi
üzerine
BPO uyarınca geri dönülemez biçimde bağlı olur.
BASELINE WITH BPO
ALICI (Alıcı)
Initial
Baseline
Submission
1
SATICI (Satıcı)
TMA
Baseline
ReSubmission
3
Veri Eşleşme Rapor
Yükümlü Banka
(Obligor Bank)
Full Push
Through
Report
2
Sıfır Hatalı
Data Match report Zero Mismatches
4
BPO Established
Alıcının Bankası Yükümlü bankadır (Obligor)
Lehtar Banka
(Recipient Bank)
A.ÖZALP
BASELINE WITH BPO BY AN AMENDMENT
Amendment
Request for
BPO
5
Role and
Baseline
Acceptance
7
ALICI (Alıcı)
Initial
Baseline
Submission
1
Full Push
Through
Report
6
Alıcının Bankası
(Buyer’s Bank) /
Yükümlü Banka
(Obligor Bank)
SATICI (Satıcı)
Full Push
Through
Report
2
TMA
Baseline
ReSubmission
3
Veri Eşleşme Rapor Sıfır Hatalı
Data Match report Zero Mismatches
4
Role and Baseline Acceptance
Notification
8
BPO Established by an amendment
BPO BİR DEĞİŞİKLİK İLE EKLENİYOR
A.ÖZALP
Satıcının Bankası
(Seller’s Bank) /
Lehtar Banka
(Recipient Bank)
Madde 10
b. BPO her zaman tek bir ‘Established
Baseline’ ile ilişkilidir. ‘Established Baseline’da
birden fazla BPO bulunabilir ve her bir BPO tek
bir Yükümlü Banka’nın yükümlülüğüdür.
•
ESTABLISHED BASELINE
1
BPO
Obligor 1
OK
BPO
Obligor 2
OK
ESTABLISHED BASELINE
2
BPO
Obligor 3
NO
ESTABLISHED BASELINE
3
BPO
Obligor 4
NO
BPO
Obligor 5
NO
Madde 10
c. ‘Established Baseline’ın gerektirdiği bütün
‘Data Set’lerinin BPO’nun ‘Established
Baseline’da belirtilen vade tarihinde veya daha
önce sunulmasından ve verilerin
karşılaştırılmasından sonra
Madde 10
(i) ‘Data Match’ varsa; veya
(ii) ‘Data Mismatch’ varsa ve Alıcının
Bankası tek Yükümlü Banka ise:
TMA’nın ‘Recipient Bank’a ‘Mismatch
Acceptance Notification’ göndererek Alıcının
Bankası’nın ‘Mismatch Acceptance’nı aldığını
bildirdiğinde; veya
Madde 10
(iii) ‘Data Mismatch’ varsa ve Alıcının
Bankası’dan başka bir Yükümlü Banka tek
Yükümlü Banka ise: Yükümlü Banka ve (duruma
göre) Submitting Bank TMA’ya bir ‘Role and
Baseline Acceptance’ göndererek rolünü
onayladığında ve TMA bunu aldığını her bir Taraf
Banka’ya bir ‘Role and Baseline Acceptance
Notification’ göndererek bildirdiğinde. Bu bildirimin
gönderilmesi bir TMA’nın her bir Taraf Banka’ya bir
‘Mismatch Acceptance Notification’ göndererek
Alıcının Bankası’nın ‘Mismatch Acceptance’ını
aldığını bildirmesini izleyecektir; veya
Madde 10
(iv) ‘Data Mismatch’ varsa ve Alıcının Bankası’nın
dahil olabileceği birden fazla Yükümlü Banka
bulunuyorsa;
a. TMA her bir Taraf Banka’ya ‘Mismatch Acceptance
Notification’ göndererek Alıcının Bankası’nın
‘Mismatch Acceptance’ını aldığını bildirdiğinde; ve
b. Yükümlü banka ve duruma göre Submitting Bank
TMA’ya bir ‘Role and Baseline Acceptance’
göndererek rolünü onayladığında ve TMA bunu her bir
Taraf Banka’ya bir ‘Role and Baseline Acceptance
Notification’ göndererek bildirdiğinde;
Madde 10
Yükümlü Banka ‘Established Baseline’ın
‘Payment Obligation Segment’inde belirtilmiş
olan şartlar uyarınca belirli bir tutarı ‘Recipient
Bank’a ödemeli veya vadeli ödeme taahhüdüne
girmeli ve vade tarihinde ödemelidir.
1/1/2014
BPO
31/12/2014
Sunu tarihi:15/3/2013
VERİ SETİ SUNUSU
DATA SET SUBMISSION
VERİLER EŞLEŞMEDİ
DATA MISMATCH
TMA
Karşılaştırma
VERİLER EŞLEŞTİ
DATA MATCH
Duruma göre
MISMATCH ACCEPTANCE
NOTIFICATION
veya
ROLE AND BASELINE
ACCEPTANCE NOTIFICATION
Bu mesajlar
Taraf Bankalara
Gönderildikten
sonra
HER BİR TARAF BANKA
EACH INVOLVED BANK
A.ÖZALP
Yükümlü Banka ‘Established
Baseline’ın ‘Payment
Obligation Segment’inde
belirtilmiş olan şartlar uyarınca
belirli bir tutarı ‘Recipient
Bank’a ödemeli veya vadeli
ödeme taahhüdüne girmeli ve
vade tarihinde ödemelidir.
Madde 10
d.
(i)
Yükümlü Bankanın ‘Recipient Bank’a ödemesi gereken toplam
tutar kendi BPO’sunun tutarını aşmayacaktır.
BPO TUTARI
Ödenen
Ödenen
100.000
90.000
110.000
OK
NO
(ii) Bir ‘Submission’, kısmi bir sevkiyat veya verilen hizmetlerin veya
yapılan işlerin bir kısmı ile ilgili olduğunda Yükümlü Banka’nın BPO
altında o ‘Submission’ karşılığında ‘Recipient Bank’a ödemesi
gereken tutar ‘Established Baseline’da belirtilen toplam değer
bağlamında 10(d) (iii) fıkrasına tabi olarak ‘Submission’ değeriyle
orantılı olacaktır. Ödenmesi gereken tutar hiçbir durumda BPO’nun
bakiye tutarını aşmayacaktır.
Madde 10
(iii) ‘Established Baseline’da birden fazla BPO
bulunduğunda her bir Yükümlü Banka’nın bir
‘Submission’ karşılığında ‘Recipient Bank’a
ödemesi gereken tutar ‘Established Baseline’da
belirtilen toplam tutar bağlamında o Yükümlü
Banka’nın kendi BPO’sunun tutarıyla orantılı
olacaktır.
Madde 10
Örnek:
Established Baseline Tutar : 300 EUR
Obligor A %30, Obligor B %60,
BPO yok %10
Established Baseline
Toplam Tutar
EUR.300
Established Baseline
Payları
1.Sevkiyat Tutarı
EUR.81
2.Sevkiyat Tutarı
EUR.63
Bakiye Sevkiyat
EUR.156
Oligor A+B Toplam
EUR.270
Obligor A
(Yükümlü
Banka A)
Obligor B
(Yükümlü
Banka B)
%30
%60
81x(30/100)=24.3
81x(60/100)=48.6
63x(30/100)=18.9
63x(60/100)=37.8
156x(30/100)=46.8
156x(60/100)=93.6
90
180
A.ÖZALP
Madde 10
(iv) ‘Established Baseline’da birden fazla BPO
bulunduğunda Yükümlü Bankalar arasında
hiçbir müşterek ve müteselsil yükümlülük
doğmuş olmaz.
Madde 10
e. Yükümlü Bankanın BPO altında yükümlüklerini yerine getirmesi
diğer herhangi bir taraftan rambursman sağlama hak ve kabiliyetine
bağlı değildir.
f. Bir BPO aşağıdakilerden en erken olanı gerçekleşene kadar
yürürlükte kalır:
(i) 10(c) fıkrası çerçevesinde ‘Data Match’ veya ‘Mismatch
Acceptance’ ile sonuçlanan bir ‘Established Baseline’ın
gerektirdiği bütün ‘Data Set’lerinin sunulmasından önce BPO’nun
hükümsüz kalması; veya
(ii) ‘Established Baseline’ın Yükümlü Banka’yı taahhütlerinden
serbest bırakmak üzere değiştirilmesi; veya
(iii) BPO’nun kendi şartları uyarınca tamamen ödenmesi.
Madde 10
g. Veri karşılaştırılması Alıcının Bankası veya
Alıcının Bankası’ndan başka bir Yükümlü
Banka tarafından reddedilen bir ‘Data
Mismatch’ ile sonuçlandığı takdirde Yükümlü
Banka’nın ödeme yapması veya vadeli ödeme
taahhüdüne girmesi ve vade tarihinde ödeme
yapması gerekmez.
DATA SET SUBMISSION
Veri Set Sunulması
Orijinal
Belgeler
TMA
BUYER (Alıcı)
DATA
SELLER (Satıcı)
BPO Amount : 300 €
BPO Vade Tarihi (Expiry date):
OBLIGOR
Bank
BPO
: 300 €
Sunu
: 300 €
BPO Bakiye : 0
15/8/2014
1
Data Set Submission Date: 17/8/2014
2
Amendment Request: BPO Release
RECIPIENT
Bank
RECIPIENT
Bank
3
Data Set Submission : 300 €
Data Match with
Zero Mismatches
RECIPIENT
Bank
A.ÖZALP
Madde 11
Değişiklikler
a.Bir BPO’nun bulunduğu bir ‘Established
Baseline’da yapılan bir değişiklik veya bir
BPO’yu bir ‘Established Baseline’a dahil etmek
için yapılan bir değişiklik her bir Taraf Banka’nın
onayını gerektirir.
Madde 11
b. i) Satıcının Bankası veya (duruma göre) ‘Recipient Bank’
veya Alıcının Bankası bir ‘Baseline Amendment Request’
göndererek ‘Established Baseline’da bir değişiklik yapılmasını
isteyebilirler. Satıcının Bankası veya (duruma göre) ‘Recipient
Bank’ veya duruma göre Alıcının Bankası bir ‘Amendment
Acceptance’ göndererek ‘Baseline Amendment Request’i kabul
edebilirler; ve
ii) Bu kabulden sonra, TMA her bir Yükümlü Bankaya ve
duruma göre ‘Submitting Bank’a bir ‘Full Push Through Report’
gönderecek ve o bankadan TMA’ya bir ‘Role and Baseline
Acceptance Report’ mesajı göndermek suretiyle işlemdeki
rolünü teyit etmesini isteyecektir.
AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINEOBLIGOR BANK OTHER THAN THE BUYER’S BANK IS THE ONLY OBLIGOR BANK
Oluşturulmuş Veritabanı DeğişikliğiYükümlü Banka Alıcının Bankası dışında tek Yükümlü Banka
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
BUYER’S
Bank
1
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
2
(Veritabanı DeğişiklikTalebi)
Amendment Acceptance Notification
4
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
Full Push Through Report
(Öneri Raporu)
Amendment Acceptance
(Değişiklik Kabulü)
OBLIGOR
Bank
5
Full Push Through Report
6
Rol&Baseline Acceptance
Rol&Baseline Acceptance Notification
7
A.ÖZALP
Rol&Baseline Acceptance Notification
3
Madde 11
c. BPO’nun bulunduğu ‘Established Baseline’da
yapılan değişiklik veya BPO’yu bir ‘Established
Baseline’a dahil etmek için yapılan bir değişiklik
aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
i) Alıcının Bankası tek Yükümlü Banka
olduğunda: TMA bir ‘Amendment
Acceptance’a cevaben o bankaya bir
‘Amendment Acceptance Notification’
gönderdiğinde.
AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINE
BUYER’S BANK IS ONLY OBLIGOR BANK
Oluşturulmuş Veritabanı Değişikliği
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
ESTABLISHED BASELINE
OBLIGOR
Bank
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE WITH BPO
BPO’lu Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
Baseline Amendment Request
Amendment Acceptance
Amendment Acceptance
(Değişiklik Kabulü)
(Değişiklik Kabulü)
Amendment Acceptance Notification
Amendment Acceptance Notification
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
A.ÖZALP
Madde 11
(ii) Alıcının Bankasından başka bir banka
tek Yükümlü Banka olduğunda: TMA, bu
Yükümlü Banka’nın ve duruma göre bir
‘Submitting Bank’ın bir ‘Full Push Through
Report’da yer alan, ‘Baseline’da belirtilen rolünü
kabul ettiğini teyit eden bir ‘Role and Baseline
Acceptance Notification’ı her bir Taraf Banka’ya
gönderdiğinde.
AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINEOBLIGOR BANK OTHER THAN THE BUYER’S BANK IS THE ONLY OBLIGOR BANK
Oluşturulmuş Veritabanı DeğişikliğiYükümlü Banka Alıcının Bankası dışında tek Yükümlü Banka
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
BUYER’S
Bank
1
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
2
(Veritabanı DeğişiklikTalebi)
Amendment Acceptance Notification
4
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
Full Push Through Report
(Öneri Raporu)
Amendment Acceptance
(Değişiklik Kabulü)
OBLIGOR
Bank
5
Full Push Through Report
6
Rol&Baseline Acceptance
Rol&Baseline Acceptance Notification
7
A.ÖZALP
Rol&Baseline Acceptance Notification
3
Madde 11
(iii) Alıcının Bankası’nın da dahil olabildiği
birden fazla Yükümlü Banka olduğunda:
TMA, bir ‘Full Push Through Report’a cevaben
her bir Yükümlü Banka’nın ve duruma göre bir
‘Submitting Bank’ın bir ‘Amendment
Acceptance’ sonucu rolünü kabul ettiğini
bildirerek her bir Taraf Banka’ya bir ‘Role and
Baseline Acceptance Notification’
gönderdiğinde.
AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINEMORE THAN ONE OBLIGOR BANK THAT MAY INCLUDE THE BUYER’S BANK
Oluşturulmuş Veritabanı DeğişikliğiBirden Fazla Yükümlü Banka ( Alıcının Bankası dahil olabilir)
SELLER (Satıcı)
BUYER (Alıcı)
TMA
OBLIGOR
Bank
(BUYER’S
Bank)
1
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
2
(Veritabanı DeğişiklikTalebi)
Amendment Acceptance Notification
4
(Değişiklik Kabul Bildirimi)
Full Push Through Report
(Öneri Raporu)
Amendment Acceptance
(Değişiklik Kabulü)
OBLIGOR
Banks
5
Full Push Through Report
5
Rol&Baseline Acceptance
6
6
Rol&Baseline Acceptance Notification
7
A.ÖZALP
Rol&Baseline Acceptance Notification
3
Madde 11
d. Herhangi bir Taraf Banka bir ‘Amendment
Rejection’ veya (duruma göre) bir ‘Role and Baseline
Rejection’ göndererek ‘Established Baseline’da
yapılmak istenen bir değişiklik önerisini reddettiğinde
ve TMA her bir bankaya bir ‘Amendment Rejection
Notification’ veya (duruma göre) bir ‘Role and
Baseline Rejection Notification’ gönderdiğinde
‘Established Baseline’ değişmemiş olarak kalacaktır.
REJECTION OF AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı Değişikliğinin Reddedilmesi
TMA
BUYER (Alıcı)
OBLIGOR
Bank
SELLER (Satıcı)
ESTABLISHED BASELINE
RECIPIENT
Bank
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Baseline Amendment Request
Amendement Rejection
Amendment Rejection Notification
Lehtar Banka (Recipient Banka) değişiklik talebini reddederse TMA’ya bir Değişikliğin
Reddi (Amendment Rejection) mesajı gönderir. TMA’da Alıcının Bankası (Buyer’s
Bank/Obligor Bank)na bir Değişikliğin Reddi Bildirim (Amendment Rejection Notification)
mesajı gönderir.
Bu durumda Oluşturulmuş Veritabanı (Established Baseline) değişmemiş olarak kalır.
A.ÖZALP
REJECTION OF AMENDMENT TO ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı Değişikliğinin Reddedilmesi
OBLIGOR
Bank
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Role&Baseline Rejection
RECIPIENT
Bank
Baseline Amendment Request
Role&Baseline Rejection Notification
Yükümlü banka (Obligor Bank) değişiklik talebini kabul etmezse TMA’ya «Role&Baseline
Rejection» mesajı gönderir. TMA’da Taraf Bankalar (Involved Banks) a «Role&Baseline
Rejection Notification» mesajı gönderir. Bu durumda Oluşturulmuş Veritabanı (Established
Baseline) değişmemiş olarak kalır. Alıcı ve Satıcının «Established Baseline»ı mevcut haliyle
kullanması veya değişikliği kabul edecek alternatif bir Yükümlü Banka (Obligor Bank)
bulması gerekir.
A.ÖZALP
Madde 12
Verilerin Geçerliliğine İlişkin Sorumluluk
Üstlenilmemesi
Bir Taraf Banka (i) alıcı veya satıcıdan aldığı herhangi
bir verinin kaynağı, doğruluğu, gerçekliği, sahteliği veya
hukuki sonuçlarına; (ii) verilerin ilişkili olduğu belgeler,
veya tanım, miktar, ağırlık, kalite, durum, paketleme,
teslim, değer, mal, hizmet ve diğer işlerin değeri ve
varlığına; veya (iii) herhangi bir veride değinilen, malları
gönderenin, taşımacının, navlun komisyoncusunun,
malın alıcısının veya malları sigorta edenin veya diğer
herhangi bir kişinin iyi niyetine veya eylemine veya
ihmaline, mali durumuna, icraatına veya ticari itibarına
ilişkin olarak hiçbir yükümlülük veya sorumluluk
üstlenmez.
VERILERIN GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUK ALINMAMASI
Disclaimer on Effectiveness of Data
BUYER (Alıcı)
OBLIGOR
Bank
SELLER (Satıcı)
TMA
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
Data Set Submission
RECIPIENT
Bank
Madde 12
Verilerin Geçerliliğine İlişkin Sorumluluk Üstlenilmemesi
Bir Taraf Banka (i) alıcı veya satıcıdan aldığı herhangi bir verinin kaynağı, doğruluğu, gerçekliği, sahteliği veya
hukuki sonuçlarına; (ii) verilerin ilişkili olduğu belgeler, veya tanım, miktar, ağırlık, kalite, durum, paketleme, teslim,
değer, mal, hizmet ve diğer işlerin değeri ve varlığına; veya (iii) herhangi bir veride değinilen, malları gönderenin,
taşımacının, navlun komisyoncusunun, malın alıcısının veya malları sigorta edenin veya diğer herhangi bir kişinin
iyi niyetine veya eylemine veya ihmaline, mali durumuna, icraatına veya ticari itibarına ilişkin olarak hiçbir
yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez.
Taraf Bankalar (Involved Banks)’ın Alıcı ve Satıcıdan alınan veriler ve belgelerin üzerinde yer
Alan ve verilerin ilgili olduğu herhangi bir bilgi ve üçüncü bir tarafın faaliyeti nedeniyle
Yükümlülük ve sorumluluğu yoktur.
A.ÖZALP
Madde 13
Mücbir Sebep
a. Taraf Banka bizzat kendisinin bir TMA’ya ulaşma
konusundaki yetersizliği veya donanım, yazılım
veya iletişim şebekesi arızası dahil doğal afetler,
isyan, ayaklanma, iç karışıklık, savaş hali, terör
eylemleri veya grev veya lokavtların neden olduğu
veya donanım, yazılım veya iletişim şebekesi
arızası dahil kendi kontrolü dışındaki diğer
nedenlere bağlı olarak faaliyetinde meydana
gelecek kesintiden kaynaklanan sonuçlardan
dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk
üstlenmez.
Madde 13
b. 13(a) fıkrasındaki düzenlemeler dikkate
alınmaksızın, Yükümlü Banka tekrar faaliyete
geçtiğinde bir ‘Established Baseline’ın gerektirdiği
bütün ‘Data Set’lerinin BPO’nun vade tarihinde
veya daha önce sunulmuş ve 10(c) fıkrası
çerçevesinde bir ‘Data Match’ veya ‘Mismatch
Acceptance’ sonuçlanmış olduğu ve vadesi o
Banka’nın faaliyetinin kesintiye uğradığı sırada son
bulan bir BPO ile ilgili olarak belirli bir tutarı Lehtar
Banka’ya ödemek veya vadeli ödeme taahhüdünü
girmek ve vade tarihinde ödemekle yükümlü
kalacaktır.
DATA SET SUBMISSION
Veri Set Sunulması
Orijinal
Belgeler
BUYER (Alıcı)
OBLIGOR
Bank
MUCBİR
SELLER (Satıcı)
SEBEP
DURUMU
BPO Vade:
1/1/2014
15/8/2014
X
YÜKÜMLÜLÜK YOK
BPO
issue
Sunu
Tarihi
1/1/2014
1/7/2014
OBLIGOR
Bank
TMA
BPO Amount : 300 €
BPO issue
MUCBİR
2
DATA
SEBEP
DURUMU
BPO expiry
15/9/2014
17/8/2014
Data Set Submission
BPO expiry
15/9/2014
17/8/2014
Data Set Submission
ÖDEME
Vadesi
RECIPIENT
Bank
DATA
15/10/2014
RECIPIENT
Bank
DATA Match Report
With Zero Mismatches
YÜKÜMLÜLÜK VAR
Yükümlü Banka tekrar faaliyette geçtiğinde ödeme yapar
A.ÖZALP
Madde 13
c. Mücbir sebep hallerinde bir Submitting Bank
veya 13(b) fıkrasına tabi olarak diğer bir Taraf
Banka TMA’ya Özel İstek göndererek
‘Established Baseline’daki rolünü
sonlandırabilir; bunun sonucunda TMA her bir
Taraf Bankaya Özel Bildirim gönderecektir.
TMA’YA Özel İstek Gönderilmesi
BUYER’S
Bank
SELLER (Satıcı)
TMA
BUYER (Alıcı)
ESTABLISHED BASELINE
ESTABLISHED BASELINE
Oluşturulmuş Veritabanı
SUBMITTING
Bank
RECIPIENT
Bank
Special Request
Special Request Notification
Special Request Notification
Submitting Bank (Sunu Bankası) görevi sadece sunu yapmaktır. Genelde Recipient Bank
kendi yapması gereken sunu işini outsource ettiğinde Sunu Bankası sürece girer.
Submitting Bank’ı Sunu yapmaktan alıkoyan bir neden varsa, Submitting Bank TMA’ya bir
«Special Request» gönderir. TMA her bir Taraf Banka’ya «Special Request Notification»
A.ÖZALP
gönderir.
Madde 14
TMA’ nın Müsait Olmaması
Her ne sebeple olursa olsun Taraf Banka, bir
TMA’ nın müsait olmamasından kaynaklanan
sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük veya
sorumluluk üstlenmez.
Madde 15
Uygulanabilir Yasa
a. Bir BPO’ ya uygulanacak amir yasa Yükümlü Banka’nın
‘Established Baseline’da belirtilen şube veya ofisinin
bulunduğu yerin yasası olacaktır.
b. URBPO uygulanabilir yasa tarafından yasaklanmadığı
sürece o yasanın tamamlayıcısıdır.
c. Yükümlü Banka uygulanabilir yasa ve mevzuat gereği
yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkonulduğu
takdirde BPO altındaki yükümlülüklerini yerine
getirmesi gerekmez ve bundan kaynaklanan
sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk
üstlenmez.
Madde 16
Oluşacak Fonların Temliki
a.Recipient Bank’ bir BPO altında hak veya elde
edebileceği fonları uygulanabilir yasanın
hükümleri uyarınca temlik etmek hakkına
sahiptir. Bu madde sadece fonların temliki ile
ilgili olup bir ‘Recipient Bank’ın ‘Established
Baseline’ altındaki rolünü başka bir bankaya
devri ile ilgili değildir (böyle bir devir 11. madde
uyarınca ‘Established Baseline’da bir değişiklik
yapılmasını gerektirir).
b.Yükümlü Banka onayını verene kadar bir temliği
tanımak zorunda değildir.
SORULAR / CEVAPLAR
A.ÖZALP
Download

BPO