İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU
(2014/1) TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI
07.05.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE başkanlığında
gerçekleştirilen 2014/1 sayılı İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
(İDHYKK) toplantısında;
1.
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönergenin (Ek-1) kabul edilmesine,
2.
İDHYKK altında yedi adet Çalışma Grubu (Ek-2) oluşturulmasına,
3.
Gerekli görülmesi halinde Kurul tarafından iklim değişikliği ve hava yönetimi ile ilgili
sektörlerde uzmanlıkları bulunan danışmanlardan destek alınmasına ve danışmanlara
yönelik güncellemeye açık bir listenin oluşturulmasına,
4.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının
İDHYKK üyeliğinin kabulüne,
5.
Sera Gazı Emisyon Envanteri Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planının (Ek-3)
onaylanmasına,
6.
2015 yılında kabul edilmesi planlanan yeni iklim anlaşmasına ilişkin ülkemizin ulusal
katkısının belirlenmesine yönelik çalışmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinasyonunda İDHYKK üyesi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde “Türkiye’nin
Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi” kapsamında yürütülmesine ve bilgi ve veri
paylaşımı gibi her türlü desteğin sağlanmasına;
7.
6. Maddede belirtilen proje kapsamında; sera gazı emisyonu projeksiyonları ile sektörel
azaltım potansiyelleri ve maliyet analizlerinin TIMES-MACRO modeli kullanılarak
yapılmasına, çalışma detaylarının Kurul dışında herhangi bir şahıs ve/veya kurumla
paylaşılmamasına ve 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak İDHYKK toplantısında
sunulmasına,
8.
Uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde görev almak üzere bir baş müzakerecinin
belirlenmesine yönelik sürecin başlatılmasına,
karar verilmiştir.
İdris GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
EKLER:
1. İDHYKK’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
2. İDHYKK Çalışma Grupları
3. Sera Gazı Emisyon Envanteri Kalite Güvence/Kalite Kontrol (QA/QC) Planı
1
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU
(2014/1) TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI
Avrupa Birliği Bakanlığı
Özlen KAVALALI
Müsteşar Yardımcısı
Milli Eğitim Bakanlığı
Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ
Müsteşar Yardımcısı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Prof.Dr. İsmail CERİTLİ
Müsteşar Yardımcısı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sedat KADIOĞLU
Müsteşar Yardımcısı
Dışişleri Bakanlığı
Berris EKİNCİ
Genel Müdür Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Uzman Dr. Hasan IRMAK
Başkan Yardımcısı
Ekonomi Bakanlığı
İbrahim ŞENEL
Müsteşar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Zafer BENLİ
Müsteşar Yardımcısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Dr. Gürsel KÜSEK
Genel Müdür
İçişleri Bakanlığı
Ömer DOĞANAY
Genel Müdür
Kalkınma Bakanlığı
Kemal MADENOĞLU
Müsteşar
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Erdem DİREKLER
Genel Müdür Yardımcısı
Hazine Müsteşarlığı
Hakan TOKAÇ
Genel Müdür
TOBB
Oğuz TEZMEN
Çevre ve İklim Değişikliği Daimi Komitesi Başkanı
TÜSİAD
Nurşen NUMANOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı
MÜSİAD
Orhan GÖKDEMİR
Başkan Yardımcısı
Maliye Bakanlığı
Erol ÖZ
Genel Müdür
2
Download

İDHYKK Toplantı Tutanakları - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü