T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Dönem I Akademik Takvimi
2014-2015
1
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tel : (0464) 212 30 09
Fax : (0464) 212 30 15
Web: http://tip.rize.edu.tr
İslampaşa Mah. Tıp Fakültesi Dekanlığı
53100 Rize/TÜRKİYE
Öğrenci İşleri
Tel: (0464) 212 30 09
Fax: (0464) 212 30 15
2
İÇİNDEKİLER
• Yöneticilerimiz…………………………………………………....................04
• Dönem I Akademik Takvim Özeti…………………………..………………….05
• Dönem I Ders Kurulu Amaçları………………….……………………………….07
• Dönem I Anabilim ve Bilim Dallarının Teorik ve Pratik Ders
Saatleri……………………………………………………...………………………………08
• I. Ders Kurulu………………………………………………………………………………09
• II. Ders Kurulu…………………………………………………………………………….17
• III. Ders Kurulu……………………………………………………………………………24
• IV. Ders Kurulu…………………………………………………………………………..32
• V. Ders Kurulu……………………………………………....………………………….38
• VI. Ders Kurulu…………………………………………………………………………..44
• Mazeret Sınav Tarihleri………………………………………….…………….……51
• Final ve Bütünleme Sınav Tarihleri……………………………………………52
3
Rektör
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Dekan
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yunus SARAL
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ŞAHİN
Dönem I Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEVİM
4
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ
Kurul No Ders Kurulu Adı
1
I KURUL
2
II KURUL
3
III KURUL
Ders Kurulu Başkanı
Başlangıç
Teorik
Süresi
Ve Yardımcısı
Tarihi
Sınav Tarihi (hafta)
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd.Doç. Dr. Hatice SEVİM
15.09.2014 31.10.2014
7
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
03.11.2014 12.12.2014
6
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE 15.12.2014 23.01.2015
6
19 HAFTA
Sömestri Tatili: 26.01.2015–16.02.2015
4
IV KURUL
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
16.02.2015
20.03.2015
5
5
V KURUL
Doç. Dr. Adnan YILMAZ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
23.03.2015
17.04.2015
5
6
VI KURUL
Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇE
Öğr. Gör. Tolga MERCANTEPE
28.04.2015
04.06.2015
6
16HAFTA
TOPLAM:35 HAFTA
I. Mazeret Pratik Sınavı: 08.06.2015 PAZARTESİ
I. Mazeret Teorik Sınavı: 09.06.2015 SALI
II. Mazeret Pratik Sınavı: 10.06.2015ÇARŞAMBA
II. Mazeret Teorik Sınavı: 11.06.2015PERŞEMBE
Final Pratik Sınavı: 22.06.2015 PAZARTESİ
Final Teorik Sınavı: 23.06.2015 SALI
Bütünleme Pratik Sınavı: 08.07.2015ÇARŞAMBA
Bütünleme Teorik Sınavı: 09.07.2015PERŞEMBE
YAZ Tatili: 24.06.2015 –30.08.2015
5
DÖNEM I
DERS
PROGRAMI
6
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014– 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Dekan
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Başkanı (Başkoordinatör)
Dönem I Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEVİM
ANABİLİM DALI VE BİLİM DALLARININ TEORİK VE PRATİK DERS SAATLERİ
DERS KODU
DERSİN ADI
Teorik
Pratik
Toplam
TIP 103
ANATOMİ
32
20
52
TIP 106
TIBBİ BİYOKİMYA
129
28
157
TIP 115
FİZYOLOJİ
30
14
44
TIP 121
HALK SAĞLIĞI
4
4
TIP 122
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
28
2
30
TIP 137
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
44
44
TIP 138
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK
127
20
147
TIP 146
BİYOFİZİK
54
54
TIP 147
BİYOİSTATİSTİK
51
51
TIP 148
TIP TARİHİ ve DEONTOLOJİ
12
12
TIP 177
İLK YARDIM- KLİNİK EĞİTİM
8
6
14
TIP 139
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ
84
84
YDI 113
YABANCI DİL(İNGİLİZCE)
84
84
TDB 109
TÜRK DİLİ
60
60
AİTB 193
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
60
60
TOPLAM
807
90
897
DÖNEM I
DERS KURULU AMAÇLARI
I.Ders Kurulu
Temel Bilgi Teknolojisi, temel Tıbbi Biyokimyasal bileşikler, Biyofizyolojik prensipler, Hücre yapısı
ve temel anatomi kavramları, Davranış psikolojisi, Tıbbi disiplinlerde iletişim, Tıbbi deontoloji ve
etik konularında bilgi vermektir.
II. Ders Kurulu
Öğrencilere hücre yapı ve fonksiyonları, Hücreler arası sinyal iletimi, İnsan ekstremite anatomisi,
Solunum ve kan akımı biyofiziği, Hekim- hasta ilişkisi ve psikiatrik değerlendirme, Hipotez
değerlendirmesinde ve biyoistatistik kullanımı hakkında genel bilgiler vermektir.
III. Ders Kurulu
Öğrencilere Enzimler, Karbonhidratlar ve lipidler, Hücre solunumu ve bölünmesi, Görme ve işitme
biyofiziği, Ekstremite kemik ve eklem anatomisi hakkında bilgiler vermektir.
IV. Ders Kurulu
İnsan metabolizma giriş, Biyoenerjetik, İnsan genetiği, İskelet aksı ve toraks, hakkınde bilgiler
vermektir.
V.Ders Kurulu
Karbonhidrat ve lipid metabolizması, İnsan neurocranium anatomisi, Hekim ve hasta ilişkisinde etik
konular, Tıp alanında temel elektronik bilgi, Reprodüktif genetik, Kromozom veya genetik anomali
metabolizması hakkında bilgiler vermektir.
VI. Ders Kurulu
DNA ve RNA nın protein metabolizma yapısı, İnsan cranium anatomisi, Temel fizyoloji ve histloji
bilgileri ile germ hücrelerinin oluşumu, zigot dönemi ve anomalileri hakkında bilgi vermektir.
7
DÖNEM I - DERS KURULLARININ TEORİK VE PRATİK DERS SAATLERİ
Kurul
Teorik
Pratik
Toplam
I
90
13
103
II
97
10
107
III
106
7
113
IV
72
8
80
V
60
21
81
VI
98
29
127
Toplam
523
88
611
DÖNEM-I ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ DERS KURULLARINA GÖRE
TEORİK VE PRATİK SAATLERİ
Genel
Ders
I
II
III
IV
V VI Toplam
Toplam
Teorik
14
8 10
32
Anatomi
52
Pratik
4
8
8
20
Teorik
24 24
23
20 24 14
129
Tıbbi Biyokimya
157
Pratik
8
8
4
4
2
2
28
Teorik
23 24
24
20 20 16
127
T. Biyoloji ve Genetik
147
Pratik
5
2
3
7
3
20
Teorik
17 17
20
54
Biyofizik
54
Pratik
Teorik
4
Halk Sağlığı
4
Pratik
Biyoistatistik
Teorik
18
19
14
51
51
Pratik
Davranış Bilimleri
Teorik
14 14
20
44
44
Pratik
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Teorik
12
12
12
Pratik
Fizyoloji
Teorik
- 30
30
44
Pratik
- 14
14
Histoloji-Embriyoloji
Teorik
- 28
28
30
Pratik
2
2
Teorik
8
8
İlkyardım –Klinik
14
Eğitim Beceri Lab
Pratik
6
6
DÖNEM I – DERS KURULLARINA GÖRE TÜM SINAV TARİHLERİ
SINAV TARİHLERİ
Sınavın Adı
Pratik
Teorik
I. KOMİTE
-----------31.10.2014
II. KOMİTE
-----------12.12.2014
III. KOMİTE
22.01.2015
23.01.2015
IV. KOMİTE
19.03.2015
20.03.2015
V. KOMİTE
24.04.2015
27.04.2015
VI. KOMİTE
03.06.2015
04.06.2015
8
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
I. DERS KURULU
( 15.09.2014 / 31.10.2014 )
( 7 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK
TIP TARİHİ ve DEONTOLOJİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BİYOFİZİK
Toplam
Teorik
24
23
12
14
17
90
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
8(A+B)
5(A+B)
13
Toplam ( Saat )
32
28
12
14
17
103
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd. Doç Dr. Hatice SEVİM
Prof Dr. Ekrem ALGÜN
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer AS
Yabancı Dil (İngilizce): Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
18 SAAT
18 SAAT
9
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
10.30
1. HAFTA
AÇILIŞ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
T. Biyoloji ve Genetik
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbın tanımı, tarihsel gelişimi, gelişimi etkileye
Tıbbi Biyolojiye Giriş ve Biyolojik Kavramlar
ÖĞLE ARASI
Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlar
Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlar
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. E. ALGÜN
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
16 EYLÜL 2014 SALI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Tıp ve davranış bilimleri
Psikiyatrinin tanımı tarihçesi ( Temel kavramlar)
ÖĞLE ARASI
Fiziksel büyüklükler, hareket, kuvvet, sürtünme
Fiziksel büyüklükler, hareket, kuvvet, sürtünme
Fiziksel büyüklükler, hareket, kuvvet, sürtünme
SERBEST ÇALIŞMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Tıp Tarihi ve Deontoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
Psikoloji okulları
Psikoloji okulları
Canlılık ve Hücre Teorisi
Canlılık ve Hücre Teorisi
ÖĞLE ARASI
Hekimlik mesleği, tıbbi etik ve deontoloji
Hekimlik mesleği, tıbbi etik ve deontoloji
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. E. ALGÜN
Dr. E. ALGÜN
SERBEST ÇALIŞMA
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik Hücreyi İnceleme Yöntemleri
T. Biyoloji ve Genetik Hücreyi İnceleme Yöntemleri
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
SERBEST ÇALIŞMA
19 EYLÜL 2014 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
10
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
2. HAFTA
Psikolojik testler
Psikolojik testler
Hücreyi İnceleme Yöntemleri
Hücrenin Organik ve İnorganik Bileşenleri
ÖĞLE ARASI
Kimyasal Bağlar ve Organik Kimyaya Giriş
Kimyasal Bağlar ve Organik Kimyaya Giriş
SERBEST ÇALIŞMA
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.EFE
Dr. H.EFE
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T.
T.
T.
T.
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Hekimin hastayla, meslektaşlarıyla ve toplumla ilişkisi
Hekimin hastayla, meslektaşlarıyla ve toplumla ilişkisi
Davranışın belirleyicileri
Davranışın belirleyicileri
ÖĞLE ARASI
Denge ve iskeletimizin fiziği, kemikler
Denge ve iskeletimizin fiziği, kemikler
Denge ve iskeletimizin fiziği, kemikler
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. E. ALGÜN
Dr. E. ALGÜN
Dr. B.BAHÇECİ
Dr. B.BAHÇECİ
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Organik Kimya
Organik Kimya
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:A Grubu
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:A Grubu
ÖĞLE ARASI
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:A Grubu
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:B Grubu
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:B Grubu
LAB: Mikroskobun Tanıtımı ve Kullanımı:B Grubu
Genetik
Genetik
Genetik
Genetik
Dr. H.EFE
Dr. H.EFE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı: Takdim A
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı: Takdim A
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı: Takdim B
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı: Takdim B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
26 EYLÜL 2014 CUMA (DÖNEM-II SINAVI)
08.30 - 09.20
Tıbbi Biyokimya
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Tıbbi Biyokimya
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlar
Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlar
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Dr. H.EFE
Dr. H.EFE
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
11
3. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Davranışın nörobiyolojik temeli
Davranışın nörobiyolojik temeli
Hücrenin Organik ve İnorganik Bileşenleri
Hücrenin Organik ve İnorganik Bileşenleri
ÖĞLE ARASI
Organik Kimya
Organik Kimya
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. B.BAHÇECİ
Dr. B.BAHÇECİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Organik Kimya
Organik Kimya
ÖĞLE ARASI
Esneklik modülleri ve vücudun esneklik, yüzey gerilimi
Esneklik modülleri ve vücudun esneklik, yüzey gerilimi
Esneklik modülleri ve vücudun esneklik, yüzey gerilimi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T.
T.
T.
T.
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Genetik
Genetik
Genetik
Genetik
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Canlıların Sınıflandırılması
Prokaryot ve Ökaryot kavramı
ÖĞLE ARASI
LAB: Bir Hücreli Canlılar: A Grubu
LAB: Bir Hücreli Canlılar: A Grubu
LAB: Bir Hücreli Canlılar: B Grubu
LAB: Bir Hücreli Canlılar: B Grubu
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
3 EKİM 2014 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Kurban
Kurban
Kurban
Kurban
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
Bayramı Arefesi (RESMİ
Bayramı Arefesi (RESMİ
Bayramı Arefesi (RESMİ
Bayramı Arefesi (RESMİ
TATİL)
TATİL)
TATİL)
TATİL)
12
4. HAFTA
6 EKİM 2014 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI III. GÜNÜ
7 EKİM 2014 SALI - KURBAN BAYRAMI IV. GÜNÜ
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Organik Kimya
Organik Kimya
Prokaryot ve Ökaryot kavramı
Hücresel Organizasyon
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Spektrofotometri-B
Spektrofotometri-B
Spektrofotometri-A
Spektrofotometri-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
10 EKİM 2014 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
13
5. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Hücre Zarı
Hücre Zarı
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
ÖĞLE ARASI
Organik Kimya ve Kimyasal Reaksiyonlar
Organik Kimya ve Kimyasal Reaksiyonlar
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
14 EKİM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Davranışın psikodinamik temeli
Davranışınpsikodinamik temeli
ÖĞLE ARASI
Enerji, güç,
Kalbin fiziksel gücü,
Enerji gereksinimi, metabolik hız
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Kimyasal Reaksiyonlar ve Sulu Çözeltiler
Kimyasal Reaksiyonlar ve Sulu Çözeltiler
Hücre İskeleti
Hücre İskeleti
ÖĞLE ARASI
Prehistorik dönemde tıp
İlkçağ uygarlıklarında tıp
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. E. ALGÜN
Dr. E. ALGÜN
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Çözeltilerin Hazırlanması-A
Çözeltilerin Hazırlanması-A
Çözeltilerin Hazırlanması-B
Çözeltilerin Hazırlanması-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
17 EKİM 2014 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
14
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
6. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
Ortaçağda Avrupa’da ve İslam dünyasında tıp
Hücre iskeleti
Hücre Organelleri
ÖĞLE ARASI
Kimyasal Denge ve Asit
Kimyasal Denge ve Asit
Dr. E. ALGÜN
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
21 EKİM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Rönesans ve sonrası dönemde tıp
Rönesans ve sonrası dönemde tıp
ÖĞLE ARASI
Biyofizik yasaları
Sistemler biyofiziği
Basınç, hidrostatik
Dr. E. ALGÜN
Dr. E. ALGÜN
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30 - 14.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
14.30 - 15.20
Tıp Tarihi ve Deontoloji
Asit- Baz Çözeltileri
Asit- Baz Çözeltileri
Hücre Organelleri
Hücre Organelleri
ÖĞLE ARASI
Cumhuriyet öncesi dönemde Türk tıbbı-Selçuklu ve
Osmanlı dönemi
Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’de tıp
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. E. ALGÜN
Dr. E. ALGÜN
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Titrasyon ve pH Metri-B
Titrasyon ve pH Metri-B
Titrasyon ve pH Metri-A
Titrasyon ve pH Metri-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
24 EKİM 2014 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
15
7. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hücre Organelleri
Hücre Organelleri
ÖĞLE ARASI
Tıbbi Biyokimyaya Giriş ve Proteinler
Tıbbi Biyokimyaya Giriş ve Proteinler
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
28 EKİM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Problem Çözümleri
Problem Çözümleri
ÖĞLE ARASI
Cumhuriyet Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Cumhuriyet Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Biyofizik
Biyofizik
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Dr. N. AS
Dr. N. AS
29 EKİM 2013 ÇARŞAMBA – CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE
ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
31 EKİM 2014 CUMA
DÖNEM I I. KOMİTE SINAVI
9.00 –10.40
10.40- 11.20
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
16
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
II. DERS KURULU
(03.11.2014 / 12.12.2014 )
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOFİZİK
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Toplam
Teorik
24
24
18
17
14
97
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
8(A+B)
2(A+B)
10
Toplam ( Saat )
32
26
18
17
14
107
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Adnan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEVİM
Yrd. Doç.Dr. Nilüfer AS
Yabancı Dil (İngilizce): Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
18 SAAT
18 SAAT
17
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
1. HAFTA
Hasta hekim ilişkisi
Sağlık, hastalık, ölüm
Hücre Çekirdeği
Hücre Çekirdeği
ÖĞLE ARASI
Amino Asitler ve Peptid Bağları
Amino Asitler ve Peptid Bağları
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
4 KASIM 2014 SALI (DÖNEM-II SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Zor hasta ile iletişim
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet algısı ve nedenleri
ÖĞLE ARASI
Hidrodinamik, Dolaşım sistemi fizyolojisi
Hidrodinamik, Dolaşım sistemi fizyolojisi
Poiseuille yasası
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hücre Çekirdeği
Hücre Çekirdeği
ÖĞLE ARASI
Proteinlerin Yapılanması: Primer ve Sekonder Yapılanma
Proteinlerin Yapılanması: Primer ve Sekonder Yapılanma
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Proteinlerin İzoelektrik Noktalarının Belirlenmesi-A
Proteinlerin İzoelektrik Noktalarının Belirlenmesi-A
Proteinlerin İzoelektrik Noktalarının Belirlenmesi-B
Proteinlerin İzoelektrik Noktalarının Belirlenmesi-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
7 KASIM 2014 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
18
2. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ruhsal Aygıt
Ruhsal Aygıt
Hücre zarında madde taşınması
Hücre zarında madde taşınması
ÖĞLE ARASI
Tersiyer/Kuaterner Yapılanma ve Proteinlerin Denaturasyonu
Tersiyer/Kuaterner Yapılanma ve Proteinlerin Denaturasyonu
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
11 KASIM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
Sağlık bilimleri ve biyoistatistik
Sağlık bilimleri ve biyoistatistik
Sağlık bilimleri ve biyoistatistik
ÖĞLE ARASI
Sıcaklık, Isı
Fourier yasası, termodinamik
Gibbs enerjisi, biyoenerjetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Proteinlerin Denaturasyonu ve Renaturasyonu
Proteinlerin Denaturasyonu ve Renaturasyonu
Hücre zarında madde taşınması
Hücre zarında madde taşınması
ÖĞLE ARASI
Verilerin sınıflandırılması
Verilerin sınıflandırılması
Verilerin sınıflandırılması
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları-B
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları-B
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları-A
Proteinleri Tanıma Reaksiyonları-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
14 KASIM 2014 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
19
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
3. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
Endositoz, ekzositoz
Dr. A.İ. GÜZEL
T. Biyoloji ve Genetik
Hücre Yüzeyi ve Bağlantıları
Dr. A.İ. GÜZEL
ÖĞLE ARASI
Tıbbi Biyokimya
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Protein Yapı- Fonksiyon İlişkisi: Hemoglobin ve Miyoglobin
Tıbbi Biyokimya
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Protein Yapı- Fonksiyon İlişkisi: Hemoglobin ve Miyoglobin
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: Osmoz, Difüzyon, Plazmoliz: A Grubu
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: Osmoz, Difüzyon, Plazmoliz: A Grubu
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
18 KASIM 2014 SALI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Bilinç, dikkat
Bellek, algı
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
ÖĞLE ARASI
İdeal gaz denklemi, solunum dinamiği
İdeal gaz denklemi, solunum dinamiği
İdeal gaz denklemi, solunum dinamiği
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Protein Yapı- Fonksiyon İlişkisi: Hemoglobin ve Miyoglobin
Tıbbi Biyokimya
Protein Yapı- Fonksiyon İlişkisi: Hemoglobin ve Miyoglobin
T. Biyoloji ve Genetik Hücre Yüzeyi ve Bağlantıları
T. Biyoloji ve Genetik Hücrede uyarı iletimi
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
ÖĞLE ARASI
Merkezi eğilim ölçüleri
Merkezi eğilim ölçüleri
Merkezi eğilim ölçüleri
SERBEST ÇALIŞMA
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr.M. CUMHUR CÜRE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi-A
Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi-A
Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi-B
Plazma Proteinlerinin Çöktürülmesi-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
21 KASIM 2014 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
20
4. HAFTA
24 KASIM 2015 PAZARTESİ (Öğretmenler Günü)
13.30 - 14.20
Tıbbi Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hücrede uyarı iletimi
Hücrede uyarı iletimi
ÖĞLE ARASI
Enzimler
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Enzimler
LAB: Osmoz, Difüzyon, Plazmoliz: B Grubu
LAB: Osmoz, Difüzyon, Plazmoliz: B Grubu
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. YILMAZ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. A. YILMAZ
25 KASIM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Zekâ, öğrenme
Cinsel davranış
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
ÖĞLE ARASI
Difüzyon, osmos, fick yasası, moleküler kinetik teori
Difüzyon, osmos, fick yasası, moleküler kinetik teori
Difüzyon, osmos, fick yasası, moleküler kinetik teori
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Enzimler
Enzimler
Hücrede uyarı iletimi
Hücrede uyarı iletimi
ÖĞLE ARASI
Merkezi yaygınlık ölçüleri
Merkezi yaygınlık ölçüleri
Merkezi yaygınlık ölçüleri
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
ÖĞLE ARASI
Enzim Saflaştırılması: Karbonik Anhidraz-B
Enzim Saflaştırılması: Karbonik Anhidraz-B
Enzim Saflaştırılması: Karbonik Anhidraz-A
Enzim Saflaştırılması: Karbonik Anhidraz-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
28 KASIM 2014 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP C/ Yabancı Dil -GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP C/ Yabancı Dil -GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP C/ Yabancı Dil -GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
21
1 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
5. HAFTA
Etkili iletişim beceileri
Beden dili ve beşeri ilişikiler
Katabolizma: Hücre solunumu
Katabolizma: Hücre solunumu
ÖĞLE ARASI
Enzimler
Enzimler
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
2 ARALIK 2014 SALI
SERBEST ÇALIŞMA
Tablo ve grafik düzenleme
Tablo ve grafik düzenleme
Tablo ve grafik düzenleme
ÖĞLE ARASI
Elektrik, elektrik akımı, ohm kanunu, kondansatör,
Elektrik, elektrik akımı, ohm kanunu, kondansatör,
Elektrofizyoloji
SERBEST ÇALIŞMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
Enzimler
Enzimler
Anabolizma: Fotosentez
Anabolizma: Fotosentez
ÖĞLE
ARASI
Emosyonlar
Düşünme, problem çözme, dil
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
4 ARALIK 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
5 ARALIK 2014 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
22
6. HAFTA
8 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Kemosentez
Hücre Döngüsü
ÖĞLE ARASI
Olasılık ve kuramsal dağılımlar
Olasılık ve kuramsal dağılımlar
Olasılık ve kuramsal dağılımlar
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. SEVİM
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
9 ARALIK 2014 SALI (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Enzimler
Enzimler
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Biyofizik
Biyofizik
ÖĞLE ARASI
Problem çözümleri
Problem çözümleri
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. N. AS
Dr. N. AS
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA -(DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ)
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T.
T.
T.
T.
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Biyoloji ve
Genetik
Genetik
Genetik
Genetik
Enzimler
Enzimler
Mitoz Bölünme
Mitoz Bölünme
LAB: Mitoz
LAB: Mitoz
LAB: Mitoz
LAB: Mitoz
ÖĞLE ARASI
Bölünme Evreleri: A Grubu
Bölünme Evreleri: A Grubu
Bölünme Evreleri: B Grubu
Bölünme Evreleri: B Grubu
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. H. SEVİM
Dr. H. SEVİM
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Enzim Kinetiği: Üreaz-A
Enzim Kinetiği: Üreaz-A
Enzim Kinetiği: Üreaz-B
Enzim Kinetiği: Üreaz-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
12 ARALIK 2014 CUMA
DÖNEM I II. KOMİTE SINAVI
9.00 – 10.40
10.40 - 11.20 Öğt.Gör. K. BALCI
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
23
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
III. DERS KURULU
( 15.12.2014 / 23.01.2015 )
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BİYOİSTATİSTİK
BİYOFİZİK
Toplam
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Teorik
Pratik
Toplam ( Saat )
23
24
20
19
20
106
4(A+B)
3(A+B)
7
27
27
20
19
20
113
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Prof. Dr. Hasan EFE
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Prof. Dr. Çiçek HOCAOĞLU
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd. Doç. Dr. Bülent BAHÇECİ
Yrd. Doç.Dr. Nilüfer AS
Yrd. Doç. Dr. Hatice SEVİM
Uzm. Dr. A.Cenk ERCAN
Yabancı Dil (İngilizce): Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
12 SAAT
12 SAAT
24
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
1. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hücre Döngüsü Kontrolü
Hücre Döngüsü Kontrolü
ÖĞLE ARASI
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H. SEVİM
Dr. H. SEVİM
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
16 ARALIK 2014 SALI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Çatışma/ Anksiyete
Güdü, dürtü, engellenme
ÖĞLE ARASI
Hücrede biyofiziksel süreçler,
Goldman ve Nernst denklemleri
Goldman ve Nernst denklemleri
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
Eşeysiz Üreme
Eşeyli Üreme
ÖĞLE ARASI
Hipotez testlerine giriş, evren hakkında kestirimde bulunma
Hipotez testlerine giriş, evren hakkında kestirimde bulunma
İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Karbohidratları Tanıma Reaksiyonları-B
Karbohidratları Tanıma Reaksiyonları-B
Karbohidratları Tanıma Reaksiyonları-A
Karbohidratları Tanıma Reaksiyonları-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
19 ARALIK 2014 CUMA (DÖNEM-II SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
25
2. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Mayoz Bölünme
Gametogenezis ve Fertilizasyon
ÖĞLE ARASI
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
Karbohidratların Yapı ve Fonksiyonları
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
23 ARALIK 2014 SALI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Savunma düzenekleri
Savunma düzenekleri
ÖĞLE ARASI
Manyetizma
Elektromanyetik alan, e.m. dalgalar ve enerjisi
Elektromanyetik alan, e.m. dalgalar ve enerjisi
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Cinsiyetin Genetik Belirlenmesi
Kök Hücre Kavramı
ÖĞLE ARASI
Hipotez testlerine giriş, evren hakkında kestirimde bulunma
Hipotez testlerine giriş, evren hakkında kestirimde bulunma
İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Lipitleri Tanıma Reaksiyonları-A
Lipitleri Tanıma Reaksiyonları-A
Lipitleri Tanıma Reaksiyonları-B
Lipitleri Tanıma Reaksiyonları-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
26 ARALIK 2014 CUMA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
26
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
3. HAFTA
Stres ve başetme
Stres ve Başetme
Kök Hücre Kavramı
Genetik Bilimine Giriş
ÖĞLE ARASI
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A.C ERCAN
Dr. A.C ERCAN
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
30 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Biyoistatistik
10.30 - 11.20
Biyoistatistik
11.30 - 12.20
Biyoistatistik
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30.- 17.20
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, İki oran
arasındaki farkın önemlilik testi
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, İki oran
arasındaki farkın önemlilik testi
İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, İki oran
arasındaki farkın önemlilik testi
ÖĞLE ARASI
Elektromanyetik spektrum ve elektromanyetik radyasyon
Elektromanyetik spektrum ve elektromanyetik radyasyon
Elektromanyetik spektrum ve elektromanyetik radyasyon
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Lipitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Genetik Materyal, Deneyler
Genetik Materyal, Deneyler
ÖĞLE ARASI
Kişilik gelişim teorileri
Kişilik gelişim Teorileri
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
1 OCAK 2015 PERŞEMBE – YILBAŞI TATİLİ
2 OCAK 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
27
5 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
4. HAFTA
Kişilik gelişim teorileri
Kişilik gelişim Teorileri
Nükleik Asitler
DNA’nın Yapısı
ÖĞLE ARASI
Biyolojik Membranlar
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H.A. UYDU
6 OCAK 2015 SALI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Psikoseksüel gelişim
Psikoseksüel gelişim
ÖĞLE ARASI
Atomun yapısı, radyasyon, radyometri,
Atomun yapısı, radyasyon, radyometri,
Radyasyonun biyolojik etkileri
Problem Çözümleri
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
7 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Membranların Yapı ve Fonksiyonları
Membranların Yapı ve Fonksiyonları
DNA’nın Yapısı
DNA’nın Replikasyonu
ÖĞLE ARASI
Evren ortalaması ve oranı önemlilik testi
Evren ortalaması ve oranı önemlilik testi
Evren ortalaması ve oranı önemlilik testi
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H.A. UYDU
Dr. H.A. UYDU
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
8 OCAK 2015 PERŞEMBE
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:A Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:A Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:A Grubu
SERBEST ÇALIŞMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
9 OCAK 2015 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
28
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
5. HAFTA
Psikososyal gelişim
Psikososyal gelişim
DNA’nın Replikasyonu
Genom Organizasyonu
ÖĞLE ARASI
Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonları
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. B. BAHÇECİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
13 OCAK 2015 SALI
SERBEST ÇALIŞMA
Tek yönlü varyans analizi
Tek yönlü varyans analizi
Tek yönlü varyans analizi
ÖĞLE ARASI
İşitme biyofiziği, görme biyofiziği
İşitme biyofiziği, görme biyofiziği
İşitme biyofiziği, görme biyofiziği
Problem Çözümleri
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonları
Genom Organizasyonu
Gen İfadesi; Transkripsiyon
ÖĞLE ARASI
Toplumda Şiddetin Artışı ve Nedenleri
Şiddetin nörobiyolojisi
İki yönlü varyans analizi
İki yönlü varyans analizi
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. Ç. HOCAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
15 OCAK 2015 PERŞEMBE (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: DNA İzolasyonu:B Grubu
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
16 OCAK 2015 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
29
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
6. HAFTA
Etkili İletişim Becerileri
Beden Dili ve Beşeri ilişikiler
Gen İfadesi; Transkripsiyon
RNA Çeşitleri
ÖĞLE ARASI
Hücre Yapısı ve Organel Biyokimyası
Hücre Yapısı ve Organel Biyokimyası
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. A.C ERCAN
Dr. A.C ERCAN
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
20 OCAK 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimleri
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Zor hasta ile iletişim
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet algısı ve nedenleri
İki yönlü varyans analizi
Örnek çözümler
ÖĞLE ARASI
Biyolojik ölçüm sistemleri, teşhis ve tedavi metotları
Biyolojik ölçüm sistemleri, teşhis ve tedavi metotları
Biyolojik ölçüm sistemleri, teşhis ve tedavi metotları
Dr. A.C ERCAN
Dr. A.C ERCAN
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. N. AS
Dr. N. AS
Dr. N. AS
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Hücre Yapısı ve Organel Biyokimyası
Hücre Yapısı ve Organel Biyokimyası
RNA Çeşitleri ve İşlenmesi
RNA İşlenmesi
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
23 OCAK 2015 CUMA
09.00 - 10.40
PRATİK SINAVI
PRATİK SINAVI
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
DÖNEM I III. KOMİTE SINAVI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
30
Sömestri
Tatili
26.01.2015 –15.02.2015
31
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
IV. DERS KURULU
( 16.02.2015 / 20.03.2015 )
( 5 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
ANATOMİ
BİYOİSTATİSTİK
HALK SAĞLIĞI
Toplam
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Teorik
Pratik
Toplam ( Saat )
20
20
14
14
4
72
4(A+B)
4
-
24
20
18
14
4
80
8
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Prof. Dr. Özdemir SEVİNÇ
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Prof. Dr. Hasan EFE
Prof. Dr. Leyla KARAOĞLU
Prof. Dr. Özdemir SEVİNÇ
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yabancı Dil (İngilizce Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
15 SAAT
15 SAAT
32
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
1. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Genetik kod
Genetik kod
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
Vitaminlerin Yapı ve Fonksiyonları
Vitaminlerin Yapı ve Fonksiyonları
Anatomik terminoloji
Anatomik terminoloji
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
17 ŞUBAT 2015 SALI
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
SERBEST ÇALIŞMA
Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare bağımsızlık testi
ÖĞLE ARASI
Anatomik terminoloji
Anatomik terminoloji
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Anatomi
Anatomi
Vitaminlerin Yapı ve Fonksiyonları
Vitaminlerin Yapı ve Fonksiyonları
Gen İfadesi; Translasyon
Gen İfadesi; Translasyon
ÖĞLE ARASI
Kas kemik genel bilgiler
Kas kemik genel bilgiler
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Korelasyon analizi
Korelasyon analizi
Korelasyon analizi
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
20 ŞUBAT 2015 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
33
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
2. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Translasyon Sonrası İşlemler
Translasyon Sonrası İşlemler
ÖĞLE ARASI
Biyoenerjetik
Biyoenerjetik
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
24 ŞUBAT 2015 SALI
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
SERBEST ÇALIŞMA
Basit doğrusal regresyon analizi
Basit doğrusal regresyon analizi
Basit doğrusal regresyon analizi
ÖĞLE ARASI
Kas kemik genel bilgiler
Kas kemik genel bilgiler
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoenerjetik
Biyoenerjetik
Gen ifadesinin kontrolü
Gen ifadesinin kontrolü
ÖĞLE ARASI
Örneklemeye giriş ve örnekleme yöntemleri
Örneklemeye giriş ve örnekleme yöntemleri
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
27 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
34
3. HAFTA
2 MART 2015 PAZARTESİ - RİZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Gen ifadesinin kontrolü
Gen ifadesinin kontrolü
ÖĞLE ARASI
Karbohidratların Sindirimi, Emilimi ve Glikoliz
Karbohidratların Sindirimi, Emilimi ve Glikoliz
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
3 MART 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
Çoklu regresyon analizi
Örnek çözümler
Örnek çözümler
ÖĞLE ARASI
Eklem genel bilgiler
Eklem genel bilgiler
SERBEST ÇALIŞMA
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Biyoistatistik
Anatomi
Anatomi
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
4 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Glikoliz ve TCA Devri
Glikoliz ve TCA Devri
Mutajenler ve mutasyonlar
Mutajenler ve mutasyonlar
ÖĞLE ARASI
Halk sağlık hedefleri
Halk sağlık hedefleri
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
5 MART 2015 PERŞEMBE
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Anaerobik Glikoliz-B
Anaerobik Glikoliz-B
Anaerobik Glikoliz-A
Anaerobik Glikoliz-A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
6 MART 2015 CUMA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
13.30
14.30
15.30
16.30
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
-
14.20
15.20
16.20
17.20
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
35
9 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
4. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Mutajenler ve mutasyonlar
Mutajenler ve mutasyonlar
ÖĞLE ARASI
Oksidatif Fosforilasyon: ETS ve Kemozmotik Teori
Oksidatif Fosforilasyon: ETS ve Kemozmotik Teori
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
10 MART 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Sağlık yaşam davranışları
Sağlık yaşam davranışları
ÖĞLE ARASI
Üst extremite kemikleri
Üst extremite kemikleri
SERBEST ÇALIŞMA
Halk Sağlığı
Halk Sağlığı
Anatomi
Anatomi
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. L. KARAOĞLU
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Anatomi
Anatomi
Oksidatif Fosforilasyon: ETS ve Kemozmotik Teori
Oksidatif Fosforilasyon: ETS ve Kemozmotik Teori
DNA Tamir mekanizmaları
DNA Tamir mekanizmaları
ÖĞLE ARASI
LAB: Üst extremite kemikleri -A
LAB: Üst extremite kemikleri -A
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
12 MART 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
ETS’nin İncelenmesi-A
ETS’nin İncelenmesi-A
ETS’nin İncelenmesi-B
ETS’nin İncelenmesi-B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
13 MART 2015 CUMA
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
14 MART2015 CUMARTESİ–TIP BAYRAMI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
36
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
17 MART 2015 SALI-
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
5. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
DNA Tamir mekanizmaları
DNA Tamir mekanizmaları
ÖĞLE ARASI
Pentoz Fosfat Yolu
Pentoz Fosfat Yolu
LAB: Üst extremite kemikleri-B
LAB: Üst extremite kemikleri-B
Anatomi
Anatomi
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÜNİVERSİTEMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Üst extremite eklemleri
Üst extremite eklemleri
ÖĞLE ARASI
LAB: Üst extremite eklemleri -B
LAB: Üst extremite eklemleri -B
SERBEST ÇALIŞMA
Anatomi
Anatomi
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
18 MART 2015 ÇARŞAMBA( ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ )
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Anatomi
Anatomi
Glukoneogenez
Glukoneogenez
DNA'nın paketlenmesi ve kromozom
DNA'nın paketlenmesi ve kromozom
ÖĞLE ARASI
LAB: Üst extremite eklemleri -A
LAB: Üst extremite eklemleri -A
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
19 MART 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Anatomi
Anatomi
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
SERBEST ÇALIŞMA
Öğt. Gör. M. BEKİRYAZICI
Öğt. Gör. M. BEKİRYAZICI
Öğt. Gör. M. BEKİRYAZICI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
20 MART 2015 CUMA
DÖNEM I IV. KOMİTE SINAVI
09.00 - 10.40
10.40 - 11.20 Öğt.Gör. K. BALCI
11.30 - 12.20 Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
37
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
V. DERS KURULU
( 23.03.2015 / 27.04.2015 )
( 5 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
ANATOMİ
İLK YARDIM–KLİNİK EĞTİM BEC. LAB.
Toplam
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Teorik
Pratik
Toplam ( Saat )
24
20
8
8
60
----7(A+B)
8
6
21
24
27
16
14
81
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Doç. Dr. Adnan YILMAZ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Prof. Dr. Özdemir SEVİNÇ
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Adnan YILMAZ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİR
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yabancı Dil (İngilizce): Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
12 SAAT
12 SAAT
38
23 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
1. HAFTA
LAB: El Yıkama
LAB: Maske Takma
Sitogenetik; Kromozomlar
Sitogenetik; Kromozomlar
ÖĞLE ARASI
Glukoneogenez
Glukoneogenez
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
24 MART 2015 SALI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TA bakılmnası, Ateş ölçümü ve solunum değerlendirilmesi
TA bakılmnası, Ateş ölçümü ve solunum değerlendirilmesi
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
Glikojen Metabolizması
Glikojen Metabolizması
Sitogenetik; Kromozom Elde Etme Yöntemleri
Kromozom mutasyonları; Sayısal düzensizlikler
ÖĞLE ARASI
Vital bulguların değerlendirilmesi, Nabız değerlendirilmesi
Vital bulguların değerlendirilmesi, Nabız değerlendirilmesi
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
26 MART 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: İnsan Kromozomları ve Karyotip:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: İnsan Kromozomları ve Karyotip:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: İnsan Kromozomları ve Karyotip:A Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: İnsan Kromozomları ve Karyotip:A Grubu
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
27 MART 2015 CUMA
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP A/ Yabancı Dil -GRUP B
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi -GRUP B/ Yabancı Dil -GRUP A
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
39
2. HAFTA
30 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Erişkinde ilk yardım prensipleri
Erişkinde ilk yardım prensipleri
Kromozom mutasyonları; Sayısal düzensizlikler
Kromozom mutasyonları;Yapısal düzensizlikler
ÖĞLE ARASI
Lipitlerin Sindirimi, Emilimi ve Taşınması
Lipitlerin Sindirimi, Emilimi ve Taşınması
Alt extremite kemikleri
Alt extremite kemikleri
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
31 MART 2015 SALI
Erişkinde ilk yardım prensipleri
Erişkinde ilk yardım prensipleri
LAB: Alt extremite kemikleri-A
LAB: Alt extremite kemikleri-A
ÖĞLE ARASI
LAB: Alt extremite kemikleri-B
LAB: Alt extremite kemikleri-B
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (DÖNEM-II SINAVI)
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Kromozom mutasyonları; Yapısal düzensizlikler
Kromozom mutasyonları; Yapısal düzensizlikler
ÖĞLE ARASI
Yağ Asitleri ve β- Oksidasyon
Yağ Asitleri ve β- Oksidasyon
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Serbest Çalışma
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
3 NİSAN 2015 CUMA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20 Öğt.Gör. K. BALCI
11.30 - 12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
13.30
14.30
15.30
16.30
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
Öğt.Gör.
K.
K.
K.
K.
BALCI
BALCI
BALCI
BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
Okt. C.
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
KALCIOĞLU
40
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
3. HAFTA
Erişkinde ilk yardım prensipleri
Erişkinde ilk yardım prensipleri
Kalıtımın Genel Prensipleri; Mendel kuralları
Kalıtımın Genel Prensipleri; Mendelian Kalıtım
ÖĞLE ARASI
Yağ Asitleri Sentezi
Yağ Asitleri Sentezi
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Yabancı cisimçıkarılması teknikleri
Yabancı cisimçıkarılması teknikleri
Alt extremite eklemleri
Alt extremite eklemleri
ÖĞLE ARASI
LAB: Alt extremite eklemleri-B
LAB: Alt extremite eklemleri-B
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. BİLİR
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
7 NİSAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Klinik Eğitim Becerisi
Klinik Eğitim Becerisi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Anatomi
Anatomi
Trigliserit ve Fosfolipit Metabolizması
Trigliserit ve Fosfolipit Metabolizması
Kalıtımın Genel Prensipleri; Non-Mendelian Kalıtım
Kalıtımın Genel Prensipleri; Non-Mendelian Kalıtım
ÖĞLE ARASI
LAB: Alt extremite eklemleri-A
LAB: Alt extremite eklemleri-A
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
9 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
10 NİSAN 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
41
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
Anatomi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
4. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Mitokondriyal kalıtım
Kalıtım Kalıpları
ÖĞLE ARASI
Glikolipit Metabolizması ve Keton Cisimleri
Glikolipit Metabolizması ve Keton Cisimleri
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
14 NİSAN 2015 SALI
Columna vertebralis, sternum, costalar
Columna vertebralis, sternum, costalar
Kalıtım Kalıpları
Epigenetik Kalıtım
ÖĞLE ARASI
LAB: Columna vertebralis, sternum, costalar-A
LAB: Columna vertebralis, sternum, costalar-A
LAB: ABO Kan Grupları ve Pedigri Çizimi:A Grubu
LAB: ABO Kan Grupları ve Pedigri Çizimi:A Grubu
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Anatomi
Anatomi
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
Kolesterol Metabolizması
Kolesterol Metabolizması
Epigenetik Kalıtım
Epigenetik Kalıtım; X-Kromatini ve Dozaj Ayarlanması
ÖĞLE ARASI
LAB: Columna vertebralis, sternum, costalar-B
LAB: Columna vertebralis, sternum, costalar-B
LAB: ABO Kan Grupları ve Pedigri Çizimi:B Grubu
LAB: ABO Kan Grupları ve Pedigri Çizimi:B Grubu
Dr. A. YILMAZ
Dr. A. YILMAZ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: X- Kromatini:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: X- Kromatini:B Grubu
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: X- Kromatini:B Grubu
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
42
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
5. HAFTA
Proteinlerin Sindirimi, Emilimi ve Amino Asit Katabolizması
Proteinlerin Sindirimi, Emilimi ve Amino Asit Katabolizması
T. Biyoloji ve Genetik Epigenetik Kalıtım; Genomik İmprinting
T. Biyoloji ve Genetik Epigenetik Kalıtım; Genomik İmprinting
ÖĞLE ARASI
Tıbbi Biyokimya
Üre Devri ve Endojen Amino Asitlerin Sentezi
Tıbbi Biyokimya
Üre Devri ve Endojen Amino Asitlerin Sentezi
Anatomi
Col. vertebralis, sternum costa eklemleri
Anatomi
Col. vertebralis, sternum costa eklemleri
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. M. CUMHUR CÜRE
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
21 NİSAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Metabolizmanın İntegrasyonu
Metabolizmanın İntegrasyonu
ÖĞLE ARASI
LAB: Col. vertebralis, sternum costa
LAB: Col. vertebralis, sternum costa
LAB: Col. vertebralis, sternum costa
LAB: Col. vertebralis, sternum costa
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
eklemleri -B
eklemleri-B
eklemleri -A
eklemleri-A
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (DÖNEM-III SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
-
14.20
15.20
16.20
17.20
LAB: X- Kromatini:A Grubu
LAB: X- Kromatini:A Grubu
LAB: X- Kromatini:A Grubu
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
Metabolizmanın İntegrasyonu
Metabolizmanın İntegrasyonu
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE–ULUSAL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
09.00 - 10.40
ANATOMİ PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
DÖNEM I V. KOMİTE SINAVI
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
ÖĞLE ARASI
43
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
VI. DERS KURULU
( 28.04.2015 / 04.06.2015)
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOLOJİ
ANATOMİ
Toplam
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Teorik
Pratik
Toplam (Saat)
30
28
14
16
10
98
14
2(A+B)
2(A+B)
3(A+B)
8(A+B)
29
44
30
16
19
18
127
Dr. Levent TÜMKAYA
Dr. Hatice SEVİM
Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇE
Öğr.Gör. Tolga MERCANTEPE
Prof. Dr. Hasan EFE
Doç. Dr. M. Fatih GÖKÇE
Prof.Dr. Özdemir SEVİNÇ
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Öğr.Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (İngilizce): Okt. Canan KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi: Öğr. Gör. Kenan BALCI
9 SAAT
9 SAAT
44
1. HAFTA
28 NİSAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Tıbbi
Fizyolojiye giriş
Vücut sıvı kompartmanları, Homeostazis
Populasyon Genetiği
Populasyon Genetiği
ÖĞLE ARASI
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Replikasyonu
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Replikasyonu
Embriyolojiye giriş, embriyolojinin tanımı ve tarihçesi
Embriyolojiye giriş, embriyolojinin tanımı ve tarihçesi
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Hücre I
Hücre I
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
ÖĞLE ARASI
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Spermium, spermatogenezis,
Spermium, spermatogenezis,
Dr. Y.KALKAN
Dr. Y.KALKAN
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Oosit, oogenezis
Oosit, oogenezis
ÖĞLE ARASI
Mayalarda Metabolik Regülasyon-B
Mayalarda Metabolik Regülasyon-B
Mayalarda Metabolik Regülasyon-A
Mayalarda Metabolik Regülasyon-A
1 MAYIS 2015 CUMA –İŞÇİ
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
BAYRAMI (EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ)
45
4 MAYIS 2015 PAZARTESİ
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Hücrelerin işlevsel sistemleri, Endositoz-Pinositoz-Fagositoz
Fizyoloji
ATP’nin hücre işlevlerindeki önemi
T. Biyoloji ve Genetik
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
T. Biyoloji ve Genetik
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Anatomi
Anatomi
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
ÖĞLE ARASI
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Transkripsiyonu
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Transkripsiyonu
Neurocraniom kemikleri
Neurocraniom kemikleri
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
5 MAYIS 2015 SALI
Hücre II
Hücre II
LAB: Neurocraniom kemikleri-A
LAB: Neurocraniom kemikleri-A
ÖĞLE ARASI
LAB: Neurocraniom kemikleri-B
LAB: Neurocraniom kemikleri-B
Dr. Y.KALKAN
Dr. Y.KALKAN
Fertilizasyon, Zigotun oluşumu, Segmentasyon ve İmplantasyon
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Fertilizasyon, Zigotun oluşumu, Segmentasyon ve İmplantasyon
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
6 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA (DÖNEM-II SINAVI)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
-
14.20
15.20
16.20
17.20
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
Genetik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri
ÖĞLE ARASI
Genetik Şifre ve Gen- Protein İlişkisi
Genetik Şifre ve Gen- Protein İlişkisi
Splanchnocranium kemikleri
Splanchnocranium kemikleri
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
H. EFE
H. EFE
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
7 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
Embriyol
Embriyol
Embriyol
Embriyol
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
ÖĞLE ARASI
Hücre A
Hücre A
Hücre B
Hücre B
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
8 MAYIS 2015 CUMA
09.20
10.20 Öğt.Gör. K. BALCI
11.20 Öğt.Gör. K. BALCI
12.20 Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20 Öğt.Gör. K. BALCI
14.30 - 15.20 Öğt.Gör. K. BALCI
15.30 - 16.20 Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
46
3. HAFTA
11 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Histoloji Embriyoloji.
Histoloji Embriyoloji.
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
13.30 - 14.20
Anatomi
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Hücre zarından madde geçişi
Basit difüzyon, Kolaylaştırılmış difüzyon
Rekombinant DNA Teknolojileri
Rekombinant DNA Teknolojileri
ÖĞLE ARASI
Genetik Şifre ve Gen- Protein İlişkisi
Genetik Şifre ve Gen- Protein İlişkisi
Gelişmenin birinci haftası
Gelişmenin ikinci haftası
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
12 MAYIS 2015 SALI
Osmoz ve Osmotik Basınç
Aktif Transport
Kafa İskeleti bütünü
Kafa İskeleti bütünü
ÖĞLE ARASI
LAB: Splanchnocranium kemikleri-A
LAB: Splanchnocranium kemikleri-A
Zar potansiyelleri, istirahat zar potansiyeli
Zar potansiyelleri, istirahat zar potansiyeli
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Translasyonu
Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Translasyonu
Rekombinant DNA Teknolojileri
Rekombinant DNA Teknolojileri
ÖĞLE ARASI
Gelişmenin üçüncü haftası
Gelişmenin dördüncü haftası
LAB: Splanchnocranium kemikleri-A
LAB: Splanchnocranium kemikleri-A
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Okt. C. KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Okt. C. KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B
Okt. C. KALCIOĞLU
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: A Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: A Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: A Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
15 MAYIS 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Temel Bilgi
Temel Bilgi
Temel Bilgi
SERBEST ÇALIŞMA
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
47
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Anatomi
Anatomi
4. HAFTA
LAB: Suyun hücre zarından geçişi; Osmoz
LAB: Suyun hücre zarından geçişi; Osmoz
Gen Tedavisi
Gen Tedavisi
ÖĞLE ARASI
Protein Hedeflenmesi
Protein Hedeflenmesi
Kafa İskeletinin iç yüzü
Kafa İskeletinin iç yüzü
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
H. EFE
H. EFE
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
19 MAYIS 2015 SALI –ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
T. Biyoloji ve Genetik
T. Biyoloji ve Genetik
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Proteinlerin Degredasyonu
Proteinlerin Degredasyonu
DNA Aşıları
Antisens Teknolojileri
ÖĞLE ARASI
LAB: Kafa İskeleti bütünü-A
LAB: Kafa İskeleti bütünü-A
LAB: Suyun hücre zarından geçişi; Osmoz
LAB: Suyun hücre zarından geçişi; Osmoz
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. A.İ. GÜZEL
Dr. A.İ. GÜZEL
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B Okt. C. KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B Okt. C. KALCIOĞLU
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP A/ Yabancı Dil-GRUP B Okt. C. KALCIOĞLU
ÖĞLE ARASI
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: B Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: B Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
T. Biyoloji ve Genetik
LAB: PCR/RFLP ve Agaroz Jel Elektroforezi: B Grubu TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
22 MAYIS 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
Öğt.Gör. K. BALCI
SERBEST ÇALIŞMA
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP B/ Yabancı Dil-GRUP C
ÖĞLE ARASI
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Temel Bilgi Teknolojisi-GRUP C/ Yabancı Dil-GRUP A
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
Okt. C. KALCIOĞLU
48
25 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
Anatomi
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
5. HAFTA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
LAB: Kafa İskeleti bütünü-B
LAB: Kafa İskeleti bütünü-B
ÖĞLE
ARASI
Gelişmenin sekinci haftaları
Gelişmenin sekinci haftaları ve korelasyonları
Hücre adhezyon molekülleri
Hücre adhezyon molekülleri
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y.KALKAN
Dr. Y.KALKAN
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
26 MAYIS 2015 SALI
Eksitabl hücrelerde aksiyon potansiyelleri
Eksitabl hücrelerde aksiyon potansiyelleri
Osteoloji ve artroloji klinik
Osteoloji ve artroloji klinik
ÖĞLE ARASI
LAB: Kafa İskeletinin iç yüzü-B
LAB: Kafa İskeletinin iç yüzü-B
LAB: Boyaların hücre zarından geçişi
LAB: Boyaların hücre zarından geçişi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Ö. SEVİNÇ
Dr. Ö. SEVİNÇ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
Histoloji Embriyoloji
09.30 - 10.20
Histoloji Embriyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Fetusun ve embriyo dışı oluşumların gelişimi
(Amniyon, Kord, Plesanta)
Fetusun ve embriyo dışı oluşumların
gelişimi(Amniyon, Kord, Plesanta)
Sinir hücresinin morfolojik ve fonksiyonel yapısı
Akson, aksonik akım, aksonal ileti
ÖĞLE ARASI
LAB: Kafa İskeletinin iç yüzü-A
LAB: Kafa İskeletinin iç yüzü-A
LAB: Boyaların hücre zarından geçişi
LAB: Boyaların hücre zarından geçişi
Öğr.Gör. T. MERCANTEPE
Öğr.Gör. T. MERCANTEPE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
28 MAYIS 2015 PERŞEMBE
Kas aksiyon potansiyeli, uyarılma-kasılma bağıntısı
Kas aksiyon potansiyeli, uyarılma-kasılma bağıntısı
Klinik Korelasyonlar ve Doğum Defektleri
Klinik Korelasyonlar ve Doğum Defektleri
ÖĞLE ARASI
İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması
İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması
Hücrede Mitoz Bölünme
Hücrede Mitoz Bölünme
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y.KALKAN
Dr. Y.KALKAN
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
29 MAYIS 2015 CUMA(DÖNEM-III SINAVI) – İSTANBUL’UN FETHİ
*10.40 - 11.20
11.30 - 12.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Fizyoloji
Fizyoloji
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
Hücrede Mayoz Bölünme
Hücrede Mayoz Bölünme
İskelet kasının kasılma mekaniği; Sumasyon
Müsküler hipertrofi ve denervasyon ( Atrofi ); Rigor Mortis
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
49
1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji Embriyoloji
Histoloji Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
6. HAFTA
Ekstraembriyonik Oluşumların Gelişimi ve Defektleri
Ekstraembriyonik Oluşumların Gelişimi ve Defektleri
LAB:Kurbağa sinir-bacak preparatında incelemeler
LAB:Kurbağa sinir-bacak preparatında incelemeler
ÖĞLE ARASI
LAB:Kurbağa sinir-bacak preparatında incelemeler
LAB:Kurbağa çizgili kas preparatında incelemeler
LAB:Kurbağa çizgili kas preparatında incelemeler
LAB:Kurbağa çizgili kas preparatında incelemeler
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
Öğr.Gör. T.MERCANTEPE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
2 HAZİRAN 2015 SALI
Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri
Düz kasta kontraktil süreç
CD gösterimi (Muscular Physiology) -I
CD gösterimi (Muscular Physiology) -II
ÖĞLE ARASI
Düz kasların sinirsel ve hormonal uyarımı
Kalp kasının elektriksel ve mekanik özellikleri
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. B. UZUNOK
Dr. F. GÖKÇE
3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
ANATOMİ PRATİK SINAVI
ANATOMİ PRATİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE (DÖNEM-II SINAVI)
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
SERBEST ÇALIŞMA
13.30 - 15.10
DÖNEM I VI. KOMİTE SINAVI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
50
MAZERET SINAVI HAFTASI
( I. YARIYIL İÇİN )
08 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
I. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
I.MAZERET KOMİTESİ – TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
I.MAZERET KOMİTESİ – TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
ÖĞLE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
9 HAZİRAN 2015 SALI
09.00 - 10.40
13.30 - 14.20
I. MAZERET KOMİTESİ - TEORİK SINAVI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
( II. YARIYIL İÇİN )
10 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
II. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
II. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
II.MAZERET KOMİTESİ – TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
II.MAZERET KOMİTESİ – TIBBİ BİYOLOJİ PRATİK SINAVI
ÖĞLE
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ÜYELERİ
ARASI
11 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
09.00 - 10.40
13.30 - 14.20
II. MAZERET KOMİTESİ - TEORİK SINAVI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
51
FİNAL SINAVI HAFTASI
22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI
09.20
10.20
11.20
12.20
ÖĞLE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
23 HAZİRAN 2015 SALI
09.00 - 10.40
FİNAL TEORİK SINAVI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
ÖĞLE
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
BÜTÜNLEME SINAVI HAFTASI
08 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
BÜTÜNLEME – ANATOMİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – ANATOMİ PRATİK SINAVI
ÖĞLE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
09 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE
09.00 - 10.40
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BÜTÜNLEME TEORİK SINAVI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
ÖĞLE ARASI
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
13.30 - 14.20
YAZ Tatili: 24.06.2015– 30.08.2015
Dönem II Derslerinin Başlangıcı: 31.08.2015 PAZARTESİ
52
Download

2014-2015 Dönem I Akademik Takvimi