smanni
KATALOG-SON.indd 1
1/23/14 4:25:56 PM
smanni
visible touch
KATALOG-SON.indd 2-3
1/23/14 4:25:58 PM
04
KATALOG-SON.indd 4-5
05
1/23/14 4:25:58 PM
hikayesine tanıklık etmek isteyenler için…
Su hiç kuşkusuz ki en değerli yaşam kaynağımız...
Bedenimizi ve ruhumuzu su ile dinlendirdiğimiz modern
hayatın en önemli duraklarından biri banyolar. Dolayısıyla
işlevselliklerinden çok yaşadığımız mekanlara kattıkları
enerji ile öne çıkıyorlar artık.
Sıra dışı fikirlere çok açıklar. Yeni banyo tasarımları hatta
bir adım daha geri gidersek yeni banyo fikirleri evin
bir bölümüne değil bütününe değer katıyorlar. Hala
‘en özel’imiz, en ‘değerli’miz, tek fark, artık onlar da
kendilerine güveniyorlar. Dolayısı ile sesleri daha gür
çıkıyor, çok sesliler, duruşları daha güçlü… Sergiledikleri
tasarımlara değer katıyorlar. Kimi geleneklerine bağlı
ama yenilikçi, kimi modern ama klasiğe gönderme
yapıyor. Tasarımlarımızın her biri yeni banyoların
dönüşüm hikayesine tanıklık etmek isteyenler için…
All our designs are for those with a
Tasarımlarımızın her biri yeni banyoların dönüşüm
06
KATALOG-SON.indd 6-7
Freshen up
your soul
with a renewed
bathroom
Without doubt, water is our most valuable resource.
Bathrooms appear as important stops in our modern daily
life where we refresh our bodies and souls. Thus, their value
is more in the energy they add to our homes than in their
functionality.
They welcome the extraordinary… New bathroom designs,
or taking one step back, new bathroom ideas add value to
not only one section of the building, but to its whole. Still “the
most private”, with one difference, they are now much more
confident in what they offer to us. They speak louder, they are
multi vocal, taking a stronger position. Bathrooms add value to
the designs they live in. Some are conservative yet innovative,
some are modern but remind us of the very classic.
All our designs are for those with a wish to witness the
transition story of bathrooms.
wish to witness the transition story of bathrooms.
Yenilenen
ruh
yenilenen
banyo
07
1/23/14 4:28:11 PM
08
KATALOG-SON.indd 8-9
09
1/23/14 4:28:11 PM
10
KATALOG-SON.indd 10-11
The world of design offers endless possibilities. This
is a world where trends acquire new identities, colors
dance on the palette, shapes turn into forms, styles blend
with each other. Our minds are so busy with so many
visual perceptions that it is not an easy task to reach
the refined design by a natural elimination among many.
The perception of aesthetics is in a twirl into changing
dimensions. In this chaotic environment of perceptions,
determining the “undesirable” gains significant importance.
Once the “undesired” have been eliminated, we can go
on with our quest for the design that suits our fine needs.
Personal tastes and dimensions of freedom sought will
be dominant. A scenario can be written for a section of a
building as can be done for its whole.
All our designs are for deliberate bathroom ideas with
liberated scenarios.
bathroom ideas with liberated scenarios.
Liberated
design,
deliberate
scenario
All our designs are for deliberate
yazabileceğiniz özgün banyolar için…
Tasarım dünyası uçsuz bucaksız bir zenginlik sunuyor.
Trendlerin hiç durmadan yeni kimlikler kazandığı,
renklerin havada uçuştuğu, formların stilize olduğu,
tarzların harmanlandığı bir dünya bu… Beynimiz o
kadar çok yeni görsel algı ile karşılaşıyor ki yaşadığımız
mekanlarda bunları doğal bir elemeden geçirip rafine
olana ulaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Estetik algısı
sürekli boyut değiştiriyor.
Bu algı karmaşası içinde yapmamız gereken en önemli
şey; ne istemediğimizi bilmek. İstemediklerimizi
eledikten sonra istediklerimizle dekorasyon
serüvenimize devam edebiliriz. Bundan sonrası ise
kişisel zevk ve özgürlüklere bağlı... Her evin olduğu gibi
evin her bir bölümünün de kendine ait bir senaryosu
olabilir. Tasarımlarımızın her biri özgürce senaryosunu
yazabileceğiniz özgün banyolar için…
Tasarımlarımızın her biri özgürce senaryosunu
Özgür
tasarım,
özgün
senaryo
11
1/23/14 4:28:28 PM
12
KATALOG-SON.indd 12-13
13
1/23/14 4:28:28 PM
Tasarımlarımızın her biri çevreye
verdikleri sözleri tutmak isteyenler için…
14
KATALOG-SON.indd 14-15
Our word to the
environment
“caring for a sustainable environment”,
“refraining from waste generation”, “recycling”,
“saving water”… Environmental consciousness
and its sustainability are among the major issues
of the 21st century. We do not know if we
will see another century before we deplete the
earth’s vital resources. We can only hope for
it while we observe utmost care in all stages
of design and production. Meanwhile, we also
support sound and conscious preferences in
individuals’ purchasing behavior. We do have an
advantage: we take our strength from soil. And
we promise to return this strength back to soil.
Our designs are for those who are willing to
keep their promises to the environment.
keep their promises to the environment.
“Sürdürülebilir bir çevre için duyarlı olmak”
“Atık üretmekten kaçınmak”, “Geri dönüşüm”,
“Su tasarrufu”… 21. yüzyılın en önemli konu
başlıklarından biri çevre bilinci ve devamında
sürdürülebilirlik. Yaşam kaynaklarımızı tüketmeden
yeni bir yüzyılı daha karşılayabilecek miyiz, dünya
bize bir yüzyıl daha ev sahipliği yapacak mı,
bilmiyoruz. Ama bunun için tasarım ve üretimin her
aşamasında gereken hassasiyeti büyük bir özenle
gösteriyoruz. Ve özel hayatlarında satın aldığı her
hizmet ve ürün ile ilgili bilinçli tercihler yapan,
sorgulayan bireyleri de sonuna kadar destekliyoruz.
Aslında şanslıyız; gücümüzü topraktan alıyoruz,
sözümüz; bu gücü son damlasına kadar
yine toprağa akıtmak… Tasarımlarımızın her biri
çevreye verdikleri sözleri tutmak isteyenler için…
Our designs are for those who are willing to
Çevre, “sana
sözüm var”!
15
1/23/14 4:28:45 PM
16
KATALOG-SON.indd 16-17
17
1/23/14 4:28:45 PM
Rafine çizgiler kimi zaman bir çağla yeşilinde
kimi zaman bir vanilya tazeliğinde form bulur.
Doğanın renk paleti sonsuzdur. Doğadaki
dönüşüm, form ve rengin en önemli esin
kaynağıdır. Klasiktir; renklere yüklenen belli
anlamlar vardır. Beyaz karın saflığını simgeler,
kırmızı ateşin yakıcı gücünü, sarı güneşin sonsuz
enerjisini.. Ama esas olan bir araya geldiklerinde
yarattıkları armoni ve çok seslilik değil midir?
Ve hissettirdikleri… Klişelerle aranıza bir
mesafe koyun. Sadece genelin dışına çıkarak
fark yaratabilirsiniz. Renkli tasarımlar, kişilere
her zaman kendilerini özgürce ifade edebilme
cesaretini sunar. Ama farklı tonlarda… Farklı
kombinasyonlarla… Esas olan da bu farklılıktır
zaten. Mekanınızı özel kılan, sizi çağrıştıran…
Tasarımlarımızdan mutlaka biri sizi çağrıştıracak.
Tasarımlarımızdan mutlaka biri sizi çağrıştıracak.
18
KATALOG-SON.indd 18-19
Colorful
individuals,
colored
design
Refined lines find their shapes sometimes in a
vanilla freshness, sometimes in almond green.
Nature’s color palette is endless. Conversions
in nature is the utmost inspiration for design
and color. Colors have been matched with
symbols. White: the purity of snow, red: the
burning power of fire, yellow: the endless
energy of the sun… What makes colors
so beautiful is the harmony or the contrast
when they come together. And the feeling
that comes along… Keep your distance with
known patterns. You can make a difference
only when you walk away from the ordinary.
Colored designs provide the courage of
expressing oneself, although in different
tones, with different combinations: difference
matters! It is this difference that makes your
home so special, reminding of you.
One of our designs will surely reveal you.
One of our designs will surely reveal you.
Renkli insan
renkli tasarım
19
1/23/14 4:28:50 PM
i ç i n d e k i l e r / c o n t e n t s
22 merga 26 heka 32 skat 37 betria 40 sarin 44 nunki 48 adara 51 bunda
20
KATALOG-SON.indd 20-21
56 mira 57 vega 58 renkler-colors 59 teknik çizimler-technical drawings
21
1/23/14 4:28:50 PM
m
e
r
g
a
Yeni banyo fikirleri
evin bir bölümüne
değil bütününe değer
katıyorlar.
New bathroom ideas
add value to not only
one section of the
building, but to its whole.
22
KATALOG-SON.indd 22-23
23
1/23/14 4:29:01 PM
24
KATALOG-SON.indd 24-25
25
1/23/14 4:29:17 PM
h
e
k
a
Her evin olduğu
gibi evin her bir
bölümünün de
kendine ait bir
senaryosu olabilir.
A scenario can be
written for a section of
a building as can be
done for its whole.
26
KATALOG-SON.indd 26-27
27
1/23/14 4:29:30 PM
h
e
28
KATALOG-SON.indd 28-29
k
a
29
1/23/14 4:29:44 PM
30
KATALOG-SON.indd 30-31
31
1/23/14 4:30:01 PM
s
k
32
KATALOG-SON.indd 32-33
a
t
33
1/23/14 4:30:26 PM
34
KATALOG-SON.indd 34-35
35
1/23/14 4:30:55 PM
s
k
36
KATALOG-SON.indd 36-37
a
t
b
e
t
r
i
a
37
1/23/14 4:31:11 PM
b
e
38
KATALOG-SON.indd 38-39
t
r
i
a
39
1/23/14 4:31:37 PM
s
a
r
i
n
Kimi geleneklerine
bağlı ama yenilikçi, kimi
modern ama klasiğe
gönderme yapıyor.
Some are conservative
yet innovative, some are
modern but remind us
of the very classic.
40
KATALOG-SON.indd 40-41
41
1/23/14 4:31:43 PM
s
a
42
KATALOG-SON.indd 42-43
r
i
n
43
1/23/14 4:32:06 PM
n
u
44
KATALOG-SON.indd 44-45
n
k
i
45
1/23/14 4:32:40 PM
n
u
46
KATALOG-SON.indd 46-47
n
k
i
47
1/23/14 4:32:56 PM
a
d
48
KATALOG-SON.indd 48-49
a
r
a
49
1/23/14 4:33:32 PM
a
d
50
KATALOG-SON.indd 50-51
a
r
a
b
u
n
d
a
51
1/23/14 4:34:08 PM
b
u
n
d
a
Renkli tasarımlar,
kişilere her zaman
kendilerini özgürce
ifade edebilme
cesaretini sunar.
Colored designs always
provide the courage
of expressing oneself.
52
KATALOG-SON.indd 52-53
53
1/23/14 4:34:36 PM
54
KATALOG-SON.indd 54-55
55
1/23/14 4:35:46 PM
m
i
56
KATALOG-SON.indd 56-57
r
a
v
e
g
a
57
1/23/14 4:35:56 PM
renkler/colors
beyaz/white
moka mat/mocha matt
turuncu/orange
gri mat/grey matt
vanilya/vanilla
beyaz mat/white matt
kırmızı/red
siyah/black
siyah mat/black matt
lacivert/dark blue
58
KATALOG-SON.indd 58-59
buz mavisi/ice blue matt
çağla mat/green almond matt
59
1/23/14 4:36:17 PM
m
e
r
g
a
m
e
r
g
a
h
e
k
a
60
KATALOG-SON.indd 60-61
b
d
s
k
a
t
s
k
a
t
b
e
t
r
b
i
d
a
61
1/23/14 4:36:27 PM
s
a
r
i
n
s
a
r
i
n
n
u
n
62
KATALOG-SON.indd 62-63
k
b
i
d
a
d
a
r a
b
u
n
d
a
b
u
n
d
a
b
d
63
1/23/14 4:36:45 PM
n o t l a r / n o t e s
m i r a
v
e
g
a
64
KATALOG-SON.indd 64-65
1/23/14 4:37:00 PM
n o t l a r / n o t e s
KATALOG-SON.indd 66-67
1/23/14 4:37:05 PM
smanni.com
KATALOG-SON.indd 68
1/23/14 4:37:05 PM
Download

smanni