Beyin Tümörlerinin 3T Manyetik Alanda İki Boyutlu Fosfor MR Spektroskopik
Görüntülenmesi
Emre Ökeer1, Gökçe Hale Hatay2, Muhammed Yıldırım3, Füsun Çıtak Er4, Esin Öztürk Işık5, Bahattin Hakyemez1
1Radyoloji Anabilim Dalı, Uludağ Üniversitesi, Bursa
2Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
3MR Development, Advanced Diagnostic Imaging, Philips Healthcare, Best, Hollanda
4Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
5Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
AMAÇ: Fosfor manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme (31P-MRSG) ile beyin tümörlerinde normal dokudan
daha düşük fosfokreatin (PCr), ve daha yüksek inorganik fosfat (Pi), fosfoetanolamin (PE), fosfokolin (PC),
gliserofosfoetanolamin (GPE) ve gliserofosfokolin (GPC) gözlemlendi. [1]. Bu çalışmada, yüksek manyetik alanda iki
boyutlu 31P-MRSG’nin beyin tümörlerinde uygulanması ve sağlıklı ve tümörlü doku ayrımının yapılması hedeflendi.
METOD: Üç gönüllü kişinin (ortalama yaş= 39.7±12.9 yıl) ve 11 beyin tümörlü hastanın (2 NHL, 2 GBM, 1 I.
derece, 4 II. derece, 1 metastaz, 1 anaplastik oligodendrogliom, ortalama yaş=48.9±11.8yıl) Philips Achieva 3T MR
tarayıcısında bir 1H/31P dual koiliyle darbe ve veri alımı (pulse and acquire (PA)) kullanılarak 8x8’lik iki boyutlu
fosfor MR spektroskopi verisi alındı. (Tarama süresi=16 dakika). Toplamda 42 tümörlü ve 44 sağlıklı voksel
belirlendi. Veriler jMRUI içinde AMARES programı kullanılarak işlendi [2]. Piklerin yükseklikleri ve oranları
MATLAB’de hesaplandı. Pik oranlarının tümörlü ve sağlıklı dokular arasında farkına Mann-Whitney sıralama toplamı
testi ile bakıldı. Çoklu karşılaştırma hatası için Bonferroni düzeltmesi uygulandı ve p değeri 0.05/12’den düşük olan
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Figür 1’de düşük grade tümörlü bir hastadan alınmış olan T2A spin eko (SE), ve 31P-MRSG verisi
gösterilmektedir. Tümörlü bölgede daha düşük PCr ve PC/GPC ve daha yüksek PC, PE, GPC ve GPE pikleri
gözlemlendi. Tablo 1’de fosfor içeren piklerin tümörlü ve sağlıklı dokuda PCr ile normalize edilmiş oranlarının
ortalaması (±standard sapma) ve sıralama toplamı testi sonuçları verilmektedir. Tümörlü dokuda sağlıklı dokuya
göre daha yüksek GPC/PCr, PE/PCr, gATP/PCr, (GPC+GPE)/PCr, (PC+PE)/PCr ve PE/GPE pik oranları gözlemlendi.
(p<0.004).
SONUÇ: İki boyutlu 31P MR spektroskopik görüntüleme beyin tümörlerinin metabolizmasının anlaşılmasında
özellikle membran yıkım ve yapımının ayrımını sağlaması ile 1H MR spektroskopik görüntülemeye ilave önemli
bilgiler sağlayabilir.
REFERANSLAR: Bu çalışma Marie Curie IRG 256528 ve TÜBİTAK 3501 112E036 numaralı araştırma fonları
tarafından desteklenmiştir. [1] Maintz D et al. NMR Biomed 2002;15(1):18-27. [2] Vanhamme, L et al.
J.Magn.Reson.1997, 129:35-4.
Anahtar Kelimeler: Fosfor MR Spektroskopik Görüntüleme, Beyin Tümörü, 3T
Figür 1.
Düşük grade tümörlü bir hastadan alınmış olan a) T2A spin eko (SE), ve b) 31P-MRSG verisi. Tümörlü bölgede daha düşük PCr
ve daha yüksek (PC+PE) ve (GPC+GPE) pikleri gözlemlenmiştir.
Tablo 1.
Pik oranları
Sağlıklı
Tümör
p değeri
GPC/PCr
0.39±0.12 0.56±0.25 8.6E-05*
GPE/PCr
0.32±0.10 0.39±0.17 5.6E-02
Pi/PCr
0.30±0.13 0.32±0.17 4.2E-01
PC/PCr
0.26±0.11 0.35±0.16 6.8E-03
PE/PCr
0.34±0.13 0.48±0.15 5.6E-05*
gATP/PCr
0.36±0.11 0.50±0.20 7.7E-05*
aATP/PCr
0.37±0.14 0.42±0.14 1.6E-01
bATP/PCr
0.34±0.13 0.42±0.17 9.2E-03
(GPC+GPE)/PCr 0.71±0.21 0.94±0.31 5.6E-04*
(PC+PE)/PCr
0.60±0.22 0.82±0.29 3.8E-04*
PC/GPC
0.72±0.31 0.67±0.29 7.5E-01
PE/GPE
1.08±0.33 1.42±0.64 7.9E-04*
Beyindeki fosfor içeren piklerin tümörlü ve sağlıklı dokuda PCr ile normalize edilmiş oranlarının ortalaması (±standard sapma)
ve farkları. (* p<0.05/12)
Detaylar
Statü
:
Baş Hakemde
Tercih Edilen Sunuş Şekli :
Sözlü Sunum
Bildiri Grubu
:
Kranyospinal
Dili
:
Türkçe
Saved:
:
04.04.2014 13:30:11
Submit:
:
05.04.2014 21:00:31
Yazar ve Editöre Özel Bilgiler
Sunan Yazar
:
Emre Ökeer ([email protected])
Kapat
Yazdır
Download

Abstract: 0289 - Esin Öztürk Işık