13.10.2014
Fiyat Teorisi:
Arz Fonksiyonu
Arz
• Herhangi bir malın piyasasında, belirli bir
zamanda ve belirli bir fiyattan satılmak için
piyasaya sunulan mal ya da hizmet miktarına
denir.
• Firma Arz Fonksiyonu
• Max = f (Fx, Fö, Fü, T)
–
–
–
–
Fx, o malın fiyatı
Fö, öteki malların fiyatı
Fü, üretim faktörlerinin fiyatı
T, Teknoloji
Firma Arz Miktarı
• Bir malın arz edilen miktarını o malın fiyatı
belirler.
• Max = f (Fx)
– Fx, o malın fiyatı
• M=F–2
1
13.10.2014
Arz Çizelgesi ve Arz Eğrisi
M=F–2
Talep
Arz
Noktaları
Fiyat
A
52
Talep
Arz
Edilen X
Malı
Miktarı
0
B
43
21
C
34
42
D
25
63
E
16
84
4
F
8
6
3
Fiyat
8
F
7
6
E
5
2
D
C
B
A
1
0
2
3
4
5
6 Miktar
Firma Arzı ve Piyasa (Endüstri) Arzı
Fiyat
A
Fiyat
A6
A1
A3
A2
A5
A4
A7
A
0
Miktar
Firma Arzı
0
Miktar
Piyasa Arzı
Arz Kanunu
• Arz eğrisinin eğimi fiyatla miktar arasında
doğru orantı olduğu için daima pozitiftir.
• Fiyat yükseldikçe kârlılığa yönelmiş olan
üreticiler, piyasaya daha fazla mal sunmak
isterler.
2
13.10.2014
Arz Kanununun İstisnaları
• İşçi Ücretleri
– Tersine dönen emek arz eğrisi
– Ücretleri artan işçilerin daha az çalışmayı
tercih etmeleri
Arz eğrisi üzerinde hareket
• Arz edilen miktarda değişme
• Fiyatın değişmesiyle gerçekleşir
Fiyat
A
S
F2
F1
K
A
0
M1 M2
Miktar
Arz eğrisinin hareket etmesi
• Arzın değişmesi
• Fiyat dışındaki diğer faktörlere bağlıdır.
Fiyat
A3
B
A
F1
A1
A2
C
A3
A1
A2
0
M3
M1
M2
Miktar
3
13.10.2014
Arz Esnekliği
• Fiyat değişikliği karşısında, arz edilen
miktarda ortaya çıkan değişikliğin bir
başka deyişle tepkinin şiddetine denir.
Arz Esnekliği
• Daima pozitiftir.
• Birim esneklik vardır.
• Esneklik yumuşaktır.
• Esneklik serttir.
Arz Esnekliğini Etkileyen Faktörler
• Üretim sürecinde üretim miktarının
artırılabilme olanağı
– Tarım mallarının arzı esnek değildir.
• Stoklanma Olanağı ve Maliyeti
– Stoklanabilen malların, stoklanma maliyeti
düşük ise arzı esnektir.
• Zaman
– Kısa dönemde esnek değildir.
– Uzun dönemde daha esnektir.
4
13.10.2014
Zamana Göre Nokta Esnekliği
Fiyat
AP Çok Kısa Dönem
AK Kısa Dönem
AU Uzun Dönem
0
Miktar
5
Download

Fiyat Teorisi: Arz Fonksiyonu