Restoration of Sheikh Suleyman Mesjid and Training Project Şeyh Süleyman Mescidi Restorasyonu ve Eğitim Projesi
Directorate General of Foundations endeavors to
keep alive the monuments, which had lost their
superintendents, in accordance wtih their act of
establishments and in this context, carries out works of
maintenance and restoration inside the lands of Turkey
and Ottoman Empire.
Considering that most of the immovable monuments
are property of Directorate General of Foundations, the
main objective of Directorate General of Foundations
is promoting these monuments both nationally and
internationally as well as keeping them alive.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, günümüzde yöneticisi hayatta
kalmamış vakıfların kuruluş şartlarına uygun şekilde
bugün de yaşatılmasına gayret ederken, bu kapsamda
Türkiye ve Osmanlı coğrafyasında yer alan vakıf eserlerinin
de onarım ve restorasyonlarını yapmaktadır.
Türkiye’deki tarihi kültür varlıklarının çoğunluğununVakıflar
Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olduğu düşünüldüğünde,
yalnız vakıf eserlerinin yaşatılması değil, aynı zamanda
ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması da Genel
Müdürlüğün en önemli hedeflerindendir.
As part of the Med-Art Training Project that had been
evolved as a collaboration of Directorate General of
Foundations and Assorestauro, Association of Italian
Restoration Contractors, Italian experts trained, both
theoretically and practically, the technical staff of General
Directorate of Foundations and people working on the
conservation area. Restoration works at the Zeyrek Sheikh
Suleyman Mesjid, which is a common cultural heritage
from Roman-Ottoman times, are still on progress.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İtalyan Restorasyon Firmaları
Birliği, Assorestauro, ortak çalışması olarak geliştirilen
Med–Art Eğitim Projesi kapsamında koruma ve uygulama
alanında çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline
ve İstanbul’da bulunan kurum ve kuruluşların bu alanda
çalışan ilgililerine İtalyan uzmanlar tarafından hem
teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmiştir. Projenin
bir parçası olan İstanbul, Zeyrek’te bulunan RomaOsmanlı ortak kültür mirası Şeyh Süleyman Mescidi’nin
restorasyonu devam etmektedir.
With the contributions of Istanbul Project Coordination
Unit (IPCU) and the Italian Trade Center (ITA), as part of
the Med - Art Project, the symposium is considered to be
a chance for two country to share their experiences on
restoration process of Sheikh Suleiman Mesjid.
Düzenlenecek sempozyum, İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB) ve İtalyan Ticaret Merkezi (ITA)’nin katkılarıyla,
Med–Art Projesi kapsamında Şeyh Süleyman Mescidi
üzerinden iki ülkenin restorasyon süreci deneyimlerinin
paylaşıldığı bir fırsat olarak görülmektedir.
PROTECTION KÜLTÜR
OF CULTURAL VARLIKLARINDA
HERITAGE KORUMA
Restoration Implementations Türkiye & İtalya’dan
From Turkey & Italy Restorasyon Uygulamaları
SYMPOSIUM SEMPOZYUMU
3-4 KASIM 2014
NOVEMBER
KAZLIÇEŞME KÜLTÜR MERKEZİ
KAZLICESME CULTURAL CENTER
We would be honoured to invite you at our “Protection of Cultural
Heritage Symposium; Restoration Implementations from
Turkey & Italy” which is organized by T.R. Prime Ministry
Directorate General of Foundations and Italian Association of
Restoration Contractors Assorestauro as a part of the Restoration of
Sheikh Suleyman Mesjid and Med-Art Training Project.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İtalyan Restorasyon
Firmaları Birliği Assorestauro tarafından Şeyh Süleyman Mescidi
Restorasyonu ve Med-Art Eğitim Projesi kapsamında organize edilen
“Kültür Varlıklarında Koruma; Türkiye ve İtalya’dan Restorasyon
Uygulamaları” sempozyumuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır.
Dr. Adnan ERTEM
Dr. Adnan ERTEM
General Director of Foundations
Vakıflar Genel Müdürü
RSVP: +90212 213 02 40 (Seray Korkmaz, Aslı Karagülle)
For more information: organizations.vgm.gov.tr
LCV: 0212 213 02 40 (Seray Korkmaz, Aslı Karagülle)
Daha fazla bilgi için: organizations.vgm.gov.tr
Download

kültür varlıklarında koruma sempozyumu protectıon of cultural