ÖDEV
1. 230kV, 60Hz, 250 km uzunluğundaki iletim hattının faz başına empedansı z=0.2+j0.6 Ω/km
ve hattın faz başına admitansı y = j7.3µS/mil
a) Karakteristik empedansı ZC’yi hesaplayınız.
b) Propagasyon sabitini hesaplayınız.
c) Pi eşdeğer devre modelini kullanarak ABCD parametrelerini hesaplayınız.
2. Üç fazlı, 230kV iletim hattı 300MVA ve güç katsayısı 0.8 geri olan bir yükü beslemektedir. A
fazı referans alınarak hesaplamalar gerçekleştirilecektir. Buna ABCD parametreleri aşağıdaki
gibi verilmiştir.
Buna göre,
a) V2 geriliminin açısı sıfır alınarak I2’yi hesaplayınız.
b) Verilen yük için V1 ve I1 değerlerini hesaplayınız.
Doç.Dr.Bahtiyar DURSUN
Download

ÖDEV 1. 230kV, 60Hz, 250 km uzunluğundaki iletim hattının faz