Download

xvı.-xvııı. yüzyıl eski tatar edebî dilinin karmaşıklık nedeninin