gundelikyasamhava
28/10/07
16:56
Page 4
Pamuklu mu, Yün lü m ü?
Hava durumuna göre, farkl› kumafllardan yap›lm›fl giysiler giyeriz.
Hava s›cakken
ince, pamuklu
giysiler giyeriz.
Pamuklu giysiler,
s›caktan daha az
etkilenmemizi sa¤lar
.
Pamuk, pamuk bitkis
inden
elde edilir.
Hava so¤uyunca, bizi
ü
s›cak tutan kal›n, yünl
e
giysiler giyeriz. Böylec
n
çok az üflürüz. Peki yü
nereden elde edilir?
Meltem Yenal Coflkun
5
Download

Pamuklu mu, Pamuklu mu,Yünlü mü?