TÜRK OMURGA DERNEĞİ
KADAVRA KURSU
21-22 Eylül 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
TÜRK OMURGA DERNEĞİ
KADAVRA KURSU
21-22 Eylül 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Değerli meslektaşlarımız,
Türk Omurga Derneği’nin, Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi Çalışma
Grubu olarak, 21- 22 Eylül 2014 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi İbni Sina Hastanesinde, taze kadavra kursu, canlı cerrahi ve
konferanslardan oluşan bilimsel bir çalışma planladık. Konunun iki
kıymetli ismini davet e k.
Çok yararlı olacağına inandığımız bu çalışma Anatomi AD, Ortopedi ve
Travmatoloji AD, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD ve Radyoloji AD katkılarıyla gerçekleş rilmektedir.
İbni Sina Hastanesi Başhekimliği de alt yapı hazırlıklarında çok önemli
destek vermiş r. Güney Kore'den Dr C Lim ve Almanya 'dan Dr M Hess
misafir ka lımcılarımız olacak r. Dr C Lim, epiduroskopik yaklaşımla
objek f, “kanıta dayalı p” örnekleri gösterecek ve Dr M Hess disk
mesafesinin dar olduğu durumlarda transforaminal girişimin nasıl
basitleş rildiğini anlatacak r.
Cerrahi işlemler salona canlı olarak yansı lacak r. Bu unutulmaz bilimsel
şöleni paylaşmak is yoruz
Saygılarımızla,
TOD Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Adına
Tarık Yazar
Necdet Altun
TÜRK OMURGA DERNEĞİ
KADAVRA KURSU
21-22 Eylül 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
21 Eylül 2014 Program
Epiduroskopik girişim
09:00-09:05
09:05-10:00
10 00 - 10 30
10:30-12:30
Açılış
Tarık Yazar - Serdar Kahraman
C Lim: prezentasyonu
Hastaların Sunumu - hasta seçimi
Abdullah Merter
Canlı Ameliyat ve Naklen Yayın
İnterak f – salon- ameliyathane
Moderatör: Şükrü Çağlar
12:30-13:30
Öğle Arası
Kahve ve ikram
13:30-15:00
2. Canlı Cerrahi ve Naklen Yayını
Moderatör: Alpaslan Şenköylü
Post op.Hasta kontrol muayenesi (sonuç odaklı)
C Lim
Sonuç konuşması
C Lim
soru cevap
Moderatör: Oğuz Karaeminoğlu
Anatomi
Ayhan Cömert
Kadavra Çalışması
Eğitmen: C Lim
Anatomi salonu
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00
16:00-16:15
16:15
TÜRK OMURGA DERNEĞİ
KADAVRA KURSU
21-22 Eylül 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
22 Eylül 2014 Program
Trans foraminal endoskopik diskektomi
09:00-09:05
09:05-10:00
10:00-10:30
10:30-12:30
Açış konuşması
Tarık Yazar
Michael Hess : prezentasyonu
Hastaların sunumu - hasta seçimi
Onur Karaca
Canlı ameliyat ve naklen yayın
Moderatör : Necdet Altun
12:30-13:30
ögle arası kahve ve ikram kutusu
13:30-15:00
2. Canlı cerrahi ve naklen yayını
Moderatör : Ağahan Ünlü
Post op.Hasta kontrol muayenesi (sonuç odaklı)
Michael Hess
sonuç konuşması
Michael Hess
soru cevap
moderatör: Mustafa Özdemir
anatomi
Ali Fırat Esmer
Kadavra çalısması
Anatomi salonu
Grup A / Eğitmen Michael Hess
Grup B / Eğitmen C Lim
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00
16:00-16:15
16:15-
Kadavra çalışması sonunda ka lım ser fikası verilmesi
TÜRK OMURGA DERNEĞİ
KADAVRA KURSU
21-22 Eylül 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kayıt
Sempozyum kayıt
Kayıt ücretine dahil olan hizmetler
Konferans ve canlı cerrahi izlem
İkramlar
Katılım sertifikası
150 TL
Kadavra Kursu kayıt (Kontenjan 20 kişi sınırlıdır)
Kayıt ücretine dahil olan hizmetler
Kadavra kursuna katılım
İkramlar
Katılım sertifikası
350 TL
--Kaydın kesinleşmesi için ücretin yatırıldığına dair banka dekontunun TOD
sekreteryasına iletilmesi gerekmektedir.
- Kadavra kursu kaydı ücretini yatırmadan önce lütfen sekreteryadan kontenjan onayı
alınız.
Banka Hesap Bilgisi
TÜRK OMURGA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ TL HESABI
Halkbank İzmir Çankaya Şubesi
Hesap no: 16000034
IBAN:TR 55 0001 2009 7390 0016 0000 34
İletişim
TOD sekreteryası
Adres: 2007 Sokak No:41 Beysukent Ankara
Telefon: +90 (312) 236 18 75
Cep: +90 (530) 667 07 18
e-posta: [email protected]
Download

KADAVRA KURSU - Türk Omurga Derneği