T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Dönem II Akademik Takvimi
2014-2015
1
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tel : (0464) 212 30 09
Fax : (0464) 212 30 15
Web: http://tip.rize.edu.tr
İslampaşa Mah. Tıp Fakültesi Dekanlığı
53100 Rize/TÜRKİYE
Öğrenci İşleri
Tel: (0464) 212 30 09
Fax: (0464) 212 30 15
2
İÇİNDEKİLER
 Yöneticilerimiz…………………………………………………......................4
 Dönem II Akademik Takvim Özeti…………………………..……………………5
 Dönem II Ders Kurulu Amaçları………………….………………………………..7
 Dönem II Anabilim ve Bilim Dallarının Teorik ve Pratik Ders
Saatleri……………………………………………………...……………………………….8
 I. Ders Kurulu……………………………………………………………………………….9
 II. Ders Kurulu…………………………………………………………………………….14
 III. Ders Kurulu……………………………………………………………………………21
 IV. Ders Kurulu…………………………………………………………………………..29
 V. Ders Kurulu……………………………………………...…………………………..36
 VI. Ders Kurulu…………………………………………………………………………..43
 VII. Ders Kurulu…………………………………………..…………………………….50
 Mazeret, Final ve Bütünleme Sınav Tarihleri………….……………..56-58
3
Rektör
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Dekan
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yunus SARAL
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Dursun Ali ŞAHİN
Dönem II Koordinatörü
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
4
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II AKADEMİK TAKVİMİ
Kurul No
Ders Kurulu Adı
Ders Kurulu Başkanı
Başlangıç
Tarihi
Teorik
Sınav Tarihi
Süresi
(hafta)
1
İskelet ve Doku Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
01.09.2014
26.09.2014
4
2
Kas ve Sinir Dokuları
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
29.09.2014
04.11.2014
6
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
05.11.2014
19.12.2014
7
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
22.12.2014
30.01.2015
6
Kan-Dolaşım ve Solunum
3
4
Sistemleri
Sindirim ve Metabolizma
Sistemleri
23 Hafta
Sömestr Tatili: 31.01.2015 – 22.02.2015
5
Nörolojik Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
23.02.2015
01.04.2015
6
6
Endokrin ve Ürogenital
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
02.04.2015
06.05.2015
6
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞEHİTOĞLU
Prof. Dr. Zihni A. YAZICI
07.05.2015
04.06.2015
5
Sistemler
7
Hastalıkların Biyolojik Temeli-I
17 Hafta
Toplam: 40 Hafta
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE)
I. Vize Sınavı : 02.12.2014 SALI
II. Vize Sınavı : 14.04.2015 SALI
Mesleki Dersler
I. Mazeret Pratik ve Teorik Sınavları: 08.06.2015 PAZARTESİ ve 09.06.2015 SALI
II.Mazeret Pratik ve Teorik Sınavları: 10.06.2015 ÇARŞAMBA ve 11.06.2015 PERŞEMBE
Final Sınavı : 02.06.2015 SALI
Final Pratik Sınavları: 22.06.2015 PAZARTESİ Final Teorik Sınavı: 23.06.2015 SALI
Büt. Sınavı : 10.07.2015 CUMA
Büt. Pratik Sınavları: 09.07.2015 PERŞEMBE
Büt. Teorik Sınavı: 10.07.2015 CUMA
YAZ Tatili: 25.06.2015 – 30.08.2015
5
DÖNEM II
DERS
PROGRAMI
6
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Dekan
Dekan Yardımcıları
Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulu
Başkanı (Başkoordinatör)
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Doç. Dr. Ali İrfan GÜZEL
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
TIP 201 DÖNEM II MESLEK İÇİ DERSLERİ
Dersin Kodu
Dersin Adı
TIP 201
FİZYOLOJİ
TIP 201
ANATOMİ
TIP 201
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIP 201
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIP 201
TIBBİ BİYOKİMYA
TIP 201
TIBBİ PATOLOJİ
TIP 201
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIP 201
GÖĞÜS HASTALIKLARI
TIP 203
TIBBİ İNGİLİZCE
Ders Kurulları Toplamı
Teorik
173
119
145
137
63
23
17
2
50
729
Pratik
66
97
29
67
20
4
283
Toplam
239
216
174
204
83
27
17
2
50
1012
DÖNEM II
DERS KURULU AMAÇLARI
I.Ders Kurulu
Çeşitli bakteri protozoa, virüs ve fungilerin özellikleri yani sıra epitel, bağ, kıkırdak ve kemik
dokularının morfolojik (histolojik, kimyasal ve mikroskobik) yapıları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca
kafatası anatomisi hakkında bilgi vermektedir.
II.Ders Kurulu
Sinir ve kas dokularının fizyolojisi, anatomisi, histolojisi ve biyokimyası konusundaki bilgileri yapıları ile
vermektedir. Ayrıca bakterilerin geniş olarak farklı özelliklerine değinmiştir.
III.Ders Kurulu
Kandaki mikrobiyolojik ve biyokimyasal patojenler ile birlikte dolaşım ve solunum sisteminin anatomisi,
histolojisi, fizyolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sağlar.
IV.Ders Kurulu
Sindirim sisteminin fizyolojisi, anatomisi, histolojisi, biyokimyası ve karaciğer ile birlikte bu organların
mikrobiyolojik patojenleri hakkında bilgi sağlamak, sindirim sistemi ile metabolik organların fizyolojik
ve biyokimyasal olayları hakkında bilgi vermektedir.
V.Ders Kurulu
Sinir sisteminin anatomisi, histolojisi ve biyokimyası ile birlikte nörofizyolojinin prensipleri hakkında
bilgi vermektedir. Ayrıca endokrin sistemdeki mikrobiyolojik patojenler ve virüsler hakkında bilgi
sağlamaktadır.
VI.Ders Kurulu
Endokrin ve üro-genital sistemin fizyolojisi, anatomisi, histolojik yapıları ile üro-genital sistemdeki
mikrobiyolojik patojenler ve endokrin sisteminin biyokimyasal görünüşü, protein, nükleotit ve
porfirinler hakkında bilgi sağlamaktadır.
VII.Ders Kurulu
Hastalıkların biyolojik temelleri hakkında ilk patolojik bilgilerin yanında ilaçlara ait doz konsantrasyon
ilişkileri ve ilaç etki mekanizmaları gibi farmakolojik konularda öğrencilerimizi Dönem III formasyonuna
hazırlayan önemli bilgiler sağlamaktadır.
7
DÖNEM II - DERS KURULLARININ TEORİK VE PRATİK DERS SAATLERİ
Kurul
I
II
III
IV
V
VI
VII
Teorik
61
82
141
103
123
90
79
679
50
729
Ders Kurulları Toplamı
Tıbbi İNGİLİZCE
GENEL TOPLAM
Pratik
35
40
72
56
46
26
8
283
283
Toplam
96
122
213
159
169
116
87
962
50
1012
DÖNEM II - ANABİLİM VE BİLİM DALLARININ DERS KURULLARINA GÖRE
TEORİK VE PRATİK SAATLERİ
Ders
Fizyoloji
Anatomi
Tıbbi
Mikrobiyoloji
Histoloji ve
Embriyoloji
Tıbbi
Biyokimya
Tıbbi
Patoloji
Tıbbi
Farmakoloji
Göğüs Hast
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
I
7
8
19
8
II
23
10
22
20
14
4
III
58
32
18
17
36
7
IV
24
10
16
18
27
8
V
40
12
44
24
9
-
VI
28
2
12
10
8
2
VII
32
-
Toplam
173
66
119
97
145
29
Teorik
Pratik
Teorik
30
17
5
19
6
4
22
12
5
14
10
22
27
10
3
25
12
17
7
137
67
63
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
Teorik
Pratik
2
-
-
4
2
-
10
-
-
4
-
23
4
17
-
20
23
4
17
2
-
Genel
Toplam
239
216
174
204
83
27
17
2
DÖNEM II – DERS KURULLARINA GÖRE TÜM SINAV TARİHLERİ
Sınavın Adı
I.Komite
II.Komite
III.Komite
IV.Komite
V.Komite
VI.Komite
VII.Komite
Sınav Tarihleri
Pratik
25.09.2014
03.11.2014
18.12.2014
29.01.2015
31.03.2015
05.05.2015
03.06.2015
Teorik
26.09.2014
04.11.2014
19.12.2014
30.01.2015
01.04.2015
06.05.2015
04.06.2015
8
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
NÖROKRANİYAL-LOKOMOTOR ve GENEL DOKU SİSTEMLERİ I. DERS KURULU
( 01.09.2014 / 26.09.2014 )
( 4 HAFTA )
Dersin Adı
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
Toplam
Teorik
30
19
7
5
61
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
17 (A + B)
8
8
2 (A + B)
35
Toplam ( Saat )
47
27
15
7
96
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 6 saat
9
1. HAFTA
1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
T. Mikro
08.30 - 09.20
Mikrobiyoloji ve Mikroorganizmaların tarihsel gelişimi
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Mikrobiyoloji ve Mikroorganizmaların tarihsel gelişimi
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Bütün Kafa İskeleti
Bütün Kafa İskeleti
ÖĞLE ARASI
Histolojiye Giriş
Histolojiye Giriş
LAB: Bütün kafa iskeleti
LAB: Bütün kafa iskeleti
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
2 EYLÜL 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
3 EYLÜL 2014
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
Histoloji
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
Histoloji
15.30
16.30
10.30
11.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler
Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler
Fossa infratemporalis, Fossa pterygopalatina
Art. temporomandibularis
ÖĞLE ARASI
Bakterilerin (Riketsia, Klamidya, Mikoplazma ve Spiroket)
Hücre yapısı
Bakterilerin (Riketsia, Klamidya, Mikoplazma ve Spiroket)
Hücre yapısı
İmmunohistokimya boyama teknikleri
Epitel dokusu ve özellikleri
ÇARŞAMBA
Epitelde yüzey farklılaşmaları
Epitelde yüzey farklılaşmaları
Virusların Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılmaları, Üreme ve
Üretilmeleri-I
Virusların Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılmaları, Üreme ve
Üretilmeleri-I
ÖĞLE ARASI
LAB : Histoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler A
LAB : Histoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler B
Örtü epiteli ve sınıflandırılması
Örtü epiteli ve sınıflandırılması
15.30
16.30
4 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
Histoloji
LAB: Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler B
Histoloji
LAB: Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler B
Histoloji
LAB: Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler A
Histoloji
LAB: Çalışma yöntemleri ve histolojik teknikler A
ÖĞLE ARASI
T. Mikro
- 14.20
Protozoa ve helmintlerin sınıflandırılması ve yapısal
biyoloji
özellikleri - I
T.
Mikro
- 15.20
Protozoa ve helmintlerin sınıflandırılması ve yapısal
biyoloji
özellikleri - I
Histoloji
- 16.20
Bez epiteli ve çeşitleri
Histoloji
- 17.20
Bez epiteli ve çeşitleri
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
13.30
14.30
16.20
17.20
11.20
12.20
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. R. DİLEK
Dr. A. R. DİLEK
Dr. Y. KALKAN
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
5 EYLÜL 2014 CUMA
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
LAB: Örtü epiteli A
LAB: Örtü epiteli A
LAB: Örtü epiteli B
LAB: Örtü epiteli B
ÖĞLE ARASI
LAB: Fossa infratemporalis, Fossa pterygopalatina
LAB: Art. temporomandibularis
Bağ ve destek dokusu
Bağ ve destek dokusu
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
10
2. HAFTA
8 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Serbest Çalışma
Bağ dokusu biyokimyası-I
Bağ dokusu biyokimyası-I
Bağ dokusu biyokimyası-II
ÖĞLE ARASI
LAB A: Vitamin C tayini
LAB A: Vitamin C tayini
LAB B: Vitamin C tayini
LAB B: Vitamin C tayini
T. Biyokimya
T. Biyokimya
T. Biyokimya
T.Biyokimya
T.Biyokimya
T.Biyokimya
T.Biyokimya
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
9 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
T. Mikro
biyoloji
Bilaminar Germ Diski ve korelasyonları
Dr. L. TÜMKAYA
Trilaminar Germ Diski ve korelasyonları
Dr. L. TÜMKAYA
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
Virusların Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılmaları, Üreme ve
Üretilmeleri-II
Virusların Yapısal Özellikleri, Sınıflandırılmaları, Üreme ve
Üretilmeleri-II
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
10.30 - 11.20
Protozoa ve helmintlerin sınıflandırılması ve yapısal
özellikleri - II
T. Mikro
16.30 - 17.20
Protozoa ve helmintlerin sınıflandırılması ve yapısal
biyoloji
özellikleri - II
10 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
T. Mikro
08.30 - 09.20
Bakterilerin üreme ve üretilmeleri
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Bakterilerin üreme ve üretilmeleri
Bağ ve destek dokusu
Yağ dokusu ve fonksiyonları
ÖĞLE ARASI
LAB: Bez epiteli B
LAB: Bez epiteli B
LAB: Bez epiteli A
LAB: Bez epiteli A
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
11 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Splanchnocranium ve scalp anatomisi
Splanchnocranium ve scalp anatomisi
Bağ dokusunun hücreleri
Bağ dokusunun hücreleri
ÖĞLE ARASI
LAB: Bağ ve destek dokusu A
LAB: Bağ ve destek dokusu A
LAB: Bağ ve destek dokusu B
LAB: Bağ ve destek dokusu B
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
12 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Histoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Embriyo dönemi
Dr. L. TÜMKAYA
Fetüs dönemi
Dr. L. TÜMKAYA
LAB : Bağ dokusunun hücreleri B
LAB : Bağ dokusunun hücreleri B
ÖĞLE ARASI
LAB: Mikrobiyolojide kullanılan araç ve gereçler
LAB: Mikrobiyolojide kullanılan araç ve gereçler
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
11
3. HAFTA
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Serbest Çalışma
LAB : Bağ dokusunun hücreleri A
LAB : Bağ dokusunun hücreleri A
Besi yerleri
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
ÖĞLE ARASI
LAB : Besi yerleri ve bakteri ekimi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB : Besi yerleri ve bakteri ekimi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Çiğneme kasları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Kıkırdak dokusu histolojisi
Kıkırdak dokusu histolojisi
İmmunoloji- terminoloji-I
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. S. EKŞİ
İmmunoloji- terminoloji-I
Dr. S. EKŞİ
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Y. DİL
Y. DİL
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
ARASI
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
LAB : Besi yerleri ve bakteri ekimi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB : Besi yerleri ve bakteri ekimi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T.Biyokimya
T.Biyokimya
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Kemik dokusu biyokimyası
Kemik dokusu biyokimyası
İmmunoloji- terminoloji-II
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
Dr. S. EKŞİ
İmmunoloji- terminoloji-II
Dr. S. EKŞİ
ÖĞLE ARASI
LAB : Kıkırdak dokusu A
LAB : Kıkırdak dokusu A
LAB : Kıkırdak dokusu B
LAB : Kıkırdak dokusu B
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
LAB: Yüz anatomisi ve Kafa derisi
LAB: Yüz anatomisi ve Kafa derisi
Kemik doku histolojisi
Kemik doku histolojisi
ÖĞLE ARASI
LAB : Kemik dokusu B
LAB : Kemik dokusu B
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Histoloji
LAB : Kemik dokusu A
LAB : Kemik dokusu A
LAB : Protozoa ve helmintler
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB : Protozoa ve helmintler
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞLE ARASI
Ossifikasyon (kemikleşme)
Ossifikasyon (kemikleşme)
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
12
4. HAFTA
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ – ÜNİVERSİTENİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Y. DİL
Y. DİL
Kan dokusu
Kan dokusu
LAB: Splanchnocranium ve scalp anatomisi
LAB : Çiğneme kasları
ÖĞLE ARASI
LAB: Ossifikasyon (kemikleşme) A
LAB: Ossifikasyon (kemikleşme) A
LAB: Ossifikasyon (kemikleşme) B
LAB: Ossifikasyon (kemikleşme) B
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
23 EYLÜL 2014 SALI
Histoloji
Histoloji
Histoloji
LAB: Kan Dokusu A
LAB: Kan Dokusu A
LAB: Kan Dokusu B
LAB: Kan Dokusu B
ÖĞLE ARASI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Anatomi
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
TELAFİ LAB
TELAFİ LAB
TELAFİ LAB
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TELAFİ LAB
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞLE ARASI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
T. MİKROBİYOLOJİ - PRATİK SINAVI
T. MİKROBİYOLOJİ - PRATİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
14.30 - 15.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
26 EYLÜL 2014 CUMA
09.00 - 10.30
NÖROKRANİYAL-LOKOMOTOR ve GENEL DOKU SİSTEMLERİ
I. DERS KURULU (KOMİTE I) TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
14.30 - 15.20
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
13
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
NÖRO-MÜSKÜLER DOKU SİSTEMLERİ II. DERS KURULU
( 29.09.2014 / 04.11.2014 )
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
Toplam
Teorik
22
23
19
14
4
82
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
20
10
6 (A + B)
4
40
Toplam ( Saat )
42
33
28
18
4
122
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 6 saat
14
1. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Serbest Çalışma
Sırt ve yüzeyel sırt kasları
Sinaps Tanımı ve Sinaptik İleti
Sinaps Tanımı ve Sinaptik İleti
ÖĞLE ARASI
Sinapslardaki Elektriksel Olaylar
Sinapslardaki Elektriksel Olaylar
Kas dokusu histolojisi
İskelet kası
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Eklemlerin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Nörotransmitterler ve Nöromodülatörler – I
LAB: Sırt ve yüzeyel sırt kasları
LAB: Sırt ve yüzeyel sırt kasları
ÖĞLE ARASI
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Fizyoloji
Nörotransmitterler ve Nöromodülatörler – II
Nörotransmitterler ve Nöromodülatörler – II
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Histoloji
Embriyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
1 EKİM 2014 ÇARŞAMBA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
T. Biyo
Kas dokusu biyokimyası (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
08.30 - 09.20
10.40*- 11.20
kimya
T. Biyo
kimya
Anatomi
11.30 - 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Embriyoloji
09.30 - 10.30
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Dr. M. CÜRE
Kas dokusu biyokimyası (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Dr. M. CÜRE
Omuz ve kolun arka bölgesi, Omuz ve kolun ön bölgesi,
memeler
Omuz ve kolun arka bölgesi, Omuz ve kolun ön bölgesi,
memeler
ÖĞLE ARASI
Bakteri genetiği ve Bakteriyofajlar
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. O. ÖZGÜMÜŞ
Bakteri genetiği ve Bakteriyofajlar
Dr. O. ÖZGÜMÜŞ
Omurga, kaburga, sternum ve kafatası gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
Anatomi
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
LAB: Omuz ve kolun arka bölgesi, Omuz ve kolun ön bölgesi, memeler
LAB: Omuz ve kolun arka bölgesi, Omuz ve kolun ön bölgesi, memeler
Düz kas ve kalp kası
Düz kas ve kalp kası
ÖĞLE ARASI
Sinaptik Aktivitenin Kimyasal İletimi
Sinaptik Aktivitenin Kimyasal İletimi
Axilla – Kol bölgesi
Axilla – Kol bölgesi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
3 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Kurban
Kurban
Kurban
Kurban
ÖĞLE ARASI
Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
15
2. HAFTA
6 EKİM 2014 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI III. GÜNÜ
7 EKİM 2014 SALI - KURBAN BAYRAMI IV. GÜNÜ
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
13.30 - 14.20
Histoloji
Embriyoloji
14.30 - 15.20
Histoloji
Embriyoloji
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
İmpulsların başlaması ve iletilmesi
İmpulsların başlaması ve iletilmesi
LAB : Kas dokusu histolojisi B
LAB : Kas dokusu histolojisi B
ÖĞLE ARASI
Vücut Boşluklarının, Mezenterler, Diyaframın Gelişimi ve
Korelasyonları
Vücut Boşluklarının, Mezenterler, Diyaframın Gelişimi ve
Korelasyonları
LAB: Axilla – Kol bölgesi
LAB: Axilla – Kol bölgesi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30 - 14.20
Histoloji
Embriyoloji
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Anatomi
Anatomi
Mikrobiyolojik tanı ve laboratuar teknikleri-I
Dr. A. ÇİÇEK
Mikrobiyolojik tanı ve laboratuar teknikleri-I
Dr. A. ÇİÇEK
Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon ve sinaptik gecikme
Sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon ve sinaptik gecikme
ÖĞLE ARASI
Yüzün Gelişimi
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. T. MERCANTEPE
Plexus brachialis
Plexus brachialis
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
10 EKİM 2014 CUMA
T. Mikro
Mikrobiyolojik tanı ve laboratuar teknikleri-I
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
Mikrobiyolojik tanı ve laboratuar teknikleri-II
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. A. ÇİÇEK
Bakteri genetiği ve Bakteriyofajlar
Dr. O. ÖZGÜMÜŞ
Bakteri genetiği ve Bakteriyofajlar
Dr. O. ÖZGÜMÜŞ
ÖĞLE ARASI
Ön kolun arka bölgesi
Ön kolun ön bölgesi – Fossa cubiti
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
16
3. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 – 17.20
Baş ve Boyun Gelişimi ve Korelasyonları
Baş ve Boyun Gelişimi ve Korelasyonları
LAB: Ön kolun arka bölgesi
LAB: Ön kolun ön bölgesi – Fossa cubiti
ÖĞLE ARASI
Kas Sisteminin Gelişimi (İskelet Kası, Düz Kas) ve
Korelasyonları
Kas Sisteminin Gelişimi (İskelet Kası, Düz Kas) ve
Korelasyonları
LAB : Kas dokusu histolojisi A
LAB : Kas dokusu histolojisi A
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
14 EKİM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
El anatomisi
El anatomisi
Otonom Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
ÖĞLE ARASI
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Mikrobiyoloji
LAB : Bakteri boyama, morfoloji
LAB : Bakteri boyama, morfoloji
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Mikrobiyoloji
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
T.Biyokimya
T.Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB
LAB
LAB
LAB
Kas dokusu biyokimyası
Kas dokusu biyokimyası
Sinir-Kas kavşağı ve Nöromüsküler İleti
Sinir-Kas kavşağı ve Nöromüsküler İleti
ÖĞLE ARASI
: Fizyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler
: Fizyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler
: Fizyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler
: Fizyoloji laboratuarında kullanılan araç ve gereçler
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Serbest Çalışma
Sinir dokusu ve hücreleri
Sinir dokusu ve hücreleri
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
LAB : El anatomisi
LAB : El anatomisi
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
17 EKİM 2014 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Kasta enerji kaynakları
Kasta enerji kaynakları
Nöroglialar
Nöroglialar
ÖĞLE ARASI
Gluteal bölge ve uyluğun dış rotatorları
Gluteal bölge ve uyluğun dış rotatorları
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
17
4. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Serbest Çalışma
LAB: Gluteal bölge ve uyluğun dış rotatorları
LAB: Gluteal bölge ve uyluğun dış rotatorları
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Antimikrobik kemoterapötik maddeler ve
bakterilere olan etki mekanizmaları-I
Antimikrobik kemoterapötik maddeler ve
bakterilere olan etki mekanizmaları-I
Anatomi
Anatomi
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. A. ÇİÇEK
21 EKİM 2014 SALI
Periferik sinirler ve sinir sonlanmaları
Periferik sinirler ve sinir sonlanmaları
Pl. lumbosacralis
Pl. lumbosacralis
ÖĞLE ARASI
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Anatomi
LAB: Pl. lumbosacralis
LAB: Pl. lumbosacralis
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
LAB : Sinir dokusu B
LAB : Sinir dokusu B
Uyluğun ön-medial bölgeleri
Uyluğun arka – lateral bölgeleri,
Fossa poplitea, Bacağın ön ve lateral bölgeleri
ÖĞLE ARASI
LAB: Uyluğun ön-medial bölgeleri
LAB: Uyluğun arka – lateral bölgeleri, Fossa poplitea, Bacağın
ön ve lateral bölgeleri
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Histoloji
Histoloji
LAB : Sinir dokusu A
LAB : Sinir dokusu A
LAB: Periferik sinirler A
LAB: Periferik sinirler A
ÖĞLE ARASI
Bacağın arka bölgesi, Ayak anatomisi
Bacağın arka bölgesi, Ayak anatomisi
LAB: Periferik sinirler B
LAB: Periferik sinirler B
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Refleks Yayı, Gerilme Refleksi
Refleks Yayı, Gerilme Refleksi
Refleks Yayı, Gerilme Refleksi
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
LAB: Bacağın arka bölgesi, Ayak anatomisi
LAB: Bacağın arka bölgesi, Ayak anatomisi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
24 EKİM 2014 CUMA
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
18
5. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
T. Mikro
biyoloji
09.30 - 10.20
T. Mikro
biyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
15.30 - 16.20
Antimikrobik kemoterapötik maddeler ve
bakterilere olan etki mekanizmaları-II
Antimikrobik kemoterapötik maddeler ve
bakterilere olan etki mekanizmaları-II
Parotis bölgesi ve temporal bölge
Parotis bölgesi ve temporal bölge
ÖĞLE ARASI
Suboccipital bölge
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. K. ŞAHİN
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prensipleri
Dr. K. ŞAHİN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Anatomi
Anatomi
Derin sırt kasları
LAB: Parotis bölgesi ve temporal bölge, Suboccipital bölge ve
10.30 - 11.20
Anatomi
LAB: Parotis bölgesi ve temporal bölge, Suboccipital bölge ve
11.30 - 12.20
Anatomi
LAB: Parotis bölgesi ve temporal bölge, Suboccipital bölge ve
Derin sırt kasları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Derin sırt kasları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Derin sırt kasları
ÖĞLE ARASI
Cumhuriyet Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
Cumhuriyet Bayramı Arefesi (RESMİ TATİL)
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
29 EKİM 2013 ÇARŞAMBA – CUMHURİYET BAYRAMI
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Mikrobiyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
T. Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antisepsi
LAB: Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, antisepsi
LAB: EMG çekimi ve yorumlanması
LAB: EMG çekimi ve yorumlanması
ÖĞLE ARASI
LAB: Agonist kas potansiyellerinin kaydedilmesi
LAB: Antagonist kas potansiyellerinin kaydedilmesi
LAB: Sinir ileti hızının hesaplanması
LAB: Sinir ileti hızının hesaplanması
31 EKİM 2014 CUMA (DÖNEM I KOMİTE SINAVI)*
Anatomi
TELAFİ LAB
Anatomi
TELAFİ LAB
Histoloji
TELAFİ LAB
Histoloji
TELAFİ LAB
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
14.30 - 15.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
19
6. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
4 KASIM 2014 SALI
09.00 - 10.30
NÖRO-MÜSKÜLER DOKU SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (KOMİTE II)
TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.00 - 14.30
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
14.30 - 15.20
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
20
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
KAN-DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ III. DERS KURULU
( 05.11.2014 / 19.12.2014 )
( 7 HAFTA )
Dersin Adı
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
GÖGÜS HASTALIKLARI
Toplam
Teorik
58
18
36
22
5
2
141
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
32
17
7
12 (A + B)
4
72
Toplam ( Saat )
90
35
43
34
9
2
213
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd.Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Prof. Dr. Ünal ŞAHİN
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 4 saat
21
1. HAFTA
13.30
14.30
15.30
16.30
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
T. Biyokimya
LAB: Serumda kalsiyum tayini
T. Biyokimya
LAB: Serumda kalsiyum tayini
Fizyoloji
Kan fizyolojisine giriş, Hemopoez
Fizyoloji
Beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları
ÖĞLE ARASI
- 14.20
Anatomi
Toraks duvarı anatomisi
- 15.20
Anatomi
Toraks duvarı anatomisi
- 16.20
Anatomi
LAB: Toraks duvarı anatomisi
- 17.20
Anatomi
LAB: Toraks duvarı anatomisi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
16.30 - 17.20
Anatomi
Eritrositler, Eritropoez ve Eritropoetin
Eritrositler, Eritropoez ve Eritropoetin
Mikroorganizma-Konak ilişkisi
Mikroorganizma-Konak ilişkisi
ÖĞLE ARASI
Hemopoez
Hemopoez
Mediastinum ve posterior mediastinumdaki oluşumlar
ve Büyük damarlar
Mediastinum ve posterior mediastinumdaki oluşumlar
ve Büyük damarlar
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
7 KASIM 2014 CUMA
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Kalp ve Damarların Gelişmesi-I
Dr. L. TÜMKAYA
Kalp ve Damarların Gelişmesi-I
Dr. L. TÜMKAYA
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
13.30
14.30
15.30
16.30
Fizyoloji
Fizyoloji
Kalp histolojisi
Kalp histolojisi
ÖĞLE ARASI
Eritrosit metabolizması
Eritrosit metabolizması
Vücut Florası
Vücut Florası
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
22
2. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Mikrobiyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
T. Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
-
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ
Stafilokoklar
Stafilokoklar
Kan grupları, Rh ve ABO uyuşmazlıkları
Kan grupları, Rh ve ABO uyuşmazlıkları
ÖĞLE ARASI
LAB : Hemopoetik Kan dokusu B
LAB : Hemopoetik Kan dokusu B
LAB: Hemopoetik Kan dokusu A
LAB: Hemopoetik Kan dokusu A
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
11 KASIM 2014 SALI
Histoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
LAB
LAB
LAB
LAB
:
:
:
:
Kan grupları tayini, ESR,
Kan grupları tayini, ESR,
Kan grupları tayini, ESR,
Kan grupları tayini, ESR,
ÖĞLE ARASI
Damar histolojisi
Damar histolojisi
Streptokoklar
Streptokoklar
Hb ve Htc
Hb ve Htc
Hb ve Htc
Hb ve Htc
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB : Damar histolojisi A
LAB : Damar histolojisi A
Kalp ve perikard
Kalp ve perikard
ÖĞLE ARASI
LAB : Eritrosit sayımı
LAB : Eritrosit sayımı
LAB : Eritrosit sayımı
LAB : Eritrosit sayımı
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
LAB: Kalp ve perikard
LAB: Kalp ve perikard
Parazitolojiye giriş (Terminolojisi)
Parazitolojiye giriş (Terminolojisi)
ÖĞLE ARASI
Hemostaz biyokimyası-I
LAB : Lökosit sayımı
LAB : Lökosit sayımı
LAB : Lökosit sayımı
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
Anatomi
Anatomi
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
T.Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. M. CÜRE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
14 KASIM 2014 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Histoloji
Histoloji
Damar histolojisi
LAB : Periferik Yayma
LAB : Periferik Yayma
LAB : Periferik Yayma
ÖĞLE ARASI
Plazmodiyum, Babezia, Toxoplazma, Sarcosistis-I
Plazmodiyum, Babezia, Toxoplazma, Sarcosistis-I
LAB: Damar histolojisi B
LAB: Damar histolojisi B
Dr. Y. KALKAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
23
3. HAFTA
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Plazma proteinleri
Plazma proteinleri
Lenfatik sistem ve fötal dolaşım
Lenfatik sistem ve fötal dolaşım
ÖĞLE ARASI
Kalp ve Damarların Gelişmesi ve korelasyonları
Dr. L. TÜMKAYA
Kalp ve Damarların Gelişmesi ve korelasyonları
Dr. L. TÜMKAYA
LAB: Kalp histolojisi A
LAB: Kalp histolojisi A
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Hemostaz ve bozuklukları
Hemostaz ve bozuklukları
LAB: Kalp histolojisi B
LAB: Kalp histolojisi B
ÖĞLE ARASI
Kardiyak bir pompa olarak : Kalp kası
Kalbin ritmik uyarılması
LAB: Hemoliz ve antikoagülasyon olayı
LAB: Hemoliz ve antikoagülasyon olayı
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Histoloji
Histoloji
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
18 KASIM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
T. Mikro
LAB: Boğaz Florası, stafilokoklar ve streptokoklar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB: Boğaz Florası, stafilokoklar ve streptokoklar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Normal EKG ve Vektörkardiyogram
Normal EKG ve Vektörkardiyogram
ÖĞLE ARASI
Kalp siklusunda mekanik olaylar
Kalp siklusunda mekanik olaylar
Boyun ön ve yan bölgeleri
Boyun ön ve yan bölgeleri
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
LAB
LAB
LAB
LAB
:
:
:
:
EKG kaydı alınması ve yorumu
EKG kaydı alınması ve yorumu
EKG kaydı alınması ve yorumu
EKG kaydı alınması ve yorumu
ÖĞLE ARASI
LAB: Boyun ön ve yan bölgeleri
LAB: Boyun ön ve yan bölgeleri
LAB: Değerlendirme
LAB: Değerlendirme
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
21 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Kanın fiziği, akışkanlıklar ve hemodinamik
Kanın fiziği, akışkanlıklar ve hemodinamik
Lenforetiküler Sistem ve Dalak histolojisi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. L. TÜMKAYA
11.30 - 12.20
Histoloji
Dr. L. TÜMKAYA
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Lenforetiküler Sistem ve Dalak histolojisi
ÖĞLE ARASI
Mikobakterium ve Corynebacteriumlar-I
Burun ve ilgili yapıları
Kalbin anormal ritimleri ve yorumlanması
Kalbin anormal ritimleri ve yorumlanması
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Dr. A. R. DİLEK
24
4. HAFTA
24 KASIM 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
Kan akımının lokal kontrolü
Sinirsel ve hormonal düzenlenme
LAB: Burun ve ilgili yapıları
LAB: Burun ve ilgili yapıları
ÖĞLE ARASI
Mikobakterium ve Corynebacteriumlar-II
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
Mikobakterium ve Corynebacteriumlar-II
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Histoloji
Histoloji
LAB : Lenforetiküler Sistem A
LAB : Lenforetiküler Sistem A
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. R. DİLEK
Dr. A. R. DİLEK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
25 KASIM 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Timus, Lenf Düğümü, tonsilla palatina histolojisi
Timus, Lenf Düğümü, tonsilla palatina histolojisi
Hipertansiyon ve sınıflandırılması
Hipertansiyon ve sınıflandırılması
ÖĞLE ARASI
Plazmodiyum, Babezia, Toxoplazma, Sarcosistis-II
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Plazmodiyum, Babezia, Toxoplazma, Sarcosistis-II
Dr. S. EKŞİ
LAB : Lenforetiküler Sistem B
LAB : Lenforetiküler Sistem B
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Histoloji
Dr. S. EKŞİ
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Tripanozomalar, Leishmanialar
Dr. S. EKŞİ
Tripanozomalar, Leishmanialar
Dr. S. EKŞİ
Solunum Sisteminin gelişmesi
Dr. L. TÜMKAYA
Solunum Sisteminin gelişmesi
Dr. L. TÜMKAYA
ÖĞLE ARASI
Pharynx
LAB : Pharynx
LAB : Kurbağa kalbinde ve kalp kasında incelemeler
LAB : Kurbağa kalbinde ve kalp kasında incelemeler
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
T. Mikro
08.30 - 09.20
Poxviruslar, Orthomyxoviruslar
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Embriyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Poxviruslar, Orthomyxoviruslar
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Solunum Sisteminin gelişmesi ve Klinik Korelasyonları
Dr. L TÜMKAYA
Paramyxoviruslar
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
ÖĞLE ARASI
Kardiyak debi, venöz dönüş ve düzenlenmesi
Kardiyak debi, venöz dönüş ve düzenlenmesi
Üst solunum yolları histolojisi
Üst solunum yolları histolojisi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Alt solunum yolları histolojisi
Alt solunum yolları histolojisi
Coronaviruslar
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Rhinoviruslar
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
ÖĞLE ARASI
Larynx
Larynx
Adenoviruslar
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
28 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 – 16.20
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
25
5. HAFTA
1 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Y. DİL
Y. DİL
Histoloji
Histoloji
Egzersizde kas kan akımı
Beyin, Dalak ve Deri Dolaşımı
LAB: Larynx
LAB: Larynx
ÖĞLE ARASI
LAB: Üst solunum yolları histolojisi B
LAB: Üst solunum yolları histolojisi B
LAB: Üst solunum yolları histolojisi A
LAB: Üst solunum yolları histolojisi A
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
2 ARALIK 2014 SALI
LAB: Alt solunum yolları histolojisi A
LAB: Alt solunum yolları histolojisi A
Kalp Sesleri
Kalp kapakçığı defektleri ve doğumsal anomaliler
ÖĞLE ARASI
Tıbbi İNGİLİZCE (I. VİZE SINAVI)
Tıbbi İNGİLİZCE (I. VİZE SINAVI)
LAB: Alt solunum yolları histolojisi B
LAB: Alt solunum yolları histolojisi B
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Hemostaz biyokimyası-II
Dr. M. CÜRE
Hemostaz biyokimyası-II
Dr. M. CÜRE
Kalp Yetmezliği
Kalp Yetmezliği
ÖĞLE
ARASI
Kardiyovasküler sistem (CD)
Kardiyovasküler sistem (CD)
LAB: Kanama zamanı
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB: Pıhtılaşma zamanı
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
4 ARALIK 2014 PERŞEMBE
T. Mikro
Antiviral ajanlar ve viruslara olan etki mekanizmaları
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Antiviral ajanlar ve viruslara olan etki mekanizmaları
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Koroner Dolaşım ve İskemik Kalp Hastalıkları
Koroner Dolaşım ve İskemik Kalp Hastalıkları
ÖĞLE ARASI
Trakea ve akciğerler
Trakea ve akciğerler
Sistemik Dolaşım
Sistemik Dolaşım
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
5 ARALIK 2014 CUMA
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB: Trakea ve akciğerler
LAB: Trakea ve akciğerler
Renin Angiotensin Sistemi, Basınç Kontrolü
Renin Angiotensin Sistemi, Basınç Kontrolü
ÖĞLE ARASI
LAB :Kan protozoonları
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB :Kan protozoonları
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dolaşım Şoku
Dolaşım Şoku
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
26
6. HAFTA
8 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Anatomi
Anatomi
16.30 - 17.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
LAB : Nabız Sayımı
LAB : Kalp Seslerinin dinlenmesi ve yorumu
LAB : Kan Basıncı Ölçümü
LAB : Kan Basıncı Ölçümü
ÖĞLE ARASI
Diaphragma,Boyun kökü
Diaphragma,Boyun kökü
Brusella, Yersinia ve Fransiella
Brusella, Yersinia ve Fransiella
9 ARALIK 2014 SALI (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
Fizyoloji
Pulmoner ventilasyon (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Fizyoloji
Pulmoner ventilasyon (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
T.Biyokimya
Kalp kası biyokimyası
T.Biyokimya
Kalp kası biyokimyası
ÖĞLE ARASI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.40* - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Y. DİL
Y. DİL
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Solunum Sistemi (Cont. of Resp) (CD)
Solunum Sistemi (Cont. of Resp) (CD)
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. A. ÇİÇEK
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA - (DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ)
Göğüs
Hast.
Göğüs
Hast.
Tütün ve Sağlık
Dr. Ü. ŞAHİN
Tütün ve Sağlık
Dr. Ü. ŞAHİN
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
Solunum hacim ve kapasiteleri
Solunum hacim ve kapasiteleri
ÖĞLE
ARASI
Oportunistik ve sistemik mikotik ajanlar
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Fizyoloji
11 ARALIK 2014
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Oportunistik ve sistemik mikotik ajanlar
Gaz Değişiminin Fiziksel Prensipleri (CD)
Kan ve Beden Sıvılarında O2 ve CO2 taşınması (CD)
PERŞEMBE
Serbest Çalışma
Solunumun regülasyonu (düzenlenmesi)
Solunumun regülasyonu (düzenlenmesi)
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Solunum Yetmezliği ve ilgili klinik durumlar
Solunum Yetmezliği ve ilgili klinik durumlar
LAB: Diaphragma, Boyun kökü
LAB: Diaphragma, Boyun kökü
12 ARALIK 2014 CUMA (DÖNEM I KOMİTE SINAVI)*
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fizyoloji
Egzersizde solunum, Hipoksik koşullarda solunum
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.40* - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Egzersizde solunum, Hipoksik koşullarda solunum
ÖĞLE ARASI
Oportunistik ve sistemik mikotik ajanlar
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
Kutanöz ve subkutanöz mikotik ajanlar
15.30 - 16.20
T. Mikro
biyoloji
Kutanöz ve subkutanöz mikotik ajanlar
Dr. A. R. DİLEK
Dr. A. R. DİLEK
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. A. R. DİLEK
Dr. A. R. DİLEK
Dr. A. R. DİLEK
27
7. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Hemofilus, Bordetella, Lejyonella
Dr. A. ÇİÇEK
Hemofilus, Bordetella, Lejyonella
Dr. A. ÇİÇEK
Uzay ve Sualtı Solunum Fizyolojisi
Uzay ve Sualtı Solunum Fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
LAB :
LAB :
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
16 ARALIK 2014 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
Serbest Çalışma
LAB : AC seslerinin dinlenmesi ve yorumu
Fizyoloji
LAB : AC seslerinin dinlenmesi ve yorumu
Fizyoloji
LAB : AC seslerinin dinlenmesi ve yorumu
ÖĞLE ARASI
Fizyoloji
- 14.20
LAB : Solunum hacim ve kapasiteleri, Spirometri
Fizyoloji
- 15.20
LAB : Solunum hacim ve kapasiteleri, Spirometri
Fizyoloji
- 16.20
LAB : Solunum hacim ve kapasiteleri, Spirometri
- 17.20
Serbest Çalışma
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
Anatomi
- 09.20
TELAFİ LAB :
Anatomi
- 10.20
TELAFİ LAB :
- 11.20
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
- 12.20
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
ÖĞLE ARASI
- 14.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
- 15.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
T. Mikro
- 16.20
TELAFİ LAB :
-
09.20
10.20
11.20
12.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
Fizyoloji
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
TELAFİ LAB :
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
Anatomi
PRATİK SINAVI
Anatomi
PRATİK SINAVI
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
ÖĞLE ARASI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
PRATİK SINAVI
PRATİK SINAVI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
19 ARALIK 2014 CUMA
09.00 - 10.30
KAN-DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (KOMİTE III)
TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
28
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU
( 22.12.2014 / 30.01.2015 )
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
Toplam
Teorik
16
27
22
14
24
103
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
18
8
10
10 (A + B)
10
56
Toplam ( Saat )
34
35
32
24
34
159
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Doç. Dr. Adnan YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 10 saat
29
1. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Serbest Çalışma
Enterik bakteriler ve patojeniteler-I
T. Mikro
biyoloji
Ağız anatomisi
Ağız anatomisi
ÖĞLE ARASI
Porfirin metabolizması ve safra pigmentleri
Porfirin metabolizması ve safra pigmentleri
Gastrointestinal fizyolojiye giriş
Gastrointestinal fizyolojiye giriş
Anatomi
Anatomi
T. Biyokimya
T. Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. A. R. DİLEK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
23 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Sindirim sisteminin gelişmesi
Dr. L. TÜMKAYA
Sindirim sisteminin gelişmesi
Dr. L. TÜMKAYA
Fizyoloji
Sindirim Kanalında besinlerin iletimi
Mide bağırsak hareketleri
ÖĞLE ARASI
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Karbonhidrat metabolizması
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. A. YILMAZ
Karbonhidrat metabolizması
Dr. A. YILMAZ
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Fizyoloji
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Enterik bakteriler ve patojeniteler-II
Dr. A. R. DİLEK
Enterik bakteriler ve patojeniteler-II
Dr. A. R. DİLEK
LAB: Ağız anatomisi
LAB: Ağız anatomisi
ÖĞLE ARASI
Gastrointestinal kanal salgıları ve kontrolü
Gastrointestinal kanal salgıları ve kontrolü
Sindirim Sisteminin Gelişmesi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. L. TÜMKAYA
Sindirim Sisteminin Gelişmesi ve Klinik Korelasyonlar
Dr. L. TÜMKAYA
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
LAB : Ağız anatomisi
LAB : Ağız anatomisi
T. Mikro
Barsak protozoonları-I
biyoloji
(amip, giardia, trichomonas, İsospora, dientomoeba v.s.)
T. Mikro
- 12.20
Barsak protozoonları-I
biyoloji
(amip, giardia, trichomonas, İsospora, dientomoeba v.s.)
ÖĞLE ARASI
Anatomi
- 14.20
Karnın ön duvar anatomisi, Canalis inguinalis
Anatomi
- 15.20
Karnın ön duvar anatomisi, Canalis inguinalis
Anatomi
- 16.20
LAB: Karnın ön duvar anatomisi, Canalis inguinalis
Anatomi
- 17.20
LAB: Karnın ön duvar anatomisi, Canalis inguinalis
26 ARALIK 2014 CUMA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
T. Mikro
- 09.20
LAB : Enterik bakteriler ve patojeniteler
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
08.30
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
10.40*- 11.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
11.30 - 12.20
Fizyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Histoloji
T. Biyo
kimya
Dokulara göre metabolizma: fruktoz ve galaktoz metabolizması
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. A. YILMAZ
16.30 - 17.20
T. Biyo
kimya
Dokulara göre metabolizma: fruktoz ve galaktoz metabolizması
Dr. A. YILMAZ
09.30 - 10.20
Histoloji
LAB : Enterik bakteriler ve patojeniteler
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Sindirim Kanalında besinlerin sindirimi ve emilimi
Sindirim Kanalında besinlerin sindirimi ve emilimi
ÖĞLE ARASI
Üst sindirim sistemi histolojisi
Üst sindirim sistemi histolojisi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
30
2. HAFTA
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Histoloji
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Vibrio, campylobacter ve helicobacter
Dr. K. ŞAHİN
Vibrio, campylobacter ve helicobacter
Dr. K. ŞAHİN
LAB : Üst sindirim sistemi histolojisi A
LAB : Üst sindirim sistemi histolojisi A
ÖĞLE ARASI
LAB B : Glukoz tolerans testi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB B : Glukoz tolerans testi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB A : Glukoz tolerans testi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB A : Glukoz tolerans testi
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
30 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Anatomi
Anatomi
Glikojen depo hastalıkları
Dr. A. YILMAZ
Kan glukozunun regülasyonu/ glikohemoglobinler-I
Dr. A. YILMAZ
Periton, omentum minus-majus, Bursa omentalis
Periton, omentum minus-majus, Bursa omentalis
ÖĞLE ARASI
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Gastrointestinal kanal bozukluklarının fizyolojisi
Gastrointestinal kanal bozukluklarının fizyolojisi
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Y. DİL
Y. DİL
Fizyoloji
Fizyoloji
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
ÖĞLE
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
ARASI
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
1 OCAK 2015 PERŞEMBE – YILBAŞI TATİLİ
2 OCAK 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
ÖĞLE
Serbest
Serbest
Serbest
Serbest
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
ARASI
Çalışma
Çalışma
Çalışma
Çalışma
31
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
5 OCAK 2015 PAZARTESİ
Fizyoloji
- 09.20
Karbonhidratların metabolizması ve ATP oluşumu
Fizyoloji
- 10.20
Karbonhidratların metabolizması ve ATP oluşumu
Histoloji
- 11.20
LAB : Üst sindirim sistemi histolojisi B
Histoloji
- 12.20
LAB : Üst sindirim sistemi histolojisi B
ÖĞLE ARASI
Anatomi
- 14.20
LAB: Periton, omentum minus-majus, Bursa omentalis
Anatomi
- 15.20
LAB: Periton, omentum minus-majus, Bursa omentalis
T. Mikro
- 16.20
Bacteroides, fusiform bakteriler ve pseudomonas
16.30 - 17.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. K. ŞAHİN
Bacteroides, fusiform bakteriler ve pseudomonas
Dr. K. ŞAHİN
Kan glukozunun regülasyonu/ glikohemoglobinler-II
Dr. A. YILMAZ
Kan glukozunun regülasyonu/ glikohemoglobinler-II
Dr. A. YILMAZ
Fizyoloji
Lipit metabolizması
Lipit metabolizması
ÖĞLE ARASI
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Anatomi
Özofagus ve midenin abdominal kısımları
Özofagus ve midenin abdominal kısımları
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
6 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T. Biyokimya
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
7 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
Protein metabolizması
Protein metabolizması
LAB: Özofagus ve midenin abdominal kısımları
LAB: Özofagus ve midenin abdominal kısımları
ÖĞLE ARASI
LAB (A): Serumda KOLESTEROL tayini
LAB (A): Serumda KOLESTEROL tayini
LAB (B): Serumda KOLESTEROL tayini
LAB (B): Serumda KOLESTEROL tayini
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
T. Biyokimya
T. Biyokimya
T. Biyokimya
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
8 OCAK 2015 PERŞEMBE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyokimya
T. Biyokimya
Anatomi
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
LAB : Proteinlerin sindirimi
LAB : Proteinlerin sindirimi
Lipit metabolizması
Doymamış yağ asitleri
ÖĞLE ARASI
Duodenum, Jejunum, İleum
Duodenum, Jejunum, İleum
Reoviridae familyası ve diğer Gİ virusları
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. H. A. UYDU
Dr. H. A. UYDU
Reoviridae familyası ve diğer Gİ virusları
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
9 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Mikrobiyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
Anatomi
T. Mikrobiyoloji
Barsak protozoonları-II
(amip, giardia, trichomonas, İsospora, dientomoeba
v.s.)
Barsak protozoonları-II
(amip, giardia, trichomonas, İsospora, dientomoeba
v.s.)
LAB: Barsak protozoonları
LAB: Barsak protozoonları
ÖĞLE ARASI
LAB: Duodenum, Jejunum, İleum
LAB: Duodenum, Jejunum, İleum
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
32
4. HAFTA
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
T. Mikro
biyoloji
Bacillus ve Clostridiumlar
09.30 - 10.20
T. Mikro
biyoloji
Bacillus ve Clostridiumlar
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Anatomi
Kalın Barsaklar
Kalın Barsaklar
ÖĞLE ARASI
LAB: Kalın Barsaklar
LAB: Kalın Barsaklar
Nematodlar ve parazitik özellikleri-I
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. S. EKŞİ
Nematodlar ve parazitik özellikleri-I
Dr. S. EKŞİ
13 OCAK 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Eikosanoidler
Dr. H. A. UYDU
Sfingolipidozlar
Dr. H. A. UYDU
Anatomi
Karaciğer ve safra yolları, Pankreas ve dalak
Karaciğer ve safra yolları, Pankreas ve dalak
ÖĞLE ARASI
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Anatomi
LAB: Karaciğer ve safra yolları, Pankreas ve dalak
LAB: Karaciğer ve safra yolları, Pankreas ve dalak
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
T. Biyo
08.30 - 09.20
Lipoproteinler ve metabolizmaları-I
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Anatomi
Anatomi
kimya
T. Biyo
kimya
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Dr. H. A. UYDU
Lipoproteinler ve metabolizmaları-I
Dr. H. A. UYDU
Mide
Mide
ÖĞLE ARASI
Nematodlar ve parazitik özellikleri-II
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
Nematodlar ve parazitik özellikleri-II
Dr. S. EKŞİ
15 OCAK 2015 PERŞEMBE (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
Fizyoloji
Karaciğer ve Safra Sistemi (Öğrenci Katılımlı)
(HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Fizyoloji
09.30 - 10.20
Karaciğer ve Safra Sistemi (Öğrenci Katılımlı)
(HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
10.40*- 11.20 Fizyoloji LAB : Genel Batın Muayenesi, Steril eldiven giyme
Fizyoloji
11.30 - 12.20
LAB : Karaciğer palpasyonu, Barsak seslerinin dinlenmesi
ÖĞLE ARASI
Fizyoloji
13.30 - 14.20
LAB : Genel Batın Muayenesi, Steril eldiven giyme
Fizyoloji
14.30 - 15.20
LAB : Karaciğer palpasyonu, Barsak seslerinin dinlenmesi
Fizyoloji
15.30 - 16.20
LAB : Genel Batın Muayenesi, Steril eldiven giyme
Fizyoloji
16.30 - 17.20
LAB : Karaciğer palpasyonu, Barsak seslerinin dinlenmesi
Dr. S. EKŞİ
08.30 - 09.20
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
16 OCAK 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
T. Mikro
T. Mikro
biyoloji
LAB: Mide histolojisi B
LAB: Mide histolojisi B
LAB : Yağların sindirimi
LAB : Yağların sindirimi
ÖĞLE ARASI
Sindirim kanalı arter ve sinirleri
Portal sistem
Hepatit virusları-I
Hepatit virusları-I
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
33
5. HAFTA
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
*13.00 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
LAB: Sindirim kanalı arter ve sinirleri
LAB: Portal sistem
Lipoproteinler ve metabolizmaları-II
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. H. A. UYDU
Lipoproteinler ve metabolizmaları-II
Dr. H. A. UYDU
ÖĞLE ARASI
LAB (B): Direkt ve İndirekt Bilirubin Tayini
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (B): Direkt ve İndirekt Bilirubin Tayini
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (A): Direkt ve İndirekt Bilirubin Tayini
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (A): Direkt ve İndirekt Bilirubin Tayini
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB: Mide histolojisi A
LAB: Mide histolojisi A
Trematodlar, Sestodlar ve parazitik özellikleri-I
Trematodlar, Sestodlar ve parazitik özellikleri-I
ÖĞLE ARASI
Alt sindirim sistemi histolojisi
Alt sindirim sistemi histolojisi
LAB: Alt sindirim sistemi histolojisi A
LAB: Alt sindirim sistemi histolojisi A
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. S. EKŞİ
Dr. S. EKŞİ
20 OCAK 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
Hipolipoproteinemiler
Dr. H. A. UYDU
Hiperlipoproteinemiler
Dr. H. A. UYDU
LAB: Alt sindirim sistemi histolojisi B
LAB: Alt sindirim sistemi histolojisi B
ÖĞLE ARASI
Hepatit virusları-II
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Hepatit virusları-II
Dr. K. ŞAHİN
LAB :
LAB :
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. K. ŞAHİN
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Alkol metabolizması
Dr. A. KIRBAŞ
Alkol metabolizması
Dr. A. KIRBAŞ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
13.30
14.30
15.30
16.30
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Karaciğer histolojisi
Karaciğer histolojisi
ÖĞLE ARASI
LAB: Karaciğer B
LAB: Karaciğer B
LAB: Karaciğer A
LAB: Karaciğer A
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
-
14.20
15.20
16.20
17.20
23 OCAK 2015 CUMA (DÖNEM I KOMİTE SINAVI)*
T. Mikrobiyoloji
LAB: Helmintler-I
T. Mikrobiyoloji
LAB: Helmintler-I
Histoloji
Safra kesesi ve pankreas histolojisi
Histoloji
Safra kesesi ve pankreas histolojisi
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
Fizyoloji
Beden Isısı ve Düzenlenmesi, Ateş (Febris)
14.30 - 15.20
Fizyoloji
Beden Isısı ve Düzenlenmesi, Ateş (Febris)
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.40*- 11.20
11.30 - 12.20
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
34
6. HAFTA
26 OCAK 2015 PAZARTESİ
T. Mikro
08.30 - 09.20
Trematodlar, Sestodlar ve parazitik özellikleri-II
Dr. S. EKŞİ
Trematodlar, Sestodlar ve parazitik özellikleri-II
Dr. S. EKŞİ
LAB: Safra kesesi ve pankreas histolojisi A
LAB: Safra kesesi ve pankreas histolojisi A
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Enerjetikler ve metabolizma hızı (Öğrenci Katılımlı)
Enerjetikler ve metabolizma hızı (Öğrenci Katılımlı)
LAB: Safra kesesi ve pankreas histolojisi B
LAB: Safra kesesi ve pankreas histolojisi B
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
27 OCAK 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Beslenmenin düzenlenmesi, Aşırı yeme ve açlık
Beslenmenin düzenlenmesi, Aşırı yeme ve açlık
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
LAB : Helmintler-II
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB : Helmintler-II
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
28 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
TELAFİ LAB :
TELAFİ LAB :
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
ÖĞLE ARASI
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
29 OCAK 2015 PERŞEMBE
Anatomi
PRATİK SINAVI
Anatomi
PRATİK SINAVI
T. Mikrobiyoloji
PRATİK SINAVI
T. Mikrobiyoloji
PRATİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
14.30 - 15.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
30 OCAK 2015 CUMA
09.00 - 10.30
SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU
(KOMİTE IV)
TEORİK SINAVI
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
14.30 - 15.20
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
Sömestr Tatili: 31.01.2015 – 22.02.2015
35
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
NÖROLOJİK BİLİMLER V. DERS KURULU
( 23.02.2015 / 01.04.2015 )
( 6 HAFTA )
Dersin Adı
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
Toplam
Teorik
44
40
27
9
3
123
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
24
12
10 (A + B)
46
Toplam ( Saat )
68
52
37
9
3
169
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Prof. Dr. Osman Birol ÖZGÜMÜŞ
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 10 saat
36
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
Anatomi
- 09.20
Santral sinir sistemine giriş, SSS’nin genel yapısı
Anatomi
- 10.20
Santral sinir sistemine giriş, SSS’nin genel yapısı
- 11.20
Fizyoloji
Nörofizyolojiye giriş; Beyin ve Davranış
- 12.20
Fizyoloji
Nörofizyolojiye giriş; Beyin ve Davranış
ÖĞLE ARASI
Histoloji
- 14.20
Deri ve Eklerin Gelişimi ve korelasyonları
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. T. MERCANTEPE
Deri ve Eklerin Gelişimi ve korelasyonları
Dr. T. MERCANTEPE
Beyin zarları ve sinusları
Beyin zarları ve sinusları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
24 ŞUBAT 2015 SALI
Deri ve ekleri
Deri ve ekleri
Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı
Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı
ÖĞLE ARASI
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
LAB: Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı
LAB: Beyin ventrikülleri ve BOS dolaşımı
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Meningokoklar
Dr. A. R. DİLEK
Meningokoklar
Dr. A. R. DİLEK
Omuriliğin (Medulla Spinalis) yapısı
Omuriliğin (Medulla Spinalis) yapısı
ÖĞLE ARASI
LAB: Omuriliğin (Medulla Spinalis) yapısı
LAB: Omuriliğin (Medulla Spinalis) yapısı
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Duyu Nöronları; Somatik Duyu Yolları
Duyu Nöronları; Somatik Duyu Yolları
Sinir dokusu biyokimyası
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. A. KIRBAŞ
Sinir dokusu biyokimyası
Dr. A. KIRBAŞ
ÖĞLE ARASI
Dokunma Duyusu; Santral Reseptif Alanlar
Dokunma Duyusu; Santral Reseptif Alanlar
Bulbus
Pons
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Herpes viruslar-I
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Herpes viruslar-I
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
13.30
14.30
15.30
16.30
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Koku ve Tat Fizyolojisi
Koku ve Tat Fizyolojisi
ÖĞLE ARASI
Mesencephalon, Formatio reticularis
Mesencephalon, Formatio reticularis
Omuriliğin Organizasyonu
Omuriliğin Organizasyonu
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Y. DİL
Y. DİL
Anatomi
Anatomi
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
27 ŞUBAT 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
37
2. HAFTA
2 MART 2015 PAZARTESİ - RİZE’NİN KURTULUŞ GÜNÜ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Anatomi
Anatomi
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB: Bulbus, Pons, Mesencephalon
LAB: Bulbus, Pons, Mesencephalon
Herpes viruslar-II
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
Herpes viruslar-II
Dr. O. B. ÖZGÜMÜŞ
ÖĞLE ARASI
Beyin Sapı ve Retiküler Formasyon
Beyin Sapı ve Retiküler Formasyon
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
3 MART 2015 SALI
Anatomi
Serbest Çalışma
Serebellum
Serebellum
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Anatomi
LAB: Serebellum
LAB: Serebellum
Anatomi
Anatomi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
4 MART 2015 ÇARŞAMBA
LAB: Deri ve ekleri A
LAB: Deri ve ekleri A
LAB: Deri ve ekleri B
LAB: Deri ve ekleri B
ÖĞLE ARASI
Omuriliğin çıkan yolları
Omuriliğin çıkan yolları
Kafa Çiftleri
Kafa Çiftleri
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
5 MART 2015 PERŞEMBE
Omuriliğin inen yolları
Omuriliğin inen yolları
Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus histolojisi
Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus histolojisi
ÖĞLE ARASI
Düşünceler, Bilinç ve Bellek
Düşünceler, Bilinç ve Bellek
Kafa çiftleri (1-6)
Kafa çiftleri (1-6)
6 MART 2015 CUMA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
Fizyoloji
Ağrı ve Analjezi (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Fizyoloji
Ağrı ve Analjezi (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Anatomi
Kafa çiftleri (7-12)
Anatomi
Kafa çiftleri (7-12)
ÖĞLE ARASI
- 11.20
Anatomi
LAB : Kafa çiftleri
- 12.20
Anatomi
LAB : Kafa çiftleri
- 16.20
Fizyoloji
Serebellum ve Bozuklukları
- 17.20
Fizyoloji
Serebellum ve Bozuklukları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
10.30
11.30
15.30
16.30
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
38
3. HAFTA
9 MART 2015 PAZARTESİ
Histoloji
08.30 - 09.20
LAB : Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus hist. A
Histoloji
09.30 - 10.20
LAB : Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus hist. A
Anatomi
10.30 - 11.20
Talamus, Hipotalamus
Anatomi
11.30 - 12.20
Talamus, Hipotalamus
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
ÖĞLE ARASI
Sinir sistemi gelişimi-I
Dr. Y. KALKAN
Sinir sistemi gelişimi-I
Dr. Y. KALKAN
LAB: Talamus, Hipotalamus
LAB: Talamus, Hipotalamus
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
LAB : Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus hist. B
LAB : Gangliyonlar, Beyin zarları ve Koroid pleksus hist. B
Epitalamus, subtalamus, Hipofiz
Epitalamus, subtalamus, Hipofiz
ÖĞLE ARASI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
LAB: Epitalamus, subtalamus, Hipofiz
LAB: Epitalamus, subtalamus, Hipofiz
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Sinir sistemi gelişimi-II
Dr. Y. KALKAN
Sinir sistemi gelişimi ve Korelasyonları
Dr. Y. KALKAN
Beyin hemisferlerinin yapısı, Bazal ganglionlar
Beyin hemisferlerinin yapısı, Bazal ganglionlar
ÖĞLE ARASI
Hipotalamus ve Limbik Sistem
Hipotalamus ve Limbik Sistem
Dil, tükrük bezi ve tiroidin gelişimi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dil, tükrük bezi ve tiroidin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
10 MART 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Y. DİL
Y. DİL
Anatomi
Anatomi
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Anatomi
Anatomi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Fizyoloji
Fizyoloji
16.30 - 17.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
12 MART 2015 PERŞEMBE
Anatomi
LAB: Beyin hemisferlerinin yapısı, Bazal ganglionlar
Anatomi
LAB: Beyin hemisferlerinin yapısı, Bazal ganglionlar
Fizyoloji
LAB : Spinal ve deserebre kurbağada gözlemler ve reflekslerin karşılaştırılması
Fizyoloji
LAB : Spinal ve deserebre kurbağada gözlemler ve reflekslerin karşılaştırılması
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
Fizyoloji
Ekstrapiramidal Sistem ve Bazal Ganglionlar
14.30 - 15.20
Fizyoloji
Ekstrapiramidal Sistem ve Bazal Ganglionlar
Histoloji
15.30 - 16.20
Tükrük bezi ve tiroidin histolojisi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
16.30 - 17.20
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Tükrük bezi ve tiroidin histolojisi
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
13 MART 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
08.30
09.30
-
14.20
15.20
09.20
10.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Gözün Gelişimi ve histolojisi
Dr. T. MERCANTEPE
Gözün Gelişimi ve histolojisi
Dr. T. MERCANTEPE
Beyaz cevher, Kortikal motor ve duyu bölgeleri
Beyaz cevher, Kortikal motor ve duyu bölgeleri
ÖĞLE ARASI
LAB : Beyaz cevher, Kortikal motor ve duyu bölgeleri
LAB : Beyaz cevher, Kortikal motor ve duyu bölgeleri
Beyin-Omurilik Sıvısı
Kan-Beyin Bariyeri
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
14 MART 2015 CUMARTESİ – TIP BAYRAMI
39
4. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Otonom sistem (Sempatikler)
Otonom sistem (Sempatikler)
Elektroensefalografi (EEG) ve Epilepsi
Elektroensefalografi (EEG) ve Epilepsi
ÖĞLE ARASI
Otonom sistem (Parasempatikler)
Otonom sistem (Parasempatikler)
Burun ve Kulak Gelişimi
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. T. MERCANTEPE
Burun ve Kulak Gelişimi
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
17 MART 2015 SALI - ÜNİVERSİTEMİZİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
LAB
LAB
LAB
LAB
:
:
:
:
Elektroensefalogram (EEG) ve
Elektroensefalogram (EEG) ve
Elektroensefalogram (EEG) ve
Elektroensefalogram (EEG) ve
ÖĞLE ARASI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Histoloji
Sinir Sistemi Histolojisi
Sinir Sistemi Histolojisi
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Yorumu
Yorumu
Yorumu
Yorumu
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
18 MART 2015 ÇARŞAMBA ( ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ )
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Tıbbi
Biyokimya
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB: Sinir Sistemi Histolojisi B
LAB: Sinir Sistemi Histolojisi B
LAB: Sinir Sistemi Histolojisi A
LAB: Sinir Sistemi Histolojisi A
ÖĞLE
ARASI
Organon nasus (burun) histolojisi
Görme biyokimyası
Motor Korteks ve İstemli Hareketlerin Kontrolü
Motor Korteks ve İstemli Hareketlerin Kontrolü
19 MART 2015 PERŞEMBE
Anatomi
LAB: Otonom sistem (Sempatikler ve Parasempatikler)
Anatomi
LAB: Otonom sistem (Sempatikler ve Parasempatikler)
Histoloji
Organon visus (göz) histolojisi
Histoloji
Organon visus (göz) histolojisi
ÖĞLE ARASI
Fizyoloji
- 14.20
Görme Fizyolojisine Giriş, Retinanın İşlevi
Fizyoloji
- 15.20
Görmenin Merkezi Fizyolojisi
Anatomi
- 16.20
Koku yolları, Rinensefalon, Limbik Sistem
Anatomi
- 17.20
Koku yolları, Rinensefalon, Limbik Sistem
-
09.20
10.20
11.20
12.20
20 MART 2015 CUMA (DÖNEM I KOMİTE SINAVI)*
Fizyoloji
Uyku Fizyolojisi (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Fizyoloji
Uyku Fizyolojisi (HASTANE KONFERANS SALONUNDA)*
Anatomi
Santral sinir sisteminin kan damarları
Anatomi
Santral sinir sisteminin kan damarları
ÖĞLE ARASI
Anatomi
- 14.20
Orbita ve içindekiler
Anatomi
- 15.20
Bulbus oculi, Görme Yolları
Anatomi
- 16.20
LAB: Santral sinir sisteminin kan damarları
Anatomi
- 17.20
LAB: Santral sinir sisteminin kan damarları
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. KALKAN
Dr. A. KIRBAŞ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
13.30
14.30
15.30
16.30
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
Y. ÜÇÜNCÜ
40
5. HAFTA
23 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Dil histolojisi
Dil histolojisi
LAB: Orbita ve içindekiler
LAB: Bulbus oculi, Görme Yolları
ÖĞLE ARASI
Beynin yaşlanması ve Bunama
Beynin yaşlanması ve Bunama
LAB: Organon visus (göz) histolojisi A
LAB: Organon visus (göz) histolojisi B
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
24 MART 2015 SALI
LAB: Dil histolojisi A
LAB: Dil histolojisi B
Kulak anatomisi
Kulak anatomisi
ÖĞLE ARASI
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Anatomi
LAB: Kulak anatomisi
LAB: Kulak anatomisi
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Vestibüler sistem, İşitme yolları
Vestibüler sistem, İşitme yolları
Beynin Motor Sistemleri
Beynin Motor Sistemleri
ÖĞLE ARASI
HIV, Kuduz Virusu
Dr. O. B.ÖZGÜMÜŞ
HIV, Kuduz Virusu
Dr. O. B.ÖZGÜMÜŞ
İşitme ve Denge
İşitme ve Denge
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Organon stato-acusticus (kulak) histolojisi
Organon stato-acusticus (kulak) histolojisi
LAB: Kulak ve Burun histolojisi B
LAB: Kulak ve Burun histolojisi B
ÖĞLE ARASI
LAB: Kulak ve Burun histolojisi A
LAB: Kulak ve Burun histolojisi A
Yavaş viruslar, prionlar
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
26 MART 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. O. B.ÖZGÜMÜŞ
27 MART 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB : Işık (Pupilla) ve Kornea - Akomodasyon ve Yoldaşlık Refleksleri
LAB : Ishihara Kartları (Renk Körlüğü) Testi
ÖĞLE ARASI
LAB : Unloading (Yüksüzleştirme) Testi
LAB : Nörolojik Muayene, Babinski testi, Serebellar Testler
LAB : Otoskopik ve Oftalmoskopik Muayene, Perimetri
LAB : Taktil diskriminasyon (İki nokta duyarlılığı)
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
41
6. HAFTA
30 MART 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
-
13.30
14.30
15.30
16.30
Anatomi
Anatomi
TELAFİ LAB :
TELAFİ LAB :
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
ÖĞLE ARASI
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
31 MART 2015 SALI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
ÖĞLE ARASI
- 14.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
- 15.20
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
- 16.20
Serbest Çalışma
- 17.20
Serbest Çalışma
09.20
10.20
11.20
12.20
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
09.00 - 10.30
NÖROLOJİK BİLİMLER DERS KURULU (KOMİTE V)
TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
42
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
ENDOKRİN-ÜREME ve BOŞALTIM SİSTEMLERİ VI. DERS KURULU
( 02.04.2015 / 06.05.2015 )
( 5 HAFTA )
Dersin Adı
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
FİZYOLOJİ
ANATOMİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Toplam
Teorik
25
17
28
12
8
90
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Ders Kurulu Öğretim Üyeleri
Pratik
12 (A + B)
2
10
2
26
Toplam ( Saat )
37
17
30
22
10
116
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
Prof. Dr. Hasan EFE
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Kazım ŞAHİN
Doç. Dr. Yıldıray KALKAN
Yrd. Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK
Yrd. Doç. Dr. Medine CUMHUR CÜRE
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÜÇÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Barış UZUNOK
Öğrt. Gör. Tolga MERCANTEPE
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 8 saat
43
1. HAFTA
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
Histoloji
13.30 - 14.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Anatomi
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Hipofiz ve epifiz histolojisi
Hipofiz ve epifiz histolojisi
Hormon fizyolojisine giriş
Hipofiz bezi hormonları
ÖĞLE ARASI
Üriner sistemin mikrobiyolojik açıdan önemi
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Üriner sistemin mikrobiyolojik açıdan önemi
Dr. A. R. DİLEK
Böbrekler ve üreterler
Böbrekler ve üreterler
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. A. R. DİLEK
3 NİSAN 2015 CUMA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Endokrin sistemin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Endokrin sistemin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
ÖĞLE ARASI
Parathormon, Kalsitonin ve Kalsiyum Metabolizması
Parathormon, Kalsitonin ve Kalsiyum Metabolizması
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
44
2. HAFTA
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest Çalışma
LAB : Hipofiz ve epifiz histolojisi A
LAB : Hipofiz ve epifiz histolojisi A
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Özel amino asit metabolizması
Histoloji
Histoloji
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Histoloji
Histoloji
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. A. KIRBAŞ
Özel amino asit metabolizması
Dr. A. KIRBAŞ
LAB : Hipofiz ve epifiz histolojisi B
LAB : Hipofiz ve epifiz histolojisi B
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
7 NİSAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end.
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end.
Tiroid Bezinin Metabolik Hormonları
Tiroid Bezinin Metabolik Hormonları
ÖĞLE ARASI
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. T. MERCANTEPE
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Gonokoklar
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. K. ŞAHİN
Treponemalar ve T.pallidum
Dr. K. ŞAHİN
Erkek üreme sisteminin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Erkek üreme sisteminin gelişimi
Dr. Y. KALKAN
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB :
LAB :
Histoloji
LAB :
Histoloji
LAB :
9 NİSAN 2015 PERŞEMBE
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Böbreküstü bezi hormonları
Böbreküstü bezi hormonları
ÖĞLE ARASI
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end. B
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end. B
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end. A
Tiroid, paratiroid, böbrek üstü bezi ve diğer end. A
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Dişi üreme sisteminin gelişimi
Dr. L. TÜMKAYA
Dişi üreme sisteminin gelişimi
Dr. L. TÜMKAYA
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
İnsülin, Glukagon ve Diabetes Mellitus
İnsülin, Glukagon ve Diabetes Mellitus
ÖĞLE ARASI
Erkek üreme organlarının histolojisi
Erkek üreme organlarının histolojisi
LAB: Böbrekler ve üreterler
LAB: Böbrekler ve üreterler
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
10 NİSAN 2015 CUMA
Erkek üreme organlarının eklentileri bezleri
Erkek üreme ve ürogenital sistemi
Erkek üreme ve ürogenital sistemi
Serbest Çalışma
ÖĞLE
ARASI
LAB: Erkek üreme organları histolojisi A
LAB: Erkek üreme organları histolojisi A
Kadın üreme ve ürogenital sistemi
Kadın üreme ve ürogenital sistemi
Dr. Y. KALKAN
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
45
3. HAFTA
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
T. Biyokimya
08.30 - 09.20
Hormonlar ve reseptörlerinin yapısal özellikleri
T. Biyokimya
09.30 - 10.20
Hormonlar ve reseptörlerinin yapısal özellikleri
10.30 - 11.20
Fizyoloji
Renal Fizyolojiye Giriş
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Renal Fizyolojiye Giriş
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
T. Biyokimya
Gonadal hormonlar
14.30 - 15.20
T. Biyokimya
Gonadal hormonlar
15.30 - 16.20
Fizyoloji
Böbreklerde İdrar Oluşumu-I (Glomerüler Filtrasyon,
Renal Kan Akımı ve Bunların Kontrolü)
16.30 - 17.20
Fizyoloji
Böbreklerde İdrar Oluşumu-I (Glomerüler Filtrasyon,
Renal Kan Akımı ve Bunların Kontrolü)
14 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
Histoloji
LAB: Erkek üreme organları histolojisi B
Histoloji
09.30 - 10.20
LAB: Erkek üreme organları histolojisi B
Anatomi
10.30 - 11.20
Mesane ve üretra
Anatomi
11.30 - 12.20
Mesane ve üretra
ÖĞLE ARASI
13.30 - 14.20
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE (II. VİZE SINAVI)
T.
Biyo
14.30 - 15.20
Hipotalamus ve hipofiz hormonları, Tiroid hormonları ve
kimya
metabolizma bozuklukları
T.
Biyo
15.30 - 16.20
Hipotalamus ve hipofiz hormonları, Tiroid hormonları ve
kimya
metabolizma bozuklukları
T.
Biyo
16.30 - 17.20
Hipotalamus ve hipofiz hormonları, Tiroid hormonları ve
kimya
metabolizma bozuklukları
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
Anatomi
08.30 - 09.20
LAB : Mesane ve üretra
Anatomi
09.30 - 10.20
LAB : Mesane ve üretra
T. Biyo
10.30 - 11.20
Pankreas hormonları, GI Sistem hormonları
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
kimya
T. Biyo
kimya
Histoloji
Histoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Dr. M. CÜRE
Dr. M. CÜRE
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Okt. Ali ALTUN
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. M. CÜRE
Pankreas hormonları, GI Sistem hormonları
Dr. M. CÜRE
ÖĞLE ARASI
Dişi üreme organları-I
Dişi üreme organları-I
Klamidya ve Ureoplasmalar
Klamidya ve Ureoplasmalar
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. K. ŞAHİN
Dr. K. ŞAHİN
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T. Biyokimya
T. Biyokimya
13.30 - 14.20
Fizyoloji
14.30 - 15.20
Fizyoloji
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Anatomi
Anatomi
Serbest Çalışma
Hormonlar ve etki mekanizmaları
Hormonlar ve etki mekanizmaları
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Böbreklerde İdrar Oluşumu-II (Glomerüler Filtratın
Tübüllerde İşlenmesi)
Böbreklerde İdrar Oluşumu-II (Glomerüler Filtratın
Tübüllerde İşlenmesi)
Pelvis ve perine
Pelvis ve perine
Dr. H. EFE
Dr. H. EFE
Dr. B. UZUNOK
Dr. B. UZUNOK
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Anatomi
Anatomi
Dişi üreme organları-II
Dişi üreme organları-II
LAB : Dişi üreme organları B
LAB : Dişi üreme organları B
ÖĞLE ARASI
LAB : Dişi üreme organları A
LAB : Dişi üreme organları A
LAB: Pelvis ve perine
LAB: Pelvis ve perine
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
46
4. HAFTA
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
T. Mikro
Calymmatobacterium, H.ducrei, G. Vaginalis
Dr. K. ŞAHİN
Calymmatobacterium, H.ducrei, G. Vaginalis
Dr. K. ŞAHİN
Kan Hacminin Renal Düzenlenmesi
Kan Hacminin Renal Düzenlenmesi
ÖĞLE ARASI
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Erkek üreme sistemi organları
Erkek üreme sistemi organları
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Anatomi
Anatomi
21 NİSAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Renal Fizyoloji (CD)
Renal Fizyoloji (CD)
ÖĞLE ARASI
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Histoloji
Üremeye Yardımcı Teknikler
Üremeye Yardımcı Teknikler
Histoloji
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
Plasenta gelişimi ve korelasyonlar
Histoloji
Meme gelişimi ve korelasyonlar
ÖĞLE ARASI
- 14.20
Histoloji
LAB: Plasenta ve meme A
- 15.20
Histoloji
LAB: Plasenta ve meme B
- 16.20
Fizyoloji
Miksiyon-Diüretikler ve Böbrek Bozuklukları
- 17.20
Fizyoloji
Miksiyon-Diüretikler ve Böbrek Bozuklukları
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE – ULUSAL
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. L. TÜMKAYA
Dr. Y. KALKAN
Dr. Y. KALKAN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Anatomi
Anatomi
Serbest Çalışma
Sürrenal bez hormonları
Dr. M. CÜRE
Sürrenal bez hormonları
Dr. M. CÜRE
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
LAB : Erkek üreme sistemi organları
LAB : Erkek üreme sistemi organları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
47
5. HAFTA
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ (DÖNEM I KOMİTE SINAVI)*
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Anatomi
Dişi üreme sistemi organları
Anatomi
Dişi üreme sistemi organları
ÖĞLE ARASI
Anatomi
- 14.20
LAB: Dişi üreme sistemi organları
Anatomi
- 15.20
LAB: Dişi üreme sistemi organları
- 16.20
Serbest Çalışma
- 17.20
Serbest Çalışma
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
28 NİSAN 2015 SALI
Histoloji
Embriyoloji
Histoloji
Embriyoloji
Üriner sistemin Gelişimi ve Klinik Korelasyonlar
Dr. L. TÜMKAYA
Üriner sistemin Gelişimi ve Klinik Korelasyonlar
Dr. L. TÜMKAYA
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Asit-Baz dengesinin düzenlenmesi
Asit-Baz dengesinin düzenlenmesi
ÖĞLE ARASI
Dr. F. GÖKÇE
Dr. F. GÖKÇE
13.30
14.30
15.30
16.30
Y. DİL
Y. DİL
Fizyoloji
Fizyoloji
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
-
14.20
15.20
16.20
17.20
LAB : Tam İdrar Tahlili (TİT)
LAB : Tam İdrar Tahlili (TİT)
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
Anatomi
Anatomi
Histoloji
Histoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Paratiroid ve kalsitonin hormonları
Dr. M. CÜRE
Paratiroid ve kalsitonin hormonları
Dr. M. CÜRE
Tiroid ve paratiroid bezleri, böbreküstü bezi, timus bezi
Tiroid ve paratiroid bezleri, böbreküstü bezi, timus bezi
ÖĞLE ARASI
Üriner sistem histolojisi
Üriner sistem histolojisi
LAB : Genito- Üriner sistem Bakterileri
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. L TÜMKAYA
Dr. L TÜMKAYA
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB : Genito- Üriner sistem Bakterileri
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Histoloji
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Histoloji
LAB : Üriner sistem histolojisi A
LAB : Üriner sistem histolojisi A
LAB : Üriner sistem histolojisi A
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
LAB : Üriner sistem histolojisi B
LAB : Üriner sistem histolojisi B
LAB : Üriner sistem histolojisi B
Serbest Çalışma
1 MAYIS 2015 CUMA – İŞÇİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
BAYRAMI (EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ)
48
6. HAFTA
4 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
Anatomi
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
Histoloji
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
TELAFİ LAB :
TELAFİ LAB :
Anatomi
Histoloji
ÖĞLE ARASI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
5 MAYIS 2015 SALI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
ANATOMİ - PRATİK SINAVI
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
ÖĞLE ARASI
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
6 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
09.00 - 10.30
ENDOKRİN-ÜREME ve BOŞALTIM SİSTEMLERİ DERS KURULU
(KOMİTE VI)
TEORİK SINAVI
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Serbest Çalışma
49
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM II
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-I VII. DERS KURULU
( 07.05.2015 / 04.06.2015)
( 5 HAFTA )
Dersin Adı
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ PATOLOJİ
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
Toplam
Teorik
32
23
17
7
79
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Koordinatör Yardımcısı
Ders Kurulu Başkanı
Ders Kurulu Başkan Yardımcısı
Pratik
4
4 (A+B)
8
Toplam ( Saat )
32
27
17
11
87
Doç. Dr. Fatih Mehmet GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Saliha EKŞİ
Yrd. Doç. Dr. Recep BEDİR
Prof. Dr. Zihni Açar YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜÇER
Doç. Dr. Aynur KIRBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Durdu ALTUNER
Yrd. Doç. Dr. Recep BEDİR
Prof. Dr. Zihni Açar YAZICI
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ŞEHİTOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU
Yrd. Doç. Dr. Nihal ÇETİN
Prof. Dr. Halis SÜLEYMAN
Yabancı Dil (Tıbbi İNGİLİZCE) : Okt. Ali ALTUN…………. 6 saat
50
1. HAFTA
7 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
T. Patoloji
16.30 - 17.20
T. Mikro
biyoloji
T. Patoloji
T. Mikro
biyoloji
LAB (A) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (A) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (B) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (B) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞLE ARASI
Patolojiye Giriş, Laboratuar teknikleri
Hücresel adaptasyonlar, hücre hasarı ve hücre ölümü-I
İmmünolojiye Giriş: Bağışıklık Sisteminin Hücre ve
Organelleri
İmmünolojiye Giriş: Bağışıklık Sisteminin Hücre ve
Organelleri
Dr. H. GÜÇER
Dr. H. GÜÇER
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
8 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
LAB (C) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (C) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (D) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB (D) : Kan alma ve preanalitik uygulamalar
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞLE ARASI
Vücut sıvıları biyokimyası
Dr. A. KIRBAŞ
Vücut sıvıları biyokimyası
Dr. A. KIRBAŞ
51
2. HAFTA
11 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Hücresel adaptasyonlar, hücre hasarı ve hücre ölümü-II
Hücresel adaptasyonlar, hücre hasarı ve hücre ölümü-II
İmmünolojiye giriş: Doğal savunma mekanizmaları-I
Dr. H. GÜÇER
Dr. H. GÜÇER
Dr. Z. YAZICI
İmmünolojiye giriş: Doğal savunma mekanizmaları-II
Dr. Z. YAZICI
ÖĞLE ARASI
Akut ve kronik iltihap-I
Farmakolojiye Giriş
Dr. R. BEDİR
Dr. D. ALTUNER
İlaçların etki yerleri
Dr. D. ALTUNER
Akut ve kronik iltihap-II
Akut ve kronik iltihap-II
İlaçların farmasötik şekilleri
İlaçların farmasötik şekilleri
ÖĞLE ARASI
Dr. R. BEDİR
Dr. R. BEDİR
Dr. N. ÇETİN
Dr. N. ÇETİN
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Mikro
biyoloji
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-I :
sitokinler ve bağışıklık yanıtındaki rolleri
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-I :
sitokinler ve bağışıklık yanıtındaki rolleri
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. Z. YAZICI
T. Patoloji
T. Patoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T.Patoloji
T.Farma
koloji
T.Farma
koloji
12 MAYIS 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T.Patoloji
T.Patoloji
T.Farma
T.Farma
T. Mikro
biyoloji
Dr. Z. YAZICI
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
T.Farma
11.30 - 12.20
T. Mikro
biyoloji
13.30 - 14.20
T.Biyo
kimya
T.Farma
T. Mikro
biyoloji
İlaçların absorpsiyonu
İlaçların dağılımı
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-II : İmmun
cevapta akut faz reaktanları ve görevleri
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-II : İmmun
cevapta akut faz reaktanları ve görevleri
ÖĞLE ARASI
Travma ve Doku Zedelenmesi Biyokimyası-I
Dr. H. SÜLEYMAN
Dr. H. SÜLEYMAN
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
Dr. H. A. UYDU
14.30 - 15.20
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
T. Mikro
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-III :
biyoloji
Kompleman sistemi, anafilotoksinler ve fagositoz
T. Mikro
- 10.20
Kan ve dokularda bağışık savunma mekanizmaları-III :
biyoloji
Kompleman sistemi, anafilotoksinler ve fagositoz
T.Patoloji
- 11.20
Doku yenilenmesi ve tamiri
T.Patoloji
- 12.20
Doku yenilenmesi ve tamiri
ÖĞLE ARASI
T.Mikro
- 14.20
Adaptif (kazanılmış=edinsel) bağışıklığa giriş
08.30 - 09.20
Dr. Z. YAZICI
09.30
Dr. Z. YAZICI
10.30
11.30
13.30
14.30 - 15.20
biyoloji
T.Mikro
biyoloji
Adaptif (kazanılmış=edinsel) bağışıklığa giriş
Dr. H. GÜÇER
Dr. H. GÜÇER
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
15 MAYIS 2015 CUMA
İmmünpatolojide temel prensipler ve oto-immün hast. genel bilgi
Dr. R. BEDİR
İmmünpatolojide temel prensipler ve oto-immün hast. genel bilgi
Dr. R. BEDİR
LAB:
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM
ÜYELERİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
T.Patoloji
10.30 - 11.20
T.Patoloji
T.Patoloji
11.30 - 12.20
T.Patoloji
13.30 - 14.20
LAB:
ÖĞLE ARASI
Serbest Çalışma
52
3. HAFTA
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
T.Farma
koloji
T.Farma
koloji
T.Mikro
biyoloji
11.30 - 12.20
T.Mikro
biyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T.Biyo
T.Biyo
İlaçların biyotransformasyonu
Dr. D. ALTUNER
İlaçların itrahı
Dr. D. ALTUNER
Özel savunma mekanizmaları-I: İmmunglobulinler ve
özellikleri
Özel savunma mekanizmaları-I: İmmunglobulinler ve
özellikleri
ÖĞLE ARASI
Travma ve Doku Zedelenmesi Biyokimyası-II
Travma ve Doku Zedelenmesi Biyokimyası-II
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
Dr. H. A. UYDU
Dr. H. A. UYDU
19 MAYIS 2015 SALI – ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
T.Mikro
Özel savunma mekanizmaları–II: B-hücre yanıtının özellikleri
Dr. Z. YAZICI
Özel savunma mekanizmaları–II: B-hücre yanıtının özellikleri
Dr. Z. YAZICI
Travma ve Doku Zedelenmesi Biyokimyası-III
Dr. H. A. UYDU
Travma ve Doku Zedelenmesi Biyokimyası-III
Dr. H. A. UYDU
ÖĞLE ARASI
Doz-Konsantrasyon-etki ilişkisi
Dr. N. ÇETİN
Doz-Konsantrasyon-etki ilişkisi
Dr. N. ÇETİN
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Biyo
kimya
T. Biyo
kimya
T.Farma
koloji
T.Farma
koloji
Serbest Çalışma
15.30 - 16.20
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
T.Farma
koloji
Serbest Çalışma
Özel savunma mekanizmaları–III: T-hücre oluşumu ve
özellikleri (THC)
Özel savunma mekanizmaları–III: T-hücre oluşumu ve
özellikleri (THC)
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
İlaçların etki mekanizmaları
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
Dr. H. SÜLEYMAN
Serbest Çalışma
14.30 - 15.20
22 MAYIS 2015 CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T.Patoloji
T.Patoloji
T.Patoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Serbest Çalışma
Hemodinamik ve tromboembolik hastalıklar - şok
Hemodinamik ve tromboembolik hastalıklar - şok
Hemodinamik ve tromboembolik hastalıklar - şok
ÖĞLE ARASI
Özel savunma mekanizmaları–IV: MHC molekülleri
Özel savunma mekanizmaları–IV: Antijen işlenmesi ve
sunumu
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
53
4. HAFTA
25 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T.Patoloji
T.Patoloji
T.Farma
koloji
T.Farma
koloji
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
Genetik, çevresel ve metabolik hastalıklar
Genetik, çevresel ve metabolik hastalıklar
Reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi
Dr. R. BEDİR
Dr. R. BEDİR
Dr. H. SÜLEYMAN
Reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi
Dr. H. SÜLEYMAN
ÖĞLE ARASI
Tolerans, Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Z. YAZICI
Tolerans, Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Z. YAZICI
26 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
T. Mikro
biyoloji
Serbest Çalışma
Özel savunma mekanizmaları–V: T hücre aktivasyonu ve
efektör hücreler
Özel savunma mekanizmaları–V: T hücre aktivasyonu ve
efektör hücreler
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
Y. DİL
Y. DİL
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T.Farma
koloji
İlaçların etkisini değiştiren faktörler; İlaçlar arasındaki
etkileşmeler
İlaçların etkisini değiştiren faktörler; İlaçlar arasındaki
etkileşmeler
T. Mikro
biyoloji
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
T.Farma
koloji
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
Dr. N. ÇETİN
Dr. N. ÇETİN
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
T.Patoloji
T.Patoloji
T. Mikrobiyoloji
T. Mikrobiyoloji
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Enfeksiyöz hastalıklar
Enfeksiyöz hastalıklar
Bakterial ve Viral antijenlere karşı yanıt
Parazit antijenlerine karşı yanıt
ÖĞLE ARASI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. R. BEDİR
Dr. R. BEDİR
Dr. Z. YAZICI
Dr. Z. YAZICI
28 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.00
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
T. Patoloji
T. Patoloji
T. Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Otoimmün hastalıkların oluş mekanizmaları
Dr. Z. YAZICI
Otoimmün hastalıkların oluş mekanizmaları
Dr. Z. YAZICI
ÖĞLE ARASI
Neoplaziler
Neoplaziler
Neoplaziler
Serbest Çalışma
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
29 MAYIS 2015 CUMA – İSTANBUL’UN FETHİ (DÖNEM III KOMİTE SINAVI)*
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
*10.40- 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T.Patoloji
T.Patoloji
T.Patoloji
T.Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Çocukluk çağı hastalıkları
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
Çocukluk çağı hastalıkları
Dr. İ. ŞEHİTOĞLU
ÖĞLE ARASI
LAB :
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
LAB :
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
54
5. HAFTA
1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
Serbest Çalışma
Antijen-antikor reaksiyonları
Dr. Z. YAZICI
Antijen-antikor reaksiyonları
Dr. Z. YAZICI
Serbest Çalışma
ÖĞLE ARASI
İmmün baskılama ve immünoprofilaksi
Dr. Z. YAZICI
İmmün baskılama ve immünoprofilaksi
Dr. Z. YAZICI
Yeni ilaçların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
Dr. D. ALTUNER
Yeni ilaçların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
Dr. D. ALTUNER
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T. Mikro
biyoloji
T. Mikro
biyoloji
2 HAZİRAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
T.Farma
koloji
T.Farma
koloji
T. Patoloji
TELAFİ
TELAFİ
ÖĞLE
Tıbbi İNGİLİZCE
Tıbbi İNGİLİZCE
T. Patoloji
Y. DİL
Y. DİL
LAB :
LAB :
ARASI
(FİNAL SINAVI)
(FİNAL SINAVI)
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
3 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
T. PATOLOJİ - PRATİK SINAVI
T. PATOLOJİ - PRATİK SINAVI
T. PATOLOJİ - PRATİK SINAVI
T. PATOLOJİ - PRATİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
09.00 - 10.30
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-I DERS KURULU (KOMİTE VII)
TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
55
MAZERET SINAVI HAFTASI
( I. YARIYIL İÇİN )
8 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
I. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
I. MAZERET KOMİTESİ – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
I. MAZERET KOMİTESİ – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
ÖĞLE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
9 HAZİRAN 2015 SALI
09.00 - 10.30
I. MAZERET KOMİTESİ - TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
( II. YARIYIL İÇİN )
10 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
II. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
II. MAZERET KOMİTESİ – ANATOMİ PRATİK SINAVI
II.MAZERET KOMİTESİ – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
II.MAZERET KOMİTESİ – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
II. MAZERET KOMİTESİ – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
II. MAZERET KOMİTESİ – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
II. MAZERET KOMİTESİ – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
II. MAZERET KOMİTESİ – T. BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
ÖĞLE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
11 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
09.00 - 10.30
II. MAZERET KOMİTESİ - TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
56
FİNAL SINAVI HAFTASI
22 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
FİNAL – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
FİNAL – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI (B)
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI (B)
ÖĞLE ARASI
FİNAL - HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
FİNAL - HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
FİNAL - FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
FİNAL - FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
23 HAZİRAN 2015 SALI
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI (A)
FİNAL – ANATOMİ PRATİK SINAVI (A)
FİNAL – T. BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
FİNAL – T. BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
FİNAL - HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
FİNAL - HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ - PRATİK SINAVI (B)
FİNAL - FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
FİNAL - FİZYOLOJİ - PRATİK SINAVI (A)
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
09.00 - 10.30
FİNAL TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
Y. DİL
Y. DİL
ÖĞLE ARASI
Tıbbi İNGİLİZCE (Bütünleme Sınavı)
Tıbbi İNGİLİZCE (Bütünleme Sınavı)
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
Okt. Ali ALTUN
Okt. Ali ALTUN
57
BÜTÜNLEME SINAVI HAFTASI
9 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE
08.30
09.30
10.30
11.30
-
09.20
10.20
11.20
12.20
BÜTÜNLEME – ANATOMİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – ANATOMİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – FİZYOLOJİ PRATİK SINAVI
13.30
14.30
15.30
16.30
-
14.20
15.20
16.20
17.20
BÜTÜNLEME – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – T. MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
BÜTÜNLEME – T. BİYOKİMYA PRATİK SINAVI
ÖĞLE
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
Dr. Y. ÜÇÜNCÜ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASI
TÜM
TÜM
TÜM
TÜM
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖĞRETİM ÜYELERİ
10 TEMMUZ 2015 CUMA
09.00 - 10.30
BÜTÜNLEME TEORİK SINAVI
10.30 - 11.20
Sınav Değerlendirme
11.30 - 12.20
Sınav Değerlendirme
13.30 - 14.20
ÖĞLE ARASI
Sınav Değerlendirme
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
YAZ Tatili: 25.06.2015 – 30.08.2015
Dönem III Derslerinin Başlangıcı: 31.08.2015 PAZARTESİ
58
Download

2014-2015 Dönem II Akademik Takvimi