T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA
MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BATI KARADENİZ SEL HAVZALARINDA SEL VE KONTROLÜNE YÖNELİK
CBS TABANLI MODEL OLUŞTURULMASI
ÇEM HAKKINDA
Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla;
•
•
•
•
•
•
Çölleşme ve erozyonla mücadele,
Çığ, heyelan ve sel kontrolü,
Havza ıslahı plan ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
Uygulanmasını izlemek ve destek sağlamak,
Politika ve stratejiler belirlemek,
İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
Projenin Hedefi:
Sel havzasını bütüncül olarak ele alarak, entegre planlayabilme/proje yapabilmek
için havzanın sel modellemesinin yapılması ve bu modellemeye göre önleyici
tedbirlerin alınmasıdır.
Bu kapsamda İnebolu havzasında CBS Teknolojileri kullanılarak bir model
oluşturulması hedeflenmektedir.
PROJE ALANI
Batı Karadeniz Havzasını temsilen (doğusunda) - İnebolu Alt Havzası




Kış ve yazları arasındaki sıcaklık farkı az
Her mevsimde yağış
Bitki örtüsü yoğun
Vadiler Karadeniz’e doğru yönelimli
SİSTEM MİMARİSİ
Uygulama
Modellerin
Oluşturulması
Verilerin
Oluşturulması
VERİLERİN OLUŞTURULMASI
• Uzaktan Algılama – Arazi kullanım şekli
• Toprak haritası ve analizler
• Drenaj – Drenaj yoğunluğu – Drenaj Frekansı
• Jeomorfoloji (Topografik Nemlilik Endeksi, Nehir Aşındırma Güç Endeksi, Sediment Taşıma kapasite endeksi)
• Jeoloji
• Eğim – Bakı – Yükseklik
• Erozyon
• 90x90 m gridler
• Su akış yönleri
• …
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
• Hidrolik Model







Yağış şiddetleri (mm/saat)
Yüzey Akış Katsayısı
Akış Yönleri
Kümülatif Hesaplama
Debi Hesabı (Manning)
Kesitlerin İncelenmesi
Akış sürelerinin hesaplanması (Kirpich)
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
Seçili Hücreye Nereden Akış Var?
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
Akış Süreleri (Kirpich)
0<t<3
3<t<6
6<t<9
9<t<12
12<t<32
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
Kesitlerin İncelenmesi
Maksimum Debi Hesabı
Hücredeki Debi Hesabı
=
Q=
1
∗
∗
∗
/
R=Hidrolik çap = A/P
P=Islak Çevre
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
Kesitlerin İncelenmesi - Detay
 Kesit Görünümü
 Taşma Sınırı
 Hesaplanan su yüksekliği
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
M-AHP
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
M-AHP – Kriterler
 Maksimum puan
 Aktif
 Pasif
Kriter Düzenleme
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
M-AHP – Bilgi
MODELLERİN OLUŞTURULMASI - UYGULAMA
Analizler
Topoğrafik Eğim Değerlerine Göre Su Miktarları
Yamaç Yönelimine Göre Su Miktarları
Teşekkürler…
Download

tc orman ve su işleri bakanlığı çölleşme ve erozyonla mücadele